Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

 

Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto napovedujeta dvodnevno mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«, ki je potekalo 2. in 3. oktobra 2014 v Karlovcu. Srečanje bo organizirano deseto leto zapored, kot rezultat dolgega in uspešnega sodelovanja med knjižnicama.

 

Naslov letošnjega srečanja je bil »Na mladih svet stoji«.

 

Knjižničarji si že vrsto let prizadevamo za bolj pestro, raznoliko in uspešno preživljanje prostega časa naših obiskovalcev. V zadnjem času pa še posebno pozornost namenjamo mladim, saj so raziskave pokazale, da je najbolj kritična prav populacija mladostnikov. Mladi predstavljajo skupino, ki je neprestano v središču svetovnih sprememb in na njih vplivajo družbene, socialne, ekonomske, tehnološke in druge spremembe. Prav tako interes med mladimi za branje upada, s tem pa tudi njihova moč kritičnega razmišljanja, inovativnosti, sposobnosti pisanja in koherentnega izražanja na sploh.

 

V prvem sklopu posvetovanja smo se spraševali, v kolikšni meri lahko knjižnica vpliva na mlade, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju družbe ter kako jim lahko pomaga k bolj polnemu in uspešnemu življenju in jim omogoča pogoje za osebno rast.

 

V drugem sklopu posvetovanja smo se osredotočili na iskanje dobrega ravnovesja med produktivnostjo in varnostjo na delovnem mestu ter kakovostjo zasebnega življenja.

 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, ki vključuje ustrezno postavljanje prioritet med delom (kariero, službo) in življenjskim stilom (zdravje, družina, ugodje, osebnostni razvoj), postaja vse pomembnejši dejavnik za učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih. V času družbenih sprememb je vse več mladih delavcev obremenjenih zaradi neravnovesja med delovnimi in družinskimi obveznostmi, zaradi katerega lahko pride do konfliktov med delavcem in delodajalcem, stresa in negativnih posledic na obeh straneh. Posebej mladi delavci od delodajalcev ne pričakujejo razumevanja, podpore in učinkovitega reševanja težav, pogosto pa tudi ne poznajo dobro svojih pravic, ki jim zakonsko pripadajo.

 

Spraševali smo se, katere so tiste dejavnosti in programi knjižnic, pa tudi sorodnih institucij, ki uspešno informirajo in ozaveščajo posameznike k boljšemu usklajevanju zasebnih in poklicnih obveznosti, in s katerimi dejavnostmi omogočajo družinam kvalitetno preživljanje skupnega prostega časa. 

 

Vabljeni predavatelji strokovnega srečanja so aktivni strokovnjaki s področij bibliotekarskih znanosti, pedagogike, sociologije in psihologije iz Slovenije in Hrvaške.

 

Namen strokovnega srečanja je izmenjava mnenj, idej, strokovnih pobud in dobrih praks za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z uporabniki tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

 

PREDAVANJA

1. sklop: Vpliv splošnih knjižnic na mlade in njihovo aktivno sodelovanje v sodobni družbi


Mladi v Sloveniji ob vstopu v 21. stoletje
dr. Marina Tavčar Krajnc – Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

Mladost u Hrvatskoj: razdoblje neispunjenih ciljeva
dr. Dunja Potočnik – Institut za društvena istraživanja u Zagrebu

Mladi kao korisnici knjižnica
mag. Alka Stropnik
– Knjižnice grada Zagreba

Čitanje u obitelji i zajednici – izazov i poticaj školskim knjižnicama kroz projekte Hrvatske mreže školskih knjižničara – Čitamo mi, u obitelji svi, Tulum s(l)ova
Dejana Kurtović – Školska knjižnica IV. Osnovne škole Bjelovar,
Jadranka Gabriša Perković – Industrijsko-obrtnička škola Sisak

Programi za mlade i s mladima u Gradskoj knjižnici Zadar
Dajana Brunac – Gradska knjižnica Zadar

BUKLŽUR   
Simona Solina – Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje

 

2. sklop: Knjižnica kot družinam naklonjeni prostor


Produžena adolescencija: socijalni kontekst odrastanja, promjene u obiteljskim odnosima i posljedice za razvoj mladih
dr. Zora Raboteg – Šarić – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Projekt Družinsko branje
Viljem Leban –
Mestna knjižnica Kranj

Nacionalna kampanja "Čitaj mi" kroz prizmu usluga i programa Gradske knjižnice "Ivan Goran Kovačić"
Kristina Čunović, Tatjana Basar, Gabrijela Vine – Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić" Karlovec –

Domoznansko delo za mlade in družine v Mestni knjižnici Ljubljana |
Digitalizirana kulturna dediščina na portalu Kamra
mag. Teja Zorko, Anja Frković Tršan – Mestna knjižnica Ljubljana

Spodbujanja bralne kulture mladih v Knjižnici Mirana Jarca Novo Mesto (POPSLASTICE, Rastem s knjigo)
Maja Ivanež, Petra Kovič – Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

Knjižnica kot prostor razvijanja socialnega kapitala: primeri dobre prakse iz Matične knjižnice Kamnik |
Kamniške pravljične poti |
Kamniško-komendski biografski leksikon
mag. Breda Podbrežnik Vukmir, Milena Glušič, Andrej Kotnik  – Matična knjižnica Kamnik