Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Stare in redke knjige

V posebnih zbirkah hranimo približno 600 knjižnih redkosti, med njimi: srednjeveški kodeks, pet inkunabul, Dalmatinovo Biblijo ..., dela Janeza Vajkarda Valvasorja, Janeza Svetokriškega, prve izdaje del Valentina Vodnika, Antona Tomaža Linharta..., pomembne prevode ter številne bibliofilske in faksimilirane izdaje.

Nekaj dragocenosti iz našega knjižnega trezorja: