Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Osrednja območna knjižnica

OOK

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto kot osrednja območna knjižnica opravlja posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice na svojem območju:

Knjižnica Mirana Jarca kot osrednja območna knjižnica osrednje knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.

Sem sodijo:

 

Razstava OOK

Virtualna razstava - 10 let osrednjih območnih knjižnic 

Plakat   10 let osrednjih območnih knjižnic 


Zgibanki o delovanju osrednjih območnih knjižnic v številkah:

 

Osrednje območne knjižnice in stanje knjižnične dejavnosti po območjih v letu 2010

Osrednje območne knjižnice in stanje knjižnične dejavnosti po območjih v letu 2011

Osrednje območne knjižnice in 2003-2013

 

Seznam gradiva, kupljen s sredstvi OOK

 

Seznam gradiva OOK 2012

Seznam gradiva OOK 2013