Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

»Knjižnica - prostor za vse čase«

 

Gradska  knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto napovedujeta enodnevno mednarodno strokovno srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave, ki bo potekalo 5. oktobra 2016 v  Gradski  knjižnici »Ivan Goran Kovačić«. Posvetovanje  pripravljamo že dvanajsto leto zapored,  kar  je rezultat dolgega in uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

Tema letošnjega posveta je Multimedijske zbirke in digitalna prihodnost knjižnic.

 

Na posvetu bomo govorili o avdiovizualnem gradivu ter o multimedijskih in glasbenih zbirkah, ki so del knjižnične ponudbe na Hrvaškem in v Sloveniji. Količina digitalnih informacij v elektronskih in multimedijskih formatih konstantno raste, zato bomo velik poudarek namenili razpravi o kriterijih izbire in nakupu avdiovizualnih in multimedijskih formatov, njihovemu shranjevanju in uporabi v skladu s tehnološkim napredkom in inovacijami. S posvetom obeležujemo  tudi 27. oktober, ki ga je UNSECO proglasil za Svetovni dan avdiovizualne dediščine.

 

Hrvaški in slovenski strokovnjaki s področij bibliotekarstva, muzikologije, sociologije in drugih znanstvenih področij nam bodo skozi svoje znanstvene prispevke odgovarjali  na vprašanja, ki se navezujejo na specifičnost glasbenih zbirk in storitev, ki jih le-te nudijo svojim uporabnikom. Prav tako bomo izpostavili problematiko avdiovizualne dediščine ter poskusili podati smernice za njihov nadaljnji razvoj.

 

Cilj strokovnega posvetovanje je izmenjava mišljenj, idej, strokovnih znanj in primerov dobrih praks, ki naj bi prispevali h kakovostnejšemu razvoju stroke s področja dela z uporabniki v Sloveniji in na Hrvaškem.

 

Program posvetovanja 2016 - Multimedijske zbirke in digitalna prihodnost knjižnic

Prijavnica 2016

 

Organizacijski odbor posvetovanja