Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Oddelki knjižnice

Študijski oddelek

Študijski oddelek je do preselitve v novi prizidek deloval po pultnem sistemu (delno še vedno, saj je približno 40% fonda še vedno v skladišču). Vse gradivo je bilo v skladiščih in urejeno po numerus currens”, tj. po postavitveni številki oz signaturi. Skladišča uporabnikom niso dostopna.

Študijski oddelek je namenjen zadovoljevanju študijskih in izobraževalnih potreb prebivalcev našega območja. V okviru Študijskega oddelka se nahajajo še Oddelek medbibliotečne izposoje, AV oddelek ter Oddelek periodike.

Na oddelku sta tudi dve časopisni čitalnici, kjer imajo uporabniki možnost prebirati tekočo periodiko. Člani naše knjižnice imajo proti plačilu tudi možnost uporabe računalnika.

Več

 

Oddelek za odrasle

Ljudska knjižnica (danes oddelek za odrasle) je v preteklosti domovala na različnih lokacijah: v garderobi Sokolskega doma, Domu ljudske prosvete, poslopju nekdanje pošte, do preselitve v novi prizidek pa je gostovala v prostorih Glasbene šole Marjana Kozine.

Oddelek za odrasle je danes namenjen širjenju bralne in jezikovne kulture; uporabnikom nudi leposlovje, literarne ter jezikovne učbenike, priročnike in slovarje.

Na oddelku je tudi zvočno izolirana študijska čitalnica.

Več

 

Oddelek za mladino

Pionirska knjižnica (danes oddelek za mladino); odprli so jo leta 1964 v okviru Študijske knjižnice. Prostore je dobila v stavbi poleg Študijske knjižnice.

Oddelek za mladino je namenjen izposoji leposlovne literature za predšolske in šoloobvezne otroke, mladim bralcem pa izposoja tudi poučno strokovno literaturo.

Več

 

Potujoča knjižnica

Bibliobus je potujoča enota knjižnice Mirana Jarca Novo mesto, ki kraje po Dolenjski obiskuje že od leta 1978.

Knjižnično gradivo za otroke, mladostnike in odrasle prevaža po sedmih občinah in ustavlja na 51 postajališčih. Poleg krajevnih skupnostih obiskuje tudi delovne organizacije in Dom starejših občanov. Bibliobus vozi po objavljenem urniku. Poslovanje na bibliobusu je avtomatizirano, možnost iskanja informacij po sistemu COBISS/OPAC.

Več

 

Mreža krajevnih knjižnic

Mreža krajevnih knjižnic ima danes lokacije ima v Straži, Šentjerneju, Škocjanu, Dvoru, Otočcu in v Dolenjskih Toplicah.

Čas odprtosti je v teh enotah krajši kot v matični knjižnici.

Bibliopedagoška dejavnost mreže sega tudi izven naše knjižnice in njenih enot.

Več

 

Domoznanski oddelek in Posebne zbirke Boga Komelja

Dolenjska domoznanska bibliografija je bila kot oddelek ustanovljena leta 1971 in je velikega pomena za našo regijo.

Oddelek se imenuje po prvem upravniku knjižnice, Bogu Komelju, ki je načrtno zbiral in urejal tudi t.i. neknjižno gradivo ter osnoval in vodil ta oddelek.

Zbirke se danes z namenom zbiranja in hranjenja gradiva o Dolenjski in njenih ljudeh, pa tudi ohranjanja celotne slovenske in evropske kulturne dediščine načrtno dopolnjujejo.

Danes je zbirka preimenovana v domoznanski oddelek in Posebne zbirke Boga Komelja - zbira in obdeluje gradivo, ki je pomembno za domačo regijo, nudi strokovne informacije ter izdeluje bibliografije raziskovalcev.

Domoznansko gradivo si s člansko izkaznico izposodite na študijskem oddelku, del domoznanskih gradiv pa je v posebni zbirki Boga Komelja.

Elixir dolgega življenja

Kronologija razvoja

Več

 

Oddelek za obdelavo knjižničnega gradiva

Oddelek za oblikovanje in obdelavo knjižničnega gradiva knjige obdela in jih opremi za izposojo.

Delo tega oddelka sega nazaj vse do Narodne čitalnice, ko so pričeli s strokovno obdelavo knjig (inventarne knjige, katalogi). Oddelek predstavlja "srce" knjižnice, saj knjige ni možno izposoditi prej, kot se jo strokovno obdela.

 

Oddelek za nabavo knjižničnega gradiva

Preko oddelka za nabavo gradiva knjižnica kupuje knjižnično gradivo in ga usmerja na posamezne oddelke. Knjižnično gradivo kupujemo po načelih nabavne politike, ki je podrobneje opredeljena v dokumentu o nabavni politiki.