Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Erasmus+

Projekt beležnica

Projekt Beležnica je povezan z izzivi Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot inkluzivnega prostora tako v lokalnem okolju kot znotraj knjižnične mreže. Knjižnica se desetletje posveča delu osebam z manj priložnostmi, kar je tudi njeno kompetenčno področje med splošnimi knjižnicami v Sloveniji. V luči dolgožive družbe se je nedavno v našem okolju pokazala potreba po vključevanju uporabnikov seniorjev. Upoštevajoč zdravstvene oviranosti povezane s staranjem, kot so okrnjena motorika, težave z vidom, s sluhom, in manjšo družbeno vključenostjo, potrebujejo seniorji ustrezen dostop do knjižničnih storitev in informacij, vsebine in osebje z ustreznimi kompetencami. Demenca ni neposredno povezana s starostjo, vendar možnost, da zbolimo za demenco, s starostjo narašča. Z izvedbo projekta bomo osvojili znanje za naslavljanje učečih se in njihovo vključitev v knjižnično in posledično v družbeno okolje, kar bo blagodejno vplivalo tudi na ostale uporabnike z manj priložnostmi, posebej seniorje.

Med 1. 6. 2022 in 30. 11. 2023 bomo izpeljali bomo dve mobilnosti v obliki zasledovanja na delovnem mestu v knjižnicah v Wiener Neustadt (Avstrija) in Oslu (Norveška), ki veljajo za vzor oz. so prepoznane kot prijazne do uporabnikov z demenco in njihovih skrbnikov.

Pričakovani rezultati obsegajo nova znanja, učne metode in druge metode dela, orodja, pristope, vsebine oz. programe ter ustrezno infrastrukturo, nove načine raziskovanje potreb uporabnikov z demenco in njihovimi skrbniki v okolju, načrtovanja storitev glede na potrebe v okolju, vrednotenje dela in storitev, izpopolnjevanje delovnih procesov, povezovanje knjižnice z lokalnim okoljem, deležniki knjižnice na področju dela z uporabniki z demenco in njihovimi skrbniki.