Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Informacije javnega značaja

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

 

Kratek opis delovnega področja organa
Javni zavod Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto opravlja v skladu z Zakonom o knjižničarstvu javno službo na področju knjižnične dejavnosti, poleg tega pa opravlja tudi mnoge druge naloge.

Tako so njene glavne naloge sledeče:

 

2.2 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

 

UPRAVA

 

SLUŽBA ZA NABAVO IN OBDELAVO KNJIŽNIČNEGA GRADIVA 

 

 

SLUŽBA ZA IZPOSOJO IN DELO Z UPORABNIKI

 

SLUŽBA ZA DOMOZNANSKE DEJAVNOSTI in POSEBNE ZBIRKE BOGA KOMELJA (Darja Peperko Golob)

 

SLUŽBA MREŽE KRAJEVNIH KNJIŽNIC (Vera Jaćimović)

Potujoča knjižnica (Luka Mežan)

KRAJEVNE KNJIŽNICE

 

2.3 Organigram zavoda

 

Svet knjižnice

 

 

 

Strokovni svet knjižnice

 

2.4 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

 

Kontaktni podatki uradne osebe
Direktor: Luka Blažič
Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto

Telefon: 07 393 46 74
Email: luka.blazic@nm.sik.si

 

2.5 Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

 

Zakonski in podzakonski predpisi za področje kulture

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, dosegljivih na spletni strani Ministrstva za kulturo.

 

2.6 Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

 

Katalog storitev 

 

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 

Zbirka podatkov o uporabnikih
Evidenca oseb, vpisanih v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, na podlagi vpisnice.

 Evidenca temelji na Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS št. 87/2001)

Kategorije posameznikov, o katerih se vodi zbirka osebnih podatkov:


Evidenca vsebuje naslednje podatke:

 

 

Pravila varstva in obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve posameznika

Pooblaščena oseba je Petra Kovič: petra.kovic@nm.sik.si

PRAVILA VARSTVA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV NA PODLAGI PRIVOLITVE POSAMEZNIKA (.pdf)

 

 

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov