Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

Ali smo knjižnice dostopne vsakemu posamezniku? Ali imamo vpliv na kakovost življenja prebivalcev? So knjižnice lahko ključne institucije vključujoče družbe?

Evropske in svetovne splošne knjižnice si delimo skupno poslanstvo, vizijo in cilje. Smo središča, v katerih se odraža okolje, kjer delujemo, in smo prostor, ki krepi delovanje skupnosti kot celote. Po IFLI-nem Manifestu za evropske knjižnice vsakemu posamezniku zagotavljamo vseživljenjsko učenje, branje ter intelektualno in duhovno rast ne glede na ovire in omejitve.

Vzporedno z družbenimi spremembami knjižnice razvijamo številne nove programe z namenom trdnejšega povezovanja s svojimi prebivalci. Morda celo pogosteje kot marsikatere druge javne ali zasebne ustanove ponujamo edinstveni prostor za srečevanja in izmenjavo mnenj. V današnjem času se vidimo kot dinamičen in inkluziven prostor, ki je dostopen vsem. Družbena integracija marginaliziranih skupin uporabnikov, ustvarjanje občutka pripadnosti, aktivno vključevanje članov v soustvarjanje in oblikovanje programa so le del sprememb, ki jih knjižnice uvajamo in tako odpiramo nove metode in načine dela.

Tema letošnjega mednarodnega strokovnega srečanja je Knjižnica – odsev inkluzivne družbe.

Vabljeni hrvaški in slovenski predavatelji, aktivni strokovnjaki s področij bibliotekarske znanosti, antropologije, psihologije, pedagogike in drugih znanstvenih disciplin bodo skozi strokovna predavanja ponudili odgovore na vprašanja, povezana s tematiko inkluzivne kulture, ki je temelj svobodnega dostopa do informacij, učenja, izobraževanja in družbenega razvoja.

Cilj srečanja: ponuditi smernice za uspešno oblikovanje programov za marginalizirane družbene skupine, pomagati pri njihovem hitrejšem družbenem vključevanju in obvladovanju, izmenjati ideje ter potrditi status knjižnic kot univerzalnih inkluzivnih prostorov prihodnosti.

Svoje referate bo predstavilo dvanajst predavateljev iz Hrvaške in Slovenije.

Program strokovnega srečanja: Knjižnica – odsev inkluzivne družbe

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijave
sprejemamo do torka, 26. oktobra 2021, preko spletnega obrazca.

Dan pred posvetom bomo vsem prijavljenim posredovali povezavo, preko katere boste lahko spremljali posvet.

Srečanje bo potekalo ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Godina čitanja in Ministarstvo kulture Hrvatske

Kontakti:
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec, tel. +385 47/412-377 (116), e-mail: vedrana@gkka.hr
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: petra.kovic@kmj.si
Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: maja.ivanez@kmj.si