Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Katalog informacij javnega značaja

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja in Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja objavljamo Katalog informacije javnega značaja na spletu.

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Rozmanova ulica 28
8000 Novo mesto

Odgovorna uradna oseba

Luka Blažič, direktor

Datum prve objave kataloga
1. 5. 2005

Datum zadnje spremembe
26. 2. 2024

Katalog je dostopen na spletnem naslovu
www.nm.sik.si/knjiznica/kijz/

Druge oblike kataloga
Tiskana oblika je dostopna na sedežu organa 

   

1.1 Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletni strani (http://www.nm.sik.si/knjiznica/kijz).
Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v upravi knjižnice, Rozmanova ulica 28, 8000 Novo mesto, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro, s predhodno najavo na telefon: 07/ 393 46 74.

 

1.2 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 

 

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - datum zadnje spremembe 14. 7. 2020

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - sprememba 31. 5. 2016

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - sprememba 25. 4. 2013

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - sprememba 19. 3. 2010

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - sprememba  9. 3. 2009

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda - sprememba 28. 3. 2008

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda

 

1.3 Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto 

 

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

1.4 Cenik storitev Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

Morebitni stroški se obračunajo po veljavnem ceniku.

Cenik storitev (stopil v veljavo z 14. 12. 2023).

 

1.5 Dokumenti o nabavni politiki  

 

Dokument o nabavni politiki

Letni načrt nakupa 2013

Letni načrt nakupa 2014

Letni načrt nakupa 2015

Letni načrt nakupa 2016

Letni načrt nakupa 2017

Letni načrt nakupa 2018

Letni načrt nakupa 2019

Letni načrt nakupa 2020

Letni načrt nakupa 2021

Letni načrt nakupa 2022

Letni načrt nakupa 2023

Letni načrt nakupa 2024

 

Gradivo, kupljeno s sredstvi Ministrstva za kulturo:

 

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2020

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2021

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2022

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2023

Gradivo, kupljeno iz sredstev Ministrstva za kulturo v letu 2024

 

1.6 Letno poročilo Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

Letno poročilo 2010

Letno poročilo 2011

Letno poročilo 2012

Letno poročilo 2013

Letno poročilo 2014

Letno poročilo 2015

Letno poročilo 2016

Letno poročilo 2017

Letno poročilo 2018

Letno poročilo 2019

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2022

Letno poročilo 2023

 

 

1.7 Poslovni in finančni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

Poslovni in finačni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2015

Poslovni in finačni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2016

Poslovni in finačni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2017

Poslovni in finačni plan Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2018

Program dela in finačni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2019

Program dela in finačni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2020

Program dela in finačni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2021

Program dela in finačni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2022

Program dela in finačni načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za leto 2023

 

1.8 Strateški načrt Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

Strateški načrt Knjižnice Mirana Jarca novo mesto

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.1 Organigram in podatki o organizaciji organa

2.2 Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

2.3 Organigram zavoda

2.4 Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij

2.5 Povezave na državni register predpisov, ki se nanašajo na delovno področje organa

2.6 Katalog javnih storitev, ki jih organ vodi, oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

2.7 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

2.8 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov