Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

#športajmoinberimo

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto smo letos prvič sodelovali v nacionalnem projektu #športajmoinberimo.

V našem prireditvenem atriju so mlade športnike, dijake 2. in 3. letnika športnega oddelka novomeške gimnazije in učence s statusom športnika 9. razreda OŠ Otočec, nagovorili nekdanji rokometaš Uroš Zorman, nekdanji smučar Andrej Miklavc ter novomeški maratonec Primož Kobe. Slišali smo mnoge zanimive zgodbe, ki jih je spisala njihova športna pot, preko katerih lahko s svojimi bogatimi izkušnjami in nasveti pripomorejo, da bo pot do cilja za mlade, ki svojo pot šele dobro začenjajo, krajša in lažja.

Pri tem so v njihov vsakdan pomembno vpete tudi knjige, s katerimi so si pomagali, kadar so naleteli na težave, si pomagali pri psiholoških pripravah ali si krajšali čas med potjo do tekmovanj. Primož Kobe je povedal: »Ko je športnik poškodovan, je na dnu. V teh težkih časih je zelo dobro kaj prebrati. Iz knjig sem črpal energijo za nadaljevanje in pripravo načrta za svojo vrnitev.« Andrej Miklavc je mladim položil na srce, da ti šport da potrpežljivost, vztrajnost in po njegovem mnenju »temeljno človekovo vrlino – brutalno iskrenost do samega sebe, kar ti pomaga, da si iskren tudi do drugih«. Je tudi avtor knjige z naslovom Šepetalec športnim otrokom: zakaj imajo otroci radi šport in kako jih starši pri tem spodbujamo?, ki staršem ponuja napotke, kako narediti otrokom šport zabaven. Uroš Zorman, katerega biografijo, ki nosi naslov po njegovih najpogosteje izrečenih besedah »tako, kot sem rekel«, lahko prebiramo od lanskega leta, je poudaril, »da je bistveno, da so otroci nečemu predani, tudi če je to rekreativni šport«.

Pogovor z olimpijci, ki ga je povezoval novinar Igor Vidmar, je zaokrožil Janez Penca, tudi sam nekdaj vrhunski športnik, danes pa založnik, urednik in prevajalec, z besedami: »Zame je knjiga kot rajski vrt, iz katerega rastejo nova življenja.«

Projekt #športajmoinberimo je ena od aktivnosti za uresničevanje Nacionalnega medresorskega programa za spodbujanje branja med mladimi športniki. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Javno agencijo za knjigo, Olimpijskim komitejem Slovenije in splošnimi knjižnicami.

Ciljna skupina so mladostniki med 15. in 19. letom starosti, ki večino svojega prostega časa namenijo športu oz. dijaki s statusom športnika. Glavni namen projekta je vplivati na odnos do branja mladih športnikov ter širiti védenje, da je bralna pismenost temeljna zmožnost za pridobivanje in ustvarjanje novega znanja v njihovem osebnem, akademskem in športnem življenju.

Letos se je program #športajmoinberimo odvijal na petih lokacijah, in sicer v Kopru, Mariboru, Kranju, Murski Soboti in Novem mestu.

Seznam priporočilne literature na temo športa

 

#športajmoinberimo