Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Erasmus+ projekti

Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora

V letu 2019 se je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto odločila, da sodeluje v programu Erasmus+ s projektom Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora, v okviru katerega smo izvedli tri izobraževalne obiske pri sorodnih organizacijah v tujini (Srbija, Danska, Nizozemska), ki uresničujejo univerzalno-inkluzivne prakse pri svojem delu.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

več o projektu

 

Projekt beležnica

Projekt Beležnica je povezan z izzivi Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto kot inkluzivnega prostora tako v lokalnem okolju kot znotraj knjižnične mreže. Knjižnica se desetletje posveča delu osebam z manj priložnostmi, kar je tudi njeno kompetenčno področje med splošnimi knjižnicami v Sloveniji. V luči dolgožive družbe se je nedavno v našem okolju pokazala potreba po vključevanju uporabnikov seniorjev.

več o projektu