Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

»Tretje življenjsko obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje«

 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca napovedujeta enodnevno mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, ki bo potekalo    19. oktobra 2017 v Novem mestu. Srečanje organiziramo že trinajsto leto zapored in je rezultat  dolgoletnega ter uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

Naslov letošnjega srečanja je »Tretje življenjsko obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje«.

Dovolite, da vam v nadaljevanju predstavimo glavne tematske smernice, ki jih želimo zajeti  v strokovna razmišljanja:

Najbolj univerzalen problem, s katerim se soočajo razvite družbe, je staranje prebivalstva. Spremembe v demografski sestavi prebivalstva, kjer se zaradi različnih dejavnikov povečuje delež starejših prebivalcev v celotni strukturi prebivalstva, vplivajo na vsa področja gospodarskega in družbeno-socialnega življenja.  

Leto 2017 je proglašeno za Evropsko leto izobraževanja odraslih. Izbrani moto, ki se glasi  »Moč in užitek učenja«, narekuje vsaki knjižnici, da svojim uporabnikom ponudi priložnost za doseganje novih znanj. Starejši ljudje imajo omejene možnosti enakopravnega in aktivnega sodelovanja v kulturnem življenju naše skupnosti, zato želimo knjižnične usluge približati njihovim potrebam, narediti naše vsebine dostopnejše in tako izboljšati njihova socialna, miselna, čustvena in ustvarjalna znanja ter spretnosti.

Povabljeni hrvaški in slovenski strokovnjaki  s področij knjižničarstva, psihologije, sociologije in drugih znanstvenih disciplin bodo s svojimi strokovnimi prispevki dali odgovore na vprašanja, povezana s specifičnostjo storitev, ki so namenjene starejšim osebam, in ponudili smernice za njihov nadaljnji razvoj. Cilj posvetovanja je izmenjava mnenj, idej, strokovnih znanj in primerov dobre prakse, ki nam bodo v pomoč pri nadaljnjem razvoju naše stroke na področju dela z uporabniki v Sloveniji in na Hrvaškem.

Posvetovanje organiziramo v sodelovanju z DKD – Društvom knjižničarjev Dolenjske.

Društvo knjižničarjev Dolenjske

Program posvetovanja 2017

 

I. SKLOP
Dr. Jože Ramovš – Inštitut Antona Trstenjaka:
RAZVOJ OB BRANJU PO 65. LETU STAROSTI

Sanja Radica, Lea Banović –  Zaklada Zajednički put:
UČENJE STRANOG JEZIKA U STARIJOJ ŽIVOTNOJ DOBI

mag. Estera Možina – Andragoški center Slovenije:

BRALNA PISMENOST ODRASLIH V SLOVENIJI – STANJE IN IZZIVI

Ira Tuzlančić – Knjižnice grada Zagreb:
PROJEKT 65 PLUS U KNJIŽNICAMA GRADA ZAGREBA

II. SKLOP
Simona Resman – Mestna knjižnica Ljubljana:
PRVIH STO LET JE NAJTEŽJIH: SMERNICE ZA OBLIKOVANJE STORITEV ZA STAREJŠE

Kristian Ujlaki – Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica:
KAKO PRIBLIŽITI KNJIŽNIČNE USLUGE OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNI DOBI: PRIMJER KNJIŽNICE I ČITAONICE »FRAN GALOVIĆ« KOPRIVNICA

Nataša Konec, mag. Nina Hriberšek Vuk –Mariborska knjižnica:

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS – UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE V MARIBORSKI KNJIŽNICI IN ŠTUDIJSKI KROŽEK ANTIČNI CIKEL

III. SKLOP
Doroteja Kamber-Kontić – Gradska knjižnica Zadar:
PROGRAMI GRADSKE KNJIŽNICE ZADAR ZA UMIROVLJENIKE

Damjana Mustar – Mestna knjižnica Kranj:
MODRO BRATI IN KRAMLJATI: BRALNA SREČANJA ZA VSE GENERACIJE

Aleksandra Pavlović - Gradska knjižnica Požega:
ČITAM. UČIM. DRUŽIM SE. - IZAZOVI ZA RAD S KORISNICIMA TREĆE ŽIVOTNE DOBI USLIJED KOMUNIKACIJSKE REVOLUCIJE