Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Digitalne zbirke

Za vas smo v elektronsko obliko predelali dobršen del arhivskega gradiva, hranjenega v Posebnih zbirkah Boga Komelja. To so npr. starejše razglednice dolenjskih krajev in celotne Slovenije, dokumentarne fotografije Novega mesta, ljudi, društev, dolenjskih gradov, cerkva itd.

Slikovno gradivo si lahko ogledate tako, da odprete sistem Cobiss

Način iskanja gradiv:

Določene zbirke so vam na voljo tudi v digitalni knjižnici Slovenije (DLib.si), in sicer: Kartografska zbirka, dijaški rokopisni listi novomeške gimnazije in druga domoznanska glasila in na portalu digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin imenovane KAMRA