Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Disleksija

Kaj je disleksija?

Disleksija je motnja, ki je delno nevrološkega izvora, pri katerem se kljub povprečnim in nadpovprečnim sposobnostim pojavljajo specifične učne težave pri branju, pisanju, črkovanju, poslušanju in računanju. Disleksija ja razširjena po vsem svetu ne glede na kulturo ali jezik.

V Sloveniji ima 3-10 % prebivalstva disleksijo.

Knjižničarji Knjižnice Mirana Jarca se srečujemo pri svojem delu z otroki, ki imajo težave pri branju in starši, ki pri svojih otrocih opazijo težave pri branju, govorjenju, računanju, pisanju in iščejo nasvete.

Otrokom in staršem smo na Oddelku za mladino namenili kotiček, kjer se nahaja primerna strokovna literatura o disleksiji ter kako jo omiliti. V kotičku se nahaja tudi lažje berljivo leposlovno gradivo, ki je namenjeno mladim bralcem s težavami pri branju ter bralcem, katerih materni jezik ni slovenščina.

Kotiček o disleksiji na oddelku za mladino

 

Vzroki za disleksijo

Najverjetneje obstajajo za disleksijo različni vzroki, vendar so najnovejše raziskave odkrile »gen«, ki bi lahko bil eden od možnih povzročiteljev. Največkrat pa se kot vzrok navaja organska razlika v možganih, ki je dedna.

 

Izrazoslovje:

 

Koristne spletne povezave:

 

 

Mobilna aplikacija KOBI: bralna pomoč otrokom z disleksijo na voljo v knjižnici

 

KOBI aplikacija

S KOBIJEM lahko besedilo enostavno preslikamo iz knjige na tablico, črke pa nato poljubno obarvamo, zamenjamo pisavo ali jih spremenimo v velike tiskane. Individualno preoblikovanje besedila je zelo koristno za otroke z bralnimi težavami, saj urejanje po želji omogoča bolj tekoče in pravilno branje ter razumevanje prebranega. Poleg tega aplikacija omogoča pretvorbo besedila v govor in pomaga otrokom, da se seznanijo z neznanimi besedami, obenem pa pokaže število prebranih besed, s čimer jih nagradi in spodbudi.

Mobilno aplikacijo lahko preizkusite v knjižnici na oddelku za mladino. Za dodatne informacije pokličite na tel. 07/ 39 34 665.