Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Drobni tisk

Zbirka vsebuje drobni tisk v pravem pomenu besede in še vse drugo, kar ni vključno v knjižni fond.

To so lepaki, letaki, koledarji, turistični prospekti, knjižni, bančni in filmski prospekti, katalogi, ceniki, vozni redi, brošure, telefonski imeniki, vabila in programi glasbenih, gledaliških, filmskih, plesnih, športnih, društvenih in družabnih prireditev...

Drobni tisk je urejen vsebinsko po mapah.

Med drobni tisk so vključili tudi del Krajceve zapuščine (tiskane portrete pomembnih mož, zbirko telegramov in vojaških razglasov...).