Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Erasmus+

Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora

V letu 2019 se je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto odločila, da sodeluje v programu Erasmus+ s projektom Inkluzivna kultura: pot do knjižnice kot univerzalnega prostora, v okviru katerega smo izvedli tri izobraževalne obiske pri sorodnih organizacijah v tujini, ki uresničujejo univerzalno-inkluzivne prakse pri svojem delu.

Želimo si knjižnico, ki bi bila univerzalni inkluzivni prostor s kompetenčnim centrom za delo z ranljivimi skupinami. Zato je namen mobilnosti, da se zaposleni dodatno usposobimo za delo z ranljivimi skupinami odraslih in prenesemo primere dobrih praks v naše okolje. Zavedamo se pomembnosti vključevanja ranljivih skupin v vsa okolja, še posebej v prostore in dejavnosti ter storitve kulturnih ustanov, prilagojene njihovim sposobnostim.

V obdobju naslednjih dveh let smo se udeležili treh mobilnosti (Srbija, Danska, Nizozemska), v obliki spremljanja in opazovanja na delovnem mestu.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.