Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora

V letu 2019 se je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto odločila, da sodeluje v programu Erasmus+ s projektom Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora, v okviru katerega bomo izvedli tri izobraževalne obiske pri sorodnih organizacijah v tujini, ki uresničujejo univerzalno-inkluzivne prakse pri svojem delu.

Želimo si  knjižnico, ki bi bila univerzalni inkluzivni prostor s kompetenčnim centrom za delo z ranljivimi skupinami. Zato je namen mobilnosti, da se zaposleni dodatno usposobimo za delo z ranljivimi skupinami odraslih in prenesemo primere dobrih praks v naše okolje. Zavedamo se pomembnosti vključevanja ranljivih skupin v vsa okolja, še posebej v prostore in dejavnosti ter storitve kulturnih ustanov, prilagojene njihovim sposobnostim.

V obdobju naslednjih dveh let se bomo udeležili treh mobilnosti v obliki spremljanja in opazovanja na delovnem mestu, ena od teh je potekala v mesecu novembru.

 

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.