Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Muzikalije

Glasbena zbirka s predvsem notnim gradivom - 4200 enot.Tudi ta zbirka je začela nastajati z obveznimi izvodi, darovi in nakupi.

Glasbena dela izpred vojne so bila večinoma podarjena (E. in Z. Ropas, K. Strajnar...), druga pridobljena z nakupi (I.Hladnik, F. Ferjančič).

Zastopana so dela slovenskih skladateljev od obdobja Slovenske grlice do danes. Nekaj je tudi del tujih skladateljev.