Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

Razstavna dejavnost v knjižnicah

 

Gradska  knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto organizirata enodnevno mednarodno strokovno srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave, ki bo potekalo v četrtek, 25. oktobra 2018, v Gradski  knjižnici »Ivan Goran Kovačić«. Posvetovanje  pripravljamo že štirinajsto leto zapored,  kar  je rezultat dolgega in uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

Tema letošnjega posveta je Razstavna dejavnost v knjižnicah.

Knjižnice s prirejanjem tematskih razstav opozarjamo na pomembnejše kulturne dogodke, ki so povezani s knjigo, na redko in dragoceno gradivo, ki ga hranimo v svojih zbirkah, na književne nagrade in nagrajence, na knjižne novosti ali pomembne izdaje z različnih področij. S približevanjem vizualne umetnosti uporabnikom knjižnice širimo svojo ponudbo, saj se kot razstavni prostor aktivno vključujemo v kulturno-umetniško življenje lokalne skupnosti in tako širimo kvalitetnejšo komunikacijo med uporabniki in obiskovalci knjižnice.

Poudarki srečanja bodo na sodobnih trendih razstavne dejavnosti, vrednotenju in promociji razstavnega gradiva, usposobljenosti zaposlenih ter razstavnih pogojih občutljivega in dragocenega gradiva.

S posvetom obeležujemo tudi evropsko leto kulturne dediščine, katerega cilji so vzpodbujanje prebivalcev k raziskovanju bogate in raznolike kulturne dediščine Evrope, spoštovanje le-te ter razumevanje in ohranjanje njene edinstvene vrednosti.

Hrvaški in slovenski strokovnjaki s področij bibliotekarstva, umetnostne zgodovine in drugih znanstvenih področij nam bodo skozi svoje prispevke odgovarjali  na vprašanja, ki se navezujejo na specifičnost razstavne dejavnosti v knjižnicah s poudarkom na vlogi knjižnic pri predstavitvi kulturne dediščine ter njenem ohranjanju.

Cilj strokovnega posvetovanja je izmenjava mišljenj, idej, strokovnih znanj in primerov dobrih praks, ki naj bi prispevali h kakovostnejšemu razvoju stroke na področju dela z uporabniki v Sloveniji in na Hrvaškem.

Vljudno vabljeni.

Program posvetovanja

Prijavnica 2018