Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

Ali smo knjižnice dostopne vsakemu posamezniku? Ali imamo vpliv na kakovost življenja prebivalcev? So knjižnice lahko ključne institucije vključujoče družbe?

Evropske in svetovne splošne knjižnice si delimo skupno poslanstvo, vizijo in cilje. Smo središča, v katerih se odraža okolje, kjer delujemo, in smo prostor, ki krepi delovanje skupnosti kot celote. Po IFLI-nem Manifestu za evropske knjižnice vsakemu posamezniku zagotavljamo vseživljenjsko učenje, branje ter intelektualno in duhovno rast ne glede na ovire in omejitve.

Vzporedno z družbenimi spremembami knjižnice razvijamo številne nove programe z namenom trdnejšega povezovanja s svojimi prebivalci. Morda celo pogosteje kot marsikatere druge javne ali zasebne ustanove ponujamo edinstveni prostor za srečevanja in izmenjavo mnenj. V današnjem času se vidimo kot dinamičen in inkluziven prostor, ki je dostopen vsem. Družbena integracija marginaliziranih skupin uporabnikov, ustvarjanje občutka pripadnosti, aktivno vključevanje članov v soustvarjanje in oblikovanje programa so le del sprememb, ki jih knjižnice uvajamo in tako odpiramo nove metode in načine dela.

Tema letošnjega mednarodnega strokovnega srečanja bila Knjižnica – odsev inkluzivne družbe.

Svoje referate so predstavili vabljeni predavatelji iz Hrvaške in Slovenije.

 

dr. sc. Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti Zagreb

”Hrvatsko-slovenski odnosi u kontekstu migracija”

sG4MMoYfiJI

 

 

dr. Jernej Mlekuž, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije na ZRC SAZU

 “Sublimirati, demolirati, vključiti, izključiti...? Nekateri izzivi vključujoče družbe in migracij”

nsNXiO1VHy8

 

 

Sanja Lautenbach-Huzjak, Tihana Rašeta, Marijana Spevec Sinković, Knjižnice grada Zagreba

“Inkluzivne knjižnične usluge u Knjižnici Dugave”

_aP5n0aWBdM

 

 

Tina Cigler, Snježana Blagojević, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

“Vključevanje priseljencev iz drugih kulturnih okolij - primer prakse”

vgkFQ-XX774

 

 

Milojka Skokandić, Izabel Skokandić, Gradska knjižnica “Ivan Vidali” Korčula

“Erasmus+ projekt Migrate to Library”

eRPwIetEVKs

 

 

Silvija Štraus, Mestna knjižnica Ljubljana

“Knjižnica kot večkulturni prostor neformalnega učenja in druženja za otroke, mlade in družine”

-kabrRdWS8k



Anita Malkoč Bišćan, Gradska knjižnica “Ivan Goran Kovačić” Karlovac

“Erasmus+ projekt Inkluzijom ostvarimo potencijale knjižnica”

VhNyUEyP0RA

 

 

dr. Alenka Kavčič Čolić, Milena Bon, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana

“Finančna pismenost v splošnih knjižnicah za ciljno skupino 55+ - projekt Finlit”

6nN1n_Aaitg

 

Srečanje je potekalo ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Godina čitanja in Ministarstvo kulture Hrvatske

Kontakti:
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec, tel. +385 47/412-377 (116), e-mail: vedrana@gkka.hr
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: petra.kovic@kmj.si
Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: maja.ivanez@kmj.si