Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" iz Karlovca bo letos gostiteljica 18. zaporednega mednarodnega strokovnega srečanja Knjižnica – igrišče znanja in zabave. Tema letošnjega srečanja so potujoče knjižnice kot sestavni del knjižnične mreže tako na Hrvaškem kot v Sloveniji. Obeležili bomo tudi 45. obletnico nakupa prvega bibliobusa karlovške knjižnice ter predstavili rezultate projektov hrvaških knjižnic, ki so v sklopu operativnega programa »Učinkoviti človeški viri« prejele nepovratna finančna sredstva iz Evropskega socialnega sklada.

V knjižnicah si nenehno prizadevamo za popularizacijo in širjenje zavedanja o pomenu, vlogi in dostopnosti splošnih knjižnic v sodobni družbi. Potrebe naših uporabnikov so nas vodile do novih izzivov in pobud, kot so denimo potujoče knjižnice, ki že nekaj desetletij pomembno dopolnjujejo storitve osrednjih in krajevnih knjižnic. Splošne knjižnice omogočajo dostop do knjižničnih storitev večini uporabnikov na določenem območju. Kaj pa je s prebivalci, ki nimajo priložnosti ali možnosti dostopa do splošne knjižnice? Velikokrat je razlog za njihovo izključenost življenje v manjšem podeželskem ali drugem izoliranem okolju. Potujoče knjižnice peljejo knjižnične storitve izven knjižničnih zgradb in tako učinkovito širijo njihov dostop in sočasno vplivajo na razvoj družbe.

Hrvaški in slovenski strokovnjaki s področja bibliotekarstva in drugih znanstvenih ved nam bodo v svojih prispevkih odgovarjali na vprašanja, ki se navezujejo na razvoj potujočih knjižnic in njihovo dostopnost. Svoje referate bo predstavilo sedem predavateljev iz Hrvaške in Slovenije.

Srečanje bo izvedeno ob finančni podpori Ministrstva za kulturo in medije Republike Hrvaške.

Program posvetovanja

Prijavni obrazec (Prijavni obrazec izpolnite in pošljite najpozneje do 17. oktobra 2023.)