Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Kako pomagati?

Brez ustrezne pomoči je njihova šolska in poklicna pot ovirana ali celo prekmalu prekinjena.

Ob ustrezni spodbudi in pomoči pa lahko kljub težavam napredujejo, razvijejo svoje talente.

Knjižničarji se trudimo in sledimo priporočilom za prilagoditev bralnega gradiva, tako da ponudimo primerne knjige uporabnikom z disleksijo. Pripravili smo zloženke o sami disleksiji, ter zloženki s seznamom strokovne literature in leposlovnega gradiva primernega za branje.

Pozorni smo na: