Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica igrišče znanja in zabave

Kako nagovoriti starejše? Kaj potrebujejo in kaj pričakujejo od knjižnic?
Ali ponudba storitev in programov knjižnic ustreza njihovim dolgoročnim
potrebam in pričakovanjem? Kako jim približati digitalni svet in jim v njem omogočiti samostojnost?

Pri uresničevanju svoje vloge v lokalnem okolju splošne knjižnice neutrudno uvajamo nove storitve in programe. Sledimo družbenim trendom in tehnološkemu razvoju in se tako skušamo otresti stereotipov o zaprašenosti in okornosti. Sprejem teh novosti, ki so običajno odraz načina dela zaposlenih, ocenjujemo predvsem na podlagi opaženih odzivov uporabnikov. V stroki si jih delimo kot (dobre) prakse in se medsebojno spodbujamo. Pri delu upoštevamo strokovne usmeritve, ki od nas v duhu inkluzivnosti pričakujejo dvoje: oblikovanje programov in storitev tako, da bodo dostopne vsem uporabnikom ter oblikovanje programov in storitev, ki bodo ustrezale določeni skupini uporabnikov.

Naslednje leto bo minilo 10 let odkar je Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov v svojem poročilu izpostavila staranje prebivalstva kot pomemben družbeni oz. demografski trend zahodnega sveta (IFLA Trend Report, 2013) ter pol dekade od našega posvetovanja z naslovom »Tretje življenjsko obdobje – priložnost za nova znanja in povezovanje«. Starejši od 65 let predstavljajo petino vseh prebivalcev Slovenije in Hrvaške, medtem ko je delež starejših, ki so člani knjižnic, v obeh državah enkrat manjši od odstotka starejših v celotni populaciji. Z napovedmi o še daljši življenjski dobi ter z Zeleno knjigo o staranju: Spodbujanje solidarnosti in odgovornosti med generacijami Evropske komisije (2021) je nujno, da se posvetimo vprašanju kakovosti staranja in vlogi knjižnic pri tem.

Vabljeni slovenski, hrvaški in nizozemski predavatelji in strokovnjaki s humanističnih in družboslovnih področij bodo skozi strokovna predavanja ponudili odgovore na vprašanja, povezana s temo posveta, ki naslavlja analogno in digitalno vključenost starejših v knjižnično okolje. Srečanje bo potekalo v spletni obliki. Svoje referate bo predstavilo devet predavateljev iz Slovenije, Hrvaške in Nizozemske. Srečanje bo izvedeno ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

 

Program posvetovanja

Prijavni obrazec (Prijave zbiramo do 9. 11. 2022)