Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Predstavitev knjižnice

Knjižnica Mirana Jarca je bila ustanovljena 1. 3. 1946 z nalogo, da zbira, obdeluje, hrani in posreduje različno leposlovno in strokovno literaturo ter informacije.

Današnja sodobna knjižnica sledi napredku časa, temelji na računalniški obdelavi in izposoji gradiva, postaja informacijski center, delavci pa se permanentno dodatno izobražujemo.

Knjižnična zgradba je bila umeščena v dve častitljivi stavbi v srednjeveškem delu mesta, na Ljubljanskih vratih. Arhitekt Marko Mušič je z izrednim občutkom za izročilo tega prostora prizidal nov stavbni del, ki se z osnovnega srednjeveškega platoja spušča k reki Krki. Z novo podobo klasične knjižnice s svetlimi in prijetnimi prostori, kamor ljudje prihajajo z veseljem, je začela rasti tudi virtualna knjižnica. Danes Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto zagotavlja prost dostop do informacij, znanja in kulture v najširšem smislu. Posebno skrb namenjamo varovanju naše kulturne dediščine in se ponašamo z naslovom ene najlepših knjižnic v Evropi.

Poleg predstavitve organizacijske strukture naše ustanove si na tem mestu lahko preberete še:

Zgodovina knjižnice

Arhitekturni kompleks stavbe

Miran Jarc

Novomeška pomlad

Osebnosti

 

Politika kakovosti

Kakovost v Knjižnici Mirana Jarca temelji na:

     - poslanstvu in viziji  knjižnice,

     - kakovosti vsakega oddelka, službe, enote,

     - osebni kakovosti vsakega zaposlenega,

     - kakovosti notranjih procesov,

     - izpolnjevanju in stalnem izboljševanju sistema vodenja kakovosti,

     - zagotavljanju kompetentnosti zaposlenih,

     - spodbujanju inovativnosti in oblikovanju koristnih predlogov zaposlenih.

 

 

S politiko, okvirnimi in izvedbenimi cilji kakovosti so vsi  zaposleni obveščeni preko sestankov, oglasnih desk in intraneta. Z obveščanjem vodstvo skrbi za popolno zavedanje in razumevanje politike kakovosti.  Zaposleni so s seznanitvijo obvezani, da svoja dejanja usmerjajo k izpopolnjevanju politike, okvirnih in izvedbenih ciljev kakovosti z namenom izboljševanja sistema vodenja kakovosti in s tem izboljševanja dela knjižnice.

 

Izjava o dostopnosti spletišč KMJ

Izjava o dostopnosti spletišč KMJ

 

Varovanje objekta

Prostori zgradbe Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto so varovani z videonadzorom. Nadzor izvaja podjetje GVS d.d., globalno varnostni servis. Posnetki se hranijo in so dostopni v Tajništvu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Sklep o uvedbi videonadzora (.pdf)