Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

SEZNAM KNJIŽNIH NOVOSTI / MAREC 2013

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto

 

 

0 SPLOŠNO

00 SPLOŠNE OSNOVE ZNANOSTI IN KULTUR

1. CREME, Phyllis, 1942- Kako pisati na univerzi / Phyllis Creme, Mary R. Lea ; prevedla Mateja Mahnič. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 231 str. : ilustr. ; 24 cm Prevod dela: Writing at university. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 228-229. - Kazalo ISBN 978-961-241-698-0 a) Strokovni sestavki - Metodologija - Priročniki b) znanstveni sestavki c) pisanje 001.81:378(035) COBISS.SI-ID 265280256

2. KLEMENČIČ, Simona Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del / Simona Klemenčič. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 165 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm 149 izv. - Recenzenta: Marko Snoj, Borut Cerkovnik. - Bibliografija: str. 160-165 ISBN 978-961-237-545-4 a) Znanstveni sestavki - Metodologija b) primerjalno jezikoslovje c) diplomska naloga (metodologija) d) seminarska naloga (metodologija) e) magistrska naloga (metodologija) 001.818(035) 811.1/.2:001.818 COBISS.SI-ID 264055808

004 RAČUNALNIŠTVO (OM)

3. UPORABA poslovno-informacijskih rešitev / uredili Jure Erjavec, Aleš Popovič, Peter Trkman. - 1. natis. - Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2013 (Ljubljana : Copis). - 172 str. : ilustr. ; 29 cm. - (Vaje Ekonomske fakultete) 800 izv. ISBN 978-961-240-255-6 a) Poslovna informatika - Vaje za visoke šole b) informatika 659.23:004(075.8)(076.1) COBISS.SI-ID 265254400

004.7 RAČUNALNIŠKE MREŽE, INTERNET

4. HOLTZ, Shel How to do everything with podcasting / Shel Holtz with Neville Hobson ; [foreword by C. C. Chapman]. - New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2007. - XXIV, 360 str. : ilustr. ; 24 cm. - (How to do everything with) Dostopno tudi na: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0726/2007020642-t.html - Table of contents only Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0726/2007020642-b.html - Contributor biographical information Sorodni elektronski vir: http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0726/2007020642-d.html - Publisher description. - Podatki o avtorju spremnega besedila na ov. - Bibliografija: str. 324-334. - Kazalo ISBN 0-07-226394-6 (brezkislinski papir) ISBN 978-0-07-226394-7 (broš. : brezkislinski papir) a) Webcasting b) Podcasting c) Podcasts d) Downloading e) Webservices f) Podcasti - Izdelava - Programska oprema - Priročniki 004.738.5(035)=111 COBISS.SI-ID 22596663

005 MENEDŽMENT, ORGANIZACIJA IN VODENJE POSLOVANJA

5. MUMEL, Damijan Komuniciranje v poslovnem okolju / [avtor Damijan Mumel]. - 1. ponatis. - Maribor : De Vesta : WS, 2012 ([Tržič] : Kara). - 620 str. : ilustr. ; 22 cm Avtor naveden v kolofonu. - Bibliografija vseh poglavjih ISBN 978-961-92283-5-7 a) Poslovno komuniciranje - Priročniki b) sestanki c) novinarske konference 005.57(035) COBISS.SI-ID 68799489

6. NAČRTOVANJE in upravljanje s spremembami / [avtorji Anže Hiršl ... et al.]. - Ljubljana : Združenje delodajalcev Slovenije, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 26 str. ; 24 cm Avtorji navedeni v kolofonu. - 3.000 izv. ISBN 978-961-93428-1-7 ISBN 978-961-93428-2-4 (pdf) a) Management sprememb 005.418 COBISS.SI-ID 264932352

7. ŠKARJA, Petra Česar nas niso naučili v šolah : podjetništvo / Petra Škarja ; [kratki vsebinski dodatki Robert Goreta, Matija Pretnar, Slava Suhač]. - Mokronog : Izobraževanja, 2012 ([Medvode] : Pleško). - 219 str. : ilustr. ; 22 cm 1.000 izv. ISBN 978-961-269-875-1 a) Podjetništvo 658 005.336.1 COBISS.SI-ID 264639744

8. VORINA, Anton Menedžment kakovosti v turizmu / Anton Vorina. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012 (Laško : Kabis). - 142 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Učbeniki FKPV) 100 izv. - Bibliografija: str. 131-142 ISBN 978-961-6825-51-1 a) Turizem - Kakovost - Učbeniki za visoke šole b) upravljanje c) management d) kvaliteta upravljanja 005.336.3:338.48(075.8) COBISS.SI-ID 262552576

008 CIVILIZACIJA, KULTURA

9. MARIBOR 2012 : evropska prestolnica kulture : partnersko mesto Novo mesto / [uredniški odbor Sandra Boršić ... [et al.] ; prevod Tadeja Dović ; fotografije Boštjan Pucelj in arhiv producentov]. - Novo mesto : Založba Goga, 2012. - 49, [13] str. : ilustr. ; 21 cm Nasl. v kolofonu: Evropska prestolnica kulture 2012 Novo mesto a) Kulturno življenje - Novo mesto - 2012 - Katalogi 008(497.4Novo mesto)"2012"(083.82) 351.85(497.4Novo mesto)"2012" COBISS.SI-ID 22578743

06 KORPORACIJE DRUŠTVA MUZEJI RAZSTAVE

10. CAILLET, Maurice Od prostozidarstva k veri : bil sem prostozidar / Maurice Caillet ; [prevedel Stane Zore]. - Maribor : Slomškova družba - Slomškova založba, 2013 (Grosuplje : Grafis trade). - 165 str. ; 21 cm. - (Iz teme v luč ; 5) Prevod dela: Yo fui masón. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. ISBN 978-961-265-093-3 a) Caillet, Maurice (1933-) - Spomini b) Prostozidarstvo - Francija c) spreobrnitev 061.251(44):27 27-767:929Caillet M. COBISS.SI-ID 72326913

11. GODEC Schmidt, Jelka V Evropi smo doma : slikanica za otroke o Evropski uniji in njenih ustanovah s pojasnili za odrasle / [besedilo napisala [in] ilustrirala] Jelka Godec Schmidt in Matjaž Schmidt ; [besedilo za starše napisala Mito Žnidarko in Nataša Goršek Mencin ; fotografije denarja arhiv ZMK]. - 2. dopolnjena izd. - Ljubljana : Evropski parlament, Informacijska pisarna za Slovenijo, 2010. - 16 str. : ilustr. ; 22 cm ISBN 978-92-823-3200-9 a) Evropska unija - Knjige za otroke b) EU c) Evropska Unija 061.1EU(02.053.2) 087.5 COBISS.SI-ID 250671616

069 MUZEJI GALERIJE STALNE RAZSTAVE

12. HABJANIČ, Oskar Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem? [Videoposnetek] = Where am I comming [!] from? Who am I? Where am I going? / scenarij Oskar Habjanič. - Maribor : Pokrajinski muzej, 2011. - 1 video DVD (4 min) : barve, zvok ; 12 cm Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. ISBN 978-961-91108-9-8 a) Pokrajinski muzej (Maribor) - Muzejske zbirke 069(497.4Maribor)(086.82) COBISS.SI-ID 71281921

13. PRLEŠKO društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine "Johann - Janez Puch" (Ljutomer) Lotmerški puhovci : ob dvajsetletnici Prleškega društva za ohranjanje tehnične kulture in dediščine "Johann - Janez Puch" Ljutomer, 1992-2012 : zbornik / [avtorji Milan Belec ... [et al.] ; glavna urednica Manica Hartman]. - Ljutomer : Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine "Johann - Janez Puch", 2012 (Nedelišće : Tiskara Letis). - 247 str. : ilustr. ; 32 cm 1000 izv. 069.02:629(497.4Ljutomer) COBISS.SI-ID 72624385

084.11 STRIPI

14. DORISON, Guillaume Devil may cry : Vergilove kronike / scenarij Izu ; risba Patrick Pion ; [prevod Špela Žakelj]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 47 str. : ilustr. ; 22 cm Prevod dela: Devil may cry ISBN 978-961-6898-32-4 (broš.) ISBN 978-961-6898-33-1 (trda vezava) 084.11 COBISS.SI-ID 264894720

15. HERMANN, 1938- Jeremiah. Glavar / Hermann ; [prevod Vojko Volavšek - Volvo]. - Celje : Risar, 2012 (Koper : SAF). - 46 str. : ilustr. ; 31 cm Prevod dela: Le caïd. - Ilustr. na spojnih listih. - 250 izv. ISBN 978-961-93223-7-6 084.11 COBISS.SI-ID 264011008

16. NAPAD mutantskega korenja / [ilustracije Leo Batic ... [ et al.] ; besedilo Robbie Busch ... [et al.] ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Looney tunes) Prevod dela: March of the mutant carrots ISBN 978-961-6898-22-5 (broš.) ISBN 978-961-6898-23-2 (trda vezava) 084.11 COBISS.SI-ID 264817152

17. POSTREZI me dobro --- kuhanega / [ilustracije David Alvarez ... [ et al.] ; besedilo Earl Kress ... [et al.] ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Looney tunes) Prevod dela: Serve me well --- done ISBN 978-961-6898-24-9 (broš.) ISBN 978-961-6898-25-6 (trda vezava) 084.11 COBISS.SI-ID 264817920

18. STATON, Joe Scooby-Doo. Prekletstvo kobre / ilustracije Joe Staton, Manny Galan, Tim Harkins ; besedilo Joe Staton ... [et al.] ; barvanje Paul Becton ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012. - 58 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: The big squeeze! 2 ISBN 978-961-6898-28-7 (broš.) ISBN 978-961-6898-29-4 (trda vezava) 084.11 COBISS.SI-ID 264824320

19. STATON, Joe Scooby-Doo. Ste že prestrašeni? / ilustracije Joe Staton, Manny Galan, Tim Harkins ; besedilo Joe Staton ... [et al.] ; barvanje Paul Becton ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012. - 56 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: The big squeeze! 1 ISBN 978-961-6898-26-3 (broš.) ISBN 978-961-6898-27-0 (trda vezava) 084.11 COBISS.SI-ID 264824064

087.5 SLIKANICE

20. ARNEŽ, Jana Ivanka Čarovnica Pepka in katre hasme / Jana Ivanka Arnež ; [fotografiral Gregor Arnež]. - 1. natis. - Podnart : samozal., 2012 (Žirovnica : Medium). - 32 str., [4] str. pril. : ilustr. ; 31 cm 350 izv. ISBN 978-961-276-456-2 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 262211840

21. BEAUMONT, Émilie, 1948- Frizerka Sara / [besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; fotografije René Brassart ; prevod in priredba Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [13] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Ko bom velika) Prevod dela: Jade joue à la coiffeuse. - Ov. nasl. - Avtorica navedena na str. [1]. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-66-2 087.5 COBISS.SI-ID 260195328

22. BEAUMONT, Émilie, 1948- Taksist Lan / besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; ilustracije Alexis Nesme ; prevod Ante Bračić. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [13] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Mali nadobudnež ; knj. 16) Prevod dela: Le taxi de Rémi. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-69-3 a) Taksiji - Knjige za otroke 087.5 COBISS.SI-ID 263036160

23. BEAUMONT, Émilie, 1948- Vila Lucija / [besedilo Émilie Beaumont ; zasnova Nathalie Bélineau ; fotografije René Brassart ; prevod in priredba Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [13] str. : ilustr. ; 17 cm. - (Zbirka Ko bom velika) Prevod dela: Mila joue à la fée. - Ov. nasl. - Avtorica navedena na str. [1]. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-67-9 087.5 COBISS.SI-ID 260195584

24. BLANCHUT, Fabienne Mila je preveč radovedna / besedilo Fabienne Blanchut ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Camille Dubois ; prevod Lija Pogačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Prava princeska ; 18) Prevod dela: Zoé est trop curieuse. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-71-6 087.5 COBISS.SI-ID 263036928

25. BLANCHUT, Fabienne Mila je raztresena / besedilo Fabienne Blanchut ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Camille Dubois ; prevod Lija Pogačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Prava princeska ; 15) Prevod dela: Zoé est étourdie. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-64-8 087.5 COBISS.SI-ID 260194304

26. BLANCHUT, Fabienne Mila noče pomagati / besedilo Fabienne Blanchut ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Camille Dubois ; prevod Lija Pogačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Prava princeska ; 17) Prevod dela: Zoé ne veut pas aider. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-70-9 087.5 COBISS.SI-ID 263037184

27. BLANCHUT, Fabienne Mila trmoglavi / besedilo Fabienne Blanchut ; zasnova Jacques Beaumont ; ilustracije Camille Dubois ; prevod Lija Pogačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Oka, otroška knjiga, 2013. - [21] str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Prava princeska ; 16) Prevod dela: Zoé a mauvais caractère. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6785-65-5 087.5 COBISS.SI-ID 260194816

28. BRINAR, Josip, 1874-1959 Pekrska gorca : [pripovedke o Mariboru in okolici] / Josip Brinar ; ilustrirala Veri Kovačević ; [priredila in jezikovno posodobila Dragica Haramija in Nino Flisar]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 19 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 4) Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6817-97-4 a) Pohorje - V mladinskem leposlovju b) Pekrska gorca - V mladinskem leposlovju 821.163.6-93-34 087.5 COBISS.SI-ID 70092289

29. CHILD, Lauren Za šolo sem absolutno še premajhna / [besedilo in ilustracije] Lauren Child ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2012. - [32] str. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: I am too absolutely small for school. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6840-72-9 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 262631680

30. DE Laat, Gita Mateja Nenavadna dogodivščina trola Borka / Gita Mateja de Laat ; ilustracije Marija Mojca Vilar. - Luče : Papageno, 2012 ([Trbovlje] : Tori). - 40 str. : ilustr. ; 28 cm Potiskani zadnji spojni list. - 750 izv. ISBN 978-961-93406-0-8 821.163.6-93-34 087.5 COBISS.SI-ID 264184064

31. GROM, Bogdan Pikapolonica / Bogdan Grom ; [prevedla in priredila Tjaša Koprivec]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - [30] str. : ilustr. ; 23 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica) ISBN 978-961-274-138-9 087.5 COBISS.SI-ID 263972352

32. HANUŠ, Barbara Kje živijo živali? / Barbara Hanuš ; ilustriral Peter Škerl ; [fotografije arhiv MKZ]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [17] str. : ilustr. ; 26 cm 2.500 izv. ISBN 978-961-01-2598-3 a) Živali - Knjige za otroke 087.5 COBISS.SI-ID 266018816

33. HUDALES, Oskar Gadja kraljica : [pripovedke o Mariboru in okolici] / Oskar Hudales ; ilustrirala Veri Kovačević ; [priredila Dragica Haramija in Nino Flisar]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 18 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 5) Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6817-96-7 a) Mariborski otok - V mladinskem leposlovju 821.163.6-93-34 087.5 COBISS.SI-ID 69927425

34. KLOPČIČ, Alenka Hišek in Rečica / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2012. - [11] str. : ilustr. ; 23 cm ISBN 978-961-93122-9-2 a) Vodna energija - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264258304

35. KLOPČIČ, Alenka Hišek in Zemlja / Alenka Klopčič ; ilustrirala Marta Bartolj. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Energija doma, Energetika.Net, 2012. - [11] str. : ilustr. ; 23 cm ISBN 978-961-93411-0-0 a) Geotermalna energija - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264258816

36. KLOPČIČ, Alenka Papiga št. 1 / Alenka Klopčič ; ilustrirala Vesna Arko. - 1. izd., 1. natis. - Lukovica : Eko knjiga, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 23 cm Ilustr. notr. str. ov. - 300 izv. ISBN 978-961-93301-5-9 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 265003008

37. KOKALJ, Tatjana, 1956- Pravljice za 10 prstkov / napisala Tatjana Kokalj ; ilustrirala Tatjana Ban. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - [21] str. : ilustr. ; 27 cm 400 izv. ISBN 978-961-93445-0-7 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265201664

38. KRALJIČ, Helena Kako raste laž / Helena Kraljič ; [ilustrirala] Suzi Bricelj. - Jezero : Morfem, 2013. - [28] str. : ilustr. ; 31 cm ISBN 978-961-6840-71-2 a) Laž - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265067008

39. LEHMANN, Christof Mala Sončna Žarkica in zajčja družina / napisal Christof Lehmann ; ilustrirala Maja Čuk ; [prevedla iz angleščine Zala Gomol]. - 1. izd. - Maribor : Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 52 str. : ilustr. ; 22 cm Izv. nasl.: Den Lille Solstråle og familien Kanin; prevedeno iz angl. - 700 izv. - O avtorju: str. [55] ISBN 978-961-93248-1-3 a) Smrt - Doživljanje - V otroškem leposlovju 821.113.4-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 263788032

40. MAGIČNE pripovedke / [ilustracije Javier Inaraja ; prevedla Nina Kovič Brala]. - Ljubljana : Grahovac, 2012. - 249 str. : ilustr. ; 27 cm Prevod dela: Cuentos magicos ISBN 978-961-6880-69-5 087.5 COBISS.SI-ID 262132480

41. MILČINSKI, Fran, 1867-1932 V Butalah sejejo sol / Fran Milčinski ; ilustrirala Ana Razpotnik Donati. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - [24] str. : ilustr. ; 24 x 25 cm. - (Zbirka Sanjska knjigica) Iustr. na spojnih listih. - 23 x 25 cm meri broš. izd. - 1.500 izv. ISBN 978-961-274-173-0 (trda vezava) ISBN 978-961-274-174-7 (broš.) 821.163.6-93-7 087.5 COBISS.SI-ID 265035776

42. MODÉRÉ, Armelle, 1971- Zozo praznuje rojstni dan / [besedilo in ilustracije] Armelle Modéré ; [prevedla Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Okaši, 2013. - [11] str. : ilustr. ; 21 x 20 cm. - (Beremo in se igramo) Prevod dela: L'anniversaire de Zozo. - Ov. nasl. - Potiskani spojni listi. - 1.500 izv. ISBN 978-961-93273-9-5 087.5 COBISS.SI-ID 263850240

43. NEMEC, Nina, 1979- Čačka riše s teboj / [napisala in ilustrirala Nina Nemec ; fotografiral Lucijan Velikonja]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [19] str. : ilustr. ; 21 cm Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. ISBN 978-961-01-2587-7 a) Risanje - Knjige za otroke 087.5 COBISS.SI-ID 266016768

44. NEMEC, Nina, 1979- Čačka riše s teboj živali / [napisala in ilustrirala Nina Nemec ; fotografiral Lucijan Velikonja]. - [1. izd.]. - [Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013] ([natisnjeno na Kitajskem]). - [19] str. : ilustr. ; 21 cm Avtorica navedena v kolofonu. - 3.000 izv. ISBN 978-961-01-2588-4 a) Risanje - Knjige za otroke 087.5 COBISS.SI-ID 266016512

45. REBA, Matea Maruškin svet. Zlata ribica / Mateja Reba ; ilustrirala Tina Perko. - Domžale : Studio Hieroglif, 2013. - [24] str. : ilustr. ; 24 cm ISBN 978-961-93125-5-1 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265366016

46. REID, Camilla To je Sara : knjiga o tem, kako je biti majhen / Camilla Reid ; ilustrirala Ailie Busby ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, cop. 2013. - [18] str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: This is Lulu. - Ov. nasl. - Leto izida v CIP-u: 2012. - 1.500 izv. ISBN 978-961-6840-74-3 087.5 COBISS.SI-ID 263008768

47. TAYLOR, Barbara, 1954- Afriški safari : postavljanka / [napisala Barbara Taylor ; prevedel Andrej Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 29 str. : ilustr. ; 22 x 31 cm Prevod dela: Safari animals ISBN 978-961-01-2561-7 087.5 COBISS.SI-ID 262603264

48. TAYLOR, Barbara, 1954- Dinozavri : postavljanka / [napisala Barbara Taylor ; prevedla Maruša Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 29 str. : ilustr. ; 31 cm Prevod dela: Dinosaurs ISBN 978-961-01-2554-9 087.5 COBISS.SI-ID 262603008

49. TOMAŽIČ, Jože, 1906-1970 Poštelski zaklad : [pripovedke o Mariboru in okolici] / Jože Tomažič ; ilustrirala Veri Kovačević ; [priredila Dragica Haramija in Nino Flisar]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 23 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 6) 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. ISBN 978-961-6897-12-9 a) Zakladi - V mladinskem leposlovju b) Maribor - V mladinskem leposlovju 821.163.6-93-34 087.5 COBISS.SI-ID 72158977

50. TOMAŽIČ, Jože, 1906-1970 Zlodej sezida cerkev : [pripovedke o Mariboru in okolici] / Jože Tomažič ; ilustrirala Veri Kovačević ; [priredila Sonja Blaž]. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Korotan). - 22 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka slikanic Mariborske vedute ; 3) Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6897-10-5 a) Maribor - V mladinskem leposlovju b) Pohorje - V mladinskem leposlovju 821.163.6-93-34 087.5 COBISS.SI-ID 72298497

1 FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA

1 FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA (OM)

51. ALEKSEJEV, Jure Proti filozofiji / Jure Aleksejev. - Maribor : Subkulturni azil, 2012 (Postojna : ČukGraf tiskarna). - 69 str. ; 21 cm. - (Frontier ; 61) ISBN 978-961-6620-29-1 a) Filozofija 101 COBISS.SI-ID 72437761

52. THOMAS Aquinas, svetnik Ratio et fides = Razum in vera / Thomas de Aquino = Tomaž Akvinski ; izbral [in spremna beseda] Josef Pieper ; [prevedel Gregor Pobežin ; [spremno besedo] prevedel Janez Zupet]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 389 str. ; 21 cm. - (Religiozna misel ; 28) Besedilo v lat. in prevod v slov. - 500 izv. - Spremna beseda / Josef Pieper: str. 1-24. - O avtorju na prednjem zavihku ov. ISBN 978-961-278-052-4 a) Thomas Aquinas, svetnik (ok. 1225-1274) b) srednjeveška filozofija c) sholastika d) krščanska filozofija e) teologija f) etika 1sv.Tomaž Akvinski 141.31 COBISS.SI-ID 264553216

53. XENOPHON Atheniensis Spomini na Sokrata / Ksenofont ; prevod in spremna beseda Gregor Pobežin. - Ljubljana : KUD Logos, 2012 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 324 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka KUD Logos ; 39) Vzpor. grš. besedilo in slov. prevod. - Le od vrlih naučiš se vrlosti / Gregor Pobežin: str. 305-324 ISBN 978-961-6519-67-0 a) Sokrates (470-399 pr.n.št.) b) Xenophon Atheniensis (ok.430-ok.354 pr.n.št.) - Spomini c) antična filozofija 1Sokrates COBISS.SI-ID 264668160

1(091) ZGODOVINA FILOZOFIJE

54. LEVENE, Lesley Mislim, torej sem : vse, kar morate vedeti o filozofiji / Lesley Levene ; [prevedla Lana Gaber ; ilustriral Andrew Pinder]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 184 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: I think, therefore I am. - 2.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2707-9 a) Filozofija - Zgodovina b) priročniki 1(091) COBISS.SI-ID 264719104

11 METAFIZIKA

55. NANCY, Jean-Luc Singularna pluralna bit ; Lepota / Jean-Luc Nancy ; [prevod Singularna pluralna bit Nastja Skrušný, Lepota Valentina Hribar Sorčan]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012 (Prešov : Vydavatel'stvo Michala Vaška). - 194 str. ; 20 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 57) Prevod del: 1. Être singulier pluriel ; 2. La beauté. - O avtorju: str. 193-194. - Nancyjeva filozofija smisla / Valentina Hribar Sorčan: str. 167-192. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ISBN 978-961-6894-06-7 a) Nancy, Jean-Luc (1940-) b) Francoska filozofija c) bit d) metafizika e) estetika 11 111.852 1Nancy J.-P. COBISS.SI-ID 264422400

133 OKULTNE VEDE (OM)

56. PHILIPS, David A. V 21 dneh usvojite numerologijo / David A. Philips ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2012. - 186 str. ; 19 cm. - (Zbirka Primula) Prevod dela: 21 days to master numerology ISBN 978-961-6804-79-0 a) Numerologija - Priročniki 133.5:511(035) COBISS.SI-ID 264301568

57. STIBAL, Vianna Theta zdravljenje : odkrijte eno od najmogočnejših tehnik energijskega zdravljenja na svetu! / Vianna Stibal ; [prevod Gordana Pečnik]. - 2. ponatis. - Ljubljana : Filargo, 2013. - 309 str. : ilustr. ; 23 cm + 1 optični disk (CD-ROM) Prevod dela: ThetaHealing. - 500 izv. - O avtorici: str. 306. - Bibliografija: str. 304 ISBN 978-961-93237-3-1 a) Spiritualizem b) Duševno zdravje c) samozdravljenje d) naravno zdravljenje e) energijsko zdravljenje 133.9 615.85 COBISS.SI-ID 265642496

58. VIRTUE, Doreen, 1958- V 21 dneh izboljšajte sporazumevanje z angeli / Doreen Virtue ; [prevedla Jedrt Maležič]. - Brežice : Primus, 2012. - 156 str. ; 19 cm. - (Zbirka Primula) Prevod dela: 21 days to improve communication with your angels ISBN 978-961-6804-80-6 a) Angeli - Sporočila - Priročniki 133.3(035) COBISS.SI-ID 264432128

159.9 PSIHOLOGIJA (OM)

59. BEHREND, Geneviève, 1881-1950 Uresniči svoje želje : dopusti, naj tvoja podzavest dela zate / Genevieve Behrend ; [prevod, ilustracije Julia Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2013. - 120 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Zbirka Kreativno mišljenje) Prevod dela: Attaining your desire by letting your subconscius mind work for you ISBN 978-961-6881-07-4 a) Samorealizacija 159.932.2(035) COBISS.SI-ID 265529600

60. CARNEGIE, Dale, 1888-1955 Premagajte skrbi in stres / Dale Carnegie [in sodelavci] ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 166 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Priročnik) Prevod dela: Overcoming worry and stress. - 1.000 izv. - O Dalu Carnegieju: str. 161-163 ISBN 978-961-00-1701-1 a) Pozitivno mišljenje - Psihološki nasveti - Priročniki b) premagovanje stresa 159.922(035) COBISS.SI-ID 264022016

61. CARNEGIE, Dale, 1888-1955 Živeti bogatejše življenje : [kako premagati težave in si ustvariti boljše, plodnejše in zadovoljstva polnejše življenje] / Dale Carnegie [in sodelavci ; prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 166 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Living an enriched life. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - O Dalu Carnegieju: str. 161-163 ISBN 978-961-00-1686-1 a) Pozitivno mišljenje - Psihološki nasveti b) uspešnost 159.922(035) COBISS.SI-ID 263407104

62. DEBELAK, Maja, 1977- Ljubezen : [kako ustvariti pravega partnerja] / Dobra vila Maja. - 1. ponatis. - Kresnice : Divinum cor, 2013 ([s. l.] : Povše). - 157 str. : 19 cm 1.000 izv. - Dodatek k nasl. naveden na ov. in v kolofonu ISBN 978-961-93306-7-8 a) Ljubezen - Pozitivno mišljenje b) odnosi med spoloma 159.922 COBISS.SI-ID 265273344

63. DUMONT, Theron Q. Skrivnost koncentracije / Theron Q. Dumont ; [prevod Petra Brecelj]. - 1. natis. - Mengeš : Bird Publisher, 2013. - 137 str. ; 21 cm Prevod dela: The power of concentration. - Leto izida v CIP-u: 2012. - 200 izv. ISBN 978-961-279-485-9 a) Koncentracija - Priročniki b) poztivno mišljenje c) samorealizacija 159.938.363.4(035) COBISS.SI-ID 263715328

64. DYER, Wayne W. Vse, kar želite svojemu otroku / Wayne W. Dyer ; [prevod Aleksandra Rekar]. - 1. izd., 1. natis. - Kranj : Ganeš, 2013. - 398 str. : ilustr. ; 24 cm Prevod dela: What do you really want for your children?. - 1.300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. ISBN 978-961-200-064-6 a) Otroci - Osebnostni razvoj - Priročniki b) samospoznavanje c) odraščanje d) medosebni odnosi e) psihološki nasveti 159.923.2-053.2(035) COBISS.SI-ID 263760384

65. HAMILTON, David R. Nalezljiva moč mišljenja : kako z mislimi vplivate na svet / David R. Hamilton ; [prevedla Vera Čertalič]. - Brežice : Primus, 2012. - 204 str. ; 22 cm. - (Zbirka Nezavedno) Prevod dela: The contagious power of thinking ISBN 978-961-6804-56-1 a) Pozitivno mišljenje b) Osebnostni razvoj 159.922 COBISS.SI-ID 260529920

66. HAY, Louise L. Ozdravite! / Louise L. Hay ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Brežice : Primus, 2012 ([s. l.] : Cicero). - 268 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Louise) Prevod dela: You can heal your life. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6804-63-9 a) Pozitivno mišljenje b) samorealizacija c) čustveni vzorci d) psihološki nasveti 159.922.2 COBISS.SI-ID 261252096

67. HOFFMAN, Mary, 1945- Velika knjiga o čustvih / Mary Hoffman ; ilustracije Ros Asquith ; [prevedel Miha Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013. - [32] str. : ilustr. ; 31 cm Prevod dela: The great big book of feelings ISBN 978-961-6859-20-2 a) Čustva - Knjige za otroke 159.942(02.053.2) COBISS.SI-ID 263422208

68. UVOD v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja / Alenka Kompare ... [et al.] ; [ilustracije je narisal Samo Onič ; fotografije so prispevali Samo Onič ... et al.]. - 1. prenovljena izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 200 str. : ilustr. ; 27 cm 3.800 izv. - Bibliografija: str. 189-190 in pri vseh poglavjih. - Kazalo ISBN 978-961-02-0108-3 a) Psihologija - Učbeniki za srednje šole 159.9(075.3) COBISS.SI-ID 260098048

159.96 POSEBNA DUŠEVNA STANJA

69. MILIVOJEVIĆ, Zoran Igre, ki jih igrajo narkomani : transakcijska analiza problematičnega jemanja drog / Zoran Milivojević ; prevedla Tina Bončina ; ilustriral Marko Milović. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2013 (natisnjeno v Sloveniji : [s. n.]). - 469 str. : ilustr. ; 22 cm Prevod dela: Igre koje igraju narkomani. - 800 izv. - O avtorju z avtorjevo sl.: zadnja zunanja str. ov. - Bibliografija: str. 463-469 ISBN 978-961-241-665-2 a) Narkomanija - Transakcijska analiza b) odvisnosti c) narkomanija d) narkomani e) manipulacija f) družbeno okolje g) transakcijska analiza 159.964.28:178.8 178.8:159.964 613.83:159.964 COBISS.SI-ID 262134528

159.964.2 PSIHOANALIZA

70. FREUD, Sigmund Metapsihološki spisi / Sigmund Freud ; [prevod Eva Bahovec ... et al.]. - 2., pregledana in dopolnjena izd. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012. - 486 str. ; 24 cm ISBN 978-961-6798-33-4 a) Teoretska psihoanaliza b) tehnični spisi 159.964.26(081) 1Freud S. FRASCATI: 6-301 COBISS.SI-ID 264115712

16 LOGIKA (OM)

71. DENNETT, Daniel Clement Pojasnjena zavest / Daniel C. Dennett ; [prevedel Sebastjan Vörös ; spremna beseda Olga Markič ; uredila Olga Markič in Sebastjan Vörös]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 625 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina) Prevod dela: Consciousness explained. - 400 izv. - Dennettov poskus kako razložiti zavest: med humanistično in znanstveno podobo / Olga Markič: str. 607-625. - O avtorju na zavihkih knjige. - Bibliografija: str. 551-578. - Kazalo ISBN 978-961-260-063-1 a) Dennett, Daniel Clement (1942-) b) Zavest c) zavest 165.12 159.922 1Dennett D.C. COBISS.SI-ID 264621824

177 MORALA IN DRUŽBA

72. MILIVOJEVIĆ, Zoran Ulovimo ljubezen : kolumne o ljubezni iz časopisa Politika / Zoran Milivojević ; [prevedel Niki Neubauer]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 284 str. ; 25 cm. - (Zbirka Ogledalo) Prevod dela: Uloviti ljubav. - 2.500 izv. ISBN 978-961-01-2605-8 a) Ljubezen - Kolumne - Psihološki nasveti 177.6:159.9(081) COBISS.SI-ID 263276544

2 VERSTVO

2 VERSTVO (OM)

73. OSREDKAR, Mari Jože Pojem odrešenja in nauki o odrešenju v svetovnih religijah / Mari Jože Osredkar, Marjana Harcet. - Ljubljana : Brat Frančišek : Teološka fakulteta, 2012 (Medvode : Pleško). - 96 str. ; 24 cm. - (Znanstvena knjižnica / Teološka fakulteta ; 35) 400 izv. - Recenzenta Drago Karl Ocvirk, Avguštin Lah. - Bibliografija: str. 92-94 ISBN 978-961-6873-14-7 (Brat Frančišek) a) Soteriologija b) Religije - Odrešenje 27-31-185.53 2-185.53 COBISS.SI-ID 264801280

2-264 MITI IN LEGENDE UDCMRF

74. ANŽUR, Matjaž Zgodovina slovenske mitologije / Matjaž Anžur ; [slikovno gradivo različni avtorji]. - Ljubljana : samozal. Valuk, 2012 (Praha : PB Press). - 222 str., [24] str. pril. ; 25 cm 500 izv. - Bibliografija: str. 220-222 ISBN 978-961-93416-0-5 a) Mitologija b) Slovenska mitologija c) Slovenci d) slovensko ljudsko izročilo e) indoevropski miti f) slovanska mitologija 2-264 2-169 257.7(497.4) 398.4(497.4) COBISS.SI-ID 264285952

27 ZGODOVINA KRŠČANSKE CERKVE

75. ISOARDI, Giancarlo Ljubi, dokler imaš čas! / Giancarlo Isoardi ; prevedla Kristina Škibin ; [fotografije Marko Suhoveršnik]. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 64 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Mladinska knjižnica / Salve ; 36) Prevod dela: Ama, finché sei in tempo!. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. ISBN 978-961-211-670-5 27-29 821.131.1-32 COBISS.SI-ID 265692416

27-4 PRAKTIČNA IN PASTORALNA TEOLOGIJA UDCMRF

76. RANKE-Heinemann, Uta, 1927- Evnuhi za nebeško kraljestvo : katoliška cerkev in spolnost od Jezusa do Benedikta XVI. / Uta Ranke-Heinemann ; prevedla Tomo Virk in Aleš Učakar. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 501 str. ; 24 cm Prevod dela: Eunuchen für das Himmelreich : Katholische Kirche und Sexualität von Jesus bis Benedikt XVI. - 800 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 487 in v opombah na dnu str. - Kazali ISBN 978-961-241-688-1 a) Ecclesia catholica - Spolnost - Zgodovina b) Spolnost - Krščanski vidik c) krščanstvo d) etika e) krščanska morala 27-447 613.88:272(091) COBISS.SI-ID 263786752

77. ŠKOFIJSKA karitas (Novo mesto). Občni zbor (2009 ; Novo mesto) Karitas v letu mladih / Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto, 14. marec 2009 ; [fotografije Andrej Golčnik, arhiv ŠKNM]. - Novo mesto : Škofijska karitas, 2009 (Novo mesto : Špes&Co.). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm Nasl. v kolofonu: Zbornik za Občni zbor Škofijska karitas Novo mesto. - 400 izv. a) Škofijska Karitas (Novo mesto). Občni zbor - Zborniki b) Dobrodelne skupine 27-784-46(497.4Novo mesto)(082) COBISS.SI-ID 22617143

78. ŠKOFIJSKA karitas (Novo mesto). Občni zbor (2010 ; Novo mesto) Karitas v letu evharistije / Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto, 6. marec 2010 ; [fotografije arhiv ŠKNM]. - Novo mesto : Škofijska karitas, 2010 (Novo mesto : Špes&Co.). - [32] str. : ilustr. ; 30 cm Nasl. v kolofonu: Zbornik za Občni zbor Škofijska karitas Novo mesto. - 400 izv. a) Škofijska Karitas (Novo mesto). Občni zbor - Zborniki b) Dobrodelne skupine 27-784-46(497.4Novo mesto)(082) COBISS.SI-ID 22616887

79. ŠKOFIJSKA karitas (Novo mesto). Občni zbor (2011 ; Novo mesto) Karitas v letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti / Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto, 26. marec 2011 ; [uredil Gregor Vidic ; fotografije arhiv ŠKNM]. - Novo mesto : Škofijska karitas, 2011 (Novo mesto : Špes&Co.). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm Nasl. v kolofonu: Zbornik za Občni zbor Škofijska karitas Novo mesto. - 350 izv. a) Škofijska Karitas (Novo mesto). Občni zbor - Zborniki b) Dobrodelne skupine 27-784-46(497.4Novo mesto)(082) COBISS.SI-ID 22616375

80. ŠKOFIJSKA karitas (Novo mesto). Občni zbor (2012 ; Novo mesto) Karitas v letu socialne pravičnosti / Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto, 10. marec 2012 ; [uredil Gregor Vidic ; fotografije arhiv ŠKNM]. - Novo mesto : Škofijska karitas, 2012 (Novo mesto : Špes&Co.). - 35 str. : ilustr. ; 30 cm Nasl. v kolofonu: Zbornik za Občni zbor Škofijska karitas Novo mesto. - 350 izv. a) Škofijska Karitas (Novo mesto). Občni zbor - Zborniki b) Dobrodelne skupine 27-784-46(497.4Novo mesto)(082) COBISS.SI-ID 22615863

81. ŠKOFIJSKA karitas (Novo mesto). Občni zbor (2013 ; Novo mesto) Leto vere = Annus fidei : 2012-2013 / Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto, 2. marec 2013 ; [uredil Gregor Vidic ; fotografije Klemen Kastelic, Marjan Dvornik, arhiv ŠKNM in ŽK]. - Novo mesto : Škofijska karitas, 2013 (Novo mesto : Špes, grafični studio). - 31 str. : ilustr. ; 30 cm Nasl. v kolofonu: Zbornik za Občni zbor Škofijske karitas Novo mesto. - 350 izv. a) Škofijska Karitas (Novo mesto). Občni zbor - Zborniki b) Dobrodelne skupine 27-784-46(497.4Novo mesto)(082) COBISS.SI-ID 22576183

27-5 POBOŽNOSTI,MOLITVE,KRŠČANSKI OBREDI UDCMRF

82. BARBARIČ, Marjana Verujem : križev pot / Marjana Barbarič ; [avtor fotografij Andrej Šauperl]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2013 ([Grosuplje] : Grafis trade). - [30] str. : ilustr. ; 18 cm. - (Zbirka Odvalimo kamen ; 4) Čelni nasl. - Dodatek k nasl. v kolofonu: Križev pot ob letu vere ISBN 978-961-265-101-5 a) Križev pot - Molitve 27-534.3-312.8 COBISS.SI-ID 72829441

83. GLAS kraljice miru s Kureščka / [uredili Anton Košir, Stanislav M. Maršič in Adolf Mežan ; fotografije arhiv CKM ... et al.] ; [izdajatelj] Center Kraljice miru Kurešček. - 1. ponatis. - Ljubljana : Salve, 2007 (Ljubljana : Schwartz). - 253 str., [16] str. barvnih pril. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Pri kraljici miru ; knj. 1) Bibliografija pri enem prispevku. - Kazalo ISBN 978-961-211-265-3 ISBN 978-961-211-224-0 ! a) Marija Devica - Prikazovanja b) Marija Devica - Češčenje c) romanja d) pričevanja e) sporočila 27-57(497.4Kurešček) 27-522(497.4Kurešček) 27-5-312.47 COBISS.SI-ID 234612480

84. KAPELLARI, Egon Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti / Egon Kapellari ; [prevedla Zmaga Kumer in Anton Štrukelj ; uvod Kurt Koch ; spremna beseda Hans Urs von Balthasar]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Ljubljana : Družina, 2012. - 167 str., [16] f. barvnih pril. : ilustr. ; 23 cm Prevod dela: Heilige Zeichen in Liturgie und Alltag ISBN 978-961-278-026-5 (Mohorjeva družba) ISBN 978-961-222-922-1 (Družina) a) Kapellari, Egon (1936-) - Bibliografije b) Liturgija - Simbolika c) Krščanstvo - Simboli d) krščanski simboli e) bogoslužni predmeti 27-528-526.6 27-526.6 012Kapellari E.=163.6 COBISS.SI-ID 262792960

85. SLOMŠEK, Anton Martin Prazniki : od pepelnice do zahvalne nedelje / Anton Martin Slomšek ; [zbral in uredil Stanislav Slatinek ; prevedla Aleksandra Antić]. - Maribor : Slomškova družba, Slomškova založba, 2013 (Grosuplje : Grafis Trade). - 95 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Duhovna rast / Slomškova založba ; 21) 500 izv. - Od pepelnice do zahvalne nedelje / Stanislav Slatinek: str. 5-9. - O avtorju na zadnjem zavihku ov. ISBN 978-961-265-100-8 a) Krščanski prazniki - Govori b) praznični govori 27-565(042) 27-29 COBISS.SI-ID 72854529

27-788 SAMOSTANSKI REDOVI UDCMRF

86. BODO, Murray Pot svetega Frančiška : izziv Frančiškove duhovnosti za vsakogar / Murray Bodo ; [prevedla Vesna Jelen]. - Ljubljana : Brat Frančišek, 2012 (Medvode : Pleško). - 191 str. ; 20 cm. - (Frančišek med nami ; 12) Prevod dela: The way of St. Francis. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ISBN 978-961-6873-13-0 a) Franciscus Assisiensis, svetnik (1182-1226) - Biografije b) Duhovnost - Krščanstvo c) svetniki d) frančiškani 27-36:929sv.Frančišek As. 929sv.Frančišek As. COBISS.SI-ID 264477952

87. SAMOSTAN Stična : domovanje patra Simona Ašiča / Anton Nadrah ... [et al.] ; [knjigi na pot Janez Novak ; urednik Ivan Mohar ; fotografije Branko Petauer in arhiv stiškega samostana]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013. - 199 str. : Ilustr. ; 23 cm ISBN 978-961-278-047-0 a) Cistercijani - Kulturna zgodovina - Slovenija b) Stična - Cistercijanski samostan 27-789.25(497.4)(091) 27-523.6(497.4Stična) COBISS.SI-ID 264435712

271/279 KRŠČANSKE CERKVE IN VEROIZPOVEDI UDCMRF

88. EPHRAEM Syrus, svetnik Izbrane himne / Efrem Sirski ; prevod in spremna beseda Alen Širca. - Ljubljana : KUD Logos, 2012 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 245 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 20) Vzpor. besedilo v aramejščini in slov. prevod. - 300 izv. - Efrem Sirski - "Harfa svetega duha" / Alen Širca: str. 233-244 ISBN 978-961-6519-69-4 a) krščanska poezija b) krščanstvo c) cerkveni očetje d) himne e) hvalnice 27-291-9"03"EPH COBISS.SI-ID 264905216

89. KRISTUSOV telefon - hotline za prošnjo in zahvalo & Svoboda! Svoboden v Kristusu : po oddajah na TV-oddajniku Novi Jeruzalem po vsem svetu Neskončni in vi - Bog, aktualen za mlade in vse, ki so ostali mladi. - 1. izd. v slovenščini. - Ljubljana : Univerzalno življenje, 2012 (Makedonija : TV Studio7). - 63 str. ; 18 cm Prevod dela: Das Christus-Telefon, die Hotline für Bitte und Danke & Freiheit! Freisein in Christus. - 300 izv. ISBN 978-961-6344-39-5 a) Duhovnost b) Univerzalno življenje c) krščanske ločine 279Universelles Leben 27-184 COBISS.SI-ID 264678912

90. LIKAR, Damjan Cerkvena prevara z etiketo : katoliška cerkev se neupravičeno imenuje krščanska, saj njen nauk in praksa ne temeljita na dediščini Jezusa iz Nazareta / Damjan Likar. - Ljubljana : Planet, 2012. - 279 str. ; 21 cm ISBN 978-961-93393-0-5 272 272 COBISS.SI-ID 263997952

297

91. GLAS Sandžaka : informativni list Kulturnog udruženja "Sandžak" u Sloveniji . - Medvode (Goričane 39) : Kulturno udruženje "Sandžak", [199-]-. - 30 cm Četrtletnik. - Ov. nasl. - Popis po 2004, br. 20 (jun) 297:061.23(497.4=163.4) AR 2012 br. 33/34# COBISS.SI-ID 215720704

3 DRUŽBENE VEDE

3 DRUŽBENE VEDE (OM)

92. CONNELL, Raewyn, 1944- Moškosti / Raewyn Connell ; [prevod Alenka Ropret ; spremna beseda Milica Antić Gaber]. - Ljubljana : Krtina, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 422 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 168) Prevod dela: Masculinities. - 400 izv. - Onkraj binarnosti in dihotomij / Milica Antić Gaber: str. 349-368. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Biibliografija: str. 371-400. - Kazalo ISBN 978-961-260-057-0 a) Moškost b) Moški c) psihologija spolov d) spolna identiteta e) sociologija 305-055.1 159.922.1-055.1 316.346.2-055.1 COBISS.SI-ID 264217344

311 STATISTIKA

93. EUROPEAN Network for Business and Industrial Statistics. Annual Conference (12 ; 2012 ; Ljubljana) ENBIS-12 conference proceedings [Elektronski vir] : proceedings of the 12th Annual Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS), University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia, 9-13 September 2012 / edited by Alessandro Di Bucchianico ... [et al.] ; photography by Ljubljana Tourism, Archive of Faculty of Economics. - 1st ed. - Ljubljana : Faculty of Economics, 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm Nasl. z nasl. zaslona. - Nasl. na CD-ROM-u: ENBIS-12 collection of papers. - El. publikacija v PDF formatu ISBN 978-961-240-240-2 a) Statistika - CD ROM 311.42(082)(086.034.4) COBISS.SI-ID 263072256

94. SENN, Stephen Kockanje s smrtjo : slučajnost, tveganje in zdravje / Stephen Senn ; [prevedel Robert Bakula]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 290 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 93) Prevod dela: Dicing with death. - 400 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 265-281. - Kazalo ISBN 978-961-212-252-2 a) Statistika b) Zdravstvena statistika c) medicina d) verjetnost e) slučajnost f) tveganje g) zdravje 311:61 519.2:61 COBISS.SI-ID 264740096

95. ŠADL, Marika Statistika / Marika Šadl, Tatjana Dolinšek. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012 (Laško : Kabis). - 165 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV) 100 izv. - Bibliografija: str. 161-163 ISBN 978-961-6825-53-5 a) Statistika - Učbeniki za visoke šole 311.1(075.8) COBISS.SI-ID 262557952

316 SOCIOLOGIJA (OM)

96. DOŚWIADCZANIE życia w Europie : podręcznik nauczyciela i materiały dydaktyczne projektu PAM-INA / [autorzy Simone Kary ... [et al.] ; tłumaczenie Jayne Azzopardi ... et al.]. - Wyd. 1. - Lublana : Wydawnictwo Uniwersytetu, Wydział Sztuki ; we Freiburgu : Pädagogische Hochschule, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 optični disk (CD-ROM) Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 51-52 ISBN 978-961-237-538-6 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263479552

97. LEBEN in und reflektieren über Europa : das PAM-INA Lehrerhandbuch mit Lehrmaterial / [Autorinnen und Autoren Olivier Mentz ... [et al.] ; Übersetzungen Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1. Aufl. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - 700 izv. - Bibliografija: str. 51-52 ISBN 978-961-237-535-5 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263477760

98. LEVA i och reflektera över Europa : PAM-INAs lärarhandledning och resurser / [författare Pascal Clerc ... [et al.] ; översättningar Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1:a uppl. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 50-51 ISBN 978-961-237-537-9 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263478784

99. LIVING in and reflecting on Europe : the PAM-INA teacher manual and resources / [authors Simone Kary ... [et al.] ; translations Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1st ed. - Ljubljana : University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : University of Education, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 51-52 ISBN 978-961-237-534-8 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263476992

100. ŠPAT, Ana Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost na Celjskem / Ana Špat, Kevin Rihtar. - 1. izd. - Celje : Medgeneracijski center, 2012 (Celje : Grafoma). - 53 str. ; 21 cm 400 izv. ISBN 978-961-92995-1-7 a) Prostovoljno delo - Medgeneracijsko sodelovanje - Celje b) nevladne organizacije c) socialno delo 316.4.051.6(497.4Celje) 364.4(497.4Celje) COBISS.SI-ID 264723456

101. VIDMAR, Ksenija H. Kozmopolitski patriotizem : historično-sociološki in etični vidiki neke paradigme / Ksenija Vidmar Horvat. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 203 str. ; 24 cm. - (Zbirka Razprave FF) Tisk na zahtevo. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 183-195. - Povzetek ; Abstract. - Kazali ISBN 978-961-237-556-0 a) Svetovljanstvo b) Nacionalizem c) Patriotizem d) Državljanstvo e) identiteta f) solidarnost 316.7 172.1 COBISS.SI-ID 264507392

102. VIVRE en Europe, réfléchir sur l'Europe : manuel et ressources de l'enseignant PAM-INA / [auteurs Simone Kary ... [et al.] ; traductions Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1ère ed. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 51-52 ISBN 978-961-237-536-2 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263478016

103. ZONTAS sten Eyrope kai anastochazomenoi gia ayten : PAM-INA egcheirídio ekpaideytikoý kai pegés / [syggrapheís Simone Kary ... [et al.] ; metaphráseis Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1 e. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete ; Phráimpoyrgk : Payepistemio ter Ekpaídeyses, 2012. - 52 str. : ilustr. ; 30 cm Grška pisava. - Ov. nasl. - 900 izv. - Bibliografija: str. 51-52 ISBN 978-961-237-539-3 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263480064

104. ŽIVETI in misliti Evropo : PAM-INA priročnik za učitelje / [avtorji Simone Kary ... [et al.] ; prevajalci Jayne Azzopardi ... et al.]. - 1. izd. - V Ljubljani : Znanstvena založba Filozofske fakultete = University Press, Faculty of Arts ; Freiburg : Pädagogische Hochschule, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - 500 izv. - Bibliografija: str. 50-51 ISBN 978-961-237-533-1 a) Evropska unija - Pouk - Priročniki b) Državljanstvo - Evropa c) Evropska kultura d) Evropa - Identiteta 316.73(4) 342.71(4) 37.091.3:061.1EU COBISS.SI-ID 263432960

321 OBLIKE VLADAVINE

105. TOPLAK, Cirila Slovenia : political insights / Cirila Toplak and Miro Haček. - Warszawa : European School of Law and Administration, 2012. - 242 str. : tabele ; 21 cm Foreword / Jerzy J. Wiatr: str. 7-8. - Bibliografija: str. 215-242 ISBN 978-83-930277-9-8 a) Politična zgodovina b) Political history c) Demokratizacija d) Democratization e) Politični sistemi f) Political systems g) Politična participacija h) Political participation i) Javna uprava j) Public administration k) Slovenija l) Slovenia 321(497.4) COBISS.SI-ID 31630429

323 NOTRANJA POLITIKA

106. VSAKO leto eno ime : neznani slovenski pravičniki iz Prekmurja in Primorske : znanstveno srečanje : mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta Šoa - spominjajmo se 2013, Univerzitetna knjižnica Maribor, Glazerjeva dvorana, 24. januar 2013 / [povzetke referatov zbrala in uredila, edited by Marjetka Bedrač ; prevod, translation by Hana Kovač, Anna Maria Gruenfelder, Vera Klopčič]. - Maribor : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2013 (Maribor : DesignStudio). - 35 str. ; 30 cm Besedilo v slov. in prevod v angl. - 120 izv. a) Judje - Preganjanje - Posvetovanja b) Romi - Preganjanje - Posvetovanja c) holokavst d) zborniki 323.12(497.4)(082) COBISS.SI-ID 72854785

331 DELO DELAVCI

107. SEGARRA, Georgina Ko bom velik, bom --- : [igrajmo se poklice] / [avtorica Georgina Segarra ; ilustracije Bernadette Cuxart ; prevod Polona Švigelj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 95 str. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: Quan sigui gran. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Ilustr. na spojnih listih ISBN 978-961-251-345-0 a) Poklici - Knjige za otroke 331.54(02.053.2) COBISS.SI-ID 263119616

108. STRBAN, Grega Pravne osnove varnosti : učbenik / Grega Strban. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 193 str. ; 24 cm 200 izv. - Bibliografija: str. 192-193 in na dnu večine str. ISBN 978-961-6756-35-8 a) Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole b) delovno pravo c) socialna varnost d) delovna razmerja e) zakonodaja 331.45(497.4)(075.8) 349.2(497.4)(075.8) COBISS.SI-ID 263438080

331.5 ZAPOSLOVANJE

109. POT do prve zaposlitve z video CV-jem : jaz sem najboljši kandidat / [priprava vsebine Mateja Oprešnik ... [et al.] ; uredili Mojca Opara, Mateja Oprešnik ; avtor ilustracij Allonzo Inc.]. - Ljubljana : MOBIN, Zavod za mobilnost in informiranje mladih, 2012. - 49 str. : ilustr. ; 21 cm 200 izv. ISBN 978-961-269-900-0 a) Zaposlovanje - Priročniki 331.5(035) COBISS.SI-ID 264870912

110. ZALETEL, Aleš, 1977- Kako uspešno iskati zaposlitev : vaš nujen pripomoček za učinkovito iskanje dela / Aleš Zaletel, Gorazd Prah. - Ljubljana : Moje delo, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - 287 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Kariera) Dod. k nasl. na ov.: Vaš nujen pripomoček za učinkovito iskanje sanjskega dela! ISBN 978-961-91775-3-2 a) Zaposlovanje - Priročniki b) zaposlitev c) iskanje zaposlitve d) življenjepis e) zaposlitveni razgovor f) intervju 331.5(035) COBISS.SI-ID 263552256

338 GOSP. POLITIKA, VODENJE GOSPODARSTVA

111. GOJČIČ, Slavka Trendi v velneškem in ekološkem turizmu / Slavka Gojčič. - 2. izd. - Celje : Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2012 (Laško : Kabis). - 169 str. : ilustr., tabele ; 30 cm. - (Zbirka Strokovne in znanstvene monografije FKPV) 100 izv. - Bibliografija: str. 164-169. - Povzetek pri posameznih poglavjih ISBN 978-961-6825-54-2 a) Zdraviliški turizem - Učbeniki za visoke šole b) Ekoturizem - Učbeniki za visoke šole 338.48-6:615.8(075.8) 338.485.1(075.8) COBISS.SI-ID 262558464

112. IVANUŠA-Bezjak, Mirjana Prisrčno dobrodošli : gostoljubnost in prisrčnost v turizmu in storitvenih dejavnostih / Mirjana Ivanuša-Bezjak, Karmen Barabaš, Boštjan Humski. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : Pro-Andy, 2012 (Maribor : GBT Marksl). - 103 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Plus - minus) 200 izv. - Knjigi na pot / Marjana Merkač Skok: str. 7. - Dobrodošla knjiga / Tatjana Rijavec: str. 9-10. - Bibliografija: str. 101-103 ISBN 978-961-93373-1-8 a) Turizem - Poklicna etika b) poslovanje c) etika d) osebnostna psihologija e) bonton 338.48:174 COBISS.SI-ID 264095232

339 TRGOVINA, MEDNARODNI GOSP. ODNOSI

113. BOGDAN, Dejan Čezmejno spletno nakupovanje [Videoposnetek] / scenarij Dejan Bogdan, Tadej Kirinčič ; kamera Bojan Špilak, Zvonko Žekš. - [Murska Sobota] : PIP, p 2012. - 1 video DVD (ca 19 min) : barve, zvok ; 12 cm Na DVD-ju tudi: Europe direct, Murska Sobota. - Produkcija: TV Idea - Kanal 10 a) Nakup - Priročniki - Video DVD-ji b) Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki - Video DVD-ji c) spletni nakup d) trgovina e) mednarodno poslovanje 339.5(086.82):004.738.5 COBISS.SI-ID 265608960

114. DUBROVSKI, Drago Mednarodna ekonomija in poslovanje / Drago Dubrovski. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2013. - 461 str. : ilustr., preglednice ; 23 cm. - (Znanstvene monografije MFDPŠ, ISSN 2232-2116) Bibliografija: str. 445-461 ISBN 978-961-6813-15-0 a) Mednarodno poslovanje b) mednarodno ekonomsko poslovanje 339.5/.7 COBISS.SI-ID 264804096

341 MEDNARODNO PRAVO

115. OKUPACIJA dela slovenske zemlje s strani Neodvisne države Hrvaške v času med letom 1941 in 1945 : (arhivski dokumenti o dogajanju na in ob okupiranem ozemlju) / [zbral] Peter Pavel Klasinc. - Ljubljana : Zavod 25. junij, 2011 (Novo mesto : Špes grafika). - 320 str. : ilustr., zvd. ; 30 cm Besedilo v slov., hrv. ali nem. - 500 izv. ISBN 978-961-92575-1-7 a) Slovenija - Državne meje - Hrvaška - Zgodovina - Dokumenti b) Hrvaška - Državne meje - Slovenija - Zgodovina - Dokumenti c) Slovenija - Obmejna območja - Zgodovina - 1941-1945 - Dokumenti d) arhivsko gradivo 341.222(497.4:497.5)(091)(093) 94(497.4-192.2)"1941/1945"(093) COBISS.SI-ID 255909888

343 KAZENSKO PRAVO

116. DIMC, Maja, 1975- Kriminaliteta v informacijski družbi / Maja Dimc, Bojan Dobovšek. - Ljubljana : Fakulteta za varnostne vede, 2012 ([Ljubljana] : Tipografija). - 218 str. : ilustr. ; 23 cm 300 izv. - Recenzenta Vladislav Rajkovič, Igor Bernik. - Bibliografija: str. 203-218 ISBN 978-961-6821-29-2 a) Informacijska družba - Kazniva dejanja - Učbeniki za visoke šole b) informatika c) računalniška omrežja d) kriminaliteta 343.3/.7:004(075.8) COBISS.SI-ID 264015872

347 CIVILNO PRAVO

117. SLOVENIJA. Zakoni itd. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). - 1. natis. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2013 ([Ljubljana] : Demat). - 205 str. ; 20 cm. - (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije) 100 izv. ISBN 978-961-204-505-0 a) elektronske komunikacije b) elektronska infrastruktura c) omrežja d) elektronske storitve e) obdelava podatkov f) varstvo zasebnosti 347.763(497.4)(094.5) 659.2:004(497.4)(094.5) COBISS.SI-ID 265358592

35 JAVNA UPRAVA

118. ZMANJŠEVANJE škode na področju prepovedanih drog / [urednica Ines Kvaternik ; fotografije Liljana Petruša]. - Koper : Zavod za zdravstveno varstvo, 2012. - 187 str. : ilustr. ; 20 x 22 cm 1.000 izv. - Bibliografija in povzetek v slov. pri vseh prispevkih ISBN 978-961-92984-6-6 a) Droge - Javna politika - Slovenija - Priročniki b) Narkomanija - Zmanjševanje škode - Priročniki c) Droge - Zloraba - Posledice - Priročniki d) odvisnosti e) prepovedane droge f) nacionalne politike g) incidenca h) primeri dobrih praks i) zborniki 351.761.3(497.4)(035) 613.83(035) COBISS.SI-ID 264883200

352/354 UPRAVNE STOPNJE - KS, OBČINE, VLADNI RES.

119. BREZOVŠEK, Marjan Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji / Marjan Brezovšek, Simona Kukovič. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 224 str. : ilustr., tabele ; 22 cm Predgovor / Miro Haček: str. 7-8. - Bibliografija: str. 209-221. - Kazalo ISBN 978-961-235-610-1 a) Lokalna samouprava - Slovenija b) lokalne skupnosti c) občine d) ustavna ureditev e) pravna ureditev 352(497.4) COBISS.SI-ID 263820288

120. DOLENJSKE Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja (2013) (17 ; Dolenjske Toplice) [Sedemnajsta] 17. redna seja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice : [28. februar 2013] / Občina Dolenjske Toplice. - Dolenjske Toplice : Občina, 2013. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - Vsebina: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda ; Potrditev zapisnika 16. redne seje občinskega sveta ; Obravnava in sprejem Sklepa o seznanitvi s poročilom o delu skupne občinske uprave - Medobčinskega inšpektorata in redarstva Občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Straža in Žužemberk za leto 2012 ; Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Osnovne šole Dolenjske Toplice ; Obravnava Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2013 in 2014 ; Obravnava in sprejem Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije Občine Dolenjske Toplice ; Pobude in vprašanja ; Razno a) Dolenjske Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja - 2013 - Gradivo lokalnih skupnosti b) Občine - Dolenjske Toplice 352(497.4Dolenjske Toplice) COBISS.SI-ID 22578231

121. DOLENJSKE Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja (2013) (18 ; Dolenjske Toplice) [Osemnajsta] 18. redna seja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice : [27. marec 2013] / Občina Dolenjske Toplice. - Dolenjske Toplice : Občina, 2013. - 2 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - Vsebina: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda ; Potrditev zapisnika 17. redne seje občinskega sveta ; Obravnava in sprejem Sklepa o potrditvi Letnega poročila javnega zavoda Zdravstveni dom Novo mesto za leto 2012 in Načrta za leto 2013 ; Obravnava in sprejem Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2013 in 2014 ; Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice ; Obravnava in sprejem predloga Odloka o proglasitvi spominskega dne Občine Dolenjske Toplice ; Pobude in vprašanja ; Razno a) Dolenjske Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja - 2013 - Gradivo lokalnih skupnosti b) Občine - Dolenjske Toplice 352(497.4Dolenjske Toplice) COBISS.SI-ID 22605367

122. ŠMARJEŠKE Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja (21. ; 2013 ; Šmarješke Toplice) [Enaindvajseta] 21. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice : [26. marca 2013] / Občina Šmarješke Toplice. - Šmarješke Toplice : Občina, 2013. - 1 zv. (loč. pag.) : ilustr. ; 30 cm Ov. nasl. - Vsebina: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda ; Potrditev zapisnika 20. redne seje občinskega sveta ; Potrditev zapisnika 3. dopisne seje občinskega sveta ; Predstavitev stališč Ekološkega društva Šmarješke Toplice glede rekonstrukcije daljnovoda na območju občine Šmarješke Toplice ; Poročilo Osnovne šole Šmarjeta za leto 2012 in sklep o razporeditvi presežka iz leta 2012 ; Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v občini Šmarješke Toplice - 1. obravnava ; Zaključni račun proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2012 ; Posamični program upravljanja - oddaja nepremičnega premoženja - poslovnega prostora v najem za potrebe telefonske centrale, stoječega na parceli št. 1919/3, k.o. Gorenja vas ; Posamični program upravljanja - menjava parcel št. 2783/2 in 106/3, obe k.o. Zbure ; Ukinitev in razglasitev javnega dobra za parcele št. 450/1, k.o. Družinska vas in 1006/29, 1029/8, 1068, 1069/3, 1069/4, 1100/3, 847/2, 853/2, vse k.o. Žaloviče ; Vprašanja in pobude članov občinskega sveta ; Razno: - seznanitev s statusno spremembo podeljene koncesije za fizioterapijo; - seznanitev z ugotovitvenim sklepom za odmero pavšalne turistične takse za leto 2012 a) Šmarješke Toplice (Slovenija ; Občina). Občinski svet. Redna seja - 2013 - Gradivo lokalnih skupnosti b) Občine - Šmarješke Toplice 352(497.4Šmarješke Toplice) COBISS.SI-ID 22605879

355/359 VOJNA VEŠČINA VOJNE VEDE

123. TUŠEK, Ivan, 1941- Rimska vojska v republiki in cesarstvu / Ivan Tušek ; [prevodi Tanja Ostrman Renault (angleščina), Milan Lovenjak (latinščina) ; slikovno gradivo Boris Farič ... et al.]. - Dopolnjen natis. - Ptuj : Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2012 ([s. l.] : M. A. M.). - 111 str. : ilustr. ; 32 cm 300 izv. ISBN 978-961-6438-41-4 355(37) 94(37):355 COBISS.SI-ID 71929345

364 VRSTE SOCIALNE POMOČI

124. FLAKER, Vito Direktno socialno delo / Vito Flaker@Boj za. - Ljubljana : Založba /*cf., 2012 ([Maribor] : Darima). - 372 str. : tabela ; 20 cm + 1 razglednica. - (Oranžna zbirka) 400 izv. - Bibliografija: str. 355-367 ISBN 978-961-257-047-7 a) Socialno delo - Družbeni vidik 364 COBISS.SI-ID 264932608

37 ŠOLSTVO IZOBRAŽEVANJE VZGOJA (OM)

125. CUNK, Kaja Glas mladih : učni pripomoček za aktivno državljanstvo / [avtorici Kaja Cunk, Liisi Reitalu]. - 1. izd. - Koper : Kulturno izobraževalno društvo PiNA, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 72 str. : ilustr. ; 32 cm Avtorici navedeni v kolofonu. - Potiskane notr. str. mape. - 300 izv. - Bibliografija: str. 71-72 ISBN 978-961-269-898-0 a) Mladina - Politična angažiranost - Priročniki b) Državljanstvo - Priročniki c) Politika - Pouk - Priročniki d) Politična participacija - Priročniki e) Politična vzgoja - Didaktika - Priročniki 37.015.31:32(035) 342.71(035) 321.011.5(035) COBISS.SI-ID 264859904

126. MALA knjiga za velike starše : priročnik za vzgojo otrok / Zoran Milivojević ... [et al.] ; [urednica Tanja Zagorc ; ilustrator Rajko Bajt]. - 3. izd. - Novi Sad : Psihopolis institut, 2008 (Novi Sad : Daniel print). - 118 str. : ilustr. ; 22 cm Ov. nasl. - Podatek o izd. naveden v CIP-u. - Bibliografija: str. 117 ISBN 978-86-86653-13-0 a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki c) starši d) družinska vzgoja e) domača vzgoja f) vedenje g) medosebni odnosi h) medosebne komunikacije i) psihološki nasveti 37.018.1(035) COBISS.SI-ID 6173726

127. MATEMATIČNO izobraževanje v Evropi : skupni izzivi in nacionalne politike / [prevajanje Euro-lingua ; uredili Barbka Kresal Sterniša in Tatjana Plevnik]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012. - 178 str. : tabele, graf. prikazi, zvd. ; 30 cm Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/slovenske/matematicno_izobrazevanje_SPLET.pdf. - Prevod dela: Mathematics education in Europe : common challenges and national policies. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 149-160. - Skupni povzetek in povzetek na koncu vsakega poglavja ISBN 978-961-6101-68-4 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport) ISBN 978-92-9201-253-3 (Eurydice, e-knjiga) a) Matematika - Pouk - Evropa b) izobraževalna politika c) kurikulum d) pouk e) učenje f) preverjanje znanja 37.091.3:51(4) COBISS.SI-ID 264283392

128. NARAVOSLOVNO izobraževanje v Evropi : nacionalne politike, prakse in raziskave / [prevajanje Tatjana Plevnik ; uredila Barbka Kresal Sterniša]. - Ljubljana : Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, 2012. - 161 str. : tabele, graf. prikazi, zvd. ; 30 cm Dostopno tudi na: http://www.eurydice.si/images/stories/publikacije/slovenske/naravoslovno%20izobra%C5%BEevanje_SPLET.pdf. - Prevod dela: Science education in Europe : national policies, practices and research. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 131-142. - Skupni povzetek in povzetek na koncu vsakega poglavja ISBN 978-961-6101-67-7 (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport) ISBN 978-92-9201-254-0 (Eurydice, e-knjiga) a) Naravoslovje - Izobraževanje - Evropa b) izobraževalna politika c) kurikulum d) pouk e) učenje f) preverjanje znanja 37.016:5(4) COBISS.SI-ID 264077056

129. PITAMIC, Maja Pokaži mi, kako se to naredi : spoznavanje dejavnosti po metodi montessori : [od 2. do 5. leta] / Maja Pitamic ; [prevedla Petra Piber ; črno-bele ilustracije Jerneja Rodica]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 165, [11] str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje) Prevod dela: I can do it. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.300 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. ISBN 978-961-01-2624-9 a) Predšolska vzgoja - Priročniki b) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki 373.2(035) COBISS.SI-ID 264068352

130. PREBILIČ, Vladimir Slovenija, moja domovina / [avtorji Vladimir Prebilič, Andreja Dobnikar, Špela Čekada Zorn ; ilustracije Andreja Aljančič Povirk]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - [9] str. : ilustr. ; 17 x 24 cm + 1 f. z nalepkami + 1 zvd. Avtorji navedeni v kolofonu. - 20.000 izv. - - Slovenija, moja domovina. Priročnik. - [20] str. ; 17 cm ISBN 978-961-03-0061-8 ISBN 978-961-03-0062-5 (priročnik) a) Spoznavanje družbe - Vaje za osnovne šole b) Spoznavanje družbe - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki c) Slovenija - Domoznanstvo - Vaje za osnovne šole d) Slovenija - Domoznanstvo - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki e) začetni pouk 908(497.4)(075.2)(076) 37.091.3:908(497.4)(035) COBISS.SI-ID 264495872

131. TORRES, Laura Okrasi si oblačila : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje] / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm Prevod dela: Rock your wardrobe. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2571-6 (trda vezava) ISBN 978-961-01-2572-3 (broš.) a) Ročne spretnosti - Knjige za mladino b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za mladino c) umetniško oblikovanje d) priročniki 379.826:688(02.053.2) COBISS.SI-ID 263193088

132. TRIDESETLETNICA 30-letnica nove šole in 160-letnica šolstva na Košanskem : zbornik / [uredniški odbor Urška Tušar ... [et al.] ; fotografije arhiv Osnovne šole Košana ... et al.]. - Dolnja Košana : OŠ Košana, 2011 (Divača : Mljač). - 53 str. : ilustr. ; 27 cm 300 izv. ISBN 978-961-269-562-0 a) Osnovna šola Košana (Dolnja Košana) - Zgodovina - Zborniki b) osnovne šole c) zgodovinski pregledi d) spomini 373.3(497.4Dolnja Košana)(091)(082) COBISS.SI-ID 258821120

373 VRSTE ŠOL

133. MEDNARODNA strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (6 ; 2013 ; Ljubljana) Samostojnost predšolskega otroka : zbornik / VI. mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih 2013 (Hrvaška, Italija, Slovenija) ; [urednica Maruška Željeznov Seničar]. - Ljubljana : MiB, 2013. - 219 str. : ilustr. ; 24 cm Prispevki v slov., en v hrv. - Potiskana sprednja notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh, povzetek v slov. ali hrv. pri večini prispevkov ISBN 978-961-92823-6-6 a) Predšolski otroci - Psihosocialni razvoj - Posvetovanja b) Predšolski otroci - Osebnostni razvoj - Posvetovanja c) Predšolski otroci - Vzgoja - Posvetovanja d) predšolska vzgoja e) samostojnost f) pedagoška psihologija g) zborniki 373.2.015.3(082) 159.922.7-053.4(082) COBISS.SI-ID 264773888

376 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE POSEBNIH SKUPIN

134. BOROVNIK-Pori, Ana Tiha žalostna sreča / Anka Pori. - Ljubljana : Zveza Sožitje, 2012. - 120 str. : ilustr. ; 23 cm ISBN 978-961-6828-02-4 a) Otroci s posebnimi potrebami - Vzgoja b) Otroci s posebnimi potrebami - Izobraževanje c) Otroci s posebnimi potrebami - Družina d) Starši - Vloga e) otroci z motnjami v razvoju 376-056.3-053.2 COBISS.SI-ID 264702720

135. DEFEKTOLOŠKI izobraževalni dnevi (5 ; 1997 ; Portorož) Poklicno usposabljanje in zaposlovanje mladostnikov s posebnimi potrebami : zbornik prispevkov / V. defektološki izobraževalni dnevi, Portorož, 8. do 10. maj 1997 ; [uredila Karl Destovnik in Irena Matovič ; izdajatelj] Društvo defektologov Slovenije. - Ljubljana : CenterKontura, 1997. - 166 str. : ilustr. ; 24 cm 300 izv. - Bibliografija na koncu nekaterih prispevkov ISBN 961-6252-00-3 a) Mladostniki s posebnimi potrebami - Poklicno usposabljanje - Posvetovanja b) Mladostniki s posebnimi potrebami - Zaposlovanje - Posvetovanja c) Invalidi - Zaposlovanje - Posvetovanja d) mladina e) poklicno izobraževanje f) poklicno usmerjanje g) trg dela h) zborniki 376-053.6(082) 331.582-056.26-053.6(082) COBISS.SI-ID 66892544

136. FORMAL and informal education for Roma : different models and experience / edited by Romana Bešter, Vera Klopčič, Mojca Medvešek ; [translation Tom Priestly]. - Ljubljana : Inštitut za narodnostna vprašanja = Institute for Ethnic Studies, 2012. - 129 str. : ilustr. ; 30 cm Dostopno tudi na: http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2012/Edu%20Roma.pdf. - Ilustr. na notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija na koncu vsakega prispevka ISBN 978-961-6159-41-8 a) Romi - Izobraževanje - Zborniki 376-054.57(=214.58)(082) COBISS.SI-ID 264708608

137. GLOBAČNIK, Bojana Zgodnja obravnava / Bojana Globačnik ; [Ob izidu publikacije (spremna beseda) Alenka Šelih]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 99 str. : ilustr., tabele ; 24 cm 400 izv. - Ob izidu publikacije / Alenka Šelih: str. 5-6. - Beseda o avtorici: str. 99. - Bibliografija: str. 89-94. - Kazalo ISBN 978-961-03-0067-0 ISBN 978-961-03-0060-1 ! a) Otroci s posebnimi potrebami - Zgodnja obravnava b) predšolski otroci c) otroci z motnjami v razvoju d) specialna pedagogika 376-056.3-053.4 COBISS.SI-ID 264720896

378 VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

138. FAKULTETA za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo : kemija razkriva bistvo narave, kemija je bistvo narave / [uredili Mojca Slemnik ... et al.]. - Prenovljena izd. - Maribor : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2012 ([Maribor] : Demago). - 39 str. : barvne fotogr. ; 22 cm 1.000 izv. - Ov. nasl. ISBN 978-961-248-365-4 a) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor) b) kemija c) kemijska tehnologija d) visoke šole 378.6:54(497.4Maribor) COBISS.SI-ID 72335617

139. FAKULTETA za matematiko in fiziko (Ljubljana). Oddelek za matematiko Matematika : študijski programi 1. stopnje / Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko ; [urednik Tomaž Košir ; fotografija Tomaž Lunder ... et al.]. - [7. izd.]. - V Ljubljani : Fakulteta za matematiko in fiziko, Oddelek za matematiko, 2013 ([Žabnica] : Pro Grafika). - 122 str. : ilustr. ; 21 cm 1000 izv. ISBN 978-961-6619-15-8 a) Fakulteta za matematiko in fiziko (Ljubljana). Oddelek za matematiko - Študijski programi 378.016:51(497.4Ljubljana)(073) COBISS.SI-ID 264996096

379.8 PROSTI ČAS NAREDI SAM (OM)

140. BAN, Tatjana Otrok ustvarja voščilnice / [avtorica, ilustracija Tatjana Ban ; fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - 45 str. : ilustr. ; 21 cm 600 izv. ISBN 978-961-93445-3-8 a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Voščilnice - Izdelava - Knjige za otroke 745.54:379.826(02.053.2) COBISS.SI-ID 265202432

141. TORRES, Laura Okraski za zabavo : [kup izvirnih zamisli za ustvarjanje] / Laura Torres ; [fotografiral Simon Pask ; prevedla Brina Gogala]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str. : ilustr. ; 27 cm Prevod dela: Rock your party. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 3.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2573-0 (trda vezava) ISBN 978-961-01-2574-7 (broš.) a) Ročne spretnosti - Knjige za otroke b) Okrasni predmeti - Izdelava - Knjige za otroke c) umetniško oblikovanje d) priročniki 379.826:688(02.053.2) COBISS.SI-ID 263198464

39 ETNOLOGIJA ETNOGRAFIJA (OM)

142. RAZSTAVA Delavke knapovke (2012 ; Griže) Razstava Delavke knapovke / [pripravila in uredila Jože Hribar in Lea Felicijan ; fotografije fototeka Etnološkega društva Srečno]. - Griže : Etnološko društvo Srečno, 2012 (Vrbje : Golc). - 12 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Izviri naše dediščine. Vodnik po razstavi) Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Davno - včeraj - danes - jutri. - 200 izv. a) Premogovniki - Zgodovina - Spodnja Savinjska dolina - Razstavni katalogi b) Rudarstvo - Ženske - Spodnja Savinjska dolinja - Razstavni katalogi c) delavke d) rudniki e) Zabukovica f) Liboje g) zgodovinski pregledi 622.33(497.4Zabukovica)(091)(083.824) 622.33-051-055.2(497.4Zabukovica)(083.824) 929-055.2(497.4):622.33(083.824) COBISS.SI-ID 265627392

394 JAVNO ŽIVLJENJE

143. MED Slovenj Gradcem in Myokom / [urednik Stane Berzelak ; fotografije Tomo Jeseničnik, Saša Rainer, avtorji pisnih virov ter udeleženci izmenjav ; prevod Chikako Shigemori Bučar (iz slovenščine v japonščino), Kristina Hmeljak Sangawa (iz japonščine v sovenščino)]. - Slovenj Gradec : Mestna občina, 2011 (Kranj : Gorenjski tisk storitve). - 127 str. : fotogr. ; 30 cm Vzpor. nasl. tudi v jap. - Besedilo v slov. in jap. - 600 izv. ISBN 978-961-91629-5-8 a) Slovenj Gradec - Odnosi - Myoko - Zborniki b) Myoko - Odnosi - Slovenj Gradec - Zborniki c) mesta d) Slovenija e) Japonska f) mednarodno sodelovanje 394.912(497.4Slovenj Gradec:520Myoko)(082) COBISS.SI-ID 257777664

144. ZUPANEC Bajželj, Andreja Maske danes, obrazi jutri : karnevalska kultura na Slovenskem v XX. stoletju / [avtorica Andreja Zupanec Bajželj ; fotografija naslovnice in konfetov Goran Petrašević]. - Ljubljana : Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 52 str. : ilustr. ; 30 cm Avtorica navedena v kolofonu. - Izšlo ob razstavi v galeriji S na Ljubljanskem gradu, 12. februar 2013 - 31. marec 2013, v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. - Potiskane notr. str. ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. [54] ISBN 978-961-6665-26-1 a) Pustni običaji - Slovenija - Razstavni katalogi b) pustovanje c) karnevali d) maske 394.25(497.4)(083.824) COBISS.SI-ID 265305088

5 MATEMATIKA. NARAVOSLOVNE VEDE

5 MATEMATIKA PRIRODOSLOVNE VEDE (OM)

145. MED volkovi / [uredila Alenka Veler ; ilustracije Ančka Gošnik Godec, Andraž Filač (senčne živali) ; fotografsko gradivo iz filma Med volkovi ... et al.]. - [Ljubljana] : Javni zavod Kinodvor, 2012. - 22 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kinobalon ; knj. 15) Potiskana zadnja notr. str. ov. a) Volkovi - Knjige za otroke b) Filmski listi 599.742.11(02.053.2) 791(055) COBISS.SI-ID 265567744

502/504 PRIRODA VARSTVO NARAVE (OM)

146. KAJFEŽ-Bogataj, Lučka Vroči novi svet / Lučka Kajfež Bogataj ; ilustriral Izar Lunaček. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Miklavž na Dravskem polju] : Florjančič tisk). - 211 str. : ilustr. ; 20 cm Potiskane notr. str. ov. - 700 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. ISBN 978-961-231-904-5 a) Klimatske spremembe - Knjige za mladino b) vreme c) podnebje d) toplogredni plini e) antropocentrizem f) vodni viri g) energetika h) biološka raznovrstnost i) politika j) geoinženiring k) ogljični odtis 551.588.7 COBISS.SI-ID 264931584

147. TRAJNOSTNI razvoj in mladinske organizacije / [avtorji Snežana Džidić ... et al.]. - Ljubljana : Mladinski svet Slovenije, 2012. - 35 str. ; 21 cm Ov. nasl. - 1.000 izv. a) Mladinske organizacije - Trajnostni razvoj b) Mladina - Zdravje 502.131.1:061.2-053.6 061.2-053.6:502.131.1 613.96 COBISS.SI-ID 265266688

51 MATEMATIKA (OM)

148. ADAM, John A. Matematični sprehodi v naravo / John A. Adam ; [prevedla Damjana Kokol Bukovšek]. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 265 str., [8] str. barvnih pril. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Sigma, ISSN 1408-1547 ; 94) Prevod dela: A mathematical nature walk. - 400 izv. - O avtorju: str. [266]. - Bibliografija: 257-261. - Kazalo ISBN 978-961-212-253-9 a) Matematika b) Narava - Matematični modeli c) biološki sistemi d) vzorci v naravi 51-7 519.8:502.2 COBISS.SI-ID 264740608

51(075.3) MATEMATIKA UČBENIKI ZA SR. ŠOLE

149. BRILEJ, Roman, matematik Omega 4. Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku gimnazijskega izobraževanja / Roman Brilej, Dezider Ivanec, Barbara Kušar ; [risbe Martina Zavec]. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : Ataja, 2011 ([Ljubljana] : Pleško). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm 1.500 izv. ISBN 978-961-6225-56-4 a) Matematika - Vaje za srednje šole 51(075.3)(076.2) COBISS.SI-ID 256214272

54(075.8) KEMIJA UČBENIKI ZA UNIVERZ. IN VIS. ŠOLE

150. ČERNE, Darko Biomedicinska analitika I. Učbenik za študente laboratorijske biomedicine / Darko Černe, Barbara Ostanek. - Ljubljana : Fakulteta za farmacijo, 2012. - 157 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliografija pri vsakem poglavju ISBN 978-961-6378-50-5 a) Biomedicinska analitika - Učbeniki za visoke šole b) analizna kemija c) analitske metode 543(075.8) COBISS.SI-ID 264769280

151. DOLENC, Darko Praktikum iz organske kemije : [univerzitetni učbenik] / [avtor, slike in risbe] Darko Dolenc. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013 ([Medvode] : Pleško). - VII, 160 str. : ilustr. ; 24 cm Dodatek k nasl. v kolofonu. - 300 izv. - Bibliografija: str. 160 ISBN 978-961-6756-38-9 a) Organska kemija - Vaje za visoke šole b) organska kemija c) laboratorij d) delo v laboratoriju e) varnost f) varno delo g) laboratorijska oprema h) organske spojine i) organska sinteza j) kemične reakcije k) metode izolacije l) čiščenje produkta m) metode karakterizacije n) naloge in vprašanja o) učbeniki za visoke šole 547(075.8)(076.5) COBISS.SI-ID 265176576

55/56 GEOLOGIJA PALEONTOLOGIJA, METEOROLOGIJA (OM)

152. BAVEC, Miloš Zgodbe iz podzemlja : geologija za vse otroke / Miloš Bavec ; ilustracije Tina Žen. - Ljubljana : Študentska založba : Geološki zavod Slovenije, 2013. - 58 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Čuvaji planeta) Strokovni pregled: Matevž Novak ISBN 978-961-242-568-5 (Študentska založba) a) Geologija - Knjige za otroke b) geologija c) kamnine d) minerali e) fosili f) vulkani g) potresi 55(02.053.2) COBISS.SI-ID 265447680

153. PARKER, Steve, 1952- Moj dnevnik. Tiranozaver : [življenje mladega tiranozavra] / Steve Parker ; [ilustracije po izvirniku ; prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: Animal diaries. Tyrannosaurus rex. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-251-361-0 a) Tiranozaver - Knjige za otroke b) dinozavri 568.19(02.053.2) COBISS.SI-ID 263772416

57 BIOLOGIJA (OM)

154. LIPTON, Bruce H. Biologija prepričanj : znanstveni dokaz o nadvladi uma nad materijo / Bruce H. Lipton ; [prevod Simona Koželj]. - 1. natis. - Kranj : Zavod V.I.D., 2013 (tiskano v EU). - 181 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Neskončnost) Prevod dela: The biology of belief. - 800 izv. - Opombe z bibliografijo: str. 171-181 ISBN 978-961-90342-6-2 a) Molekularna biologija b) Epigenetika 577.2 COBISS.SI-ID 264858112

59 ZOOLOGIJA ŽIVALSTVO (OM)

155. HOLING, Dwight Neverjetna potovanja : živali so pustolovski popotniki / Dwight Holing ; [prevedla Minka Ožek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 126 str. : ilustr. ; 30 cm Prevod dela: Incredible journeys. - Ilustr. na spojnih listih. - 2.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2607-2 a) Živali - Migracije - Knjige za otroke b) živalska ekologija c) albumi 591.543.43(02.053.2) 574.91(02.053.2) COBISS.SI-ID 263447040

156. JOHNSON, Jinny Živalski atlas / Jinny Johnson ; [prevedla Tina Stanek]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm Prevod dela: Atlas of animals. - Ilustr. na spojnih listih. - 4.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2623-2 a) Živalstvo - Knjige za otroke b) živali c) habitati d) zoogeografija e) albumi 59(02.053.2) COBISS.SI-ID 263655424

595 ČLENARJI, ČRVI , ČLENONOŽCI , ŽUŽELKE (SAMO OM)

157. PARKER, Steve, 1952- Moj dnevnik. Pajek : [življenje mladega pajka] / Steve Parker ; [ilustracije po izvirniku ; prevod Metka Kralj]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 32 str., [6] f. pril. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: Animal diaries. Spider. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-251-362-7 a) Pajki - Knjige za otroke 595.44(02.053.2) COBISS.SI-ID 263772672

6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA TEHNIKA

612 FIZIOLOGIJA (OM)

158. KOŠOROK Humar, Alenka Hormonska joga : poetično dinamični priročnik za uravnoteženo hormonsko življenje / Alenka Košorok Humar ; [spremno besedo napisala Ifigenija Simonovič ; fotografirala Milena Rupar]. - 1. natis. - Nova Gorica : Eno, 2013 ([Ljubljana] : Matformat). - 177 str. : ilustr. ; 24 cm 1.000 izv. - Rožnat flamingo na belem pesku / Ifigenija Simonovič: str. 7-16. - O avtorici: str. 173-174. - Bibliografija: str. 175-177 ISBN 978-961-6359-91-7 a) Hormonsko ravnovesje - Ženske - Priročniki b) Joga - Ženske - Priročniki c) Varovalna prehrana - Priročniki d) endokrini sistem e) hormonska joga f) hormoni g) spolni hormoni h) živila i) kuharski recepti 612.43-055.2(035) 615.851.8-055.2(035) 613.99(035) COBISS.SI-ID 265187584

613.2 HIGIENA PREHRANE (OM)

159. ŠIFRER, Boštjan, 1978- Dr. Jaz : ključ za spremembo nosiš v sebi / Boštjan Šifrer. - 1. izd. - Ljubljana : samozal., 2012 ([Ljubljana] : T&E). - 131 str. : ilustr. ; 21 cm 500 izv. ISBN 978-961-276-603-0 a) Prehrana - Zdravje b) Telesna aktivnost c) Hujšanje d) higiena e) zdravo življenje f) kvaliteta življenja g) duševna higiena h) nasveti 613.2 613.7 COBISS.SI-ID 264543488

613.88 SPOLNOST (OM)

160. ADAM, Eva Dajmo se dol. Del 3, Seksualni kvocient : za več veselja pri spolnosti / Eva Adam ; [prevod Ernest Jeler ; ilustracije Dunja Kofler]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2013. - 172 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Prešernova družba) Prevod dela: Der Sexquotient ISBN 978-961-6512-65-7 (broš.) ISBN 978-961-6831-11-6 (trda vezava) a) Spolno življenje - Priročniki b) spolnost c) nasveti 613.88(035) COBISS.SI-ID 231521280

613.9 HIGIENA V ODNOSU DO RASE STAROSTI IN SPOLA (OM)

161. GORENC Jazbec, Špela Pravilno ravnanje z dojenčkom (baby handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomočkov / Špela Gorenc Jazbec ; [fotografije Boštjan Gunčar, Marko Mavec, Domen Jazbec]. - Kranj : samozal., 2012 ([Celje] : Skam). - 72 str. : ilustr. ; 23 cm 1.000 izv. - O avtorici: str. 69 ISBN 978-961-92926-1-7 ISBN 978-961-92926-2-4 (komplet z videoposnetkom) a) Dojenčki - Nega - Ravnanje - Priročniki b) Dojenčki - Nega - Pripomočki - Priročniki c) otroci d) gibalni razvoj 613.953(035) COBISS.SI-ID 262952192

162. KELDER, Peter Vrelec mladosti : starodavna skrivnost tibetanskih obredov pomlajevanja / Peter Kelder ; prevedel Luka Novak. - Dopolnjena izd., 3. natis. - Ljubljana : Gral VE, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 110 str. : ilustr. ; 22 cm Prevod dela: Ancient secret of the fountain of youth. - 1.000 izv. - Predgovor / Bernie S. Siegel: str. 7-9. - O avtorju: str. 11 ISBN 978-961-93030-2-3 a) Staranje - Preprečevanje b) Tibetanske vaje pomlajevanja c) zdravo življenje 612.68 615.8(515) COBISS.SI-ID 264167936

614.8 NEZGODE, ZAŠČITNI UKREPI (OM)

163. PROSTOVOLJNO gasilsko društvo (Kamnik) [Sto trideset] 130 let PGD Kamnik : 1882-2012 / [zbrala in uredila Simona Oblak Zorko ; slikovni material arhiv PGD Kamnik ... et al.]. - 1. izd. - Kamnik : PGD, 2012 ([Kranj] : Trajanus). - 110 str. : ilustr. ; 21 cm 300 izv. - Bibliografija: str. 109 ISBN 978-961-269-767-9 a) Prostovoljno gasilsko društvo (Kamnik) - Zgodovina - 1882-2012 b) Gasilstvo - Slovenija c) gasilska društva d) zgodovinski pregledi 614.842(497.4Kamnik)"1882/2012" COBISS.SI-ID 262727168

615 FARMACIJA, FARMAKOLOGIJA (OM)

164. KNEIPP, Sebastian, 1821-1897 Kneippova domača lekarna : zdravilne rastline, čaji, izvlečki, olja in praški iz božjega vrta / Sebastian Kneipp ; [avtorica ilustracij zdravilnih rastlin , prevod iz nemščine v slovenščino Živa Viviana Doria]. - 1. izd. - Ljubljana : Atelje Doria, 2013. - 82 str. : ilustr. ; 23 cm Prevod dela: Pfarrer Kneips Haus - Apotheke ISBN 978-961-6881-06-7 a) Zdravilne rastline - Uporaba b) naravno zdravljenje c) fitoterapija 615.322 615.89 COBISS.SI-ID 264679424

165. NARAVNO zdravljenje z alojo / zbral in priredil V. Vanjkevič ; [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 87 str. : ilustr. ; 17 cm ISBN 978-961-6812-56-6 a) Aloja - Zdravilnost - Priročniki b) zdravilne rastline c) Aloe vera d) naravno zdravljenje 615.322:582.572.8(035) COBISS.SI-ID 264588544

166. PIES, Josef Vodikov peroksid za vsak dan : po naravni poti brez stranskih učinkov proti virusom in bakterijam : za zdravje, gospodinjstvo in higieno / Josef Pies ; [prevod Jernej Zoran]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2012 ([Bled] : Belin grafika). - 87 str. ; 20 cm Prevod dela: Wasserstoff - superoxid. - 1.000 izv. - O avtorju: str. 87. - Bibliografija: str. 83-86 ISBN 978-961-6861-18-2 a) Vodikov peroksid - Zdravilnost - Priročniki b) bolezni c) naravno zdravljenje d) higiena e) nega telesa f) gospodinjstvo 615.326:546.215(035) COBISS.SI-ID 264385536

615.8 FIZIOTERAPIJA RADIOTERAPIJA, ALTERNATIVNA MEDICINA (OM)

167. KONGRES delovnih terapevtov Slovenije (6 ; 2012 ; Bled) Dodajmo mladost letom [Elektronski vir] / 6. kongres delovnih terapevtov Slovenije, 25. do 27. oktober 2012, Bled. - El. zbornik. - [Ljubljana : Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - strokovno združenje], 2012. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm Nasl. z nasl. zaslona. - Vsi prispevki razen enega v slov. - Bibliografija ter izvleček v slov. in angl. pri nekaterih prispevkih a) Occupational therapy b) Congresses c) delovna terapija d) kongresi 615.851.3(082) COBISS.SI-ID 1664105

168. LAD, Usha Ajurvedska kuhinja za samozdravljenje / Usha Lad, Vasant Lad ; [prevod Tina Košir Mazi]. - Ljubljana : Orbis, 2013. - 293 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: Ayurvedic cooking for self healing ISBN 978-961-6372-78-7 a) Ajurveda - Prehrana b) Kuharski recepti 615.8(540):613.2 641.55(083.12) COBISS.SI-ID 264777472

169. ZDRAVLJENJE z dihanjem : naravno zdravljenje : energetsko dihanje : po sistemu Katsuza Nishija / [prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 112 str. : ilustr. ; 17 cm ISBN 978-961-6812-55-9 a) Naravno zdravljenje b) Dihalne vaje 615.8:612.2 COBISS.SI-ID 264305664

615.85 RAZLIČNA ZDRAVLJENJA

170. TANČIČ Grum, Alenka Program Nara. Obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost. Gradivo za izvajanje vaj doma [Zvočni posnetek] / avtorji Alenka Tančič Grum, Vita Poštuvan, sodelavci Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM. - Koper : Slovenski center za raziskovanje samomora, Inštitut Andrej Marušiča, Univerza na Primorskem, 2012. - 1 CD : stereo ; 12 cm a) Stres - Preprečevanje 615.851(035)(086.76) 159.913(086.76) COBISS.SI-ID 264220160

616 BOLEZNI (OM)

171. KDO sem in če sem, zakaj? : zgodbe transplantiranih v Sloveniji / [uredniški odbor Vanja Celin ... et al.]. - Ljubljana : Slovensko društvo Transplant, 2012 (Ljubljana : Florjančič). - 237 str. : ilustr. ; 28 cm 700 izv. - Bibliografija pri nekaterih poglavjih ISBN 978-961-93360-0-7 a) Transplantacija - Zborniki b) Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 616-089.843(082) COBISS.SI-ID 263118592

616.1 KARDIOVASKULARNE BOLEZNI

172. EHOKARDIOGRAFIJA / [[avtorji] Vojka Gorjup ... et al.] ; [strokovna urednika] Mirta Koželj in Dušan Štajer ; [risbe Gregor Lož]. - Ljubljana : Slovensko medicinsko duštvo, 2008 ([Ljubljana] : Littera picta). - VIII, 365 str. : ilustr. ; 24 cm + 1 optični disk (CD-ROM) 500 izv. - BSDOCID142773. - Bibliografija na koncu vsakega poglavja. - Kazalo ISBN 978-961-92390-0-1 a) Srce - Bolezni - Diagnostika - Zborniki b) Ehokardiografija - Zborniki c) Echocardiography - Utilization d) Heart diseases - Ultrasonography e) Ultrazvok srca - Uporaba f) Bolezni srca - Ultrasonografija g) kardiologija h) srčne bolezni i) ultrazvočna diagnostika j) indikacija 616.12-073.4-8(082) COBISS.SI-ID 238475776

173. ELEKTROFIZIOLOŠKO usmerjen simpozij o atrijski fibrilaciji pri nas z mednarodno udeležbo (3 ; 2013 ; Maribor) Atrijska fibrilacija : klinični in elektrofiziološki pristop k diagnozi in terapiji / Tretji elektrofiziološko usmerjen simpozij o atrijski fibrilaciji z mednarodno udeležbo ; [uredništvo Damijan Vokač, Franjo Naji]. - Maribor : Klinika za interno medicino, Oddelek za kardiologijo in angiologijo, Univerzitetni klinični center, 2013 (Design Studio). - 102 str. : ilustr. ; 21 cm Besedilo v slov. ali angl. - 300 izv. - Bibliografija pri vseh, povzetek pri večini prispevkov ISBN 978-961-6909-03-7 a) Atrijska fibrilacija - Diagnostika - Posvetovanja b) Atrijska fibrilacija - Zdravljenje - Posvetovanja 616.12-008.313(082) COBISS.SI-ID 265280000

616.2 BOLEZNI DIHAL

174. STROKOVNO srečanje Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih (2013 ; Ljubljana) Zbornik prispevkov z recenzijo / Strokovno srečanje Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih, Ljubljana, 31. januar 2013 ; organizator Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji [in] Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji ; [urednici Tamara Štemberger Kolnik, Suzana Majcen Dvoršak ; recenzenta Boris Miha Kaučič, Saša Kadivec]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, 2013 ([Ljubljana] : A-Media Studio). - 178 str. : ilustr. ; 22 cm Bibliografija na koncu prispevkov. - Izvleček ; Abstract ISBN 978-961-93253-2-2 (Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji) a) Traheostoma - Zdravstvena nega - Posvetovanja b) zborniki 616.231-089.86-083(082) COBISS.SI-ID 262128384

620 BLAGOZNANSTVO ENERGETIKA

175. MODRO je imeti zemeljski plin. - 2010, št. 1 (jun.)-2012, št. 4 (feb.). - Ljubljana : GIZ DZP, 2010-2012. - 30 cm Dostopno tudi na: http://www.zemeljski-plin.si/si/e_casopis. - Občasno. - Čelni nasl. - Nadaljuje se kot: Zemeljski plin = C507-2425 620.92 AR 2010 št. 2 COBISS.SI-ID 266210048

176. SKRIVNOSTI sonca / [urednik in umetniški vodja Alessandro Pascolini, ; ilustracije Uliva Foa] ; [izdala] Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije. - Luxembourg : Urad za publikacije Evropske unije, 2011. - [16] str. : ilustr. ; 25 cm ISBN 978-92-79-12505-8 doi: 10.2777/32119 a) Evropska unija b) European Union c) Evropska komisija d) European Commission e) Sončna energija f) Solar energy g) Energetski viri h) Energy resources 620.92:523.9 COBISS.SI-ID 5599968

621 STROJNIŠTVO JEDRSKA TEHNIKA

177. INTERNATIONAL Conference Nuclear Energy for New Europe (21 ; 2012 ; Ljubljana) Proceedings [Elektronski vir] / 21st International Conference Nuclear Energy for New Europe, Ljubljana 2012, September 5-7 ; editor of the proceedings Tomaž Žagar, Samo Fürst. - El. knjiga. - Ljubljana : Nuclear Society of Slovenia, 2012. - 1 optični disk (DVD-ROM) : barve ; 12 cm ISBN 978-961-6207-35-5 a) Jedrska energija - Mednarodna posvetovanja b) jedrska fizika c) jedrska tehnika d) Evropa e) zborniki f) CD-ROM 621.039(4)(082)(086.034.4) COBISS.SI-ID 264675584

621.3 ELEKTROTEHNIKA

178. LENARDIČ, Denis Fotonapetostni sistemi : priročnik : gradniki, načrtovanje, namestitev in vzdrževanje / Denis Lenardič. - 2., razširjena in dopolnjena izd. - Ljubljana : Agencija Poti, 2012 ([Ljubljana] : Schwarz). - XVIII, 674 str. : ilustr. ; 24 cm 500 izv. - Spremna beseda / Ivan Ravnikar: str. V. - Bibliografija pri posameznih poglavjih. - Kazalo ISBN 978-961-90747-8-7 a) Sončne elektrarne - Priročniki b) fotonapetostni sistemi c) fotonapetostne naprave d) načrtovanje e) gradnja f) vzdrževanje g) sončne celice h) alternativni energetski viri i) fotovoltaika 621.383.51(035) 621.311.243(035) COBISS.SI-ID 264387584

621.8 STROJNI ELEMENTI

179. FLAŠKER, Jože Gonila s polžnimi pari / Jože Flašker, Zoran Ren, Branko Tašner ; [prevod Nataša Belšak, Sabina Mulej]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - XIV, 278 str. : ilustr. ; 25 cm Na ov. tudi nasl. v angl. in nem.: Gear units with worm gear pair = Getriebe mit Schneckenradsätzen. - Besedilo v slov., nasl. poglavij, slik, tabel in grafikonov tudi v angl. in nem. - 300 izv. - Bibliografija: str. 263-266 ISBN 978-961-6661-43-0 a) Strojni elementi b) Polžna gonila c) strojni elementi d) gonila e) polžna gonila f) polžasta gonila 621.83 COBISS.SI-ID 264504832

621.9 OBDELAVA Z ODREZAVANJEM

180. ALTERNATIVNE tehnologije : [učbenik za tretji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje] / Valentinčič ... [et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2012 (Ljubljana : Present). - 220 str. : ilustr. ; 24 cm Dodatek k nasl. naveden na ov. - 250 izv. - Bibliografija: str. 219-220 ISBN 978-961-6536-63-9 a) Materiali - Obdelava - Učbeniki za visoke šole b) Materiali - Rezanje - Učbeniki za visoke šole c) Obdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole d) elektroerozijski obdelovalni postopki e) lasersko rezanje f) plazemsko rezanje g) plamensko rezanje 621.9.04(075.8) COBISS.SI-ID 264698624

623 VOJNA TEHNIKA

181. POKRAJINSKI muzej (Maribor) Govorica orožja : območje Maribora od madžarskih vpadov do francoske zasedbe / [avtor besedila] Leopold Toifl ; [prevod besedila Uroš Žerak ; fotografije Boris Farič, Ilse Toifl] = The language of weapons : the area of Maribor between the Hungarian raids and the French occupation / [author of the text Leopold Toifl ; translation Uroš Žerak ; photographs Boris Farič, Ilse Toifl]. - Maribor : Pokrajinski muzej = Regional Museum, 2012 ([Grobelno] : Kotis). - 108 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Osvetljena dediščina = Collection Osvetljena dediščina ; št. 4) Vzpor. slov. besedilo in angl. prevod. - 800 izv. - Maribor - Gradec = Maribor - Graz / Mirjana Koren: str. 6-7. - "Zbirka orožja Pokrajinskega muzeja Maribor ..." --> str. 6. - Bibliografija: str. 102-107. - Kazali ISBN 978-961-93424-0-4 a) Orožje - Muzejske zbirke - Slovenija b) Štajerska - Zgodovina - 13.st.-1809 c) Maribor - Zgodovina - 13.st.-1809 d) Štajerska - Vojna zgodovina 623.4(497.4)(091) 739.7(497.4)(091) 94(497.4-18)"12/1809" 94(436.4)"12/1809" 355.48(497.4-18)"12/1809" COBISS.SI-ID 72294913

625/627 TEHNIKA PROMETNIH POTI - ŽELEZNICE, CESTE, POTI

182. ZGONC, Bogdan Železniška infrastruktura / Bogdan Zgonc. - Portorož : Fakulteta za pomorstvo in promet, 2012 (Vodice [nad Ljubljano] : Kubelj). - XVI, 222 str. : ilustr. ; 26 cm 150 izv. - Bibliografija: str. 213-217. - Kazalo ISBN 978-961-6044-95-0 a) Železnice - Učbeniki za visoke šole b) Železniške proge - Učbeniki za visoke šole c) Železniški promet - Učbeniki za visoke šole d) železniški tiri e) kretnice f) signali g) vzdrževanje 625.1(075.8) 656.2(075.8) COBISS.SI-ID 263936000

63 KMETIJSTVO TER SORODNE VEDE IN TEHNOLOGIJE (OM)

183. DAKSKOBLER, Igor Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji : združbe gorskega javorja, gorskega bresta, velikega jesena, ostrolistnega javorja, lipe in lipovca / Igor Dakskobler, Petra Košir, Lado Kutnar ; [avtorji fotografij Lado Kutnar ... [et al.] ; prevod angleškega besedila Andreja Šalamon Verbič]. - Ljubljana : Silva Slovenica : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 75 str. : ilustr. ; 24 cm 700 izv. ISBN 978-961-6425-69-8 (Silva Slovenica) a) Gozdovi - Slovenija b) Plemeniti listavci - Slovenija c) listavci d) gorski javor e) gorski brest f) oskolistni javor g) velike jesen h) lipa i) lipovec j) gozdne združbe 630*188(497.4) GDK: 188 COBISS.SI-ID 265170688

184. ZALOKAR, Janez, 1792-1872 Umno kmetovanje in gospodarstvo / zložil Janez Zalokar ; [avtor uvodnika Stane Granda]. - Šmarješke Toplice : Občina ; Šmarjeta : Domoznansko društvo ; Novo mesto : Grm - center biotehnike in turizma, 2012. - [VI], 386, [9] str. : ilustr. ; 22 cm Uvodnik / Stane Granda: str. I-VI. - Izv. izd.: V Ljubljani : natisnil J. Blaznik, 1854 ISBN 978-961-90984-2-4 (Domoznansko društvo) a) Zalokar, Janez (1792-1872) - Biografije b) Kmetijstvo - Priročniki - Faksimili 63(035) 929Zalokar J. COBISS.SI-ID 261944320

630 GOZDARSTVO (OM)

185. POSVET o stanju gozdarstva na Slovenskem (1 ; 1941 ; Ljubljana) Za naš gozd : gozdarska anketa 1941. : zbornik referatov prvega posveta o stanju gozdarstva na Slovenskem, Ljubljana, 27. februarja - 1. marca 1941 / [uredila, spremna beseda Boštjan Anko in Franc Perko ; predgovor Stane Granda]. - Ljubljana : Zveza gozdarskih društev Slovenije, Gozdarska založba, 2012 (Ljubljana : Grafis trade). - 520 str. : ilustr. ; 24 cm 300 izv. ISBN 978-961-6142-26-7 a) Gozdarstvo - Slovenija - Posvetovanja b) gozdovi c) gospodarjenje z gozdovi d) zborniki 630(497.4)(082) COBISS.SI-ID 263032832

631 KMETIJSTVO

186. FRECH-Emmelmann, Reinhild Pridelujmo svoja semena 2 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj / [Reinhild Frech-Emmelmann, Bertold Heyden, Brigitte von Wistinghausen ; prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 63 str. : ilustr. ; 21 cm Avtorji navedeni v kolofonu ISBN 978-961-92468-7-0 a) Biodinamično kmetijstvo b) Semena - Pridelovanje c) vrtnarstvo d) zelenjava e) semenarstvo 631.147 631.53.01 COBISS.SI-ID 265312512

187. LAUGHTON, Rebecca Zeleno kmetovanje : priročnik za uspešno ekološko kmetijo ali vrt / Rebecca Laughton ; [prevod Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013 ([Bled] : Belin). - 494 str. : ilustr. ; 20 cm Prevod dela: Surviving & thriving on the land. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 481-494 ISBN 978-961-6861-19-9 a) Ekološke kmetije - Upravljanje - Priročniki b) Ekološko kmetijstvo - Priročniki c) kmetijstvo d) trajnost e) energetska učinkovitost f) permakultura g) dohodki h) vsakdanje življenje i) kmetijska mehanizacija j) Velika Britanija 631.147(035) COBISS.SI-ID 265195264

188. ŠUPE, Anita Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže / Anita Šupe ; [prevod Jakob Rado Vouk]. - 1. izd. - Ljubljana : Ara, 2013. - 246 str. ; 20 cm Prevod dela: Istine i laži o hrani ISBN 978-961-6861-20-5 a) Ekološke kmetije - Upravljanje - Priročniki b) Ekološko kmetijstvo - Priročniki c) kmetijstvo d) trajnost e) energetska učinkovitost f) permakultura g) dohodki h) vsakdanje življenje i) kmetijska mehanizacija j) Velika Britanija 631.147(035) COBISS.SI-ID 265895680

189. WISTINGHAUSEN, Brigitte von Pridelujmo svoja semena 1 : načela biodinamičnega semenarstva : zbir predavanj / [Brigitte von Wistinghausen, Marija Thun, Georg Wilhelm Schmidt ; prevod Meta Vrhunc]. - Vrzdenec : Ajda, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 68 str. : ilustr. ; 21 cm Avtorji navedeni v kolofonu ISBN 978-961-92468-6-3 a) Biodinamično kmetijstvo b) Semena - Pridelovanje c) vrtnarstvo d) zelenjava e) semenarstvo 631.147 631.53.01 COBISS.SI-ID 265310464

635 VRTNARSTVO (OM)

190. BRIDGEWATER, Alan Vrtiček : osnovni priročnik za pripravo, zasajanje, vzdrževanje in posodabljanje vrtička / A. in G. Bridgewater ; prevedel Milan Lovka. - Slovenska izd., 1. natis. - Kranj : Narava, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Strokovnjak) Čelni nasl. - Prevod dela: The allotment specialist. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 1.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-6893-10-7 a) Vrtnarstvo - Priročniki b) zelenjava c) sadne rastline d) zelišča 635(035) COBISS.SI-ID 263015168

191. HARRISON, John, 1955- Vrt v malem : gojenje zelenjave, sadežev in zelišč pri roki / John Harrison ; [prevedel Milan Lovka]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Nova Gorica : Soča). - 184 str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: Vegetable, fruit and herb growing in small spaces. - 2.500 izv. - Bibliografija: str. 179-184 ISBN 978-961-01-2687-4 a) Vrtnarstvo - Priročniki b) Vrtnine - Gojenje v posodah - Priročniki c) zelenjava d) sadne rastline e) zelišča f) kompost g) semena h) rastlinski škodljivci 635.043(035) COBISS.SI-ID 265163008

192. TISOČ in ena 1001 izboljšava vrta / [avtorji Alan Buckingham ... [et al.] ; fotografije Peter Anderson, Richard Bloom, Mark Winwood ; ilustracije Scott Jessop ; prevedel Vital Sever]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013. - 287 str. : ilustr. ; 29 cm Prevod dela: 1001 gardening boosters ISBN 978-961-01-2551-8 a) Vrtovi - Urejanje - Priročniki b) Vrtnarstvo - Priročniki 635(035) 712.27(035) COBISS.SI-ID 264082176

635.9 OKRASNE RASTLINE

193. SQUIRE, David, 1938- Orhideje : osnovni priročnik za izbiranje, gojenje, postavljanje, izboljševanje in oskrbovanje orhidej / David Squire ; prevedel Milan Lovka. - Slovenska izd., 1. natis. - Kranj : Narava, 2012. - 80 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Serija Strokovnjak) Čelni nasl. - Prevod dela: The orchid specialist. - Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 1.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-6893-09-1 a) Kukavičevke - Gojitev - Priročniki b) Kukavičevke - Sorte - Priročniki c) okrasne rastline 635.9:582.594(035) COBISS.SI-ID 262559232

636.1 KONJI, KOPITARJI (OM)

194. HIGGINS, Gillian Anatomija konja - temelj uspešnosti : [koristen vodič za trening, jahanje in oskrbo konja] / Gillian Higgins s Stephanie Martin ; [prevod Nives Višnar]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 151 str. : ilustr. ; 27 cm Prevod dela: Horse anatomy for performance. - Dodatek k nasl. naveden v kolofonu in na ov. - Letnica izida v CIP-u 2012. - Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. - O avtorici: str. 150. - Kazalo ISBN 978-961-251-360-3 a) Konji - Anatomija - Priročniki b) albumi 636.1:611(035) COBISS.SI-ID 263389696

636.2 VELIKI PREŽVEKOVALCI - GOVEDO

195. ČADONIČ Špelič, Vida Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka / Vida Čadonič Špelič. - Ljubljana : Littera picta, 2013. - 247 str. : ilustr. ; 21 cm Bibliografija: str. 159-195 ISBN 978-961-6030-88-5 a) Govedo b) prehrana c) krmljenje 636.2.084 COBISS.SI-ID 263863040

636.8 MAČKE (OM)

196. PRAPROTNIK-Zupančič, Lilijana Mačji zakaji / [napisala, ilustrirala] Lila Prap. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [29] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Žlabudron) Ilustr. na spojnih listih. - 1.500 izv. ISBN 978-961-01-2236-4 a) Mačke - Knjige za otroke b) zanimivosti 636.8(02.053.2) 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265316864

64 GOSPODINJSTVO (OM)

197. KNIGHT, Lorna Šivanje : 250 nasvetov in tehnik za vse, ki radi šivajo / Lorna Knight ; [prevod Katja Benevol Gabrijelčič]. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: Compendium of sewing techniques ISBN 978-961-251-359-7 a) Šivanje - Priročniki 646.21(035) COBISS.SI-ID 263664384

641.5 KUHARSKE KNJIGE KUHARSKI RECEPTI (OM)

198. CRANSTON, Michele Sveže + lahko : preprosta hrana za sproščeno obedovanje / Michele Cranston ; [prevedla Katja Jenčič]. - 1. natis. - Kranj : Narava, 2013. - 253 str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: Fresh and easy. - 2.000 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo ISBN 978-961-6893-11-4 a) Kuharski recepti 641.55(083.12) COBISS.SI-ID 263104768

199. MARČETIĆ, Ljiljana Slaščice brez peke 2 / [avtor Ljiljana Marčetić ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Ljubljana : Begen, 2012. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 44) ISBN 978-961-6812-53-5 a) Kuharski recepti - Sladice 641.85(083.12) COBISS.SI-ID 264164352

200. MRĐENOVIĆ, Anica Pite 2 / [avtor Anica Mrđenović ; prevod iz hrvaščine Katja Žunec]. - Brežice : Begen, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Naše najboljše ; št. 45) ISBN 978-961-6812-57-3 a) Kuharski recepti - Pite 641.55:664.684(083.12) COBISS.SI-ID 265120000

201. NJAM-njam 1 / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Njam-njam) 3.000 izv. ISBN 978-961-6910-02-6 a) Kuharski recepti 641.55(083.12) COBISS.SI-ID 264143872

202. NJAM-njam 2 / [prevedla Mojca Mihelič]. - Ljubljana : Grahovac, 2012 (natisnjeno na Hrvaškem). - 62 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Njam-njam) 3.000 izv. ISBN 978-961-6910-03-3 a) Kuharski recepti 641.55(083.12) COBISS.SI-ID 264144128

203. NOVAK Sever, Maya [Oseminosemdeset] 88 prigod v kuhinji ali Vegani ne jedo samo solate / Maya in Jernej Novak Sever ; [fotografije Maya Novak Sever, Taja Sever]. - Ljubljana : samozal. I. Gorišek, 2012 ([Žirovnica] : Medium). - 128 str. : ilustr. ; 24 cm 700 izv. ISBN 978-961-276-582-8 a) Kuharski recepti - Veganske jedi 641.56-056.84(083.12) COBISS.SI-ID 264186624

204. ROGEL, Anika Slovenska družina za domačo in popotno mizo / Anika in Marjan Rogel ; [fotografiral Jan Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013. - 219 str. : ilustr. ; 23 cm ISBN 978-961-6840-77-4 a) Kuharski recepti 641.55(083.12) COBISS.SI-ID 265284864

205. ZANONCELLI, Anastasia Torte : pite, piškoti, drobno pecivo, sladoledi in kreme / [besedilo Anastasia Zanoncelli ; prevedla Karmen Filipič ; ilustracije Giulia Pianigiani ... et al.]. - Ljubljana : Vita založba, 2012. - 359 str. : ilustr. ; 24 cm ISBN 978-961-93378-0-6 a) Kuharski recepti - Torte b) Kuharski recepti - Sladice 641.85(083.12) COBISS.SI-ID 263755520

646.7 NEGA TELESA KOZMETIKA

206. BODENSTEIN, Katharina Naravna kozmetika iz mojega vrta / Katharina Bodenstein ; [fotografirala Jutta Schneider ; prevedla Sanda Šukarov]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno v Nemčiji). - 119 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Za zdravo življenje) Prevod dela: Naturkosmetik aus meinem Garten. - 3.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2691-1 a) Kozmetika - Priročniki b) Kozmetični izdelki - Priprava c) Zelišča - Uporaba d) kozmetični recepti e) naravna kozmetika f) zdravilne rastline g) nega 646.7:635.7(035) 687.55(083.1)) COBISS.SI-ID 264195584

657 RAČUNOVODSTVO KNJIGOVODSTVO

207. IVANKOVIČ, Gordana Osnove računovodstva v turizmu / Gordana Ivankovič in Mateja Jerman. - Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2013. - 202 str. : graf. prikazi ; 23 cm ISBN 978-961-6832-35-9 a) računovodstvo b) knjigovodstvo c) turizem 657:338.48(075.8) COBISS.SI-ID 265295360

208. MELAVC, Dane Gospodarjenje in računovodstvo / Dane Melavc, Aleš Novak, Majda Kokotec-Novak. - Celje : Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2012. - 319 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Učbeniki MFDPŠ, ISSN 2232-6332) 300 izv. - Bibliografija: str. 309-311. - O avtorjih: str. 317-319. - Kazalo ISBN 978-961-6813-14-3 a) Računovodstvo - Učbeniki za visoke vsole b) Podjetja - Finančno poslovanje - Učbeniki za visoke šole 657(075.8) COBISS.SI-ID 264589056

658 EKONOMIKA IN ORGANIZACIJA PODJETJA

209. SUTTON, Garrett Pisanje uspešnih poslovnih načrtov : kako narediti poslovni načrt, ki ga bodo vlagatelji želeli prebrati - in vlagati vanj / Garrett Sutton ; [prevedla Karin Pečnikar ; predgovor Roberta Kiyosakija]. - Varaždin : Katarina Zrinski, 2012. - 270 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21. stoletje) (Svetovalci bogatega očka) Prevod dela: Rich dad advisors writing winning business. - Predgovor / Robert Kiyosaki: str. 9-12 ISBN 978-953-236-210-7 a) Poslovni načrt - Izdelava - Priročniki b) podjetniško planiranje c) podjetništvo d) poslivna strategija e) trženje f) finančni načrt g) ustanovitev podjetja h) management 658:005.511(035) COBISS.SI-ID 16393010

658.1 OBLIKE PODJETIJ FINANCE

210. VOGRIN, Ivan Brodolom na kopnem : osebno doživeta zgodba / Ivan Vogrin. - Lenart : samozal. I. Vogrin, 2012. - 135 str. ; 22 cm O avtorju: str. 133-134 ISBN 978-961-276-610-8 a) Vogrin, Ivan (1960-) - Spomini b) Podjetja - Bankrot - Spomini c) stečaj d) prisilna poravnava 658.114.1:929Vogrin I. COBISS.SI-ID 71599105

66 KEMIJSKA TEHNIKA KEMIČNE IN SORODNE INDUSTRIJE

211. GOSTINČAR, Karmen Eko darila : naravna mila in izdelki za lepoto ter dobro počutje / Karmen Gostinčar ; [fotografije Petra Kavšek]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2013 (Brezovica pri Ljubljani : Simpro). - 179 str. : ilustr. ; 20 cm ISBN 978-961-203-411-5 a) Mila 661.187 COBISS.SI-ID 264240896

681.5 TEHNIKA AVTOMATSKE REGULACIJE

212. PODRŽAJ, Primož Linearna teorija krmiljenja sistemov / Primož Podržaj. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2012 (Ljubljana : Para). - 208 str. : ilustr. ; 24 cm 200 izv. - Bibliografija: str. 205-208 ISBN 978-961-6536-49-3 a) Krmilni sistemi - Učbeniki za visoke šole b) Krmilniki - Učbeniki za visoke šole c) modeliranje d) analiza e) sinteza 681.511:517.9(075.8) COBISS.SI-ID 264001536

7 UMETNOST. ARHITEKURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. SPORT

7 UMETNOST ARHITEKTURA FOTOGRAFIJA GLASBA (OM)

213. PURG, Franc What is it that moves us? / Franc Purg ; with essays by Dave Beech ... [et al.] ; [translation by Tanja Passoni, Cameron Bobro]. - Celje : Center for Contemporary Arts : F. Purg, 2012 ([Ljubljana] : Hren). - 203 str. : ilustr. ; 25 cm ISBN 978-961-93015-3-1 (Center for Contemporary Arts) a) Purg, Franc (1955-) - Razstavni katalogi b) slovenska umetnost c) video umetnost d) umetniške instalacije e) osebne razstave 7.038.55(497.4):929Purg F. COBISS.SI-ID 262806784

7.01 TEORIJA UMETNOSTI ESTETIKA

214. BERLOT, Uršula Duchamp in mimesis / Uršula Berlot ; [prevod Katarina Majerhold in Simona Šumrada]. - Ljubljana : Raziskovalni inštitut Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, 2011 (Ljubljana : Partnergraf). - 349 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 6) 300 izv. - Bibliografija str. 321-328. ISBN 978-961-92733-7-1 a) Duchamp, Marcel (1887-1968) - Študije b) Mimesis - Teorija umetnosti c) filozofija umetnosti d) estetika 7(44):929Duchamp M. 7.01 COBISS.SI-ID 259552768

719 VARSTVO NARAVE

215. GORENJSKI muzej (Kranj) Prelepa Gorenjska. Otroški vodnik po razstavi / [avtorica Magda Zore ; fotografije Špela Trobec, Tomaž Lauko ; ilustracije Špela Trobec]. - [Kranj] : Gorenjski muzej, [2012]. - [32] str. : ilustr. ; 21 cm Ov. nasl. - Na nasl. str. tudi: Muzejčica. - Potiskane notr. str. ov. a) Gorenjski muzej (Kranj) - Muzejske zbirke - Vodniki b) Gorenjska - Kulturna dediščina - Vodniki c) muzeji d) Slovenija e) stalne razstave f) otroški vodniki 719(497.4Kranj)(036) 069(497.4Kranj)(036) COBISS.SI-ID 265643776

216. KRMELJ, Vesna Rožnik / Vesna Krmelj. - Ljubljana : Založba ZRC, 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 90 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Umetnine v žepu, ISSN 2232-3775 ; 6) Potiskana zadnja notr. str. ov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 86-88 ISBN 978-961-254-418-8 a) Ljubljana - Rožnik - Umetnostni vodniki b) naravne znamenitosti c) kulturna dediščina d) slovenska umetnost 719(497.4Ljubljana-Rožnik)(036) COBISS.SI-ID 265057280

217. REVALORIZACIJA Frnaže v Biljah / [zbrala in uredila Nika Zuljan, Rok Bezeljak ; fotografije Rok Bezeljak ... et al.]. - 1. izd. - Bilje : Kulturno turistično društvo Zarja, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 48 str. : ilustr. ; 22 x 30 cm Na dnu nasl. str. tudi: Krajevna skupnost Bilje, Občina Miren-Kostanjevica. - 300 izv. - Bibliografija: str. 48 a) Opekarne - Kulturna dediščina - Bilje - Zborniki 691.42(497.4Bilje):719(082) COBISS.SI-ID 259765504

218. ROŽMAN, Helena Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki / Helena Rožman ; [prevod Nives Sulič Dular]. - Ljubljana : Slovensko etnološko društvo, 2012 (Ljubljana : Alfagraf). - 143 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva ; 46) O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 124-135. - Povzetek ; Summary ISBN 978-961-6775-12-0 a) Zgradbe - Kulturna dediščina - Varovanje b) Kostanjevica na Krki - Kulturna dediščina c) stavbna dediščina d) stara mestna jedra e) nepremična kultura f) prenova g) oživljanje 719:721(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 264166656

219. STOPAR, Ivan, 1929- Celjske impresije : dediščina knežjega mesta / Ivan Stopar ; [fotografije Tomaž Lauko ... [et al.] ; slikovno gradivo Pokrajinski muzej Celje ... et al.]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2012 ([Celje] : Dikplast). - 128 str. : ilustr. ; 30 cm 700 izv. in 99 oštevilčenih bibliofilskih izv. - Spremna beseda / Anka Aškerc: str. 2. - O avtorju: str. 128. - Bibliografija: str. 123-125 ISBN 978-961-6411-23-3 a) Celje - Kulturna dediščina b) kulturna zgodovina 719(497.4Celje) COBISS.SI-ID 264419072

72 ARHITEKTURA (OM)

220. MANAGEMENT športnih objektov : od zamisli do uporabe / Gregor Jurak ... [et al.] ; [fotografije Gregor Jurak ... et al.]. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 295 str. : barvne ilustr. ; 24 cm 400 izv. - Bibliografija: str. 222-228 ISBN 978-961-6843-36-2 a) Športni objekti - Management - Učbeniki za visoke šole b) upravljanje 725.1:79:005(075.8) COBISS.SI-ID 264893952

726 CERKVENA ARHITEKTURA

221. ROZMAN, Ksenija, 1935- The church of St. John the Baptist in Bohinj / Ksenija Rozman ; [English translation Alenka Klemenc, Prešerenʼs verses translated by Alasdair Mackinnon ; photographer Drago Bac]. - Ljubljana : Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 92 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Cultural and natural monuments of Slovenia : guidebook series ; 215) Izv. stv. nasl.: Cerkev sv. Janeza v Bohinju. - Ilustr. na notr. str. ov. - 2.000 izv. - Bibliografija: str. 86-89 ISBN 978-961-6902-16-8 a) Bohinj - Cerkev Sv.Janeza - Umetnostni vodniki b) naravna dediščina c) kulturna dediščina 726:27-523.4(497.4Bohinj)(036) COBISS.SI-ID 264790272

74 RISANJE, SLIKANJE (OM)

222. NATEČAJ za otroška likovna in literarna dela ter fotografijo (2012 ; Slovenj Gradec) Natečaj za otroška likovna in literarna dela ter fotografijo / [fotografije arhiv MOSG ... et al.]. - Slovenj Gradec : Mestna občina, 2012 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 59 str. : fotogr. ; 21 x 28 cm Na dnu nasl. str.: Maribor 2012, evropska prestolnica kulture, partnersko mesto Slovenj Gradec [in] Koroška galerija likovnih umetnosti. - 800 izv. - Na ov tudi: Mirovniški festival a) skupinske razstave 741-053.2(497.4)(083.824) 821.163.6-82(02.053.2) COBISS.SI-ID 265414144

745/749 UPORABNA UMETNOST UMETNA OBRT, OBLIKOVANJE IN OPREMLJ. NOTRANJ.

223. BRODEK, Ayako Oblikovanje s papirjem : origami, kolaž, kaširanje, papirmaše in druge tehnike / Ayako Brodek ; [prevod Ana Marija Toman]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba Slovenije, 2013. - 160 str. : ilustr. ; 23 cm Prevod dela: The new encyclopedia of origami & papercraft techniques ISBN 978-961-251-349-8 a) Papir - Oblikovanje - Priročniki b) Origami - Priročniki 745.54(035) 676.8(035) COBISS.SI-ID 263831040

75.071 SLIKARJI POSAMEZNO

224. ŠUBIC, Ive Ive Šubic : slikar Poljanske doline / [avtorji strokovnih besedil Barbara Borčić ... [et al.] ; uredil Tomaž Krpič ; umetniške reprodukcije izbrala in uredila Maja Šubic ; prevodi Marko Gospodarič, Tomaž Krpič ; fotografija Tomaž Lunder]. - 1. izd. - Ljubljana : Modrijan ; Škofja Loka : Muzejsko društvo, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 355 str. : ilustr. ; 30 cm 500 izv. - O avtorjih strokovnih besedil : str. 355. - Summary: Ive Šubic: painter of Poljane Valley. - Zusammenfassung: Ive Šubic: Maler des Poljane-Tals ISBN 978-961-241-694-2 (Modrijan) a) Šubic, Ive (1922-1989) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) 20. st. d) reprodukcije 75(497.4):929Šubic I. COBISS.SI-ID 264544512

77 FOTOGRAFIJE (OM)

225. ČATEŠKE Toplice [Slikovno gradivo] ; Šmarješke Toplice ; Dolenjske Toplice ; Otočec ; Žužemberk ; Brežice ; Novo mesto ; Kostanjevica na Krki ; Krško. - Solkan : Darflor, [med 2005 in 2010]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila izdana v sodelovanju s Pošto Slovenije. - D-833 a) Čateške Toplice - Razglednice b) Šmarješke Toplice - Razglednice c) Dolenjske Toplice - Razglednice d) Žužemberk - Razglednice e) Otočec - Razglednice f) Brežice - Razglednice g) Novo mesto - Razglednice h) Kostanjevica na Krki - Razglednice i) Krško - Razglednice 77.04(497.4Čateške Toplice) 77.04(497.4Šmarješke Toplice) 77.04(497.4Dolenjske Toplice) 77.04(497.4Žužemberk) 77.04(497.4Otočec) 77.04(497.4Brežice) 77.04(497.4Novo mesto) 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) 77.04(497.4Krško) COBISS.SI-ID 22565431

226. GOMERČIĆ, A. Pozdrav iz Vinice [Slikovno gradivo]. Most na Kupi : [dopisnica] / [fotograf A. Gomerčić]. - Zagreb : Svjetlotiskarski zavod R. Mosinger d.d., [1900?]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm 8668 a) Vinica - Razglednice 77.04(497.4Vinica) COBISS.SI-ID 22588983

227. GRADAC Belokrajna [Slikovno gradivo] : [dopisnica]. - Metlika : T. Kramer, fotograf, [med 1910 in 1915]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm a) Gradac (Bela krajina) - Razglednice 77.04(497.4Gradac) COBISS.SI-ID 22588471

228. GRUSS aus Cernembl [Slikovno gradivo] : [Correspondenz-karte] = Pozdrav iz Črnomelj : [dopisnica]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1904]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Vsebuje: Totale ; Hauptplatz ; Schule a) Črnomelj - Razglednice 77.04(497.4Črnomelj) COBISS.SI-ID 22598199

229. HARMAN, Doug Digitalna fotografija / Doug Harman ; fotografije David Jones ; [prevedel Matej Frece]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno na Kitajskem). - 221 str. : ilustr. ; 22 cm Prevod dela: The digital photography handbook. - 5.000 izv. ISBN 978-961-00-1693-9 a) Digitalna fotografija - Priročniki 77.02:004(035) COBISS.SI-ID 263602944

230. KOKELJ, Jernej Karavanke 360° : panoramski pogledi / [avtorja, fotografije] Jernej Kokelj, Borut Kokelj ; [spremno besedilo Dario Cortese]. - 1. izd. - Lesce : samozal. J. Kokelj, 2012. - [100] str. : ilustr. ; 10 x 21 cm ISBN 978-961-276-587-3 a) Karavanke - Krajinska fotografija - Albumi b) panorame 77.047(234.323.61)(084) COBISS.SI-ID 264368384

231. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., med 1910 in 1920]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednici sta bili poslani 17.12.1916 in 15.1.1918. - E3993 12 a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22582583

232. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo]. - Kostanjevica : Fr. Rabuse, [med 1920 in 1925]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 26.7.1925. - Nr. 14893 a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22583095

233. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo] = Landstrass. - [S. l. : s. n., med 1910 in 1920]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm 9816 a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22582071

234. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo] = Landstrass. - [S. l. : s. n., med 1910 in 1920]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 5.4.1917. - 9735 a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22581303

235. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo] : dopisnica = Landstrass : Correspondenzkarte. - [S. l. : s. n., med 1910 in 1920]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22581559

236. KOSTANJEVICA [Slikovno gradivo] : [dopisnica] = Landstrass : [Correspondenzkarte]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1908]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 21. 8. 1908 a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22588727

237. KRŠKO [Slikovno gradivo] = Gurkfeld : Correspondenz-Karte. - Krško : V. Aumann, 1907. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Letnica določena na podlagi identifikacijske številke. - Pozneje je izšla tudi ročno kolorirana varianta. - Razglednica je bila poslana 24. 04. 1907. - 07 5314 a) Krško - Razglednice 77.047.1(497.4Krško) 676.813 COBISS.SI-ID 8891553

238. KRŠKO [Slikovno gradivo] = Gurkfeld : [Correspondenz-karte]. - Krško : V. Aumann, [med 1900 in 1907]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 1. 9. 1907. - 07 3147 a) Krško - Razglednice 77.04(497.4Krško) COBISS.SI-ID 22614327

239. KRŠKO [Slikovno gradivo] : [Correspondenz-Karte = dopisnica]. - Krško : V. Aumann, [med 1904 in 1908]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Datum poštnega žiga je 17.1.1908, vendar je glede na obliko verjetno nastala okrog leta 1904. - Besedilo slov., podnasl. tudi v nem. - Sestavljena je iz treh zlepljenih plasti papirja, na sprednji je na sivo-modri podlagi slika, srednji del je debelejši, na zadnji plasti pa je v rjavi barvi natisnjen podnasl. in identifikacijska številka ter poštna razpredelnica za prejemnikov naslov in znamko. - 59701 a) Krško - Razglednice 77.047.1(497.4Krško) 676.813 COBISS.SI-ID 8927905

240. NOVO mesto [Slikovno gradivo]. - Solkan : Darflor, [med 2005 in 2010]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila izdana v sodelovanju s Pošto Slovenije. - D-841 a) Novo mesto - Razglednice 77.04(497.4Novo mesto) COBISS.SI-ID 22564151

241. NOVO mesto [Slikovno gradivo]. - Solkan : Darflor, [med 2005 in 2010]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila izdana v sodelovanju s Pošto Slovenije. - D-842 a) Novo mesto - Razglednice 77.04(497.4Novo mesto) COBISS.SI-ID 22564919

242. POZDRAV iz Broda na Kupi [Slikovno gradivo] : [karta : dopisnica]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1907]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 4. 9. 1907 a) Brod na Kupi - Razglednice 77.04(497.5Brod na Kupi) COBISS.SI-ID 22618935

243. POZDRAV iz Črnomlja [Slikovno gradivo] : [dopisnica] = Gruss aus Tschernembl : [Correspondenz-Karte]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1910]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Vsebuje: Gasthof Jaklitsch a) Črnomelj - Razglednice 77.04(497.4Črnomelj) COBISS.SI-ID 22597431

244. POZDRAV iz Dolenija vas [Slikovno gradivo]. - Dolenija vas pri Ribnici : Jos. Merhar, [med 1900 in 1901]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 2. 3. 1901. - Vsebuje: Lončar a) Dolenja vas pri Ribnici - Razglednice 77.04(497.4Dolenja vas pri Ribnici) COBISS.SI-ID 22618679

245. POZDRAV iz Kostanjevice [Slikovno gradivo] : [Korrespondenz-Karte]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1910]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm a) Kostanjevica na Krki - Razglednice 77.04(497.4Kostanjevica na Krki) COBISS.SI-ID 22580791

246. POZDRAV iz Metlike [Slikovno gradivo]. - V Metliki : A. Mucha, [med 1905 in 1911]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm a) Metlika - Razglednice 77.04(497.4Metlika) COBISS.SI-ID 22599223

247. POZDRAV iz Metlike [Slikovno gradivo]. - Möttling : Th. Kramer, Fot., [med 1910 in 1917]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana leta 1917 a) Metlika - Razglednice 77.04(497.4Metlika) COBISS.SI-ID 22612791

248. POZDRAV iz Mirne peči [Slikovno gradivo]. - [S. l.] : Založil Jožef Hude, [med 1905 in 1907]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 27. 8. 1907 a) Mirna Peč - Razglednice 77.04(497.4Mirna Peč) COBISS.SI-ID 22618423

249. POZDRAV iz Mokronoga [Slikovno gradivo] : [dopisnica] = Gruss aus Nassenfuss : [Korrespondenz-Karte]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1907]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 26.4.1907 a) Mokronog - Razglednice 77.04(497.4Mokronog) COBISS.SI-ID 22586679

250. POZDRAV iz Št. Janža na Dolenjskem [Slikovno gradivo] : [dopisnica]. - [S. l.] : J. Prijatelj, [med 1900 in 1905]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana leta 1905. - Vsebuje: Šola a) Šentjanž na Dolenjskem - Razglednice 77.04(497.4Šentjanž na Dol.) COBISS.SI-ID 22614839

251. POZDRAV iz Št. Janža [Slikovno gradivo] : [dopisnica]. - Št. Janž : Ivan Prijatelj, [med 1910 in 1914]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 21. 11. 1914 a) Šentjanž na Dolenjskem - Razglednice 77.04(497.4Šentjanž na Dol.) COBISS.SI-ID 22616119

252. POZDRAV iz Vinice [Slikovno gradivo] : [Correspondenzkarte : dopisnice] / Illustr. Postkarten-Industrie. - Deutsch-Wagram : [s. n., med 1900 in 1902]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 4. 11. 1902. - No. 8478 a) Vinica - Razglednice 77.04(497.4Vinica) COBISS.SI-ID 22596407

253. POZDRAV iz Vinice [Slikovno gradivo] : [levelezö-lap]. - [S. l.] : Jurej Šterk, [med 1900 in 1907]. - 1 razglednica : barve ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 22. 7. 1907 a) Vinica - Razglednice 77.04(497.4Vinica) COBISS.SI-ID 22595895

254. POZDRAV iz Vinice [Slikovno gradivo] : [Postkarte = dopisnica = dopisnice = levelező-lap = carte postale]. - [S. l. : s. n., med 1900 in 1907]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 31. 8. 1907. - 6895 a) Vinica - Razglednice 77.04(497.4Vinica) COBISS.SI-ID 22589239

255. RAJHENBURG [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., med 1945 in 1950]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm LP 1891 48 a) Brestanica - Razglednice 77.04(497.4Brestanica) COBISS.SI-ID 22563383

256. RAJHENBURG [Slikovno gradivo]. - [S. l. : s. n., med 1945 in 1950]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm LP 1891 48 a) Brestanica - Razglednice 77.04(497.4Brestanica) COBISS.SI-ID 22563639

257. SAMOSTAN Zatičina [Slikovno gradivo] : [dopisnica] = Kloster Sittich : [Correspondenz-Karte]. - Sittich : Verlag von J. Fortuna, [med 1900 in 1902]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 21. 10. 1902 a) Stična - Samostani - Cistercijani - Razglednice 77.04(497.4Stična):27-789.25-523.6 COBISS.SI-ID 22607415

258. TREFFEN [Slikovno gradivo] : [Correspondenz-karte]. - Treffen : Jakob Petrovčič, med 1900 in 1912]. - 1 razglednica : č-b ; 9 x 14 cm Razglednica je bila poslana 6.5.1912 a) Trebnje - Razglednice 77.04(497.4Trebnje) COBISS.SI-ID 22587959

778 TEHNIKE FOTOGRAFIJE

259. ANIMIRANI film / [uredila Alenka Veler ; ilustriral Marjan Manček]. - Prenovljeni natis. - [Ljubljana] : Javni zavod Kinodvor, [2012]. - 23 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kinobalon ; knj. 12) Na nasl. str. tudi: Mumini lovijo komet, od 11. februarja 2012 v Kinodvoru, od 31. marca 2012 v Kinodvoru Hiša pravljic a) Animirani film - Knjige za otroke b) Filmski listi c) risani film 778.534.6(02.053.2) 791(055) COBISS.SI-ID 265639936

78 GLASBA (OM)

260. AKADEMSKI pevski zbor Univerze na Primorskem Mysterium [Zvočni posnetek] : v živo : live : 2008-2009 / Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, University of Primorska Academic Choir ; dirigent, conductor Ambrož Čopi. - Koper : Študentska organizacija Univerze na Primorskem, [2010?]. - 1 CD (57 min, 1 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([2] str.) 1.000 izv. - Solisti: Anemarija Štefančič, sopran ; Mitja Bobič, bas ; Lara Bobič, orgle. - Vsebina: Verleih uns Frieden gnädiglich drei geistliche Lieder, op. 96 (Lass, o Herr, mich Hilfe finden ; Choral ; Herr, wir trauʼn auf deine Güte) / Felix Mendelssohn Bartholdy. Sakralni koncert / Sergej Vasiljevič Rahmaninov. Tehtanje duš (ljudska, Sužid pri Kobaridu) / prir. Aldo Kumar. Turist / Aldo Kumar, Iztok Geister Plamen. Do utre / Zhul Levi, Blaga Dimitrova. O magnum mysterium / Morten Lauridsen. In domino speravit cor meum (Beata es, virgo Maria No. 2 ; Omnes gentes, plaudite manibus No. 5 / Ambrož Čopi. Laudibus in sanctis / William Byrd. Ich aber bin elend (Drei Motteten op. 110 No. 1) / Johannes Brahms. Salmo XLII, Desiderium exsulis / Uroš Krek. La voix du bien - aimè (Le cantique des cantiques No. 2) / Jean-Yves Daniel-Lesur SOUP CD 002 ŠOUP - Študentska organizacija Univerze na Primorskem a) Psalmi - CD-plošče b) Moteti - CD-plošče c) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - Severno Primorsko - CD-plošče d) Zborovska glasba - CD-plošče e) Mešani zbori - A cappella - CD-plošče f) Mešani zbori - Orgle - CD-plošče 783.27(086.76) 784.087.684(086.76) COBISS.SI-ID 265618944

261. GLASBA in avtorska pravica : zbornik / [urednika] Simon Frith, Lee Marshall ; [prevod Ičo Vidmar ; spremna beseda Ičo Vidmar in Jože Vogrinc]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2012 ([Ljubljana] : Studio print). - 320 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm Prevod dela: Music and copyright. - Za glasbeno gmajno : (spremni pogovor) / Ičo Vidmar in Jože Vogrinc: str. 301-316. - Opombe z bibliografijo na dnu str. ISBN 978-961-6798-35-8 a) Avtorska pravica b) Copyright c) Glasba d) Music e) Intelektualna lastnina f) Intellectual property g) avtorske pravice h) glasbena industrija i) avtorska zakonodaja j) avtorsko pravo 78:347.78(082) COBISS.SI-ID 265043456

782 ODRSKA GLASBA, OPERA

262. KOTNIK, Vlado, 1975- Operno občinstvo v Ljubljani : vzpon in padec neke urbane socializacije v letih 1660-2010 / Vlado Kotnik ; [prevajanje Ajda Čakardič]. - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 397 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Knjižnica Annales Majora) 300 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Recenzenta Igor Grdina, Marko Štuhec. - Bibliografija: str. 350-371. - Povzetek ; Summary ; Riassunto. - Kazalo ISBN 978-961-6732-37-6 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) a) Operno občinstvo - Ljubljana - 1660-2010 782.073(497.4Ljubljana)"1660/2010" COBISS.SI-ID 264016384

784 VOKALNA GLASBA

263. ADLÊŠIČKA pisânica [Zvočni posnetek] : zvočna podoba današnjih Adlešičev. - Ljubljana : Celinka : Zavod Godibodi ; Adlešiči : KUD Božo Račič Adlešiči : Krajinski park Kolpa, p 2013 ([Ljubljana] : Racman AVS). - 1 CD (63 min, 52 sek) : stereo ; 12 cm. - (Sozvočja Slovenije) 300 izv. - "Posneto v studiu Metulj Novo mesto, prostorih KP Kolpa in cerkvi sv. Nikolaja v Adlešičih". - Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči / Tončka Jankovič. - Adlêšička pisânica : zvočna podoba današnjih Adlešičev / Jasna Vidakovič. - Izvajalci: Pevci in godci iz Adlešičev v Beli krajini, Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči, Kresnice, Kresnice predice, Oktet Prelo, Tamburaši. - Vsebina: Aj, zelena je vsa gora ; Pijmo brati vince ; Vse tičice lepo pojo ; Pastirče mlado ; Tri tičice ; Došel je došel zeleni Jure ; Lepa Anka ; Bog daj, bog daj, dober večer ; Devojka je išla ; Zelena mala dubrava ; Hruške, jabuke, slive ; Doletela tičica ; Le predi, dekle, predi ; Od kod si dekle ti doma ; Cviče mi polje pokrilo ; Oj, javóre, jâvore ; Lep mi je vrtec ograjen ; Izrasla je kopinja ; Prišel je, prišel je sveti Martin ; Preljuba kuma naša ; Dober večer dragi Nikolaj ; Sirota sam ja ; Spazila sem Janka ; U toj črni gori ; Bog daj, bog daj, dober večer ; Ena kupica zrelga vinčeca ; Kraljica (tamburaška polka) CEL CD 048 Celinka a) Slovenske ljudske pesmi - CD-plošče b) Slovenski ljudski plesi - CD-plošče c) Ljudske pesmi - Slovenija - Bela Krajina - Adlešiči - CD-plošče 784.4(497.434Adlešiči)(086.76) 398.8(497.4)(086.76) 394.3(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 8787998

264. AKADEMSKI pevski zbor Univerze na Primorskem [Istriantico] [Zvočni posnetek] : [istrske ljudske pesmi in plesi = canti e balli popolari Istriani = Istrian folk songs and dances]. - [Koper = Capodistria] : Študentska organizacija Univerze na Primorskem, p 2012. - 1 CD (55 min, 53 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([24] str.) Nasl. in dodatek k nasl. z ov. - Ljudska glasba v severni Istri / Marino Kranjac. - 1.000 izv. - Izvajalci: Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem, Ambrož Čopi, dirigent ; Andreja Hrvatin, asistentka dirigenta ; Vruja, etno glasbena skupina. - Vruja: Alenka Kranjac, vokal, daska, boben ; Marino Kranjac, vokal, violina, dude, mandola, mandolina, sopele, kitara , Peter Kaligarič, harmonika ; Gabrijel Križman, vokal, kitara, mandola, flavta , Rok Kleva Ivančič, violina ; Gorast Radojević, bajs, električni bas. - Vsebina: Manfrina iz Dekani / Marino Kranjac. Istrska reštica / Andrej Makor. Manfrine / Marino Kranjac. Mamʼca pošljite me po vodo / Mateja Petelin. Ena punca ven iz mesta gre / Marino Kranjac. Le tri sorele / Andrej Makor. Sta mattina / Andrej Makor. Giovanin / Dario Marušič. Kantali smo veselo / Andrej Makor. Balon i taronkanje / Marino Kranjac. Fanti korakajo / Bojan Glavina. Cotič / Marino Kranjac. Istrska štorja / Patrick Quaggiato. Kdor pije alkohol / Marino Kranjac. Pesmi od ljubezni in kafeta / Aldo Kumar - - Istrantico ; Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) / zbrali i uredili Ambrož Čopi, Alenka Rožanc, Tanja Novak ; besedila Ambrož Čopi, Marino Kranjac, Alenka Rožanc ; prevodi besedil Mateja Štoka ... et al.] ; fotografije arhiv APZ UP, David Fajula in arhiv Vruja ; izbor posnetkov Ambrož Čopi, Marino Kranjac. - 24 str. : ilustr. ; 12 x 12 cm ŠOUP CD 003 Študentska organizacija Univerze na Primorskem a) Ljudske pesmi - Slovenija - Istra - CD-plošče b) Ljudski plesi - Slovenija - Istra - CD-plošče c) Mešani zbori - A cappella - CD-plošče 784.4(497.472)(086.76) 78.085.7(497.472)(086.76) 784.087.684(086.76) COBISS.SI-ID 265592320

265. AKADEMSKI pevski zbor Univerze na Primorskem Mozaiki [Zvočni posnetek] : [v živo = live : 2010-2012]. - Koper : Študentska organizacija Univerze na Primorskem, p 2012. - 1 CD (68 min, 44 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([20] str.) Dodatek k nasl. z ov. - 1.000 izv. - Izvajalci: Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem ; Ambrož Čopi, dirigent ; Andreja Hrvatin, asistentka dirigenta. - Solistke: Erika Praček, Andreja Hrvatin, Alenka Rožanc, vokal. - Vsebina: Laudibus in sanctis / William Byrd. La vox du bien - aime / Jean-Yves Daniel-Lesur. Istrska reštica / istrska ljudska, Andrej Makor. Čas / Lojze Lebič, J. Šešerko. Vem, da je zopet pomlad / Lojze Lebič, N. N. Fanti korakajo / istrska ljudska, Bojan Glavina. Daemon irrepit callidus / György Orbán. Ave Maria / Ambrož Čopi. Bogorodice devo, radujsja, triglasna otroška maša / Sergey Khvoshchinsky. Unser keiner lebet sich selber, SWW 374 / Heinrich Schütz. Os justi / Anton Bruckner. Ljubʼca, povej! / goriška ljudska, Ambrož Čopi. Nore gobe / Nana Forte, S. Makarovič. Laudate dominum III / Jurijus Calcas. O salutaris hostia / Vytautas Miškinis. Lux arumque / Erich Whitacre, E. Esch, prev. C. A. Silvestri - - Mozaiki / zbrali in uredili Ambrož Čopi, Alenka Rožanc, Tanja Novak ; besedila Ambrož Čopi, Marino Kranjac, Alenka Rožanc ; prevodi besedil Mateja Štoka . [et al.] ; fotografije arhiv APZ UP, David Fajula. - [20] str. : ilustr. ; 12 x 12 cm SOUP CD 004 ŠOUP - Študentska organizacija Univerze na Primorskem a) Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija - Istra - CD-plošče b) Mešani zbori - A cappella - CD-plošče 784.087.684(086.76) COBISS.SI-ID 265601280

266. BAKALINA Žbrejnkl [Zvočni posnetek] / Bakalina ; [avtorja vseh pesmi sta] Jani Kutin in Renata Lapanja. - [Čadrg] : Čadrg Records, [2013] (Ljubljana : Racman). - 1 CD (45 min, 52 sek) : [stereo] ; 12 cm + 1 spremna knjižica Snemano v Škofji Loki 2012 in 2013. - Bakalina sta duo: Jani Kutin, glas [in] Renata Lapanja, harmonika. - Vsebina: Padiujana štala ; Šinfajne (Kwantarce druj dieu) ; Žbrejnkl ; Kantrabanti ; Pridiga ; Bouh nam pažiegni ; Aštier n hudier ; Bržmajhtna dekle ; A bali, če si naumn? ; Ruožnca n pepeunica ; Remuonika ; Medwa (ni balada) KUTCD 004 Jani Kutin a) Popularna glasba - Etno glasba - Slovenija - zgoščenke b) Tolmin 784.4:784.66(497.4)(086.76) 784.66:784.4(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 807752

267. HIŠNI bend Moja Slovenija Tiste najlepše [Zvočni posnetek] / Hišni bend Moja Slovenija. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2013. - 1 CD (65 min, 59 sek) : stereo ; 12 cm Hišni bend Moja Slovenija: Robert Pikl, kitare ; Jure Rozman, bobni ; Boštjan Grabnar, klaviature, sprem. vokal ; Goran Moskovski, tolkala ; Anže Langus Petrovič, bas kitara, sprem vokal ; Manca Špik, vokal ; Lea Sirk, vokal ; Aleks Volasko, vokal. - Vsebina: Moja Slovenija (song oddaje) / A. Klinar, F. Lainšček. Nasmeh poletnih dni / M. Ferlež, E. Budau. Maček v žaklju / J. Privšek, M. Košuta. Dekle iz Zlate ladjice / T. Hrušovar, D. Velkaverh. Ljubi, ljubi, ljubi / M. Sepe, D. velkaverh. Ljubljančanke / J. Robežnik, D. Velkaverh. Vrniva se na najino obalo / O. Pestner. Na vrhu nebotičnika / J. Robežnik, G. Strniša. V Ljubljano / A. Soss, S. Makarovič. Brez ljubezni mi živeti ni / T. Hrušovar, D. Velkaverh. Kako sva si različna / J. Privšek, F. Milčinski Ježek 113116 RTV Slovenija a) Popularna glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 784.011.26(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 265550336

268. JUVANČIČ, Katarina, 1977- Selivke [Zvočni posnetek] / Katarina Juvančič & Dejan Lapanja ; [avtorica vseh besedil, soavtorica aranžmajev, producentka, komentarji Katarina Juvančič ; avtor aranžmajev, alfa kitarist, producent, oblikovalec zvoka Dejan Lapanja ; ilustracije Tinka Volarič]. - Ljubljana : Stray Cat Tunes ; Maribor : Klub kulturnih ustvarjalcev Ku-Ku, 2012. - 1 CD (39 min, 31 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([23] str.) Sodelujejo Katarina Juvančič, vokal, shruti box, koncertino, kalimbo, Dejan Lapanja, kitara, Bogdana Herman, vokal (9), Tonč Feinig, hammond (2,8,9), wurlitzer (2,3), Jože Bogolin, marimba (3,10), vibrafon (9), Matija Krečič, violina (1,2,4,9), Sabina Magajne, francoski rog (3,8,10), Tilen Artič, čelo (3,7,9,) Klemen Krajc, kontrabas (1,2,3,9), bas kitara (8), Ženski pevski zbor Kombinat, vokali (1), Tomaž Rožanec, harmonika (1), Vesna Zornik (3), Irena Tomažin, vokal (8,9), Gašper Peršl, bobni (1,8,9) Vsebina: Češnjev cvet Volčje noči Uspavanka za Fride Epitaf za lahkoživko Uej, uej (Magdalenca) (tolminska ljudska pesem) Mene nema Pismo v Kanado Balada o Rozki in vrtnem palčku Lilija, vrtnica, glicinija Spominčica CAT CD 001 a) Balade - Slovenija - CD-plošče b) Slovenske ljudske pesmi - CD-plošče 784.4(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 2488292

269. LUNIN med (Glasbena skupina) Po lougi lejče [Zvočni posnetek] / Lunin med. - Posavec : Klopotec ; Čadrg : Čadrg Records, 2012. - 1 CD (38 min, 28 sek) : stereo ; 12 cm Na ovitku: Slovenske ljudske pesmi, pospremljene z glasbili in zvočili sveta. - Lunin med: Mateja Gorjup, glas, zvočila, Samo Kutin, glasbila, zvočila, glas. - Vsebina: Igraj kolo jabuko ; Hruške, jabuke, slive ; Či bi jes bijla fčelica ; Po lougi lejče ; Marko skače ; Jas bom jedne citre küpo ; Neža hodla proso plejt ; Lisica ta fasalawa ; Jaz bi rad cigajnar bil ; Lepa Anka kolo vodi ; Sestra šiva ; Magdalenca upije ; Oj, pojd, dežek ti ; Pobelelo pole z ovcama ; Fse kar lazi po ten sveti ; Tri race, tri pure, tri bele gosi ; Čmelica lejče SAK CD 003 a) ljudske pesmi b) Slovenija 784.4(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 800584

270. ROKERJI pojejo pesnike 8 [Zvočni posnetek] / [organizacija in izbor glasbenih skupin Peter Dobaj ; izdaja in koncept Dušan Hedl]. - Maribor : Mladinski kulturni center Maribor : Subkulturni azil, 2012. - 1 CD (64 min, 3 sek) : stereo ; 12 cm + 1 zgibanka ([4] str.) Sorodni elektronski vir: http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/RPP - predstavitev albuma. - Različni izvajalci. - Pesniki: France Onič, Lučka Zorko, Novica Novaković, Jan Šmarčan, Taja Kramberger, Karmen Jordan, Boris A. Novak, Borut Gombač, Ervin Fritz, Vanja Strle, Nada Kavčič, Vesna Rečnik-Šiško Vsebina: Rojstvo proletarskega otroka / Viki B. Brusli & Prima Sezona in France Onič. Poniji / Mestni postopači in Lučka Zorko. Zgube / Gramofon in Novica Novaković. Vse kar delam / Spake in Novica Novaković. Možje črnih rok / Matej Krajnc in Jan Šmarčan. Hladne oči zapuščenih ulic / Tropski pingvini in Taja Kramberger. V gosjem redu / Blutwurst in Taja Kramberger. Življenje natančno / Umbilikal in Karmen Jordan. Blesk / Edenon in Boris A. Novak. Steklo je kot moder dim / Kvinton in Borut Gombač. Opus O / Cynicism management in Ervin Fritz. Vse kar delam / Toni Lorber in Orkester in Novica Novaković. Naj tvoj nasmeh v meni ptice prebudi / Joe & The rhythm in Vanja Strle. Sredi neba / Okttober in Novica Novaković. Beg / Uroš Planinc group in Nada Kavčič. Odsev / Feedback feat. Francis King Smith in Vesna Rečnik - Šiško FREE CD 041 Subkulturni azil ARCD 021 Acord Recors a) Popularna glasba - Rock - Slovenija - CD-plošče b) Rock glasba - Slovenija - CD-plošče 784.011.26(497.4)(086.76) COBISS.SI-ID 8682014

271. TANTADRUJ (Glasbena skupina) Pesmi iz polifona [Zvočni posnetek] / Tantadruj ; [avtor glasbe Boštjan Soklič ; oblikovalec zvoka Bojan Jurjevčič ; likovna oprema Milan Erič]. - [Slovenija : samozal.], p, cop. 2012. - 1 CD : stereo ; 12 cm Posneto 2011 v studiu Supersonik v Ljubljani. - Tantadruj so: Boštjan Soklič, kitara, glas, Mateja Blaznik, klasična kitara, Aleš Hadalin, glas, Petra Trobec, glas, kontrabas, harmonika; gosti Jaka Strajnar, cajón, boben, Boštjan Gombač, flavta, Blaž Trček, sopran saksofon, Bojan Jurjevčič, tolkala, efekti. - Vsebina: A tebi, poet ; Zimska idila / Dragotin Kette. Vasovavec / Simon Jenko. Angelini / Dragotin Kette. Vran / Josip Murn. Dekličino premišljevanje / Dragotin Kette. Pa ne pojdem prek poljan ; Jesenska pesem / Josip Murn. Na molu San carlo / Dragotin Kette. Cigan z opico / Fran Roš. Ko dobrave so mračne / Josip Murn. Na trgu / Dragotin Kette. Prva vigilija / Anton Vodnik. Pastirjeva pesem / Josip Murn. Ondan si začela / France Prešeren. V gostilni / Dragotin Kette BSO CD 002 a) Popularna glasba - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče b) slovenska poezija c) uglasbena slovenska poezija d) uglasbena poezija e) uglasbene pesmi 784.011.26(497.4)(086.76) 821.163.6-1(086.76) COBISS.SI-ID 1101554526

785 INSTRUMENTALNA GLASBA

272. TAMBURAŠKI orkester Sodražica Tamburaški orkester Sodražica [Zvočni posnetek]. - Sodražica : [samozal.] Tamburaški orkester Sodražica, p 2009. - 1 CD (47 min, 44 sek) : stereo ; 12 cm + 1 knjižica ([4] str.) Tamburaški orkester Sodražica: Jože Košmrlj, bas ; Janez Čampa, 2. brač ; Boris Matelič, 3. brač ; Primož Lovšin, 2. bisernica , Peter Fajdiga, 1. bisernica , Janez Prijatelj, bugarija ; Jani Lovšin, 1. brač ; Marko Lesar, 1. brač ; Damjan Matko, 3. brač. - Gostje: Klapa Kampanel, Barbara Ogrinc, vokal ; Manca Arko, vokal. - Vsebina: Kovačev valček / tradicionalna. V dolini tihi / Ans. L. Slaka. Mačji ples / tradicionalna. Zvezde žarijo / Beneški fantje. Na Robleku / Ans. Avsenik. Pastirče mlado / tradicionalna. Na mostu / Ans. Avsenik. Tam kjer murke cveto / Ans. Avsenik. Larina pesem / M. Jarre. Ribari / Vinko Coce. Vela Luka / O. Dragojevič. Ne dirajte mi ravnicu / Zlatni Dukati. Da te mogu pismom zvati / Klapa Maslina. Niti spominov / N. N. Kondorjev let / Perujska ljudska a) Ljudske pesmi - Slovenija - Hrvaška - CD-plošče b) Narodnozabavna glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče c) Valčki - CD-plošče d) Tamburaški orkestri - CD-plošče 785.16(086.76) 784.4(497.4)(497.5)(086.76) COBISS.SI-ID 265586944

791 JAVNE ZABAVE PRIREDITVE (OM)

273. BONOBO Beni / [uredila Alenka Veler ; ilustracije Damijan Stepančič ; fotografsko gradivo iz filma Bonobo Beni Eduardo Raon]. - [Ljubljana] : Javni zavod Kinodvor, 2011. - 19 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Kinobalon ; knj. 10) a) Filmski listi 791 COBISS.SI-ID 265642752

791.43 FILM

274. [.REC] [sup] 2 [Videoposnetek] = Snemaj! Snemaj! / dirigida por Jaume Balagueró & Paco Plaza ; guión Jaume Balagueró, Manu Díez & Paco Plaza ; director de fotografía Pablo Rosso. - Vojnik : Fivia, 2010, p 2009. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1) ; 12 cm Podnaslovljeno v slov. - Regija 2. - Vloge: Jonathan Mellor, Oscar Sánchez Zafra, Ariel Casas itd. a) igrani filmi b) evropski igrani filmi c) španski igrani filmi d) grozljivke e) trilerji 791.221.9(086.82) COBISS.SI-ID 7277086

275. CHERNOBYL diaries [Videoposnetek] = Černobilski dnevniki / directed by Brad Parker ; screenplay by Oren Peli and Carey Van Dyke & Shane Van Dyke ; story by Oren Peli ; director of photography Morten Søborg ; music by Diego Stocco. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 85 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1991245/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Oren Peli/Brian Witten Pictures itd. - Q290. - Igrajo: Ingrid Bolsø Berdal, Dimitri Diatchenko, Olivia Taylor Dudley itd. a) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) grozljivka 791.221.5(73)(086.82) COBISS.SI-ID 1101915230

276. DREDD [Videoposnetek] / "Judge Dredd" created by John Wagner and Carlos Ezquerra ; directed by Pete Travis ; screenplay Alex Garland ; director of photography Anthony Dod Mantle ; music by Paul Leonard-Morgan. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 92 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1343727/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: DNA Films itd. - Q307. - Igrajo: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey itd. a) Angleški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji b) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji c) Indijski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji d) Južnoafriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji e) akcijski film f) kriminalka g) koprodukcija 791.221.8(086.82) COBISS.SI-ID 1101967966

277. ENTRELOBOS [Videoposnetek] : basado en una histoia real = Med volkovi : posneto po resnični zgodbi / escrita y dirigida por Gerardo Olivares ; dirección de fotografía Oscar Durán ; compositor Klaus Badelt, música de Andrew Raiher. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012. - 1 video DVD (ca 108 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1417582/ - predstavitev filma. - Posneto 2010. - Dialogi v špan. in nem., možnost podnapisov v slov., bos. in srb. - Produkcija: Wanda Visión itd. - Igrajo: Juan José Ballesta, Sancho Gracia, Carlos Bardem itd. a) Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji b) Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji c) drama d) koprodukcija 791.221.4(460+430)(086.82) COBISS.SI-ID 1101932382

278. KILLER Joe [Videoposnetek] = Morilec Joe / directed by William Friedkin ; screenplay by Tracy Letts ; based on the play Killer Joe written by Tracy Letts ; director of photography Caleb Deschanel ; music by Tyler Bates. - Vojnik : Fivia, 2012. - 1 video DVD (ca 103 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1726669/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2011. - Podnapisi v slov. - Produkcija: Voltage Pictures itd. - Igrajo: Matthew McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple, Thomas Haden Church itd. a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama d) triler e) thriller 791.221.5(73)(086.82) COBISS.SI-ID 1101908062

279. KRALJ [Videoposnetek] / producent i redatelj Dejan Aćimović ; direktor fotografije Dario Hacek ; autor glazbe Livio Morosin. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 76 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt2061729/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov. in angl. - Produkcija: Hrvatska radiotelevizija in Da film. - Q213. - Sodelujejo: Darko Kralj itd. a) Kralj, Darko (1971-) - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) biografski filmi c) športni filmi d) hrvaški paraolimpijci e) DVD 791.229.2:929Kralj D.(086.82) 929Kralj D.:791.229.2(086.82) COBISS.SI-ID 1101916510

280. LAWLESS [Videoposnetek] : based on a true story = Brez zakona : po resnični zgodbi / screenplay by Nick Cave ; directed by John Hillcoat ; based on the book The wettest county in the world by Matt Bondurant ; director of photography Benoit Delhomme ; music by Nick Cave, Warren Ellis. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 116 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1212450/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Blumhansonallen Films itd. - Q291. - Igrajo: Shia LaBeouf, Tom Hardy, Jason Clarke, Gary Oldman itd. a) Ameriški igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama 791.221.5(73)(086.82) COBISS.SI-ID 1101907038

281. LOOPER [Videoposnetek] = Časovna zanka / written and directed by Rian Johnson ; director of photography Steve Yedlin ; music by Nathan Johnson. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 119 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1276104/?ref_=fn_al_tt_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: DMG Entertainment itd. - Q302. - Igrajo: Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt itd. a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji c) kriminalka d) znanstvenofantastični film e) koprodukcija 791.221.7(73+510)(086.82) COBISS.SI-ID 1101909854

282. MAJA the bee [Videoposnetek] = Čebelica Maja / based on the books Die Biene Maja (Maya the bee) by Waldemar Bonsels ; adapted by Jan Van Rijsselberge, Delphine Maury, Théo de Marcousin ; original music score Fabrice Aboulker ; director Daniel Duda. - Ljubljana : Video art, [2013], p 2011, 2012. - 1 video DVD (59 min, 56 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Nasl. v orig.: Die Biene Maja. - Na ov. še nasl.: Maja rešuje. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - VA-1448 Vsebina: Judge beeswax = Sodnik Vosek / storyboard by Olivier Derynck, script by Nicolas Stokes Willy's bottle = Vilijeva steklenica / storyboard by Sophie Krettly, script by Joël Couttausse The Queen's messenger = Kraljičin kurir / storyboard by Frédéric Vervisch, script by Ursula Ziegler & Steven Sullivan Maya to the rescue = Maja rešuje / storyboard by Sophie Krettly, script by Valérie Baranski The Stranger = Tujec / storyboard by Yves Montagne, script by John von Bruggen. - Za otroke od 4. do 8. leta a) Risani filmi - video DVD-ji b) riani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za otroke e) risanke f) DVD 791.228(02.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 16523314

283. MAJA the bee [Videoposnetek] = Čebelica Maja / based on the books Die Biene Maja (Maya the bee) by Waldemar Bonsels ; adapted by Jan Van Rijsselberge, Delphine Maury, Théo de Marcousin ; original music score Fabrice Aboulker ; director Daniel Duda. - Ljubljana : Video art, [2013], p 2012. - 1 video DVD (59 min, 28 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Nasl. v orig.: Die Biene Maja. - Na ov. še nasl.: Torta za kraljico. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - VA-1452 Vsebina: Mother courage = Materin pogum / storyboard by Dorothée Robert, script by Pierre Migeot Cake for the Queen = Torta za kraljico / storyboard by Sophie Krettly, script by Jean de Loriol Ring-a ring-a caterpillar = Ringa ringa stonoga / storyboard by Jean-Baptste Cuvelier, script by Sylvie Riviere Hoverfly spy = Vohunka trepetavka / storyboard by Sophie Krettly, script by Nicolas Chretien & Philippe Clerc Shelby's dream = Lupkove sanje / storyboard by Jean-Baptiste Cuvelier, script by Christel Gonnard. - Za otroke od 4. do 8. leta a) Risani filmi - video DVD-ji b) riani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za otroke e) risanke f) DVD 791.228(02.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 16522802

284. MAJA the bee [Videoposnetek] = Čebelica Maja / based on the books Die Biene Maja (Maya the bee) by Waldemar Bonsels ; adapted by Jan Van Rijsselberge, Delphine Maury, Théo de Marcousin ; original music score Fabrice Aboulker ; director Daniel Duda. - Ljubljana : Video art, [2013], p 2012. - 1 video DVD (59 min, 46 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Nasl. v orig.: Die Biene Maja. - Na ov. še nasl.: Čista čebela. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - VA-1451 Vsebina: Bee clean = Čista čebela / storyboard by Sophie Krettly, script by Nicolas Chretien and Philippe Clerc Crack! = Razpoka / storyboard by Jean-Baptiste Cuvelier, script by Sylvie Barro Mrs Hermit beetle's journey = Potovanje gospe Puščavnik / storyboard by Dorothée Robert, script by Dodine Grimaldi Flying licence = Dovoljenje za letenje / storyboard by Sophie Krettly, script by Jean de Loriol No friends for Dino = Dino nima prijateljev / storyboard by Dorothée Robert, script by Cendrine Maubourget. - Za otroke od 4. do 8. leta a) Risani filmi - video DVD-ji b) riani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za otroke e) risanke f) DVD 791.228(02.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 16522034

285. MAJA the bee [Videoposnetek] = Čebelica Maja / based on the books Die Biene Maja (Maya the bee) by Waldemar Bonsels ; adapted by Jan Van Rijsselberge, Delphine Maury, Théo de Marcousin ; original music score Fabrice Aboulker ; director Daniel Duda. - Ljubljana : Video art, [2013], p 2012. - 1 video DVD (59 min, 48 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Nasl. v orig.: Die Biene Maja. - Na ov. še nasl.: Valjaj to žogo. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - VA-1450 Vsebina: Night blooms = Nočni cvetovi / storyboard by Dorothée Robert, script by Cathy Moss Powder power = Moč prahu / storyboard by Jean-Baptiste Cuvelier, script Sylvie Riviere & Nicolas Chretien Royal outing = Kraljevski izlet / storyboard by Yves Montagne, script by Joël Couttausse Keep ball rolling = Valjaj to žogo / storyboard by Dorothée Robert, script by Mireille Pertusot The Wild bunch = Divjaki / storyboard by Sophie Krettly, script by Christophe Poujol. - Za otroke od 4. do 8. leta a) Risani filmi - video DVD-ji b) riani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za otroke e) risanke f) DVD 791.228(02.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 16522290

286. MAJA the bee [Videoposnetek] = Čebelica Maja / based on the books Die Biene Maja (Maya the bee) by Waldemar Bonsels ; adapted by Jan Van Rijsselberge, Delphine Maury, Théo de Marcousin ; original music score Fabrice Aboulker ; director Daniel Duda. - Ljubljana : Video art, [2013], p 2012. - 1 video DVD (59 min, 52 sek) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Nasl. v orig.: Die Biene Maja. - Na ov. še nasl.: Čebelji ples. - Sinhronizirano v slov. - Podatki o odgovornosti so povzeti iz filmskega zapisa. - VA-1449 Vsebina: Misleading appearances = Videz vara / storyboard by Sophie Krettly, script by Delphine Maury Sleeping beauty = Uspavani čebelnjak / storyboard by Sophie Krettly, script by Philippe Clerc and Nicolas Chretien No sleep for Maya = Neprespana Maja / storyboard by Dorothée Robert, script by Philippe Celrc and Nicolas Chretien Philibert = Filibert / storyboard by Jean-Baptiste Cuvelier, script by Pascal Stervinou Dancing with bees = Čebelji ples / storyboard by Sophie Krettly, script by Pascal Stervinou. - Za otroke od 4. do 8. leta a) Risani filmi - video DVD-ji b) riani filmi za otroke c) animirani filmi d) animirani filmi za otroke e) risanke f) DVD 791.228(02.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 16523570

287. MOONRISE kingdom [Videoposnetek] = Kraljestvo vzhajajoče lune / original music by Alexandre Desplat ; director of photography Robert Yeoman ; written by Wes Anderson & Roman Coppola ; directed by Wes Anderson ; prevedel Sašo Markovič. - Ljubljana : Cinemania group, 2012. - 1 video DVD (89 min, 53 sek) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1748122/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Podnapisi v slov. - Posneto 2012. - Produkcija: Indian Paintbrush itd. - Igrajo: Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray, Frances McDormand, Tilda Swinton, Jared Gilman, Kara Hayward, Bob Balaban itd. - Za mladino in odrasle a) Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji b) Igrani filmi - Drame - Video DVD-ji c) romantična drama d) DVD 791.221.2(73)(086.82) COBISS.SI-ID 16437298

288. NODI v deželi igrač. Čarobni čopič [Videoposnetek] / napisala Samantha Hill ... [et al.] ; [režija] David McCamley ; [glasba] Dean Valentine. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Posneto 2009. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Noddy in toyland. - Produkcija: Brown Bag Films. - VA-1439. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi: Polona Juh, Zvone Hribar, Barbara Cerar itd. - Vsebina: Čarobni čopič ; Nevidna škrata ; Gospod Pisk izbubi svoj smeh ; Nodijev lepljivi dan ; Vse najboljše, Medika! a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke 791.228(0.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 1102093150

289. NODI v deželi igrač. Dan jagodne pite [Videoposnetek] / napisala Jo Clegg ... [et al.] ; [režija] David McCamley ; [glasba] Dean Valentine. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Posneto 2009. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Noddy in toyland. - Produkcija: Brown Bag Films. - VA-1441. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi: Polona Juh, Zvone Hribar, Barbara Cerar itd. - Vsebina: Vrni se, Lindi ; Nodi in velika parada ; Viki pride na obisk ; Dan jagodne pite ; Nevidni Bučko a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke 791.228(0.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 1102098014

290. NODI v deželi igrač. Ples na vodi [Videoposnetek] / napisal Allan Plenderleith ... [et al.] ; [režija] David McCamley ; [glasba] Dean Valentine. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Posneto 2009. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Noddy in toyland. - Produkcija: Brown Bag Films. - VA-1442. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi: Polona Juh, Zvone Hribar, Barbara Cerar itd. - Vsebina: Nodi in ropar mavric ; Medikin vrt raste in raste ; Škrata se igrata ; Ples na vodi ; Škratji ekspres a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke 791.228(0.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 1102101086

291. NODI v deželi igrač. Presenečenje za gospoda Piska [Videoposnetek] / napisala Samantha Hill ... [et al.] ; [režija] David McCamley ; [glasba] Dean Valentine. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (ca 60 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Posneto 2009. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Noddy in toyland. - Produkcija: Brown Bag Films. - VA-1440. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi: Polona Juh, Zvone Hribar, Barbara Cerar itd. - Vsebina: Presenečenje za gospoda Piska ; Nodi reši disko na kotalkah ; Nodijev cirkus ; Donov preizkus ; Najhitrejše hlače a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke 791.228(0.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 1102096478

292. NODI v deželi igrač. Žogica se pride igrat [Videoposnetek] / napisal Myles McLeod ... [et al.] ; [režija] David McCamley ; [glasba] Dean Valentine. - Ljubljana : Video art, 2013. - 1 video DVD (ca 70 min) : barve, zvok (stereo 2.0) ; 12 cm Posneto 2009. - Sinhronizirano v slov. - Izv. stv. nasl.: Noddy in toyland. - Produkcija: Brown Bag Films. - VA-1438. - Režiserka slov. sinhronizacije Nana Milčinski, verzi Milan Dekleva. - Glasovi: Polona Juh, Zvone Hribar, Barbara Cerar itd. - Vsebina: Mesto domin ; Velikanski žele ; Žogica se pride igrat ; Robi in skrivalnice ; Bučko in daljinski upravljalnik ; Medkin pevski piknik a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) risani filmi c) risani filmi za otroke d) animirani filmi za otroke 791.228(0.053.2)(086.82) COBISS.SI-ID 1102090846

293. PISANA druščina. Igramo se [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 49 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. Let's play together. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 094. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Skrivalnice. Drsanje. Hišica. Kostum. Fotografija. Olimpiada. Stoli a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264429824

294. PISANA druščina. Nenavaden svet [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 42 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. A wonderful world. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 101. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Dež. Veverice. Čudni zvoki. Spomini. Zmaj. Vedeževalka a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264168448

295. PISANA druščina. V naravi [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 49 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. Nature. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 095. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Hrana. Recikliranje. Čebela. Mravlje. Žabec, ki ni znal plavati. Pajek. Gosenica, ki je postala metulj a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264431616

296. PISANA druščina. Vesel dan [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 42 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. A happy day. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 100. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Sreča. Zmenek. Lev na večerji. Taborni ogenj. Med. Poklic a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264430080

297. PISANA druščina. Vozimo se [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 42 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. Let's drive together. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 099. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Vlak. Dirka. Avto. Luna. Gasilci. Raketa a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264432640

298. PISANA druščina. Zabava [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 49 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. Party. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 096. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Zabava. Gledališče. Koncert. Ples. Slikanje. Računanje. Črkovanje a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264425472

299. PISANA druščina. Živali [Videoposnetek] / idea original de Lupita Books ; basado en ilustraciones de Laurence Jammes y Marc Clamens ; music by Roger Rodes ; written and directed by Alex Colls Peyra ; prevod in realizacija Miša Šavor ; režija [slovenske] sinhronizacije Emir Jušič. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 42 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Nasl. z embalaže. - Nasl. na DVD-ju: The happets. Animals. - Sinhronizacija v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Anera Films itd. - SQBB 098. - Glasovi v slov.: Uršula Jušič Piber, Maja Kunšič, Milena Janežič itd. - Vsebina: Nosorog. Polž. Želva. Domišljavi lev. Slon. Gospa dihurka a) Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji b) španski animirani filmi c) risani filmi d) DVD 791.228(460)(086.82) COBISS.SI-ID 264430848

300. The POSSESSION [Videoposnetek] : the following is based on a true story = Obsedena : film je posnet po resnični zgodbi / directed by Ole Bornedal ; written by Juliet Snowden & Stiles White ; director of photography Dan Laustsen ; music by Anton Sanko. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0431021/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Ghost house Pictures itd. - Q299. - Igrajo: Jeffrey Dean Morgan, Kyra Sedgwick, Natasha Calis, Madison Davenport itd. a) Ameriški igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji b) Kanadski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji c) grozljivka d) koprodukcija 791.221.5(73+71)(086.82) COBISS.SI-ID 1101964126

301. Le QUAI des brumes [Videoposnetek] = Obala v megli / un film de Marcel Carné ; scénario et dialogue de Jacques Prévert ; d'après le roman de Pierre Mac Orlan ; prise de vues E. Schufftan ; musique Maurice Jaubert. - Vojnik : Fivia, 2012. - 1 video DVD (ca 91 min) : č-b, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt0030643/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 1938. - Podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Ciné-Alliance. - Igrajo: Jean Gabin, Michel Simon, Michèle Morgan itd. a) Francoski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) drama c) kriminalka 791.221.5(44)(086.82) COBISS.SI-ID 1101966174

302. TAKEN 2 [Videoposnetek] = Ugrabljena 2 / original score Nathaniel Mechaly ; director de photography Romain Lacourbas ; written by Luc Besson & Robert Mark Kamen ; directed by Olivier Megaton. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2013. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1397280/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2012. - Dialogi v angl., tur. in arab., podnapisi v slov., hrv., srb. in alb. - Produkcija: Europa Corp. itd. - Q309. - Igrajo: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Leland Orser, Jon Gries, Rade Sherbedgia itd. a) Francoski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka c) drama d) thriller 791.221.7(44)(086.82) COBISS.SI-ID 1101962846

303. UNIVERSAL soldier. Regeneration [Videoposnetek] = Univerzalni vojak. Nova generacija / music by Michael Krassner and Kris Hill ; director of photography Peter Hyams ; based on characters created by Richard Rothstein & Christopher Leitch and Dean Devlin ; written by Victor Ostrovsky ; directed by John Hyams. - Škofljica : Blitz Film & Video Distribution, 2012. - 1 video DVD (ca 88 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1288403/?ref_=sr_3 - predstavitev filma. - Posneto 2009. - Dialogi v angl. in bolg., podnapisi v slov., hrv. in srb. - Produkcija: Signature Entertainment itd. - Q306. - Igrajo: Andrei "The Pit Bull" Arlovski, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme itd. a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) znanstvenofantastični film c) pustolovski film 791.221.7(73)(086.82) COBISS.SI-ID 1101915742

304. WHORE'S glory [Videoposnetek] : ein Triptychon = Glorija kurb : triptih / Buch & Regie Michael Glawogger ; Kamera Wolfgang Thaler ; Score Pappik & Regener. - [Črni Vrh nad Idrijo] : Demiurg, 2012. - 1 video DVD (ca 114 min) : barve, zvok (Dolby Digital 2.0) ; 12 cm Sorodni elektronski vir: http://www.imdb.com/title/tt1327628/?ref_=sr_1 - predstavitev filma. - Posneto 2011. - Podnapisi v slov., bos. in srb. - Produkcija: Lotus Film itd. a) Prostitucija - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) prostitutke c) pričevanja 791.229.2:176.5(593+549.3+72)(086.82) 176.5(593+549.3+72):791.229.2(086.82) COBISS.SI-ID 1101937758

305. ZAKLETA bajta [Videoposnetek] / posnet po istoimenski literarni predlogi slovenskega pisatelja Ivana Sivca ; skladatelj Slavko Avsenik ml. ; direktor fotografije Jure Černec ; scenarist in režiser Roman Končar. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm Posneto 2010. - Dialogi v slov. in delno v angl., podnapisi v angl. in delno v slov. - Produkcija: RTV Slovenija - Uredništvo OMP in Kamelar. - 901027. - Igrajo: Ondina Kerec, Črtomir Ernesto Perharič Bailey, Nina Ivanič, Roman Končar itd. a) Slovenski mladinski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji b) Slovenski filmi - Kriminalni film - Igrani filmi - Video DVD-ji c) Mladinski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji d) kriminalka e) komedija f) družinski film g) DVD 791.221.5(497.4)(0.053.5)(086.82) COBISS.SI-ID 1101729886

792(497.4) SLOVENSKO GLEDALIŠČE

306. BITEATER : projekt mladih gledaliških ustvarjalcev / [urednica Urša Adamič ; fotografije Janko Oven]. - Ljubljana : Lutkovno gledališče, 2013 ([Ljubljana] : Kocman grafika). - 47 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižica BiTeater) Ov. nasl. - Na ov. tudi: Kulturnica. - 1.000 izv. a) Slovensko gledališče - 21.st. b) uprizoritve c) mladi gledališki ustvarjalci d) Lutkovno gledališče Ljubljana e) Kulturnica LGL f) Dijaški dom Ivana Cankarja 792(497.4) COBISS.SI-ID 3430747

794 NAMIZNE IGRE IGRE NA DESKI (OM)

307. BAN, Tatjana Igra spomina [Garnitura] : v knjižnici / [avtorica Tatjana Ban]. - [Domžale] : Tamaj, [2013]. - 1 komplet (40 poslikanih kartic) : karton, barve ; v škatli, 16 x 11 x 3 cm Podatki o odgovornosti in letu izida navedeni na spletnem naslovu založbe Tamaj. - Družabna igra. - Izobraževalna igrača. - Za 2 do 6 igralcev. - Od 6. leta a) didaktične igrače 794(0.053.2)(086.4) COBISS.SI-ID 8792094

796/799 RAZLIČNI ŠPORTI (OM)

308. NADAL, Rafael, 1986- Rafa : življenjska zgodba enega najboljših tenisačev sveta / Rafael Nadal in John Carlin ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 256 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Rafa. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1699-1 a) Nadal, Rafael (1986-) - Biografije b) tenis c) teniški igralci 796.342(460):929Nadal R. 929Nadal R. COBISS.SI-ID 263901696

796 ŠPORT ATLETIKA TELOVADBA IGRE

309. PITAMIC, Maja Otroške igre : zabavne dejavnosti po metodi montessori : [od 1. do 3. leta in več] / Maja Pitamic ; [prevedla Nataša Müller]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 159 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Za starše in vzgojitelje) Prevod dela: Childʹs play. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 2.500 izv. - Uvod dr. Claire McCarthy: str. 6. - O avtorici na zadnjem zavihku ov. - Kazalo ISBN 978-961-01-2634-8 a) Otroške igre - Priročniki b) Predšolska vzgoja - Priročniki c) Predšolski otroci - Razvoj - Priročniki d) družabne igre e) gibalna vzgoja 796.11(035) 37.015.31:796.11(035) 373.2(035) COBISS.SI-ID 264069120

796.5 ALPINIZEM, TABORJENJE, PLANINARJENJE, TURIZEM

310. PAVUNC, Gregor Nenavadni izleti / Gregor Pavunc. - 1. natis. - Ljubljana : samozal., 2013 (Brežice : Forma). - 81 str. : ilustr. ; 20 cm 200 izv. - O avtorju / Anja Prešern: str. 2 ISBN 978-961-276-639-9 a) Slovenija - Izleti b) Slovenija - Turistični vodniki c) Slovenija - Planinski vodniki 796.51/.52(497.4)(036) 913(497.4)(036) COBISS.SI-ID 265178624

311. VODNIŠKI učbenik / [avtorji Jože Bobovnik ... et al.] ; zbrali in uredili Bojan Rotovnik ... [et al.] ; [avtor risb Branko Ivanek]. - 2., dopolnjena izd. - Ljubljana : Planinska zveza Slovenije, 2012. - 469 str. : ilustr. ; 21 cm 600 izv. - Bibliografija: str. 446-458 ISBN 978-961-6870-06-1 a) Gorsko vodništvo - Učbeniki za visoke šole b) open air activities c) dejavnosti na prostem d) planinstvo e) alpinizem f) okolje g) varnost h) narava i) prehrana j) vodniki 796.52.071.4(075.8) COBISS.SI-ID 262301184

796.6/.7 KOLESARSTVO AVTOMOBILIZEM MOTOCIKLIZEM

312. TOMAŽIČ, Franci, 1953- Slovenski speedway 1992-2012 / Franci Tomažič ; [sodelavci Robert Cankar, Barbara Tomažič in Gregor Tomažič ; prevodi v angleški jezik Katra Gorenc in Joel Smith ; fotografije Jože Lesjak ... et al.]. - Krško : Neviodunum, 2012 (natisnjeno v Evropski uniji). - 382 str. : večinoma barvne fotogr. ; 29 cm Besedilo v slov., uvodna besedila v slov. in angl. - 1.000 izv. - Uvodna besedila / Aleš Mižigoj ... [et al.]. - O avtorju: str. 381-382. - Bibliografija: str. [383] ISBN 978-961-6784-21-4 a) Speedway - Zgodovina - Slovenija - 1992-2012 b) motociklizem 796.72(497.4)(091) 796.72.093.52(497.4) COBISS.SI-ID 263887872

81 JEZIKOSLOVJE

80/81 FILOLOGIJA (OM)

313. AKTUALNA vprašanja slovanske fonetike / Hotimir Tivadar (ur.). - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013 (Ljubljana : Birografika Bori). - 188 str. : ilustr. ; 24 cm Prispevki v več jezikih. - Lat. in cir. - 149 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih. - Izvlečki v jeziku prispevka in angl. - Kazalo ISBN 978-961-237-560-7 a) Slovanski jeziki - Fonetika - Zborniki 811.16'34(082) FRASCATI: 6-200 COBISS.SI-ID 265175040

314. INDIVIDUALNA in kolektivna dvojezičnost / uredniki Petra Stankovska, Maria Wtorkowska, Jozef Pallay. - 1. izd. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012 (Ljubljana : Birografika Bori). - 470 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Slavica Slovenica, ISSN 2335-3341 ; št. 1) Prispevki v slovaš., nem., rus., mak., pol., slov., angl. ali češ. - Lat. ali cir. - 149 izv. - Bibliografija pri vseh prispevkih. - Povzetki v angl., nem., franc. ali ruš. - Kazalo ISBN 978-961-237-557-7 a) Dvojezičnost - Zborniki b) jezikovna politika c) jezikovne manjšine d) jezikovne ideologije 81'246.2(082) COBISS.SI-ID 264744192

315. MOJ prvi angleški slikovni slovar / [ilustracije Peter Allen ... [et al.] ; urednica Anne Delcourt ; prevedla Milena Manfreda]. - 1. ponatis. - Radovljica : Didakta, 2012. - 114 str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: Mon premier Larousse d'anglais. - 3.000 izv. - Kazalo ISBN 978-961-261-023-4 a) Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 811.111'374=163.6(02.053.2) COBISS.SI-ID 261747456

316. SLOVENSKO-romski slovar = Slovenikano-rromano alavari : [na osnovi srbsko-romskega slovarja avtorja Bajrama Halitija] / Bajram Haliti ... [et al.]. - Maribor : Frekvenca, socialno-kulturno združenje nemirnih in aktivnih, 2012. - 312 str. : ilustr. ; 25 cm Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 700 izv. - Bibliografija: str. 32-33 ISBN 978-961-269-826-3 a) Slovarji - Slovenščina - Romščina 811.163.6'374=214.58 COBISS.SI-ID 263864832

811 JEZIKOSLOVJE - POSAM. JEZ.

317. KOLLÁTH, Anna A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában / Kolláth Anna ; [fordítás Bálint Čeh Júlia, Horvat Livija, Szűcs Judit]. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2012 ([Maribor] : Tiskarna Saje). - 170 str. : tabele ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora ; 92, ISSN 1408-7464) Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - Predgovor tudi v slov. in angl. - 150 izv. - O avtorici na zavihkih ov. - Bibliografija: str. 151-160. - Povzetek ; Summary. - Kazalo ISBN 978-961-6656-95-5 a) Madžarščina - Prekmurje - Zgodovina b) Madžari c) dvojezičnost d) Slovenija 811.511.141'246.2(497.4Prekmurje)(091) COBISS.SI-ID 72496385

811.111(075.8) ANGLEŠČINA - UČBENIKI ZA UNIVERZ. IN VIS. ŠOLE

318. VUKADINOVIĆ Beslič, Nada English for safety technology students / Nada Vukadinović Beslič. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Oddelek za tehniško varnost, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 76 str. : ilustr. ; 24 cm 180 izv. ISBN 978-961-6756-36-5 a) Tehniška varnost - Terminologija - Učbeniki za visoke šole - Angleščina b) kemijska tehnologija 811.111'373.46:66.02(075.8) COBISS.SI-ID 264221184

811.163.6 SLOVENŠČINA

319. GRGINIČ, Marija ABC karte [Garnitura] / avtorica Marija Grginič ; ilustrirala Urška Stropnik Šonc. - Mengeš : Izolit, 2009 ([Mengeš] : Kocka). - 1 škatla (10 kompletov kart) : ilustr. ; 24 x 10 x 7 cm Vsebina: Spomin ; Prvi glasovi ; Zadnji glasovi ; Rime ; Pomanjševalnice ; Enaki začetki ; Vzorci ; Piktogrami ; Protipomenke ; Besede v besedah ISBN 978-961-6625-36-4 (kompl.) a) Pisanje b) Branje c) Slovenščina - Vaje za osnovne šole d) začetni pouk e) opismenjevanje f) učni pripomočki g) didaktične igre 811.163.6(075.2)(076) 003-028.31(072) COBISS.SI-ID 244321792

320. JESENŠEK, Marko Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika / Marko Jesenšek. - Maribor : Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2013 ([Celje] : Koštomaj). - 390 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Mednarodna knjižna zbirka Zora, ISSN 1408-7464 ; 90) 300 izv. - Na nasl. str. navedeni kraji, vezani na uredništvo zbirke. - O avtorju na notranji str. obeh zavihkov. - Bibliografija: str. 353-380. - Kazalo ISBN 978-961-6656-93-1 a) Slovenščina - Knjižni jezik - Zgodovina - Prekmurje b) Slovenščina - Narečja - Zgodovina - Prekmurje 811.163.6'271.1(497.411)(091) COBISS.SI-ID 72355073

321. SLIKA jezika [Garnitura] : slikovno gradivo za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika / avtorji Mihaela Knez ... [et al.] ; ilustrirala Sonja Makuc. - 2. natis. - Ljubljana : Zavod RS za šolstvo, 2012 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 1 garnitura (1882 kartic) : ilustr. ; v škatli 26 x 35 x 8 cm 230 izv. - - Slika jezika. Priročnik k slikovnemu gradivu za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika. - 13 str., [37] str. : ilustr. ; 21 cm ISBN 978-961-03-0063-2 a) Slovenščina - Učni pripomočki 811.163.6(076) COBISS.SI-ID 264521728

81'25 PREVAJANJE

322. OŽBOT, Martina Prevodne zgodbe : poskusi z zgodovino in teorijo prevajanja s posebnim ozirom na slovensko-italijanske odnose / Martina Ožbot. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 213 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Studia translatoria, ISSN 2232-3864 ; 4) 300 izv. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Spremna beseda Majde Stanovnik na zadnjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 185-198. - Povzetek ; Summary. - Kazalo ISBN 978-961-254-417-1 a) Literarno prevajanje - Zgodovina - Študije b) Prevajanje v slovenščino - Študije c) Prevajanje v italijanščino - Študije d) verzifikacija e) teorija prevajanja f) romanske književnosti g) prevajalci 81'255.4:82-1 821.09-1:81'25 COBISS.SI-ID 265118720

81'374nem SLOVARJI - NEM

323. TSCHERNE, Maridi Kočevarsko-slovenski slovar / Maridi Tscherne. - Koprivnik : Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik = Einrichtung für die Erhaltung des Kulturerbes Nesseltal, 2012. - 101 str. ; 21 cm ISBN 978-961-92496-6-6 a) Slovarji - Nemščina - Kočevsko - Slovenščina 811.112.2'374(497.434)=163.6 COBISS.SI-ID 263996160

81'374slv SLOVARJI - SLV

324. SLOVAR novejšega besedja slovenskega jezika / [urednika slovarja Aleksandra Bizjak Končar, Marko Snoj ; avtorji Aleksandra Bizjak Končar ... et al.]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012 ([Ljubljana] : Littera picta). - 407 str. ; 25 cm. - (Zbirka Slovarji, ISSN 2232-3759 / Založba ZRC, ZRC SAZU) Potiskani spojni listi. - 600 izv. ISBN 978-961-254-413-3 a) Slovenščina - Knjižni jezik - 1991- - Slovarji 811.163.6'271.1(038) COBISS.SI-ID 264823040

82.0 LITERARNA VEDA. LITERARNA TEORIJA

82.09 LITERARNA ZGODOVINA IN KRITIKA

325. KIERKEGAARD, Søren Z vidika mojega pisateljstva / Søren Kierkegaard ; [prevod, spremna beseda Primož Repar]. - Ljubljana : KUD Apokalipsa, 2012 (Prešov : Vydatelʼstvo Michala Vaška). - 224 str. ; 21 cm. - (Filozofska zbirka Aut ; 58) Prevod dela: Synpunktet for min forfatter-virksomhed. - 500 izv. - Ljubezen kot logika preobilja pri Kierkegaardu / Primož Repar: str. 171-206. - O avtorju: str. 223-224. - Bibliografija: str. 217-221 ISBN 978-961-6894-07-4 a) Kierkegaard, Søren (1813-1855) b) danska književnost c) literarne študije d) eksistencializem 821.113.4.09Kierkegaard S. 1Kierkegaard S. COBISS.SI-ID 264704256

82 KNJIŽEVNOST

821.111

326. BLADE, Adam Krilata mrhovinarka Karnivora / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti ; 42) Prevod dela: Beast quest. Carnivora, the winged scavenger. - Na ov. tudi: Izgubljeni svet ISBN 978-961-6898-40-9 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264913664

821.163.6.09 SLOVENSKA KNJIŽ.- ŠTUDIJE

327. CERGOL, Jadranka Med mero in misterijem : antični svet v delih Alojza Rebule / Jadranka Cergol ; [spremna beseda Miran Košuta]. - Trst : Mladika, 2012 ([Trst] : Graphart printing). - 197 str. ; 24 cm 300 izv. - Vola hirundo! / Miran Košuta: str. 11- 13. - Bibliografija: str. 169-173. - Bibliografija Rebulovih del: str. 174-194. - Kazalo. - Compendio ISBN 978-88-7342-171-9 a) Rebula, Alojz (1924-) b) slovenska književnost c) antika d) literarne študije 821.163.6.09Rebula A. COBISS.SI-ID 5686764

328. JUST, Franci Panonski književni portreti 2 : Ferdo Godina : narečni literarni opus 1930-1936 / Franci Just. - Murska Sobota : Franc-Franc, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 190 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Podobe Panonije) 300 izv. - Bibliografija Ferda Godine ; Uredniško delo Ferda Godine ; Zapisi o Ferdu Godini / Franc Kuzmič: str. 163-190 ISBN 978-961-255-056-1 821.163.6(497.4-18).09 COBISS.SI-ID 72683777

329. JUVAN, Marko, 1960- Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem / Marko Juvan. - Ljubljana : Literarno-umetniško društvo Literatura, 2012 (Begunje : Cicero). - 383 str. ; 19 cm. - (Zbirka Novi pristopi ; 55) 400 izv. - Bibliografija: str. 347-367. - Summary. - Kazalo ISBN 978-961-6717-79-3 a) Prešeren, France (1800-1849) b) Literarni sistem c) slovenska književnost d) literarna veda e) primerjalna književnost f) kulturni nacionalizen 82.0:821.163.6.09 COBISS.SI-ID 264144640

821-1 POEZIJA

330. ANGELUS Silesius Kerubski popotnik / Angel Silezij ; prevedla Gorazd Kocjančič in Vid Snoj ; uvod prevedel in spremno besedo napisal Alen Širca ; [likovne priloge Jožef Muhovič]. - Ljubljana : KUD Logos, 2012 ([Grosuplje] : Partnergraf). - 643 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 19) Prevod dela: Cherubinischer Wandersmann. - Vzpor. nem. besedilo in slov. prevod. - 300 izv. - Opombe: str. 565-596. - Angel Silezij in njegov mistični "vandrovec" / Alen Širca: str. 597-643 ISBN 978-961-6519-68-7 a) Angelus Silesius (1624-1677) - "Cherubinischer Wandersmann" - Študije b) mistična poezija c) 17.st. 821.112.2-1 27-291"16" 821.112.2.09Angel Silezij COBISS.SI-ID 264668672

331. CHAUCER, Geoffrey Canterburyjske povesti / Geoffrey Chaucer ; prevedel, [z opombami in drugim spremnim aparatom opremil ter spremno besedilo napisal] Marjan Strojan. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 481 str. ; 25 cm Prevod dela: Canterbury tales. - 500 izv. ISBN 978-961-231-770-6 a) Chaucer, Geoffrey (ok.1340-1400) - Literarne študije b) stara angleška književnost 821.111'01-13 821.111'01.09Chaucer G. COBISS.SI-ID 264873728

332. GREGORIČ Gorenc, Barbara Trenutki / občutki / Barbara Gregorič Gorenc ; [ilustrirala Andreja Gregorič]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 42 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Majnice) 500 izv. ISBN 978-961-205-186-0 821.163.6-93-1 COBISS.SI-ID 264774912

333. HILL, Geoffrey Mercijske himne in druge pesmi / Geoffrey Hill ; prevod in spremna beseda Veno Taufer. - Ljubljana : KUD Logos, 2012. - 128 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Poezije / KUD Logos ; 21) ISBN 978-961-6519-70-0 a) Hill, Geoffrey (1932-) - Literarne študije b) angleški pesniki c) 20.st. 821.111-1 821.111.09Hill G. COBISS.SI-ID 265099264

334. LEOPARDI, Giacomo Pesmi in pisma / Giacomo Leopardi ; iz italijanščine prevedla Marta Filli ; [spremni pripisi Marta Filli, Iva Vadnjal Ferianis]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 219 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Hiša pesmi) 500 izv. - Uvod ; Leopardi in Gregorčič / Iva Vadnjal Ferianis: str. 53-54 in 193-204. - Giacomo Leopardi / Marta Filli: str. 205-214 ISBN 978-961-274-050-4 a) Leopardi, Giacomo (1798-1837) - Pisma b) Leopardi, Giacomo (1798-1837) - Literarne študije c) italijanski pesniki d) 19.st. 821.131.1-1 821.131.1-6 821.131.1.09Leopardi G. 929Leopardi G. COBISS.SI-ID 257207552

335. MAVSAR, Silvo Samobeg / Silvo Mavsar ; [spremna beseda Tine Šoško ; likovna oprema Niko Keše]. - 2. natis 1. izd. iz leta 1982. - Krško : Neviodunum, 2012. - 61 str. : ilustr. ; 19 cm ISBN 978-961-6784-16-0 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 260047872

336. MILČINSKI, Frane, 1914-1988 Kapljica in morje : [izbrane pesmi] / Fran Milčinski - Ježek ; [pesmi izbrala Tatjana Oblak Milčinski]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012. - 68 str. ; 18 cm. - (Zbirka Sanje) Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.000 izv. ISBN 978-961-274-170-9 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 264052480

337. MILČINSKI, Frane, 1914-1988 Ljubezen naj gre vedno v cvet : [izbrane pesmi] / Frane Milčinski - Ježek ; [pesmi izbrala Tatjana Oblak Milčinski]. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 227 str., [6] str. pril. z avtorj. fotogr. ; 20 cm. - (Zbirka Kiosk ; Sanje) Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - 1.500 izv. ISBN 978-961-274-076-4 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 264052224

338. POTOČNIK, Dragan Šahrah / Dragan Potočnik. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 (Ljubljana : Itagraf). - 81 str. ; 22 cm. - (Zbirka Branje. Poezija / Pivec) 300 izv. - O avtorju na zavihkih ov. ISBN 978-961-6897-07-5 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 71795713

339. PREŠEREN, France Nova pisarija / France Prešeren ; narisal Igor Ribič ; [spremna beseda Ivan Bizjak]. - 1. izd. - Piran : Sanjska knjiga, 2013. - 32 str. : ilustr. ; 20 cm ISBN 978-961-6125-39-0 821.163.6-17 COBISS.SI-ID 265019136

340. SMAJIĆ, Senada Kibela / Senada Smajić ; [spremno besedo napisal Marjan Pungartnik]. - Maribor : Mariborska literarna družba, 2011 (Stražišče [i e. Prevalje] : Forma film). - 101 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oglej ; 18) Kibela in duša / Marjan Pungartnik: str. 99-101 ISBN 978-961-6850-10-0 821.163.4(497.6)-1 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 68126977

341. ŠALAMON, Magda Beli vrhovi / Magda Šalamon. - Gomilsko : samozal., 2001 (Ljubljana : Schwarz). - 120 str. ; 22 cm Sila jemanja in milost izročanja / Matjaž Kocbek: str. 5-7 ISBN 961-236-123-1 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 112252928

342. ŠALAMON, Magda Sijoča ptica / [[besedilo in] risbe] Magda Šalamon. - Gomilsko : samozal., 2012 ([Ljubljana] : Schwarz print). - 160 str. : ilustr. ; 22 cm Sijoča ptica / Tone Škarja: str. 5-7. - 500 izv. ISBN 978-961-276-420-3 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 261498112

343. VOZLIČ-Ostreuch, Marija Moje pesmi / Marija Vozlič-Ostreuch. - Žalec : Medobčinska splošna knjižnica, 2012. - 51 str. : ilustr. ; 21 cm ISBN 978-961-91494-3-0 821.163.6-1 COBISS.SI-ID 263757312

821-194 ANTOLOGIJE POEZIJE

344. ANTOLOGIJA portugalskih pesnikov XX. stoletja : (nadaljevanje nedokončane antologije) = Antologia de Poetas Portugueses do Século XX : (continuaçao de uma antologia inacabada) / [uredili Vojko Gorjanc, Américo Meira in Mateja Peroša ; prevod pesmi Mateja Rozman ... [et al.], prevod življenjepisov in spremne besede Mateja Peroša]. - Maribor : Pivec, 2012. - 391 str. ; 24 cm Vzpor. portug. besedilo in prevod v slov. - 500 izv. - Bibliografija: str. 381-391 ISBN 978-961-6897-14-3 821.134.3-194 COBISS.SI-ID 71996417

345. NAŠE zvezdice : pesniška zbirka učencev OŠ Milana Majcna Šentjanž / [pesmi napisali in ilustracije učenci OŠ Milana Majcna Šentjanž]. - Šentjanž : OŠ Milana Majcna, 2013 (Radeče : Vinkotisk). - 55 str. : ilustr. ; 21 cm 200 izv. 821.163.6-93-194 COBISS.SI-ID 265273600

346. NEIZSANJANO : antologija srbske novejše poezije / [Miodrag Jakšić ... et al.] ; [[izbor], prevedel] Franjo Frančič. - Koper : Društvo prijateljev zmernega napredka, 2013 (Novi Sad : Minja). - 55 str. ; 21 cm Dodatek k nasl. na ov.: Antologija novejše srbske poezije. - 200 izv. - Namesto spremne besede / Franjo Frančič: str. 54. - Pesnik, prozaist in dramatik ... / Denis Poniž: str. 55 ISBN 978-961-90815-7-0 a) Srbska poezija - Antologije 821.163.41-194 COBISS.SI-ID 265206784

347. POTOVANJE srca X : [pesniški zbornik] / [zbrala in uredila Minka Kočevar ; fotografije so prispevali člani kluba in Rudi Vlašič]. - Metlika : Literarni klub, 2012 (Krasinec : Kapušin). - 108 str. : fotogr. ; 21 cm Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Besedilo v slov., nekatere pesmi v hrv. - 200 izv. ISBN 978-961-92239-5-6 821.163.6-194 COBISS.SI-ID 264141312

821-2 DRAMATIKA

348. ARISTOPHANES Politične komedije. 3, Demagoška komedija / Aristofan ; prevod, komentar in spremna študija Maja Sunčič. - Ljubljana : Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2012 (Ljubljana : Littera picta). - 370 str. ; 21 cm. - (Dialog z antiko, ISSN 1855-5373 ; 18) 500 izv. - Lepo je biti demagog, a nevarno ; Aristofanova komična demagogija / Maja Sunčič: str. 7-10 in 13-112. - Bibliografija: str. 363-369. - Kazalo. - Vsebina: Vitezi ; Ptiči ISBN 978-961-6192-55-2 a) Aristophanes (ok.445-ok.385 pr.n.št.) - Literarne študije b) Grška komedija - Antika c) stara grška književnost d) antična Grčija e) politika f) vojna g) mir h) literarni motivi 821.14'02-22 821.14'02.09Aristofan COBISS.SI-ID 264662016

349. MÖDERNDORFER, Vinko, 1958- Spalnica : 3 igre / Vinko Möderndorfer ; [spremna beseda Blaž Lukan]. - Ljubljana : Knjižna zadruga, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 344 str. ; 20 cm 300 izv. - Tri igre o današnjih dneh / Blaž Lukan: str. 318-343 ISBN 978-961-6140-58-4 a) Möderndorfer, Vinko (1958-) - Dramatika - Literarne študije 821.163.6-2 821.163.6.09Möderndorfer V. COBISS.SI-ID 264197120

821-311.2 DRUŽBENI ROMANI

350. ABDOLAH, Kader, 1954- Hiša ob mošeji / Kader Abdolah ; iz nizozemščine prevedla Stana Anželj. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 381 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman) Prevod dela: Het huis van de moskee. - 1.000 izv. - Broš. izd. meri 20 cm ISBN 978-961-274-126-6 (trda vezava) ISBN 978-961-274-180-8 (broš.) a) Islam - V leposlovju b) Iran - Družbene razmere - 20.st. - V leposlovju 821.112.5-311.2 COBISS.SI-ID 265037056

351. ALEXANDER, Tasha Solze biserne / Tasha Alexander ; [prevedla Suzana Pečnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 302 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Tears of pearl. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1659-5 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 262996992

352. ALMOND, David, 1951- Ime mi je Mina / David Almond ; [prevedla Meta Osredkar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 260 str. ; 21 cm. - (Zbirka !Najnaj / Miš) Prevod dela: My name is Mina. - 650 izv. - O avtorju: str. 260 ISBN 978-961-272-110-7 821.111-93-311.2 COBISS.SI-ID 265167360

353. BAYDAR, Oya Izgubljena beseda / Oya Baydar ; iz turškega jezika prevedla Erna Pačnik. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2013 (tiskano v Sloveniji). - 495 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman) Prevod dela: Kayip Söz. - Broš. izd. meri 20 cm. - 800 izv. ISBN 978-961-274-134-1 (trda vezava) ISBN 978-961-274-176-1 (broš.) a) Kurdi - Turčija - V leposlovju b) Nasilje - V leposlovju c) Turčija - Etnični odnosi - V leposlovju 821.512.161-311.2 COBISS.SI-ID 265036288

354. CARTER, Forrest, 1925-1979 Pot otroštva Malega Drevesca / Forrest Carter ; [prevedla Katarina Macuh]. - Ljubljana : Chiara, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 175 str. ; 21 cm Prevod dela: The education of Little Tree. - 700 izv. ISBN 978-961-93134-2-8 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 264052736

355. CHASE, Loretta Lynda, 1949- Kraljica škandalov / Loretta Chase ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 322 str. ; 20 cm Prevod dela: Last night's scandal ISBN 978-961-00-1768-4 a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju - Priročniki 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265545216

356. CHASE, Loretta Lynda, 1949- Ne zavajaj me v skušnjavo / Loretta Chase ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Donʼt tempt me. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [336] ISBN 978-961-00-1702-8 a) Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 264024064

357. COMBÜCHEN, Sigrid Krpe časa : damski roman / Sigrid Combüchen ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 571 str. ; 24 cm. - (Zbirka Evropske pisave) Prevod dela: Spill. - 600 izv. - O avtorici: str. 571 ISBN 978-961-272-111-4 821.113.6-311.2 COBISS.SI-ID 265371648

358. COSTELLO, Jane Hočem te nazaj / Jane Costello ; [prevedla Katja Jeraj Valentinčič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 430 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: All the single ladies. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1677-9 821.111-311.2 COBISS.SI-ID 263334400

359. CRUSIE, Jennifer V drugo gre rado / Jennifer Cruise ; [prevod Martina Žalig]. - Izola : Meander, 2013. - 371 str. ; 22 cm Prevod dela: Maybe this time. - 500 izv. ISBN 978-961-6887-34-2 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265577984

360. ČAMPA, Jože, 1893-1989 Na mrtvi straži : roman z Bloške planote / Jože Čampa. - Ljubljana : Math, 2012- ([Ljubljana] : NTD). - Zv. <1-> ; 21 cm Dosedanja vsebina: Knj. 1. - 2012 ([Ljubljana] : NTD). - 336 str. : avtorj. sl. - Na nasl. str. tudi prvotni nasl. knj.: Ljudje in zemlja. - 300 izv. - O avtorju in njegovem delu / urednik: str. 5-8 ISBN 978-961-6100-98-4 (trda vezava) ISBN 978-961-6100-99-1 (mehka vezava) ISBN 978-961-6919-00-5 (EPub) ISBN 978-961-6919-01-2 (mobi) ISBN 978-961-6919-02-9 (pdf) a) Čampa, Jože (1893-1989) b) Podeželje - Vsakdanje življenje - 20.st. - V leposlovju c) Bloška planota - V leposlovju 821.163.6-311.2 COBISS.SI-ID 264232192

361. ČATER, Dušan, 1968- Džehenem / Dušan Čater ; [spremna beseda Tina Kozin]. - Ljubljana : Študentska založba, 2012. - 217 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina) 200 izv. - Plastična lira in meje peklenskega minimalizma / Tina Kozin. str. 197-[218] ISBN 978-961-242-508-1 a) Čater, Dušan (1968-) - Literarne študije 821.163.6-311.2 821.163.6.09Čater D. COBISS.SI-ID 262740736

362. DEVERAUX, Jude Vonj po jasminu / Jude Deveraux ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 318 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: The scent of jasmine. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1690-8 a) Samorealizacija - V leposlovju 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 263832320

363. ENRIGHT, Anne, 1962- Pozabljeni valček / Anne Enright ; prevedla Katja Šaponjić. - Maribor : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 222 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Babilon) Prevod dela: The forgotten waltz. - 500 izv. ISBN 978-961-6780-80-3 a) Zakonska zveza - Nezvestoba - V leposlovju b) Odnosi med spoloma - V leposlovju 821.111(417)-311.2 COBISS.SI-ID 72835329

364. FOLEY, Gaelen Vojvoda / Gaelen Foley ; [prevod Nina Cedilnik Frua]. - Izola : Meander, 2013. - 360 str. ; 22 cm Prevod dela: The duke. - 500 izv. ISBN 978-961-6887-30-4 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265577728

365. GARWOOD, Julie Vrtnica v divjini / Julie Garwood ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 719 str. ; 21 cm. - (Zbirka Oddih) Prevod dela: For the roses. - 2.600 izv. ISBN 978-961-01-2845-8 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265353728

366. GLATTAUER, Daniel, 1960- Za vedno tvoj / Daniel Glattauer ; [prevedla Sandra Baumgartner-Naylor]. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2013 ([Nova Gorica] : Soča). - 225, [2] str. : avtorj. fotogr. ; 21 cm Prevod dela: Ewig Dein. - 800 izv. - O avtorju: str. [227] ISBN 978-961-231-923-6 821.112.2(436)-311.2 COBISS.SI-ID 264727296

367. HILL, Melissa, 1974- Zapestnica spominov / Melissa Hill ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013. - 381 str. ; 20 cm Prevod dela: The charm bracelet ISBN 978-961-00-1772-1 821.111-311.2 COBISS.SI-ID 265665280

368. HOUELLEBECQ, Michel Zemljevid in ozemlje / Michel Houellebecq ; [prevedla Mojca Medvedšek]. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 315 str. ; 21 cm Prevod dela: La carte et le territoire ISBN 978-961-231-910-6 a) Umetniki - V leposlovju b) Očetje in sinovi - V leposlovju c) Staranje - V leposlovju 821.133.1-311.2 COBISS.SI-ID 264918528

369. HYVERNAUD, Georges Živinski vagon / Georges Hyvernaud ; prevedla Tanja Lesničar-Pučko. - Maribor : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 122 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Babilon) 500 izv. ISBN 978-961-6780-78-0 821.133.1-311.2 COBISS.SI-ID 72631041

370. JACKSON, Vina Barve strasti / Vina Jackson ; [prevedla Petra Anžlovar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 301 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga) (Trilogija Osemdeset dni / Vina Jackson ; del 1) Prevod dela: Eighty days yellow. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1705-9 a) Erotika - V leposlovju 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 264135680

371. JAMES, Samantha Grehi vikonta Sutherlanda / Samantha James ; [prevod Mojca Svetičič]. - Ig : Anu Elara, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 292 str. ; 22 cm Prevod dela: The sins of viscount Sutherland. - 800 izv. ISBN 978-961-6892-40-7 (broš.) ISBN 978-961-6892-41-4 (trda vezava) 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265128192

372. JANEŽIČ, Polona, 1980- Sinbadove muze : [knjiga in zgoščenka] / Polona Janežič ; [avtor spremnega besedila Boštjan Narat ; avtor fotografij Ivian Kan Mujezinović]. - Maribor : Pivec ; Ljubljana : KD Pripovedovalski Variete, 2012 ([Ljubljana] : S. Peklaj). - 109 str, [16] str. pril. ; 23 cm Dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - O ključnostih in naključnostih Sinbada 0016 / Boštjan Narat: str. 107-109 - - Sinbadove muze [Zvočni posnetek] / avtorji skladb Matevž Kolenc, Boštjan Narat, Polona Janežič ; avtorji besedil Miha Žargi, Boštjan Narat, Matevž Kolenc. - 1 CD ; 12 cm ISBN 978-961-6897-13-6 (Pivec) a) Apokalipsa - V leposlovju 821.163.6-311.2 COBISS.SI-ID 71995649

373. JAZBINŠEK, Ernest Zavita steza življenja. Knj. 2, Vrnitev v življenje : roman / Ernest Jazbinšek. - Ljubljana : [samozal.] E. Jazbinšek, 2013 (Grosuplje : Repovž). - 356 str. ; 24 cm 400 izv. ISBN 978-961-276-613-9 821.163.6-311.2 COBISS.SI-ID 264680960

374. JELINČIČ, Dušan Nocoj bom ubil Chomskega / Dušan Jelinčič. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 286 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman) Broš. izd. meri 20 cm. - 1.000 izv. ISBN 978-961-274-136-5 (trda vezava) ISBN 978-961-274-168-6 (broš.) 821.163.6-311.2 COBISS.SI-ID 262091008

375. KEGEL, Mateja A. Recept za popoln umor / Mateja A. Kegel ; ilustriral Aljaž Janža. - 1. izd., 1. natis. - Domžale : samozal., 2013. - 112 str. : ilustr. ; 21 cm Ilustr. na ov. ISBN 978-961-93182-4-9 821.163.6-311.2 COBISS.SI-ID 264259072

376. KEIGHERY, Chrissie Andraž, všeč si mi / [Chrissie Keighery ; prevedla Mateja Črv Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013. - 140 str. ; 21 cm. - (Punce gremo v svet) Prevod dela: I heart you, Archie de Souza. - Avtor naveden na ov. str. ISBN 978-961-6859-22-6 821.111-93-311.2 COBISS.SI-ID 264773376

377. KEIGHERY, Chrissie Naj že odrastem! / [Chrissie Keighery ; prevedla Mateja Črv Sužnik]. - 1. izd. - Hlebce : Zala, 2013. - 138 str. ; 21 cm. - (Punce gremo v svet) Prevod dela: Waiting for it. - Avtor naveden na ov. str. ISBN 978-961-6859-23-3 821.111-93-311.2 COBISS.SI-ID 264773632

378. KINSELLA, Sophie Igra parov / Sophie Kinsella kot Madeleine Wickham ; [prevedla Alenka Perger]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 250 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: The tennis party. - 1.000 izv. - O avtorici: str. [252-253] ISBN 978-961-00-1678-6 821.111-311.2 COBISS.SI-ID 263315968

379. LEFTAH, Mohamed Zadnji spopad kapetana Nimata / Mohamed Leftah ; iz francoščine prevedel Brane Mozetič. - Ljubljana : Škuc, 2012 ([Šmarje-Sap] : Mišmaš). - 160 str. ; 21 cm. - (Zbirka Lambda ; 103) Prevod dela: Le dernier combat du captain Ni'mat. - 400 izv. ISBN 978-961-6751-65-0 a) Homoseksualci - Družbeni položaj - Egipt - V leposlovju b) Homoseksualnost - V leposlovju c) Vojni veterani - Egipt - V leposlovju 821.411.21'06(64)-311.2 COBISS.SI-ID 265015296

380. MCGUIRE, Jamie Čudovita polomija / Jamie McGuire ; [prevedla Ida Sternad]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Beautiful disaster. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1715-8 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 264272640

381. NESBØ, Jo, 1960- Prdoprašek doktorja Proktorja / Jo Nesbø ; ilustriral Per Dybvig ; prevedla Marija Zlatnar Moe. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Nova Gorica] : Soča). - 207 str. : ilustr. ; 24 cm Prevod dela: Doktor Proktors prompepulver. - 1.000 izv. ISBN 978-961-261-273-3 821.113.5-93-311.2 COBISS.SI-ID 265156608

382. PODSTENŠEK, Tomo Sodba v imenu ljudstva : roman / Tomo Podstenšek ; [spremna beseda Robert Titan Felix ; fotografija Jasmina Padar]. - Maribor : Droplja, 2012 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 325 str. : fotogr. avtorja ; 20 cm Spremna beseda / Robert Tikan Felix: str. 317-322. - O avtorju: str. 325 ISBN 978-961-93400-0-4 a) Podstenšek, Tomo (1981-) - Literarne študije b) Družbena odgovornost - V leposlovju c) Korupcija - Slovenija - V leposlovju d) Slovenija - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju 821.163.6-311.2 821.163.6.09Podstenšek T. COBISS.SI-ID 71978753

383. POPOVIĆ, Edo, 1957- Oči / Edo Popović ; iz hrvaščine prevedel Tadej Čater. - 1. izd. - Ljubljana : V. B. Z., 2012 ([Grosuplje] : Grafis trade). - 215 str. ; 21 cm. - (Izbrana dela hrvaške književnosti ; knj. 19) Prevod dela: Oči. - 500 izv. - Beseda o avtorju: str. 215 ISBN 978-961-6468-66-4 a) Zagreb - V leposlovju 821.163.42-311.2 COBISS.SI-ID 264127232

384. QUIGNARD, Pascal Vila Amalia / Pascal Quignard ; iz francoščine prevedla Varja Balžalorsky Antić. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 251 str. ; 21 cm. - (Zbirka Sanje. Roman) Izv. stv. nasl.: Villa Amalia. - Broš izd. meri 20 cm. - 800 izv. ISBN 978-961-274-127-3 (trda vezava) ISBN 978-961-274-165-5 (broš.) 821.133.1-311.2 COBISS.SI-ID 264299520

385. ROBERTS, Nora Druga sreča / Nora Roberts ; [prevod Suzana Pečnik]. - Izola : Meander, 2013. - 295 str. ; 22 cm. - (Trilogija Gostišče Boonsboro ; 1) Prevod dela: The next always. - 500 izv. ISBN 978-961-6887-33-5 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 265577472

386. SÁNCHEZ Rugeles, Eduardo Ljubljana / Eduardo Sánchez Rugeles ; prevedla Marjeta Prelesnik Drozg. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 381 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina) Prevod dela: Liubliana. - 2.000 izv. ISBN 978-961-242-570-8 821.134.2(87)-311.2 COBISS.SI-ID 265445376

387. SPARKS, Nicholas Najboljše v meni / Nicholas Sparks ; [prevedla Nataša Grom]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 314 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: The best of me. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1687-8 821.111(73)-311.2 COBISS.SI-ID 263597056

388. VRHOVEC, Iztok, pisatelj Skrivnostna hiša : [mladinski roman] / Iztok Vrhovec. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 224 str. ; 22 cm Dodatek k nasl. naveden v CIP-u ISBN 978-961-6814-98-0 821.163.6-93-311.2 COBISS.SI-ID 265326080

821-311.6 ZGODOVINSKI IN VOJAŠKI ROMANI

389. IGGULDEN, Conn Osvajalec : 5. knjiga v seriji uspešnic / Conn Iggulden ; [prevedla Alenka Razboršek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 531 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: Conqueror. - 400 izv. ISBN 978-961-00-1675-5 a) Mongoli - Zgodovina - V leposlovju 821.111-311.6 COBISS.SI-ID 263098880

390. PAVER, Michelle Božanstva in bojevniki / Michelle Paver ; [prevedla Nataša Grom ; ilustracija zemljevida Fred Van Deelen]. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 317 str. : ilustr. ; 21 cm Prevod dela: Gods and warriors. - 650 izv. - O avtorici: str. [319] ISBN 978-961-272-097-1 (28,95 EUR) a) Prazgodovina - V mladinskem leposlovju 821.111-93-311.6 COBISS.SI-ID 263859456

821-312.4 KRIMINALKE

391. DEAVER, Jeffery Plesalec na krsti / Jeffery Deaver ; [prevedel Tone Vrhovnik Straka]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 493 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: The coffin dancer. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1685-4 821.111(73)-312.4 COBISS.SI-ID 263383040

392. DEAVER, Jeffery Razbito okno / Jeffery Deaver ; [prevedla Polona Prodnik]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 570 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: The broken window. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1706-6 821.111(73)-312.4 COBISS.SI-ID 264194048

393. FORSYTH, Frederick, 1938- Afganistanec / Frederik Forsyth ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 320 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: The Afghan. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1703-5 a) Terorizem - V leposlovju b) Islam - Fundamentalizem - V leposlovju 821.111-312.4 COBISS.SI-ID 264023552

394. LÄCKBERG, Camilla, 1974- Tujka / Camilla Läckberg ; [prevedla Danni Stražar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 410 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: Olycksfågeln. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1716-5 821.113.6-312.4 COBISS.SI-ID 264740864

395. PATTERSON, Michael Jaz, Michael Bennett / James Patterson in Michael Ledwidge ; [prevedla Irena Modrijan]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 348 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: I, Michael Bennett. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1714-1 821.111(73)-312.4 COBISS.SI-ID 264268288

396. VIDMAR, Janja-Lucija Brezno strasti : kriminalno-erotični roman / Janja-Lucija Vidmar. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 192 str. ; 21 cm 300 izv. ISBN 978-961-6814-99-7 821.163.6-312.4 COBISS.SI-ID 265352960

397. WAITE, Urban Ubijaj ali umri / Urban Waite ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 295 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Krimi) Prevod dela: Dead if I donʼt. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1704-2 821.111(73)-312.4 COBISS.SI-ID 264022784

821-312.6 BIOGRAFSKI ROMANI

398. SIVEC, Ivan, 1949- Biseri bolečine / Ivan Sivec ; [spremna beseda Damjana Fortunat Černilogar]. - Kamnik : Ico, 2012 ([Ljubljana] : Eldar). - 312 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Večno zelene ; št. 3) 500 izv. - Vrsno, rojstna hiša Simona Gregorčiča / Damjana Fortunat Černilogar: str. 304-310. - O avtorju: str. 311 ISBN 978-961-6868-20-4 a) Gregorčič, Simon (1844-1906) - Biografski romani 821.163.6-312.6 929Gregorčič S. COBISS.SI-ID 263932928

399. SIVEC, Ivan, 1949- Triglavski kralj / Ivan Sivec ; [spremna beseda France Urbanija]. - Kamnik : Ico, 2013 ([Ljubljana] : Eldar). - 336 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Zbirka Večno zelene ; št. 4) 600 izv. - O Jakobu Aljažu / France Urbanija: str. 330-332. - O avtorju: str. 335 ISBN 978-961-6868-21-1 a) Aljaž, Jakob (1845-1927) - Biografije 821.163.6-312.6 929Aljaž J. 796.52(497.4):929Aljaž J. COBISS.SI-ID 265170944

821-312.9 ZNANSTVENA FANTASTIKA

400. MORGENSTERN, Erin Nočni cirkus / Erin Morgenstern ; [prevedla Neža Kralj]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 421 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: The night circus. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1660-1 a) Čarovniki - V leposlovju b) Cirkus - V leposlovju 821.111(73)-312.9 COBISS.SI-ID 262918656

401. NESS, Patrick Sedem minut čez polnoč : napisano po zamisli Siobhan Dowd / Patrick Ness ; ilustriral Jim Kay ; [prevedla Ana Ugrinović]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - 214 str. : ilustr. ; 22 cm Prevod dela: A monster calls. - 1.200 izv. ISBN 978-961-01-2684-3 a) Matere in sinovi - V mladinskem leposlovju b) Pošasti - V mladinskem leposlovju c) Šole - V mladinskem leposlovju 821.111-93-312.9 COBISS.SI-ID 264793600

402. POZNANSKI, Ursula Erebos / Ursula Poznanski ; [prevedel Aleš Učakar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2013 (natisnjeno v EU). - 413 str. ; 20 cm Prevod dela: Erebos ISBN 978-961-00-1767-7 821.112.2(436)-312.9 COBISS.SI-ID 265392896

403. ROTH, Veronica Razcepljeni / Veronica Roth ; [prevedla Darja Marinšek]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 384 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International. Bralni užitek) Prevod dela: Divergent. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1673-1 821.111(73)-312.9 COBISS.SI-ID 263068160

821-32 KRATKA PROZA

404. ANDRIĆ, Ivo, 1892-1975 Fratrske zgodbe / Ivo Andrić ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 (Ljubljana : Pleško). - 125 str. ; 22 cm Prevod dela: Fratarske priče. - 500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. ISBN 978-961-278-033-3 a) Frančiškani - V leposlovju 821.163.4(497.6)-32 COBISS.SI-ID 263764992

405. ASSIS, Machado de, 1839-1908 Dušeslovec in druge zgodbe / Machado de Assis ; iz portugalščine prevedla, [spremna beseda in opombe] Katja Zakrajšek. - 1. natis. - Ljubljana : Sanje, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 316 str. ; 25 cm. - (Zbirka Sanje. Zgodbe) Broš. izd. meri 24 cm. - 1.000 izv. - Spremna beseda / Katja Zakrajšek: str. 296-315 ISBN 978-961-274-042-9 (trda vezava) ISBN 978-961-274-163-1 (broš.) a) Assis, Machado de (1839-1908) - Literarne študije 821.134.3(81)-32 821.134.3(81).09Assis M.de COBISS.SI-ID 263990272

406. BITENC Logar, Darja Zvezdica in zlate niti / v življenje prinesli Darja Bitenc Logar & prijatelji ; [ilustrirali Nejc Bratun ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Zlata pravljica, 2012. - 30 str. : ilustr. ; 28 cm ISBN 978-961-93384-0-7 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 263813120

407. BLADE, Adam Bliskajoča groza Elik / Adam Blade ; [ilustracije Ovi@kja-artists.com ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti : izgubljeni svet ; 41) Prevod dela: Beast quest. Ellik, the lightning horror ISBN 978-961-6898-39-3 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264913152

408. BLADE, Adam Hladnokrvni surovež Konvol / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti : izgubljeni svet ; 37) Prevod dela: Beast quest. Convol, the cold-blooded brute ISBN 978-961-6898-35-5 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264911104

409. BLADE, Adam Ognjeni nasprotnik Helion / Adam Blade ; [ilustracije Ovi@kja-artists.com ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti : izgubljeni svet ; 38) Prevod dela: Beast quest. Helion, the fiery foe ISBN 978-961-6898-36-2 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264911872

410. BLADE, Adam Piratsko prekletstvo / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 1 zv. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti) Prevod dela: Beast quest. The pirate's curse. - Na ov. tudi: Izberi svojo usodo ISBN 978-961-6898-41-6 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264914176

411. BLADE, Adam Polnočna bojevnica Madara / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 119 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti : izgubljeni svet ; 40) Prevod dela: Beast quest. Madara, the midnight warrior ISBN 978-961-6898-38-6 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264912640

412. BLADE, Adam Strupeni sovražnik Krestor / Adam Blade ; [ilustracije Steve Sims ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 118 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti : izgubljeni svet ; 39) Prevod dela: Beast quest. Krestor, the crushing terror ISBN 978-961-6898-37-9 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264912128

413. BLADE, Adam Vladarica podzemlja Ravira / Adam Blade ; [ilustracije Lee Carey ; prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2013. - 184 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Lov na pošasti) Prevod dela: Beast quest. Ravira, ruler of the underworld ISBN 978-961-6898-42-3 a) Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264915712

414. BLAKE, Quentin Benjamin / Quentin Blake ; [prevedel David Movrin]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - [32] str. : ilustr. ; 32 cm Prevod dela: Zagazoo. - Prevajalec naveden v CIP-u. - 1.500 izv. ISBN 978-961-278-042-5 a) Odraščanje - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 263720704

415. COPPÉE, Benoît You beautiful swallows! / [script Benoit Coppée ; illustrations Nicolas Viot]. - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 2004. - 20 str. : ilustr. ; 23 cm Dostopno tudi na: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/swallows/benf_en.pdf. - Ov. nasl. - Online version available ISBN 9-2894-6883-1 ISBN 978-9-2894-6883-1 a) Pamphlets in environmental education - European Union countries b) slikanice 821.11-93-32 COBISS.SI-ID 5617120

416. FURMAN, Nik Pšenička potička : Govoreča mačka in Lukčeva brezglutenska dieta / [avtorji besedila Nik Furman, Luka Furman in Andreja Budar ; avtorja ilustracij Nik in Luka Furman]. - Maribor : Mestna občina, 2012 ([Slovenske Konjice] : Petrič). - [12] str. : ilustr. ; 34 cm Ov. nasl. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Potiskana zadnja notr. str. ov. ISBN 978-961-92993-1-9 a) Celiakija - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 72715009

417. GULIČ, Bojan Kratke zgodbe nekega Mariborčana / [avtor besedila, fotografij] Bojan Gulič. - 1. izd., 1. natis. - Maribor : samozal. B. Gulič, 2012 ([Maribor] : Garb). - 108 str. : fotogr. ; 20 cm 150 izv. - O avtorju: str. 107 ISBN 978-961-276-557-6 a) Maribor - V leposlovju 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 263753472

418. HAY, Louise L. Slikanje prihodnosti : zgodba o čarobnosti vsakdanjosti / Louise L. Hay in Lynn Lauber po scenariju Rona Marasca in Briana Shuffa ; [prevedla Andreja Blažič Klemenc]. - Brežice : Primus, 2012 ([s. l.] : Cicero). - 117 str. ; 19 cm. - (Zbirka Louise) Prevod dela: Painting the future. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6804-77-6 a) Pozitivno mišljenje - V leposlovju b) Slepota - V leposlovju 821.111(73)-32 COBISS.SI-ID 263372032

419. HONORA, Márcia Darilo staršev / Márcia Honora ; [ilustracije Ciranda Cultural Editors e Distribudora ; prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013 ([s. l.] : Korotan). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm Izv. stv. nasl.: Um presente de meus pais. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6840-68-2 a) pričakovanje dojenčka b) rojstvo sorojenca c) v otroškem leposlovju d) velike tiskane črke 821.134.3(81)-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264742912

420. HONORA, Márcia Doma je najlepše / Márcia Honora ; [ilustracije Ciranda Cultural Editors e Distribudora ; prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013 ([s. l.] : Korotan). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm Izv. stv. nasl.: Nada como o lar. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6840-70-5 a) bolezen b) hospitalizacija c) v otroškem leposlovju d) velike tiskane črke 821.134.3(81)-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264743424

421. HONORA, Márcia Lekcija nežnosti / Márcia Honora ; [ilustracije Ciranda Cultural Editors e Distribudora ; prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013 ([s. l.] : Korotan). - 32 str. : ilustr. ; 22 cm Izv. stv. nasl.: Uma lição de carinho. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6840-69-9 a) nežnost b) napadalnost c) agresivnost d) v otroškem leposlovju e) velike tiskane črke 821.134.3(81)-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 264743168

422. HOVNIK Plešej, Ajda Snežni duhci / Ajda Hovnik Plešej ; ilustrirala Lara Likar ; [besedilo in uglasbitev pesmice Ditka Čepin]. - Ravne na Koroškem : Klub koroških študentov, 2012 ([Prevalje] : Forma film). - [25] str. : ilustr. ; 21 cm 500 izv. - Pesmica z notami na zadnji notr. str. ov- ISBN 978-961-269-847-8 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264260352

423. JARC, Doris Skrivnost none Genovefe / Doris Jarc ; ilustrirala Jana Korečič. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2012 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 78 str. : ilustr. ; 25 cm ISBN 978-88-96632-24-6 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 263141120

424. JEREB, Antonija Pravljica o nagajivih in igrivih prstih / Antonija Jereb ; [ilustrirala Saška Zavodnik]. - 1. izd. - Ljubljana : samozal. A. Jereb, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - [25] str. : ilustr. ; 29 cm 100 izv. ISBN 978-961-276-609-2 a) Prsti - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264629248

425. KALTNEKAR, Zdravko Lovčevi spomini : erotika / Zdravko Kaltnekar. - Kranj : samozal., 2012 ([Kranj] : Trajanus). - 204 str. ; 21 cm 200 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija avtorja na notr. str. ov. ISBN 978-961-92343-6-5 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 263833856

426. KALTNEKAR, Zdravko Trije časi - tri zgodbe / Zdravko Kaltnekar. - Kranj : samozal., 2012 ([Kranj] : Trajanus). - 252 str. ; 21 cm 200 izv. - O avtorju na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija avtorja na zadnji notr. str. ov. ISBN 978-961-92343-7-2 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 263834112

427. KASTELIC, Branko Brane Goli v ljubezni : (33 zgodb in basni za odrasle) / [avtor teksta in slik] Branko Brane Kastelic. - 1. izd. - Maribor : WS, 2012. - 335 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Erotična trilogija Pravica noči / Branko Brane Kastelic ; knj. 1) 1.000 izv. ISBN 978-961-93336-2-4 821.163.6-32:176.8 COBISS.SI-ID 72318209

428. KOKALJ, Tatjana, 1956- O požrešni luži / napisala Tatjana Kokalj ; ilustrirala Tatjana Ban ; [fotografija Andrej Franko]. - Domžale : Tamaj, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - [23] str. : ilustr. ; 27 cm 400 izv. ISBN 978-961-93445-2-1 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265202176

429. KORANTER, Sonja Fižolček in polžek / Sonja Koranter ; ilustracije Karin Berce, [otroške ilustracije Lien Černe]. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2012. - 39 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Babica pripoveduje / Alba 2000) (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) 300 izv. ISBN 978-961-6668-64-4 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264626432

430. KORANTER, Sonja Zardoz in računalnik / Sonja Koranter ; ilustracije Nataša Vertelj. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 63 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) 300 izv. ISBN 978-961-6668-67-5 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 265240064

431. KOREZ Korenčan, Darja Bajsi / Darja Korez Korenčan ; ilustrirala Nataša Gregorič. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2012. - 37 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) 300 izv. ISBN 978-961-6668-65-1 a) Debelost - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264722432

432. KOVAČEVIČ Beltram, Marjan Kraljeva cesta in druge zgodbe / Marjan Kovačevič Beltram ; [ilustriral Zvonko Čoh]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladika, 2012 ([Grosuplje] : Grafis Trade). - 33 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Knjižna zbirka Stopinje / Mladika) 600 izv. ISBN 978-961-205-185-3 a) Literarni liki - Knjige za mladino 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264728320

433. KRALJIČ, Helena Imam Downov sindrom / Helena Kraljić ; ilustrirala Maja Lubi. - Jezero : Morfem, 2013. - [28] str. : ilustr. ; 33 cm. - (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj) ISBN 978-961-6840-86-6 a) Downov sindrom - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265111296

434. KREBELJ, Marija Kosmata vest / Marija Krebelj ; [ilustrirala Nina Meglič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2013 (Ljubljana : Pleško). - 65 str. : ilustr. ; 24 cm 1.000 izv. ISBN 978-961-278-057-9 a) Vest - V mladinskem leposlovju b) Greh - V mladinskem leposlovju 821.163.4-93-32 27-423.35(02.053.2) COBISS.SI-ID 264862976

435. LEKŠE, Jože, 1939- Pujsek Koči : zgodba izpod koroških planin / Jože Lekše ; ilustracija Barbara Drev. - Velenje : Knjižnica ; Ravne na Koroškem : ZIP center, 2012. - 43 str. : ilustr. ; 21 cm ISBN 978-961-92287-6-0 (Knjižnica Velenje) a) posvetila 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 263629056

436. LUTMAN, Andrej Kolo-vrat : za (s)poznavalce in (s)poznavalke / Andrej Lutman. - Ljubljana : Bistisk, 2013. - 143 str. ; 21 cm ISBN 978-961-92144-3-5 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 265194752

437. MARKUŠ, Jasna Majina gromozanska katastrofa / Jasna Markuš ; ilustriral Simon Sanda. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2012 ([Bled] : Belin). - 74 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 7) 1.500 izv. ISBN 978-961-6897-09-9 a) Mozoljavost - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 71730689

438. MARKUŠ, Jasna Velika zmaga Janija Trepetla / Jasna Markuš ; ilustriral Simon Sanda. - 1. natis. - Maribor : Pivec, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - 86 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Zbirka Jurka Burka in mlade brihte ; 8) 1.500 izv. ISBN 978-961-6897-18-1 a) Javno nastopanje - Trema - V otroškem leposlovju 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 72737025

439. MELLING, David Oliver hoče objem / [besedilo in ilustracije] David Melling ; [prevod Ljubica Rodošek]. - Ljubljana : Alica, 2012 (tiskano na Kitajskem). - [28] str. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: Hugless Douglas. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6898-03-4 821.111-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 262492160

440. NOVAK, Božidar, 1965- Prestolnica : zgodbe o Evropski prestolnici kulture, Harvardu in odnosih z javnostmi / Božidar Novak. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2012. - 188 str. ; 24 cm 300 izv. ISBN 978-961-6744-62-1 a) Slovenska književnost - Kratka proza b) EPK c) Evropska prestolnica kulture d) odnosi z javnostmi e) Harvard 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 72667649

441. PAVLENČ, Anja Slonček se uči pisati / Anja Pavlenč ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [16] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012) ISBN 978-961-6916-12-7 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265332992

442. PREGL, Sanja Vse za prijatelja / Sanja Pregl ; ilustrirala Andrejka Čufer. - Brezovica pri Ljubljani : Polirni center, 2012 ([Ljubljana] : Jež & Jež). - 59 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Medvedek dobre volje) 1.000 izv. ISBN 978-961-269-862-1 a) prijateljstvo b) v otroškem leposlovju c) prijazno bralcem z disleksijo 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 264507136

443. PREGL, Slavko Velika skrivnostna skrivnost / Slavko Pregl ; ilustrirala Jana Kocjan. - 1. izd., 1. natis. - Dob : Miš, 2013 (natisnjeno v Sloveniji). - 66 str. : ilustr. ; 15 x 22 cm 600 izv. ISBN 978-961-272-113-8 821.163.6-32 COBISS.SI-ID 265633024

444. PREŽIHOV Voranc Dekle z mandolino : izbor zgodnje krajše proze / Prežihov Voranc ; [[izbor in] spremna beseda Silvija Borovnik]. - Ljubljana : Študentska založba, 2011. - 243, [II] str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina) Fotogr. na spojnih listih. - 500 izv. - Znani, neznani Prežihov Voranc / Silvija Borovnik: str. 217-243. - Bibliografija: str. I ISBN 978-961-242-376-6 a) Prežihov Voranc (1893-1950) - Literarne študije 821.163.6-32 821.163.6.09Prežihov V. COBISS.SI-ID 256375296

445. RIBIČ, Alina Iz graščine globoko v gozd / Alina Ribič ; [ilustracije Beti Lonček]. - Bevke : Smar-team, 2013. - [20] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012) ISBN 978-961-6916-14-1 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265688064

446. SAMOBOR, Katarina Dežela sanj / Katarina Samobor ; ilustracije Beti Lonček. - Bevke : Smar-team, 2013. - [16] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012) ISBN 978-961-6916-11-0 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265332736

447. SHARMA, Robin Shilp, 1964- Skrivna pisma meniha, ki je prodal svojega ferrarija / Robin Sharma ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2012 (natisnjeno v EU). - 212 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepna knjiga / Učila International) Prevod dela: The secret letters of the monk who sold his Ferrari. - 1.000 izv. ISBN 978-961-00-1688-5 a) Samorealizacija - V leposlovju 821.111(73)-32 COBISS.SI-ID 263799040

448. SKUPNA knjiga / [urednica Maša Modic ; ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - Zv. <1-13> : ilustr. ; 21 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep 2012/2013) 20 izv. Dosedanja vsebina: [Knj. 1]: Osnovna šola Mokronog. - 80 str. [Knj. 2]: Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice. - 56 str. [Knj. 3]: Osnovna šola Bizeljsko. - 44 str. [Knj. 4]: Osnovna šola Savsko naselje Ljubljana. - 60 str. [Knj. 5]: Osnovna šola Janka Modra Dol pri Ljubljani. - 48 str. [Knj. 6]: Osnovna šola Brežice. - 40 str. [Knj. 7]: Osnovna šola Mozirje. - 64 str. [Knj. 8]: Osnovna šola Fram. - 32 str. [Knj. 9]: Osnovna šola Majde Vrhovnik Ljubljana. - 76 str. [Knj. 10]: Osnovna šola dr. Pavla Lunačka Šentrupert. - 128 str. [Knj. 11]: Osnovna šola Žiri. - 28 str. [Knj. 12]: Osnovna šola Martina Krpana Ljubljana. - 32 str. [Knj. 13]: Osnovna šola Olge Meglič Ptuj. - 24 str. ISBN 978-961-6916-04-2 ! a) literarno ustvarjanje otrok 821.163.6-93-32(082) COBISS.SI-ID 8724254

449. SVETINA, Peter, 1970- Mrožek, mrožek / Peter Svetina ; ilustrirala Mojca Osojnik. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Ljubljana : Korotan). - [33] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Zbirka Velike slikanice) 1.500 izv. ISBN 978-961-01-2694-2 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265272064

450. ŠTOK-Vojska, Nelda Hrastova omara in Smrekov stol : čarodejka voda in druge pravljice / Nelda Štok-Vojska ; ilustracije Karin Berce. - 1. natis. - Ljubljana : Alba 2000, 2013. - 30 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Pišemo, rišemo, beremo slovensko) 300 izv. ISBN 978-961-6668-66-8 821.163.6-93-32 COBISS.SI-ID 265146368

451. VAVPOTIČ, Martin Clockworks warrior : a steampunk novella / Martin Vavpotič. - 1. izd., 1. natis = 1st ed., 1st print. - Maribor : Pro-Andy, 2012 (Maribor : GBT Marksl). - 130 str. ; 20 cm. - (Zbirka Drugotnost) 100 izv. ISBN 978-961-92766-9-3 821.163.6-32 821.111-32 COBISS.SI-ID 262982912

452. WELSH, Irvine Pogreto zelje : zgodbe kemične degeneracije / Irvine Welsh ; prevedli Breda Biščak, Andrej E. Skubic, Jernej Županič. - Ljubljana : Študentska založba, 2013. - 329 str. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Žepna Beletrina) Prevod dela: Reheated cabbage. - 2.000 izv. ISBN 978-961-242-572-2 821.111-32 COBISS.SI-ID 265446912

453. WILLIS, Jeanne Princ razvajeni / [besedilo] Jeanne Willis & [ilustracije] Tony Ross ; [prevedla Helena Kraljič]. - Jezero : Morfem, 2013 (natisnjeno v Maleziji). - [23] str. : ilustr. ; 28 cm Prevod dela: Prince Charmless. - Leto izida v CIP-u: 2012. - 1.000 izv. ISBN 978-961-6840-61-3 a) Otroci - Razvajenost - V otroškem leposlovju 821.111-93-32 COBISS.SI-ID 262243072

454. ŽIVALI se igrajo / [Jaka Grebenšek ... [et al.] ; mentorici Alenka Ocvirk, Vera Potočnik ; ilustracije Inja Roi] ; Vrtec Velenje, enota Tinkara. - Bevke : Smar-team, 2013. - [16] str. : ilustr. ; 25 cm. - (Projekt Z domišljijo na potep. 2011/2012) ISBN 978-961-6916-09-7 821.163.6-93-32 087.5 COBISS.SI-ID 265135872

821-4 ESEJI

455. BOGATAJ, Matej, 1964- Zaupne besede / Matej Bogataj. - [Maribor] : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 229 str. ; 18 cm. - (Nova znamenja ; 42) 350 izv. ISBN 978-961-6780-79-7 a) Kolumne 821.163.6-4 COBISS.SI-ID 72695809

821-82 POLIGRAFIJE

456. DREVO pravljic : pravljice in pesmi s podobami Marlenke Stupica / [napisali Hans Christian Andersen ... [et al.] ; izbrali in uredili Andrej Ilc, Pavle Učakar in Irena Matko Lukan ; prevedli Fran Albreht ... [et al.] ; spremni besedili napisala Judita Krivec Dragan in Milček Komelj ; bibliografijo sestavila Petra Koršič]. - 1. ponatis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (Srbija : Rotografika). - 390 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Sončnica) 1.200 izv. - Uvodna beseda / Judita Krivec Dragan: str. 9-16. - Spremna beseda / Milček Komelj: str. 359-371. - O Marlenki Stupica: str. 379. - Od kod je kaj: str. 372-377. - Bibliografija ilustriranih knjig Marlenke Stupica: str. 380-390 ISBN 978-961-01-1286-0 a) Stupica, Marlenka (1927-) - Študije b) ilustratorji c) knjižne ilustracije d) bibliografije e) slovenske ljudske pravljice 821-93-82 087.5 75.056(497.4):929Stupica M. COBISS.SI-ID 265081088

821-84 AFORIZMI

457. GOLOB, Berta Besede srca : sreča je iz besed : [izbor najlepših misli iz zakladnice knjig Berte Golob] / Berta Golob ; [izbor Danica Zupan] ; ilustracije Lucijan Reščič. - 1. izd. - Ljubljana : Karantanija, 2013 ([Bled] : Belin grafika). - [50] str. : ilustr. ; 17 cm Drugi dodatek k nasl. naveden v kolofonu. - Izdano ob avtoričini 80-letnici. - 600 izv. ISBN 978-961-275-082-4 a) Golob, Berta (1932-) - Citati 821.163.6-84 COBISS.SI-ID 264973056

458. PAVLIHA, Marko Pavlihizmi in slična čivkanja brez twiterja / Marko Pavliha. - 1. izd. - Ljubljana : Ved, 2013 ([Žirovnica] : Medium). - 224 str. ; 22 cm 300 izv. - O avtorju: str. 7-8. - Spremna beseda Simone Solina na zavihkih ov. ISBN 978-961-6814-96-6 a) Aforizmi 821.163.6-84 COBISS.SI-ID 264748288

459. SAINT-Exupéry, Antoine de Kdor hoče videti, mora gledati s srcem : najlepše misli Antoina de Saint-Exupéryja / [ilustracije Antoine de Saint-Exupéry ; prevedla Polonca Kovač in Ivan Minatti]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012 (natisnjeno v Maleziji). - [47] str. : ilustr. ; 16 x 21 cm Prevod dela: Du allein wirst Sterne haben, die lachen können ---. - Dodatek k nasl. na ov.: Najlepše misli. - 4.000 izv. ISBN 978-961-01-2594-5 821.133.1-84 COBISS.SI-ID 262932224

460. SRANJE : ampak če se sekiraš, ne bo nič bolje / [prevedel Boštjan Gorenc]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Ljubljana] : Formatisk). - [166] str. : ilustr. ; 18 cm Prevod dela: Shit happens so get over it. - 3.000 izv. ISBN 978-961-01-2609-6 821-84 COBISS.SI-ID 264363776

821-94 SPOMINI POTOPISI

461. AVGUŠTINČIČ, Albert Vonj pečenih jabolk / Alberto Avguštinčič ; [ilustracije Inja Roi]. - Bevke : Smar-team, 2013. - 370 str. : ilustr. ; 21 cm 200 izv. ISBN 978-961-6916-13-4 a) Avguštinčič, Albert (1944-) - Spomini b) Rejništvo - V leposlovju c) Učitelji - V leposlovju d) rejenci e) odraščanje 821.163.6-94 COBISS.SI-ID 265492736

462. CAMUS, Albert Beležnice I : maj 1935 - februar 1942 / Albert Camus ; prevedla Vera Troha. - Maribor : Litera, 2012 ([Ljubljana] : Demat). - 160 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Babilon) Prevod dela: Carnets I. - 500 izv. ISBN 978-961-6780-77-3 a) Camus, Albert (1913-1960) - Dnevniki - 1935-1942 b) francoski pisatelji c) 20.st. d) literarno ustvarjanje e) zapiski 821.133.1-94"1935/1942" 929Camus A. COBISS.SI-ID 72375553

463. DE Quincey, Thomas, 1785-1859 Izpovedi angleškega uživalca opija : odlomek iz življenja nekega učenjaka / Thomas de Quincey ; prevedla Nada Grošelj. - Ljubljana : Lud Šerpa, 2012 ([Begunje] : Cicero). - 111 str. ; 21 cm. - (Zbirka Klasična šerpa ; 26) Prevod dela: Confessions of an English opium-eater. - 400 izv. - O avtorju: str. 109-111 ISBN 978-961-6699-32-7 a) De Quincey, Thomas (1785-1859) - Spomini b) Odvisnosti - V leposlovju 821.111-94 COBISS.SI-ID 264722688

464. HORVAT, Joža, 1915-2012 Nad brezni oceanov : dnevnik z Bese / Joža Horvat ; [prevedel Tone Potokar ; fotografije osebni arhiv družine Horvat ; spremna beseda Brane Grubar]. - 2. izd. - Radovljica : Didakta, 2012 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 563 str. : ilustr. ; 25 cm Prevod dela: Besa, brodski dnevnik. - Zvd. na spojnih listih. - 1.000 izv. - Drugi slovenski izdaji na pot / Brane Grubar: str. 5. - O knjigi in avtorju / Tone Potokar: str. 562-563 ISBN 978-961-261-260-3 a) Potovanja po morju - Potopisi 821.163.42-992 910.4(26) COBISS.SI-ID 264028928

465. PRODAN, Silvan Kako majhen je svet / Silvano Prodan. - Ljubljana : Jutro, 2012. - 79 str. : fotogr. ; 24 cm ISBN 978-961-6746-63-2 a) Slovensko primorje b) Piran c) druga svetovna vojna d) spomini 821.163.6-94 COBISS.SI-ID 263844864

466. SPASOJEVIĆ, Miloš, 1946- Rodna grudo, u srcu te nosim / Miloš Spasojević. - Laktaši : Grafomark, 2011 (Laktaši : Grafomark). - 357 str. : ilustr. ; 25 cm Miloš Spasojević : biografija: str. 355-357 ISBN 978-99955-57-42-3 821.163.4(497.6)-94 COBISS.SI-ID 5915033

467. ŠPROHAR, Luj Prehlad v duši / Luj Šprohar. - Ljubljana : samozal., 2012 (Ljubljana : Itagraf). - 305 str. ; 21 cm 1.000 izv. - Spremna beseda / Tomaž Domicelj: str. 3-4 ISBN 978-961-276-588-0 a) Šprohar, Luj (1952-) - Spomini b) Slepi - Spomini 821.163.6-94 COBISS.SI-ID 264369152

82A/Ž1 ZBRANA DELA

468. BARTOL, Vladimir Zbrano delo / Vladimir Bartol ; [uredil in komentar napisal Tomo Virk]. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012-. - Zv. <1-> : avtorj. sl. ; 21 cm. - (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ISSN 2232-321X ; knj. 252) Dosedanja vsebina: Knj. 1: Al Araf. - 2012 (Ljubljana : Collegium graphicum). - 778 str. - 320 izv. - Bibliografija: str. 773-778 ISBN 978-961-254-414-0 (zv. 1) a) Bartol, Vladimir (1903-1967) - Literarni komentarji b) slovenski pisatelji c) 20.st. 821.163.6Bartol V.1 821.163.6.09Bartol V. COBISS.SI-ID 264865024

9 DOMOZNANSTVO. ZEMLJEPIS BIOGRAFIJE. ZGODOVINA

902/904 ARHEOLOGIJA PRAZGODOVINA PRAZGOD. NAJDBE (OM)

469. EMONA : med Akvilejo in Panonijo = between Aquileia and Pannonia / zbrali in uredili, edited by Irena Lazar, Bernarda Županek ; [prevodi Vesna Pintarič Kocuvan, Katharina Zanier]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 529 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Annales Mediterranei) Prispevki v slov., angl. ali it. - 300 izv. - Bibliografija in povzetek v angl., slov., it. ali nem. pri vseh prispevkih ISBN 978-961-6862-21-9 a) Rimljani - Slovenija - Zborniki b) Ljubljana - Arheološke najdbe - Antika - Zborniki c) Emona - Zborniki 904(497.4Ljubljana)"652"(082) COBISS.SI-ID 262548992

470. TOMAŽ, Alenka Na sipinah preteklosti : o poselitvi v okolici Turnišča v 5. in 4. tisočletju pr. n. št. / Alenka Tomaž ; [fotografije Aleš Ogorelec ; risbe gradiva Janja Tratnik Šumi, terenske risbe Nataša Svenšek]. - Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 89 str. : ilustr., graf. prikazi ; 23 cm. - (Zbirka Annales Mediterranei) Recenzenta Mitja Guštin, Andreja Žibrat Gašparič. - Bibliografija: str. 81-87. - Kazalo ISBN 978-961-6862-12-7 a) Slovenija - Arheološka najdišča b) Prekmurje - Prazgodovina c) Turnišče - Arheološke najdbe d) arheološke raziskave e) eneolitik 903(497.4Turnišče) COBISS.SI-ID 264489728

902/904+93.94

471. OMAN, Žiga Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589-1607 : kritična objava arhivskih dokumentov / Žiga Oman. - Maribor : Pokrajinski arhiv, 2012 (Maribor : Dravski tisk). - 124 str. ; 26 cm. - (Gradivo za zgodovino Maribora / Pokrajinski arhiv Maribor, ISSN 1855-198X ; 37) 300 izv. ISBN 978-961-6507-48-6 a) Maribor - Zgodovina - 1589-1607 - Arhivsko gradivo b) reformacija c) protireformacija 930.253(497.4Maribor)"1589/1607" 94(497.4 Maribor)(093) COBISS.SI-ID 70308609

908 DOMOZNANSTVO (OM)

472. FERFILA, Bogomil Popotniške stopinje Arktike in Antarktike / Bogomil Ferfila. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, 2013 ([Ljubljana] : Littera picta). - IX, 450 str., 372 str. pril. ; 24 cm. - (Zbirka Svet na dlani / Bogomil Ferfila ; knj. 16) Knjiga se tiska kot sprotni tisk ISBN 978-961-235-599-9 a) Potovanja b) Voyages and travels c) Domoznanstvo d) Local history and geography e) Potopisi f) Travel writings g) Antarktika h) Antarctica i) Arktika j) Arctic regions 908(98/99) 910.4(98/99) 821.163.6-992 COBISS.SI-ID 263089664

473. PERAT, Mariza Gorica : njene zanimivosti in njen čas / Mariza Perat. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba, 2012 (Nova Gorica : Grafica Soča). - 157 str. : ilustr. ; 22 cm Knjigi na pot / Jurij Paljk: str. 5-6. - Bibliografija: str. 155-157 ISBN 978-88-96632-23-9 a) Gorica - Krajepis b) Gorica - Zgodovina 908(450.367.11) 94(450.367.11) COBISS.SI-ID 262504960

908(497.4) DOMOZNANSTVO SLOVENIJE (OM)

474. HVALA, Renata, 1961- Vojsko / Renata Hvala. - Idrija : Bogataj, 2011 (Idrija : ABC Merkur). - 272 str. : ilustr. ; 31 cm Bibliografija: str. 262-264 ISBN 978-961-6035-52-1 a) Vojsko - Krajepis b) Vojsko - Zgodovina c) Vojsko - Etnografija 908(497.4Vojsko) 39(497.4Vojsko) 94(497.4Vojsko) COBISS.SI-ID 257624064

475. PIVKA, Jurij Slovenija : dežela navdiha = land of inspiration = land der inspiration / Jurij Pivka ; [avtor fotografij Jurij Pivka ... [et al.] ; prevodi v angleški jezik Maja Angelovska Kaiser, prevodi v nemški jezik Nastja Žmavec]. - Miklavž na Dravskem polju : Roman, 2013. - 297 str. : ilustr. ; 31 cm Vzpor. slov. besedilo ter prevod v angl. in nem. - O avtorju: str. [298]. - Bibliografija: str. 297 ISBN 978-961-93258-2-7 a) Slovenija - Domoznanstvo - Albumi 908(497.4)(084.12) 77.047(497.4) COBISS.SI-ID 264626176

476. ROZINA, Roman, 1960- Chapters from Zasavje / Roman Rozina ; [photo Robert Ahlin ... [et al.] ; translation Unique]. - 1st ed. - Zagorje ob Savi : Regionalni center za razvoj, 2012 ([Tirna] : Grafs, Drame Silvo). - 176 str. : ilustr. ; 31 cm. - (V 3 krasne : Hrastnik, Trbovlje, Zagorje) Izv. stv. nasl.: Poglavja iz Zasavja. - 1.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih ISBN 978-961-93302-2-7 a) Zasavje - Domoznanstvo b) Zasavje - Fotografski motivi 908(497.432) 77.047(497.432) COBISS.SI-ID 263323648

477. ROZINA, Roman, 1960- Poglavja iz Zasavja / Roman Rozina ; [fotografije Robert Ahlin ... et al.]. - 1. izd. - Zagorje ob Savi : Regionalni center za razvoj, 2012 ([Kranj] : Gorenjski tisk storitve). - 176 str. : ilustr. ; 31 cm. - (V 3 krasne : Hrastnik, Trbovlje, Zagorje) 2.000 izv. - Bibliografija pri vseh poglavjih ISBN 978-961-93302-1-0 a) Zasavje - Domoznanstvo b) Zasavje - Fotografski motivi 908(497.432) 77.047(497.432) COBISS.SI-ID 263320832

91 ZEMLJEPIS GEOGRAFIJA (OM)

478. BUFON, Milan Združeni v različnosti : oris evropskega družbenega prostora / [besedilo, avtor kart] Milan Bufon. - Koper : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2012 ([Ljubljana] : Present). - 398 str. : zvd., ilustr., graf. prikazi ; 26 cm. - (Knjižnica Annales Majora) 300 izv. - Bibliografija: str. 361-365. - Kazalo ISBN 978-961-6732-34-5 (Zgodovinsko društvo za južno Primorsko) a) Evropa - Socialna geografija 911.3(4) COBISS.SI-ID 264375040

479. SLOVENSKI eksonimi / Drago Kladnik ... [et al.] ; [urednika Drago Perko, Drago Kladnik ; avtor poglavja Simon Krek (Pripis podatkov o pogostnosti pojavljanja eksonimov v slovenskem besedilnem korpusu Gigafida) ; kartografka Manca Volk ; prevod izvlečka DEKS]. - Ljubljana : Založba ZRC, 2013 ([Ljubljana] : Collegium Graphicum). - 244 str. : zvd., graf. prikazi ; 25 cm. - (Geografija Slovenije, ISSN 1580-1594 ; 24) Potiskani in ilustr. spojni listi. - 250 izv. - Bibliografija: str. 239-242. - Izvleček ; Abstract ISBN 978-961-254-412-6 a) Geografska imena - Standardizacija b) Tuja geografska imena - Slovenščina c) geografija d) toponimija 91:811.163.6 81'373.21:811.163.6 006.72:81'373.21 COBISS.SI-ID 264766976

913(4) EVROPA, GEOGRAFIJA

480. CATLING, Christopher Firence in Toskana / avtor Christopher Catling ; [preostali avtorji Antony Brierley ... [et al.] ; kartografi Jan Clark, James Mills-Hicks ; fotografije Philip Enticknap, John Heseltine, Kim Sayer ; ilustracije Stephen Conlin ... [et al.] ; prevedla Kristina Radešček]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 (natisnjeno na Kitajskem). - 336 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Svetovni popotnik) Prevod dela: Florence & Tuscany. - Zvd. na spojnih listih. - 2.300 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2612-6 a) Firence - Turistični vodniki b) Toskana - Turistični vodniki 913(450.52)(036) COBISS.SI-ID 263950336

481. PRICE, Gillian, 1953- Benetke : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti] / Gillian Price ; [prevedel Boris Bajželj]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2012. - 160 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Naj 10 : turistični vodniki za popotnike) Prevod dela: Venice. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - O avtorici: str. 157. - Zvd. na notr. str. ov. - 2.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2559-4 a) Benetke - Turistični vodniki 913(450.341.11)(036) COBISS.SI-ID 263278848

482. RABE, Cordula Španska Jakobova pot : od Pirenejev do Santiaga de Compostela in naprej do Finisterre in Muxíe : vse etape - z različicami in višinskimi profili / [[besedilo in] fotografije] Cordula Rabe ; [prevedel Peter Berden]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2013 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 226 str. : ilustr., zvd. ; 17 cm Prevod dela: Spanischer Jakobsweg. - 2.500 izv. - Kazalo ISBN 978-961-01-2330-9 a) Severna Španija - Turistični vodniki b) Santiago de Compostela - Božja pot - Vodniki 913(460-17)(036) 796.51/.52(460-17)(036) 27-57(460Santiago de Compostela)(036) COBISS.SI-ID 265087744

929 BIOGRAFIJE A/Z (OM)

483. ARKO, Andraž Ti si sonce mojega življenja : slikanica o blaženem Lojzetu Grozdetu / Andraž Arko ; [ilustracije Urša Rožič]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; [Ljubljana] : Brat Frančišek, 2012 (Ljubljana : Inkunabula). - 62 str. : ilustr. ; 25 cm 5.000 izv. - Slikanici na pot / Jan Dominik Bogataj: str. 3-4 ISBN 978-961-278-038-8 (Društvo Mohorjeva družba) a) Grozde, Lojze (1923-1943) - Biografije - Knjige za otroke b) mučenci 929Grozde L.(02.053.2) COBISS.SI-ID 263643136

484. BOSCO, Giovanni, svetnik Spomini / Janez Bosko ; za mlade priredil Teresio Bosco ; prevedel Pavel Peter Bratina. - 1. natis. - Ljubljana : Salve, 2012 (tiskano v Sloveniji). - 238 str. ; 20 cm. - (Pedagoška zbirka / Salve ; 9) Prevod dela: Memorie dell'Oratorio. - 1.000 izv. - Predstavitev / Pascual Chávez Villanueva: str. 5-6 ISBN 978-961-211-663-7 a) Bosco, Giovanni, svetnik (1815-1888) - Spomini - Knjige za mladino b) salezijanci c) mladina d) vzgoja 929Bosco G.(02.053.2) COBISS.SI-ID 264683520

485. FURJAN, Barbara V imenu resnice / Barbara Furjan. - Koper : samozal., 2012 ([Ljubljana] : Demant). - 223 str. : ilustr. ; 21 cm 150 izv. - - Dobrodelni koncert Blažu Furjanu v spomin [Video posnetek] : Taverna Koper, 26. maj 2012. - 1 video DVD : barve ; 12 cm ISBN 978-961-276-508-8 a) Furjan, Blaž (1977-1997) - Biografije b) Furjan, Blaž (1977-1997) - Smrt c) slovenska vojska d) vojaki 929Furjan B. 355(497.4):929Furjan B. COBISS.SI-ID 263008256

486. KOSAR, Franc, 1823-1894 Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski : njegovo življenje in delovanje / popisal Franc Kosar ; prevedel Jože Stabej. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2012 ([Ljubljana] : Pleško). - 398 str. : fotogr. A. Slomška ; 22 cm. - (Zbrano delo / Anton Martin Slomšek ; 3, 2) Navedba zbirke na na nasl. str. in na hrbtu knj. : Slomškovo zbrano delo. - 700 izv. - Bibliografija: str. [390] ISBN 978-961-278-056-2 a) Slomšek, Anton Martin, škof (1800-1862) - Biografije b) slovenski škofje 929Slomšek A.M. 27-726.2:929Slomšek A.M. COBISS.SI-ID 264640000

487. REHAR, Lelja Nojevo pero. Del 1, (Rojstvo 20. stoletja v znamenju primorskih žena rojenih do leta 1900) / Lelja Rehar Sancin ; [fotografije osebni arhiv Lelje Rehar Sancin ... et al.]. - 2. dopolnjena izd. - Trst : ZTT = EST, 2012 (Trst : Graphart Printing). - 364 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Iz domačega panja) ISBN 978-88-7174-150-5 a) Ženske - Primorska - 19.-20.st. b) biografije 929-055.2(450.36=163.6+497.4-15) COBISS.SI-ID 5627884

488. SIMIĆ, Pero Draža : življenje in smrt Titovega nasprotnika : [med domoljubjem in pogubo] / Pero Simić ; [prevedla Ana Marija Šimac]. - 1. izd. - Ljubljana : Orbis, 2012. - 316 str. : ilustr. ; 23 cm Prevod dela: Smrt duža od života. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - 1.000 izv. - Bibliografija v opombah na dnu str. ISBN 978-961-6372-76-3 a) Mihailović, Dragoljub (1893-1946) - Biografije b) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija c) Jugoslavija - Zgodovina - 20.st. 929Mihailović D. 94(497.1)"19":929Mihailović D COBISS.SI-ID 264278784

489. ZAVODNIK, Uroš Jože Ciuha [Videoposnetek] : slikar svojega časa = a painter of his time / režiser, scenarist Uroš Zavodnik ; direktor fotografije Bojan Kastelic & Rado Likon ; avtorja in izvajalca glasbe Peter Ciuha, Aleksander Arsov. - Ljubljana : RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2012. - 1 video DVD (ca 52 min) : barve, zvok ; 12 cm Posneto 2011. - Besedilo in dialogi v slov., hrv. in franc., podnapisi v slov. in angl. - 901034 a) Ciuha, Jože (1924-) - Biografski filmi - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji b) biografije c) portreti d) umetniki e) slikarji 929Ciuha J.:75(497.4):791.229.2(086.82) 791.229.2:929Ciuha J.:75(497.4)(086.82) COBISS.SI-ID 1101778782

929.5 GENEALOGIJA, RODOSLOVJE

490. I GRAVISI : ruolo, impegno e cultura di un casato capodistriano attraverso i secoli : convegno internazionale di studi, Capodistria, 30 novembre e 1 dicembre 2012 : [programma, riassunti] = Gravisiji : vloga, angažiranost in kultura koprske rodbine skozi stoletja : mednarodni znanstveni sestanek, Koper, 30. novembra in 1. decembra 2012 : [program, povzetki] / [curatore Kristjan Knez ; traduzioni Kristjan Knez, Ines Perkavac]. - Pirano : Società di studi storici e geografici = Piran : Društvo za zgodovinske in geografske študije, 2012 (Postojna : Čukgraf). - 45 str. ; 24 cm Dodatka k nasl. navedena v kolofonu. - Slov. in it. besedilo ISBN 978-961-93410-0-1 ISBN 978-961-91654-8-5 ! a) Gravisi, Girolamo (1729-1812) - Posvetovanja b) Gravisi (rodbina) - Posvetovanja c) Koper - Zgodovina - 18.st. - Posvetovanja d) kulturna zgodovina e) znamenite osebnosti f) zborniki 929.52Gravisi(082) 94(497.4Koper)"17"(082) 929Gravisi G.(082) COBISS.SI-ID 264201472

929.6/.9 GRBOSLOVJE, HERALDIKA, ODLIKOVANJA, ZASTAVE, ČASTNI NASLOVI

491. CAR, Pavel Odlikovanja Srbije i Jugoslavije : od 1859. do 1941. / Pavel Car, Tomislav Muhić ; [fotografije predmeta Tomislav Muhić, fotografije odora Pavel Car]. - Wien : Militaria, cop. 2009. - 605 str. : ilustr. ; 30 cm O avtorjih na notranji str. ov. - Bibliografija: str. 604-605. - Kazali ISBN 978-3-902526-28-1 a) Srbija b) Kraljevina SHS c) Kraljevina Jugoslavija d) državna odlikovanja e) vojaška odlikovanja f) zgodovina g) 1859-1941 929.71(497.1) COBISS.SI-ID 430956

492. ŠVAJNCER, Janez J., 1948- Odlikovanja naših partizanov / Janez J. Švajncer ; [izdal] Vojni muzej Logatec. - Kočevje : [samozal.] D. Bistrovič, 2012 (Krasinec : Kapušin). - 55 str. : ilustr. ; 30 cm 300 izv. - Bibliografija: str. 12 ISBN 978-961-93358-0-2 (Vojni muzej Logatec) a) Odlikovanja - Slovenija - Katalogi b) Medalje - Slovenija - Katalogi c) državna odlikovanja d) vojaška odlikovanja e) druga svetovna vojna f) NOB g) partizani 929.71(497.4)(083.824) 737.22(497.4)(083.824) 355.134.2(497.4)(083.824) COBISS.SI-ID 263120896

94(497.1) ZGODOVINA JUGOSLAVIJE (DO LETA 1991)

493. VOLK, Vojko, 1958- Od naroda do države in nazaj : pet esejev o razpadu Jugoslavije, pravici do samoodločbe, Sloveniji in njeni samostojnosti, človekovih pravicah, Kosovu / Vojko Volk ; [predgovor Ervin Hladnik-Milharčič ; besedilo o avtorju Polona Mrvar]. - Ljubljana : samozal., 2012 (Peć : Tisakarna Dukagjini). - 282 str. : ilustr. ; 20 cm 750 izv. - Predgovor: Volk je bil : po sledeh slovenskega diplomata / Ervin Hladnik-Milharčič: str. 6-21. - Beseda o avtorju Polone Mrvar na zavihkih knjige ISBN 978-961-276-583-5 a) Mednarodni odnosi b) Diplomacija - Slovenija c) Človekove pravice d) Jugoslavija - Politična zgodovina - 1980- e) Slovenija - Osamosvojitev f) Kosovo - Družbene razmere - 2006-2008 g) slovenska diplomacija h) zunanja politika i) civilizacija 94(497.1)"1980/..." 94(497.4)"1991" 308(497.115)"2006/2008" 341.7(497.4) 327(497.4) 342.7 COBISS.SI-ID 261294592

94(497.4) ZGODOVINA SLOVENIJE (OM)

494. DEVETSTO 900 let Šmartna pri Slovenj Gradcu : 1106-2006 / [glavni urednik Vinko Vrčkovnik ; fotografije Tomo Jeseničnik ... et al.]. - Slovenj Gradec : Mestna občina ; Šmartno : Vaške skupnosti, 2006 ([Šmartno pri Slovenj Gradcu] : Grešovnik). - 347 str. : ilustr. ; 24 cm 500 izv. ISBN 961-91629-1-9 (Mestna občina Slovenj Gradec) a) Šmartno pri Slovenj Gradcu - Zgodovina - Zborniki 94(497.4Šmartno pri Slovenj Gradcu)(082) COBISS.SI-ID 228174336

495. RAMŠAK, Janja Liboje skozi čas / Janja Ramšak ; [prolog Jana Mlakar Adamič]. - Griže : Etnološko društvo Srečno, 2013 (Vrbje : Golc). - 88 str. : fotogr. ; 19 cm. - (Zbirka Izviri naše dediščine ; zv. 6) Fotogr. na spojnih listih. - 200 izv. - Prolog / Jana Mlakar Adamič: str. 7-11. - Bibliografija: str. 87 ISBN 978-961-269-879-9 a) Liboje - Zgodovina b) gospodarstvo c) društva d) spomini e) fotografije 94(497.4Liboje) COBISS.SI-ID 264663552

496. REFLEKSIJE - zbornik prispevkov : zbornik prispevkov z okrogle mize Pravo in prav in okrogle mize o zgodovinopisju ter nagovori osrednjih govornikov ob 23. avgustu - dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov v Evropi v 20. stoletju / [uredil Damjan Hančič]. - Ljubljana : Študijski center za narodno spravo, 2012 ([Ljubljana] : Designpro). - 107 str. ; 21 cm 500 izv. - Bibliografija pri nekaterih prispevkih. - Vsebina: Okrogla miza Pravo in prav. Okrogla miza o slovenskem zgodovinopisju. Nagovori slavnostnih govornikov ob dnevu spomina na žrtve totalitarnih in avtoritarnih sistemov v Evropi v 20. stoletju ISBN 978-961-93300-3-6 a) Zgodovinopisje - Slovenija - Posvetovanja b) Totalitarizem - 20.st. - Posvetovanja c) Pravo - Družbeni vidik - Posvetovanja d) Slovenija - Zgodovina - 20.st. - Posvetovanja e) Slovenija - Politično nasilje - 20.st. - Posvetovanja f) zborniki 94(497.4)"19"(082) 930.1(497.4):94(497.4)"19"(082) COBISS.SI-ID 264865536

497. SLOVENCI v zgodnjem srednjem veku : zbornik člankov / [Igor Grdina ... et al.]. - Ljubljana : Svetovni slovenski kongres = Slovenian World Congress, 2012. - 103 str. : ilustr. ; 24 cm Bibliogr. pri večini prispevkov ISBN 978-961-6700-12-2 a) Slovenci - Zgodovina - Srednji vek - Zborniki b) Slovenščina - Zgodovina - Zborniki c) zgodnji srednji vek d) etnogeneza e) zgodovinopisje f) lingvistika 94(497.4)(082) 811.163.6(091)(082) COBISS.SI-ID 263262208

498. VODOPIVEC, Vinko, 1941- Slovenci praprebivalci Evrope / Vinko Vodopivec. - Ljubljana : Jutro, 2012 (natisnjeno v Sloveniji). - 246 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Slovenci) Dve uvodni besedili tudi v angl. - O avtorju na zadnji notr. str. ov. - Bibliografija pri vseh poglavjih ISBN 978-961-6746-65-6 a) Slovenci - Etnogeneza b) Slovenci - Zgodovina c) ljudstva d) narodi e) Evropa f) jezikoslovje g) napisi h) genetika 94(497.4) 930.1:323.1(=163.6) COBISS.SI-ID 264062208

499. ŽERIČ, Damir Celeia Cilli Celje / Damir Žerič ; [fotografije Dragan Arrigler ... et al.]. - 1. ponatis. - Celje : Pokrajinski muzej, 2012 ([Celje] : Dikplast). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Starožitnosti : vodniki Pokrajinskega muzeja Celje ; 6) 1.000 izv. - Bibliografija: str. [71] ISBN 978-961-6411-21-9 a) Celje - Zgodovina 94(497.4Celje) COBISS.SI-ID 261027584

500. ŽERIČ, Damir Celeia Cilli Celje / Damir Žerič ; [photographs Dragan Arrigler ... [et al.] ; translation Margaret Davis]. - Celje : Pokrajinski muzej, 2012 ([Celje] : Dikplast). - 67 str. : ilustr. ; 28 cm. - (Starožitnosti = Relics of the past : Celje Regional Museum guidebooks ; 6) Izv. nasl.: Celeia Cilli Celje. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. [71] ISBN 978-961-6411-22-6 a) Celje - Zgodovina 94(497.4Celje) COBISS.SI-ID 261027840

na vrh

NASLOVNO KAZALO

 • [.REC] [sup] 2 274
 • A tebi, poet 271
 • ABC karte 319
 • Adlêšička pisânica 263
 • Afganistanec 393
 • Afriški safari 47
 • Ajurvedska kuhinja za samozdravljenje 168
 • Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem (APZ UP) 264
 • Aktualna vprašanja slovanske fonetike 313
 • Al Araf 468
 • Alternativne tehnologije 180
 • Anatomija konja - temelj uspešnosti 194
 • Andraž, všeč si mi 376
 • Angelini 271
 • Animirani film 259
 • Annus fidei 81
 • Antologia de Poetas Portugueses do Século XX 344
 • Antologija portugalskih pesnikov XX. stoletja 344
 • Anton Martin Slomšek, knezoškof lavantinski 486
 • Atrijska fibrilacija 173
 • Avto 297
 • Bajsi 431
 • Barve strasti 370
 • Beležnice I 462
 • Beli vrhovi 341
 • Benetke 481
 • Benjamin 414
 • Besede srca 457
 • Biologija prepričanj 154
 • Biomedicinska analitika I. Učbenik za študente laboratorijske biomedicine 150
 • Biseri bolečine 398
 • Biteater 306
 • Bliskajoča groza Elik 407
 • Bonobo Beni 273
 • Božanstva in bojevniki 390
 • Brez zakona 280
 • Brezno strasti 396
 • Brežice 225
 • Brodolom na kopnem 210
 • Canterburyjske povesti 331
 • Celeia Cilli Celje 499, 500
 • Celjske impresije 219
 • Cerkvena prevara z etiketo 90
 • Chapters from Zasavje 476
 • Chernobyl diaries 275
 • The church of St. John the Baptist in Bohinj 221
 • Cigan z opico 271
 • Clockworks warrior 451
 • Čačka riše s teboj 43
 • Čačka riše s teboj živali 44
 • Čarovnica Pepka in katre hasme 20
 • Časovna zanka 281
 • Čateške Toplice 225
 • Čebela 295
 • Čebelica Maja 282, 283, 284, 285, 286
 • Černobilski dnevniki 275
 • Česar nas niso naučili v šolah 7
 • Čezmejno spletno nakupovanje 113
 • Črkovanje 298
 • Čudni zvoki 294
 • Čudovita polomija 380
 • Dajmo se dol. Del 3, Seksualni kvocient 160
 • Darilo staršev 419
 • Dekle z mandolino 444
 • Dekličino premišljevanje 271
 • 900 let Šmartna pri Slovenj Gradcu 494
 • Devil may cry 14
 • Dež 294
 • Dežela sanj 446
 • Digitalna fotografija 229
 • Dinozavri 48
 • Direktno socialno delo 124
 • Dirka 297
 • Dobrodelni koncert Blažu Furjanu v spomin 485
 • Dodajmo mladost letom 167
 • Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589-1607 471
 • Dolenjske Toplice 225
 • Doma je najlepše 420
 • Domišljavi lev 299
 • Doświadczanie życia w Europie 96
 • Dr. Jaz 159
 • Draža 488
 • Dredd 276
 • Drevo pravljic 456
 • Drsanje 293
 • Druga sreča 385
 • Duchamp in mimesis 214
 • Dušeslovec in druge zgodbe 405
 • Džehenem 361
 • Ehokardiografija 172
 • Eko darila 211
 • Emona 469
 • 21. redna seja Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice 122
 • ENBIS-12 conference proceedings 93
 • English for safety technology students 318
 • Entrelobos 277
 • Erebos 402
 • Evnuhi za nebeško kraljestvo 76
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 138
 • Firence in Toskana 480
 • Fižolček in polžek 429
 • Formal and informal education for Roma 136
 • Fotografija 293
 • Fotonapetostni sistemi 178
 • Fratrske zgodbe 404
 • Frizerka Sara 21
 • Gadja kraljica 33
 • Gasilci 297
 • Glas kraljice miru s Kureščka 83
 • Glas mladih 125
 • Glas Sandžaka 91
 • Glasba in avtorska pravica 261
 • Gledališče 298
 • Glorija kurb 304
 • Goli v ljubezni 427
 • Gonila s polžnimi pari 179
 • Gorica 473
 • Gosenica, ki je postala metulj 295
 • Gospa dihurka 299
 • Gospodarjenje in računovodstvo 208
 • Govorica orožja 181
 • Gozdovi plemenitih listavcev v Sloveniji 183
 • Gradac Belokrajna 227
 • I Gravisi 490
 • Gravisiji 490
 • Grehi vikonta Sutherlanda 371
 • Gruss aus Cernembl 228
 • Gruss aus Nassenfuss 249
 • Gruss aus Tschernembl 243
 • Gurkfeld 237, 238
 • Hiša ob mošeji 350
 • Hišek in Rečica 34
 • Hišek in Zemlja 35
 • Hišica 293
 • Hladnokrvni surovež Konvol 408
 • Hočem te nazaj 358
 • Hormonska joga 158
 • How to do everything with podcasting 4
 • Hrana 295
 • Hrastova omara in Smrekov stol 450
 • Igra parov 378
 • Igra spomina 307
 • Igre, ki jih igrajo narkomani 69
 • Imam Downov sindrom 433
 • Ime mi je Mina 352
 • Individualna in kolektivna dvojezičnost 314
 • Istrantico 264
 • [Istriantico] 264
 • Ive Šubic 224
 • Iz graščine globoko v gozd 445
 • Izbrane himne 88
 • Izgubljena beseda 353
 • Izpovedi angleškega uživalca opija 463
 • Jaz, Michael Bennett 395
 • Jeremiah. Glavar 15
 • Jesenska pesem 271
 • Jože Ciuha 489
 • Kako majhen je svet 465
 • Kako pisati na univerzi 1
 • Kako raste laž 38
 • Kako uspešno iskati zaposlitev 110
 • Kapljica in morje 336
 • Karavanke 360° 230
 • Karitas v letu evharistije 78
 • Karitas v letu krščanske dobrodelnosti in solidarnosti 79
 • Karitas v letu mladih 77
 • Karitas v letu socialne pravičnosti 80
 • Kdo sem in če sem, zakaj? 171
 • Kdor hoče videti, mora gledati s srcem 459
 • Kerubski popotnik 330
 • Kibela 340
 • Killer Joe 278
 • Kje živijo živali? 32
 • Kloster Sittich 257
 • Kneippova domača lekarna 164
 • Ko bom velik, bom --- 107
 • Ko dobrave so mračne 271
 • Kockanje s smrtjo 94
 • Kočevarsko-slovenski slovar 323
 • Kolo-vrat 436
 • Komuniciranje v poslovnem okolju 5
 • Koncert 298
 • Kosmata vest 434
 • Kostanjevica 231, 232, 233, 234, 235, 236
 • Kostanjevica na Krki 225
 • Kostum 293
 • Kozmopolitski patriotizem 101
 • Kralj 279
 • Kraljestvo vzhajajoče lune 287
 • Kraljeva cesta in druge zgodbe 432
 • Kraljica škandalov 355
 • Kratke zgodbe nekega Mariborčana 417
 • Krilata mrhovinarka Karnivora 326
 • Kriminaliteta v informacijski družbi 116
 • Kristusov telefon - hotline za prošnjo in zahvalo & Svoboda! Svoboden v Kristusu 89
 • Krpe časa 357
 • Krško 225, 237, 238, 239
 • Landstrass 233, 234, 235, 236
 • The language of weapons 181
 • Lawless 280
 • Leben in und reflektieren über Europa 97
 • Lekcija nežnosti 421
 • Lepota 55
 • Leto vere 81
 • Lev na večerji 296
 • Leva i och reflektera över Europa 98
 • Liboje skozi čas 495
 • Linearna teorija krmiljenja sistemov 212
 • Living in and reflecting on Europe 99
 • Ljubezen 62
 • Ljubezen naj gre vedno v cvet 337
 • Ljubi, dokler imaš čas! 75
 • Ljubljana 386
 • Looper 281
 • Lotmerški puhovci 13
 • Lovčevi spomini 425
 • Luna 297
 • Mačji zakaji 196
 • Magične pripovedke 40
 • Maja the bee 282, 283, 284, 285, 286
 • Majina gromozanska katastrofa 437
 • Mala knjiga za velike starše 126
 • Mala Sončna Žarkica in zajčja družina 39
 • Management športnih objektov 220
 • Maribor 2012 9
 • Maruškin svet. Zlata ribica 45
 • Maske danes, obrazi jutri 144
 • Matematični sprehodi v naravo 148
 • Matematično izobraževanje v Evropi 127
 • Matematika 139
 • Med 296
 • Med mero in misterijem 327
 • Med Slovenj Gradcem in Myokom 143
 • Med volkovi 145, 277
 • Mednarodna ekonomija in poslovanje 114
 • Menedžment kakovosti v turizmu 8
 • Mercijske himne in druge pesmi 333
 • Metapsihološki spisi 70
 • Mila je preveč radovedna 24
 • Mila je raztresena 25
 • Mila noče pomagati 26
 • Mila trmoglavi 27
 • Mislim, torej sem 54
 • Modro je imeti zemeljski plin 175
 • Moj dnevnik. Pajek 157
 • Moj dnevnik. Tiranozaver 153
 • Moj prvi angleški slikovni slovar 315
 • Moje pesmi 343
 • Moonrise kingdom 287
 • Morilec Joe 278
 • Moškosti 92
 • Mozaiki 265
 • Mravlje 295
 • Mrožek, mrožek 449
 • Mysterium 260
 • Na molu San carlo 271
 • Na mrtvi straži 360
 • Na sipinah preteklosti 470
 • Na trgu 271
 • Načrtovanje in upravljanje s spremembami 6
 • Nad brezni oceanov 464
 • Naj že odrastem! 377
 • Najboljše v meni 387
 • Nalezljiva moč mišljenja 65
 • Napad mutantskega korenja 16
 • Naravna kozmetika iz mojega vrta 206
 • Naravno zdravljenje z alojo 165
 • Naravoslovno izobraževanje v Evropi 128
 • Naše zvezdice 345
 • Natečaj za otroška likovna in literarna dela ter fotografijo 222
 • Ne zavajaj me v skušnjavo 356
 • Neizsanjano 346
 • Nenavadna dogodivščina trola Borka 30
 • Nenavadni izleti 310
 • Neverjetna potovanja 155
 • Njam-njam 1 201
 • Njam-njam 2 202
 • Nocoj bom ubil Chomskega 374
 • Nočni cirkus 400
 • Nodi v deželi igrač. Čarobni čopič 288
 • Nodi v deželi igrač. Dan jagodne pite 289
 • Nodi v deželi igrač. Ples na vodi 290
 • Nodi v deželi igrač. Presenečenje za gospoda Piska 291
 • Nodi v deželi igrač. Žogica se pride igrat 292
 • Nojevo pero. Del 1, (Rojstvo 20. stoletja v znamenju primorskih žena rojenih do leta 1900) 487
 • Nosorog 299
 • Nova pisarija 339
 • Novo mesto 225, 240, 241
 • O požrešni luži 428
 • Obala v megli 301
 • Oblikovanje s papirjem 223
 • Obsedena 300
 • Oči 383
 • Od kod prihajam? Kdo sem? Kam grem? 12
 • Od naroda do države in nazaj 493
 • Od prostozidarstva k veri 10
 • Odlikovanja naših partizanov 492
 • Odlikovanja Srbije i Jugoslavije 491
 • Ognjeni nasprotnik Helion 409
 • Okrasi si oblačila 131
 • Okraski za zabavo 141
 • Okrogla miza o slovenskem zgodovinopisju 496
 • Okrogla miza Pravo in prav 496
 • Okupacija dela slovenske zemlje s strani Neodvisne države Hrvaške v času med letom 1941 in 1945 115
 • Olimpiada 293
 • Oliver hoče objem 439
 • Omega 4. Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral 149
 • Ondan si začela 271
 • Operno občinstvo v Ljubljani 262
 • Organizacija lokalne oblasti v Sloveniji 119
 • Orhideje 193
 • 88 prigod v kuhinji ali Vegani ne jedo samo solate 203
 • 18. redna seja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice 121
 • Osnove računovodstva v turizmu 207
 • Osvajalec 389
 • Otočec 225
 • Otrok ustvarja voščilnice 140
 • Otroške igre 309
 • Ozdravite! 66
 • Pa ne pojdem prek poljan 271
 • Pajek 295
 • Panonski književni portreti 2 328
 • Papiga št. 1 36
 • Pastirjeva pesem 271
 • Pavlihizmi in slična čivkanja brez twiterja 458
 • Pekrska gorca 28
 • Pesmi in pisma 334
 • Pesmi iz polifona 271
 • Pikapolonica 31
 • Piratsko prekletstvo 410
 • Pisana druščina. Igramo se 293
 • Pisana druščina. Nenavaden svet 294
 • Pisana druščina. V naravi 295
 • Pisana druščina. Vesel dan 296
 • Pisana druščina. Vozimo se 297
 • Pisana druščina. Zabava 298
 • Pisana druščina. Živali 299
 • Pisanje uspešnih poslovnih načrtov 209
 • Pite 2 200
 • Ples 298
 • Plesalec na krsti 391
 • Po lougi lejče 269
 • Poglavja iz Zasavja 477
 • Poglavja iz zgodovine prekmurskega knjižnega jezika 320
 • Pogreto zelje 452
 • Pojasnjena zavest 71
 • Pojem odrešenja in nauki o odrešenju v svetovnih religijah 73
 • Pokaži mi, kako se to naredi 129
 • Poklic 296
 • Poklicno usposabljanje in zaposlovanje mladostnikov s posebnimi potrebami 135
 • Politične komedije. 3, Demagoška komedija 348
 • Polnočna bojevnica Madara 411
 • Polž 299
 • Popotniške stopinje Arktike in Antarktike 472
 • The possession 300
 • Postrezi me dobro --- kuhanega 17
 • Poštelski zaklad 49
 • Pot do prve zaposlitve z video CV-jem 109
 • Pot otroštva Malega Drevesca 354
 • Pot svetega Frančiška 86
 • Potovanje srca X 347
 • Pozabljeni valček 363
 • Pozdrav iz Broda na Kupi 242
 • Pozdrav iz Črnomelj 228
 • Pozdrav iz Črnomlja 243
 • Pozdrav iz Dolenija vas 244
 • Pozdrav iz Kostanjevice 245
 • Pozdrav iz Metlike 246, 247
 • Pozdrav iz Mirne peči 248
 • Pozdrav iz Mokronoga 249
 • Pozdrav iz Št. Janža 251
 • Pozdrav iz Št. Janža na Dolenjskem 250
 • Pozdrav iz Vinice 252, 253, 254
 • Pozdrav iz Vinice. Most na Kupi 226
 • Praktikum iz organske kemije 151
 • Pravilno ravnanje z dojenčkom (baby handling) ter pravilna izbira ustrezne opreme in pripomočkov 161
 • Pravljica o nagajivih in igrivih prstih 424
 • Pravljice za 10 prstkov 37
 • Pravne osnove varnosti 108
 • Prazniki 85
 • Prdoprašek doktorja Proktorja 381
 • Prehlad v duši 467
 • Prelepa Gorenjska. Otroški vodnik po razstavi 215
 • Premagajte skrbi in stres 60
 • Prestolnica 440
 • Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem 329
 • Prevodne zgodbe 322
 • Pridelujmo svoja semena 1 189
 • Pridelujmo svoja semena 2 186
 • Princ razvajeni 453
 • Prisrčno dobrodošli 112
 • Proceedings 177
 • Program Nara. Obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost. Gradivo za izvajanje vaj doma 170
 • Prostovoljstvo in medgeneracijska solidarnost na Celjskem 100
 • Proti filozofiji 51
 • Prva vigilija 271
 • Pšenička potička 416
 • Ptiči 348
 • Pujsek Koči 435
 • Le quai des brumes 301
 • Računanje 298
 • Rafa 308
 • Rajhenburg 255, 256
 • Raketa 297
 • Ratio et fides 52
 • Razbito okno 392
 • Razcepljeni 403
 • Razstava Delavke knapovke 142
 • Razum in vera 52
 • Razvojno varstvo stavbne dediščine na primeru Kostanjevice na Krki 218
 • Recept za popoln umor 375
 • Recikliranje 295
 • Refleksije - zbornik prispevkov 496
 • Resnice in laži o hrani 188
 • Revalorizacija Frnaže v Biljah 217
 • Rimska vojska v republiki in cesarstvu 123
 • Rodna grudo, u srcu te nosim 466
 • Rokerji pojejo pesnike 8 270
 • Rožnik 216
 • Samobeg 335
 • Samostan Stična 87
 • Samostan Zatičina 257
 • Samostojnost predšolskega otroka 133
 • Scooby-Doo. Prekletstvo kobre 18
 • Scooby-Doo. Ste že prestrašeni? 19
 • Sedem minut čez polnoč 401
 • 17. redna seja Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice 120
 • Selivke 268
 • Sijoča ptica 342
 • Sinbadove muze 372
 • Singularna pluralna bit 55
 • Skrivalnice 293
 • Skrivna pisma meniha, ki je prodal svojega ferrarija 447
 • Skrivnost koncentracije 63
 • Skrivnost none Genovefe 423
 • Skrivnosti sonca 176
 • Skrivnostna hiša 388
 • Skupna knjiga 448
 • Slaščice brez peke 2 199
 • Slika jezika 321
 • Slika jezika. Priročnik k slikovnemu gradivu za poučevanje slovenščine kot drugega/tujega jezika 321
 • Slikanje 298
 • Slikanje prihodnosti 418
 • Slon 299
 • Slonček se uči pisati 441
 • Slovar novejšega besedja slovenskega jezika 324
 • Slovenci praprebivalci Evrope 498
 • Slovenci v zgodnjem srednjem veku 497
 • Slovenia 105
 • Slovenija 475
 • Slovenija, moja domovina 130
 • Slovenija, moja domovina. Priročnik 130
 • Slovenikano-rromano alavari 316
 • Slovenska družina za domačo in popotno mizo 204
 • Slovenski eksonimi 479
 • Slovenski speedway 1992-2012 312
 • Slovensko-romski slovar 316
 • Snemaj! Snemaj! 274
 • Snežni duhci 422
 • Sodba v imenu ljudstva 382
 • Solze biserne 351
 • Spalnica 349
 • Spisovnik primerjalnega jezikoslovca 2
 • Spomini 294, 484
 • Spomini na Sokrata 53
 • Sranje 460
 • Sreča 296
 • Statistika 95
 • 130 let PGD Kamnik 163
 • Stoli 293
 • Strupeni sovražnik Krestor 412
 • Sveta znamenja v bogoslužju in vsakdanjosti 84
 • Sveže + lahko 198
 • A szlovéniai magyar nyelv a többnyelvűség kontextusában 317
 • Šahrah 338
 • Šivanje 197
 • Šmarješke Toplice 225
 • Španska Jakobova pot 482
 • Taborni ogenj 296
 • Taken 2 302
 • Taksist Lan 22
 • Tamburaški orkester Sodražica 272
 • Theta zdravljenje 57
 • Ti si sonce mojega življenja 483
 • Tiha žalostna sreča 134
 • 1001 izboljšava vrta 192
 • Tiste najlepše 267
 • To je Sara 46
 • Torte 205
 • Trajnostni razvoj in mladinske organizacije 147
 • Treffen 258
 • Trendi v velneškem in ekološkem turizmu 111
 • Trenutki / občutki 332
 • 30-letnica nove šole in 160-letnica šolstva na Košanskem 132
 • Triglavski kralj 399
 • Trije časi - tri zgodbe 426
 • Tujka 394
 • Ubijaj ali umri 397
 • Ugrabljena 2 302
 • Ulovimo ljubezen 72
 • Umno kmetovanje in gospodarstvo 184
 • Universal soldier. Regeneration. Nova generacija 303
 • Univerzalni vojak 303
 • Uporaba poslovno-informacijskih rešitev 3
 • Uresniči svoje želje 59
 • Uvod v psihologijo. Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja 68
 • V 21 dneh izboljšajte sporazumevanje z angeli 58
 • V 21 dneh usvojite numerologijo 56
 • V Butalah sejejo sol 41
 • V drugo gre rado 359
 • V Evropi smo doma 11
 • V gostilni 271
 • V imenu resnice 485
 • Vasovavec 271
 • Vedeževalka 294
 • Velika knjiga o čustvih 67
 • Velika skrivnostna skrivnost 443
 • Velika zmaga Janija Trepetla 438
 • Verujem 82
 • Veverice 294
 • Vila Amalia 384
 • Vila Lucija 23
 • Vitezi 348
 • Vivre en Europe, réfléchir sur l'Europe 102
 • Vladarica podzemlja Ravira 413
 • Vlak 297
 • Vodikov peroksid za vsak dan 166
 • Vodniški učbenik 311
 • Vojsko 474
 • Vojvoda 364
 • Vonj pečenih jabolk 461
 • Vonj po jasminu 362
 • Vpliv različnega beljakovinskega obroka na sestavo goveje krvi in mleka 195
 • Vran 271
 • Vrelec mladosti 162
 • Vroči novi svet 146
 • Vrt v malem 191
 • Vrtiček 190
 • Vrtnica v divjini 365
 • Vsako leto eno ime 106
 • Vse za prijatelja 442
 • Vse, kar želite svojemu otroku 64
 • The wettest county in the world 280
 • What is it that moves us? 213
 • Where am I comming [!] from? Who am I? Where am I going? 12
 • Whore's glory 304
 • You beautiful swallows! 415
 • Z vidika mojega pisateljstva 325
 • Za naš gozd 185
 • Za šolo sem absolutno še premajhna 29
 • Za vedno tvoj 366
 • Zabava 298
 • Zadnji spopad kapetana Nimata 379
 • Zakleta bajta 305
 • Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) 117
 • Zapestnica spominov 367
 • Zardoz in računalnik 430
 • Zaupne besede 455
 • Zavita steza življenja. Knj. 2, Vrnitev v življenje 373
 • Zbornik prispevkov z recenzijo 174
 • Zbrano delo 468
 • Zdravljenje z dihanjem 169
 • Združeni v različnosti 478
 • Zeleno kmetovanje 187
 • Zemljevid in ozemlje 368
 • Zgodbe iz podzemlja 152
 • Zgodnja obravnava 137
 • Zgodovina slovenske mitologije 74
 • Zimska idila 271
 • Zlodej sezida cerkev 50
 • Zmaj 294
 • Zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog 118
 • Zmenek 296
 • Zontas sten Eyrope kai anastochazomenoi gia ayten 103
 • Zozo praznuje rojstni dan 42
 • Zvezdica in zlate niti 406
 • Žabec, ki ni znal plavati 295
 • Žbrejnkl 266
 • Železniška infrastruktura 182
 • Želva 299
 • Živali se igrajo 454
 • Živalski atlas 156
 • Živeti bogatejše življenje 61
 • Živeti in misliti Evropo 104
 • Živinski vagon 369
 • Žužemberk 225
 • na vrh

IMENSKO KAZALO

 • Abdolah, Kader (1954-) 350
 • Aboulker, Fabrice (1959-, skladatelj) 282, 283, 284, 285, 286
 • Aćimović, Dejan (režiser, producent) 279
 • Adam, Eva 160
 • Adam, John A. 148
 • Adamič, Urša (urednik) 306
 • Ahlin, Robert (fotograf) 476, 477
 • Akademski pevski zbor Univerze na Primorskem 260, 264, 265
 • Albreht, Fran (prevajalec) 456
 • Aleksejev, Jure 51
 • Alexander, Tasha 351
 • Alič, Tjaša (avtor) 321
 • Aljančič Povirk, Andreja (ilustrator) 130
 • Allen, Peter (1964-, ilustrator) 315
 • Almond, David (1951-) 352
 • Alvarez, David (avtor) 17
 • Andersen, Hans Christian (1805-1875, avtor) 456
 • Anderson, Wes (1969-, režiser, scenarist) 287
 • Andrić, Ivo (1892-1975) 404
 • Angelovska Kaiser, Maja (prevajalec) 475
 • Angelus Silesius 330
 • Anko, Boštjan (urednik, avtor dodatnega besedila) 185
 • Antić, Aleksandra (prevajalec) 85
 • Antić, Milica G. (urednik) 92
 • Anželj, Stana (prevajalec) 350
 • Anžlovar, Petra (1975-, prevajalec) 308, 370
 • Anžur, Matjaž 74
 • Aristophanes 348
 • Arko, Andraž 483
 • Arko, Vesna (ilustrator) 36
 • Arlovski, Andrei (1979-, izvajalec) 303
 • Arnež, Gregor (fotograf) 20
 • Arnež, Jana Ivanka 20
 • Arrigler, Dragan (fotograf) 499, 500
 • Arsov, Aleksander (skladatelj, izvajalec) 489
 • Artač, Tilen (izvajalec) 268
 • Asquith, Ros (ilustrator) 67
 • Assis, Machado de (1839-1908) 405
 • Aškerc, Anka (avtor dodatnega besedila) 219
 • Avguštinčič, Albert 461
 • Avsenik, Slavko (ml., skladatelj) 305
 • Azzopardi, Jayne (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Bac, Drago (fotograf) 221
 • Bačlija, Irena (1979-, pisec recenzij) 105
 • Badelt, Klaus (skladatelj) 277
 • Bahovec, Eva D. (prevajalec) 70
 • Bajt, Rajko (ilustrator) 126
 • Bajželj, Boris (prevajalec) 481
 • Bakalina 266
 • Bakula, Robert (prevajalec) 94
 • Balaban, Bob (igralec) 287
 • Balagueró, Jaume (1968-, režiser, scenarist) 274
 • Bálint Čeh, Júlia (prevajalec) 317
 • Ballesta, Juan José (1987-, izvajalec) 277
 • Balthasar, Hans Urs von (avtor dodatnega besedila) 84
 • Balžalorsky, Varja (prevajalec) 384
 • Ban, Tatjana 140, 307
 • Ban, Tatjana (ilustrator) 37, 428
 • Bandelj, David (pisec recenzij) 327
 • Banko, Metod (glasbenik) 372
 • Barabaš, Karmen (avtor) 112
 • Baranja, Samanta (pisec recenzij) 316
 • Barbarič, Marjana 82
 • Bardem, Carlos (1963-, izvajalec) 277
 • Bartol, Vladimir 468
 • Bartolj, Marta (ilustrator) 34, 35
 • Bartoluci, Mato (pisec recenzij) 220
 • Baskar, Bojan (pisec recenzij) 101
 • Bates, Tyler (skladatelj) 278
 • Batic, Leo (avtor) 16
 • Bauer, Andrej (član uredniškega odbora) 139
 • Baumgartner, Sandra (prevajalec) 366
 • Bavec, Miloš 152
 • Baydar, Oya 353
 • Beaumont, Émilie (1948-) 21, 22, 23
 • Beaumont, Jacques (drugo) 24, 25, 26, 27
 • Bednarik, Jakob (avtor) 220
 • Bedrač, Marjetka (urednik) 106
 • Beech, Dave (avtor dodatnega besedila) 213
 • Behrend, Geneviève (1881-1950) 59
 • Belec, Milan (avtor) 13
 • Bélineau, Nathalie (drugo) 21, 22, 23
 • Belšak, Nataša (1965-, prevajalec) 179
 • Berce, Karin (ilustrator) 429, 450
 • Berdal, Ingrid Bolsø (1980-, izvajalec) 275
 • Berden, Peter (1962-, prevajalec) 482
 • Berlot, Uršula 214
 • Bernik, Igor (pisec recenzij) 116
 • Berzelak, Stane (urednik) 143
 • Besson, Luc (scenarist) 302
 • Bešter, Romana (urednik) 136
 • Bezeljak, Rok (urednik, fotograf) 217
 • Bilban, Katja (avtor) 126
 • Biščak, Breda (prevajalec) 452
 • Bitenc Logar, Darja 406
 • Bizjak Končar, Aleksandra (avtor, urednik) 324
 • Bizjak, Ivan (1936-, avtor dodatnega besedila) 339
 • Bizjak, Katja (1976-, avtor) 109
 • Blade, Adam 326, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
 • Blake, Quentin 414
 • Blanchut, Fabienne 24, 25, 26, 27
 • Blaž, Sonja (urednik) 50
 • Blažič Klemenc, Andreja (prevajalec) 66, 418
 • Blunt, Emily (izvajalec) 281
 • Boben, Marko (fotograf) 139
 • Bobič, Lara (izvajalec) 260
 • Bobič, Mitja (izvajalec) 260
 • Bobovnik, Jožef (avtor) 311
 • Bobro, Cameron (prevajalec) 213
 • Bodenstein, Katharina 206
 • Bodo, Murray 86
 • Bogataj, Jan Dominik (avtor dodatnega besedila) 483
 • Bogataj, Janez (1947-, pisec recenzij) 218
 • Bogataj, Matej (1964-) 455
 • Bogdan, Dejan 113
 • Bogolin, Jože (izvajalec) 268
 • Bončina, Tina (prevajalec) 69
 • Bondurant, Matt 280
 • Bonsels, Waldemar (bibliografski predhodnik) 282, 283, 284, 285, 286
 • Borčić, Barbara (avtor dodatnega besedila) 224
 • Bornedal, Ole (režiser) 300
 • Borovnik, Silvija (avtor dodatnega besedila) 444
 • Borovnik, Silvija (urednik) 444
 • Borovnik-Pori, Ana 134
 • Boršić, Sandra (urednik) 9
 • Bosco, Giovanni (svetnik) 484
 • Bosco, Teresio (urednik) 484
 • Bračić, Ante (prevajalec) 22
 • Brassart, René (fotograf) 21, 23
 • Bratina, Pavel (prevajalec) 484
 • Bratun, Nejc (ilustrator) 406
 • Brecelj, Petra (prevajalec) 63
 • Brenk, Kristina (avtor) 456
 • Brezovšek, Marjan 119
 • Bridgewater, Alan 190
 • Bridgewater, Gill (avtor) 190
 • Brierley, Antony (avtor) 480
 • Brilej, Roman (matematik) 149
 • Brinar, Josip (1874-1959) 28
 • Brodek, Ayako 223
 • Brožič, Katja (urednik) 132
 • Brožič, Vera (urednik) 132
 • Buckingham, Alan (publicist, avtor) 192
 • Bučan, Saša (avtor dodatnega besedila) 224
 • Budar, Andreja (avtor) 416
 • Bufon, Milan 478
 • Burnik, Stojan (urednik) 311
 • Busby, Ailie (ilustrator) 46
 • Caillet, Maurice 10
 • Calis, Natasha (1999-, izvajalec) 300
 • Camus, Albert 462
 • Cankar, Robert (avtor) 312
 • Car, Pavel 491
 • Carlin, John (1956-, avtor) 308
 • Carné, Marcel (1906-1996, režiser) 301
 • Carnegie, Dale (1888-1955) 60, 61
 • Carter, Forrest (1925-1979) 354
 • Casas, Ariel (izvajalec) 274
 • Catling, Christopher 480
 • Cave, Nick (scenarist, skladatelj) 280
 • Cedilnik Frua, Nina (prevajalec) 364
 • Celin, Vanja (urednik) 171
 • Cerar, Barbara (1971-, izvajalec) 288, 289, 290, 291, 292
 • Cergol, Jadranka 327
 • Cerkovnik, Borut (pisec recenzij) 2
 • Chapman, C. C. (avtor dodatnega besedila) 4
 • Chase, Loretta Lynda (1949-) 355, 356
 • Chaucer, Geoffrey 331
 • Chávez Villanueva, Pascual (avtor dodatnega besedila) 484
 • Chevalier, Dominique (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Child, Lauren 29
 • Church, Thomas Haden (izvajalec) 278
 • Cichon, Peter (pisec recenzij) 314
 • Cigler, Gregor (član uredniškega odbora) 139
 • Ciglič, Rok (avtor) 479
 • Cimprič, Jaka (član uredniškega odbora) 139
 • Ciuha, Jože (umetnik) 489
 • Ciuha, Peter (skladatelj, izvajalec) 489
 • Clamens, Marc (bibliografski predhodnik) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Clark, Jan (kartograf, kartograf) 480
 • Clarke, Jason (1969-, izvajalec) 280
 • Clegg, Jo (scenarist) 289
 • Clerc, Pascal (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Coleman, Shirley (urednik) 93
 • Collodi, Carlo (avtor) 456
 • Colls, Alex (scenarist, režiser) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Combüchen, Sigrid 357
 • Conlin, Stephen (1959-, ilustrator) 480
 • Connell, Raewyn (1944-) 92
 • Coppée, Benoît 415
 • Coppola, Roman (scenarist) 287
 • Cortese, Dario (avtor dodatnega besedila) 230
 • Cortese, Dario (fotograf) 145
 • Cossutta, Rada (pisec recenzij) 327
 • Costello, Jane 358
 • Cranston, Michele 198
 • Creme, Phyllis (1942-) 1
 • Crusie, Jennifer 359
 • Cunk, Kaja 125
 • Curk, Janina (avtor, fotograf) 68
 • Čadonič Špelič, Vida 195
 • Čakardić, Ajda (prevajalec) 262
 • Čampa, Jože (1893-1989) 360
 • Čater, Dušan (1968-) 361
 • Čater, Tadej (prevajalec) 383
 • Čebulj-Sajko, Breda (urednik) 218
 • Čekada Zorn, Špela (avtor) 130
 • Čepin, Ditka (avtor, skladatelj) 422
 • Čepin, Matej (fotograf) 219
 • Čerčnik, Irena (avtor dodatnega besedila) 213
 • Černčič, Rene (filmski montažer) 12
 • Černe, Darko 150
 • Černe, Lien (ilustrator) 429
 • Černe, Miran (član uredniškega odbora) 139
 • Černec, Jure (fotograf) 305
 • Černej, Anica (avtor) 456
 • Čoh, Zvonko (ilustrator) 432
 • Čopi, Ambrož (dirigent, zborovodja) 260
 • Čopi, Ambrož (dirigent, zborovodja, pisec besedila na spremnem gradivu) 264, 265
 • Črv-Sužnik, Mateja (prevajalec) 376, 377
 • Čufer, Andrejka (ilustrator) 442
 • Čuk, Maja (1985-, ilustrator) 39
 • Dakskobler, Igor 183
 • Damme, Jean-Claude van (1960-, izvajalec) 303
 • Davenport, Madison (1996-, izvajalec) 300
 • Davis, Margaret (prevajalec) 500
 • De Laat, Gita Mateja 30
 • De Quincey, Thomas (1785-1859) 463
 • Deaver, Jeffery 391, 392
 • Debelak, Maja (1977-) 62
 • Deelen, Fred van (ilustrator) 390
 • Defektološki izobraževalni dnevi (5 ; 1997 ; Portorož) 135
 • Dekleva, Milan (pisec besedila za pesmi (uglasbene)) 288, 289, 290, 291, 292
 • Delcourt, Anne (urednik) 315
 • Delhomme, Benoît (1961-, fotograf) 280
 • Dennett, Daniel Clement 71
 • Deschanel, Caleb (1944-, fotograf) 278
 • Desplat, Alexandre (skladatelj) 287
 • Destovnik, Karl (1949-, urednik) 135
 • Deu, Živa (pisec recenzij) 218
 • Deveraux, Jude 362
 • Devlin, Dean (bibliografski predhodnik) 303
 • Di Bucchianico, Alessandro (urednik) 93
 • Diatchenko, Dimitri (1968-, izvajalec) 275
 • Diez, Manu (scenarist) 274
 • Dimc, Maja (1975-) 116
 • Dobaj, Peter (urednik) 270
 • Dobnikar, Andreja (1973-, avtor) 130
 • Dobovšek, Bojan (avtor) 116
 • Dobrovoljc, Helena (pisec recenzij) 324
 • Dogša, Irena (avtor, fotograf) 68
 • Dolenc, Darko 151
 • Dolenc, Primož (1976-, pisec recenzij) 207
 • Dolenjske Toplice. Občinski svet. Redna seja (Slovenija) (Občina) (17 ; 2013 ; Dolenjske Toplice) 120
 • Dolenjske Toplice. Občinski svet. Redna seja (Slovenija) (Občina) (18 ; 2013 ; Dolenjske Toplice) 121
 • Dolinšek, Tatjana (1971-, avtor) 95
 • Domicelj, Tomaž (avtor dodatnega besedila) 467
 • Doria, Julia (prevajalec) 59
 • Doria, Živa Viviana (ilustrator, prevajalec) 164
 • Dorison, Guillaume 14
 • Dović, Tadeja (prevajalec) 9
 • Draper, Richard (ilustrator) 480
 • Drinovec-Drnovšek, Barbara (član uredniškega odbora) 139
 • Dubois, Camille (ilustrator) 24, 25, 26, 27
 • Dubrovski, Drago 114
 • Duda, Daniel (režiser) 282, 283, 284, 285, 286
 • Dumont, Theron Q. 63
 • Durán, Oscar (fotograf) 277
 • Durno, Chris (avtor dodatnega besedila) 312
 • Dybvig, Per (ilustrator) 381
 • Dyer, Wayne W. 64
 • Džidić, Snežana (avtor) 147
 • Đonlić, Hazemina (avtor) 316
 • Elektrofiziološko usmerjen simpozij o atrijski fibrilaciji pri nas z mednarodno udeležbo (3 ; 2013 ; Maribor) 173
 • Ellis, Warren (1965-, skladatelj) 280
 • Enright, Anne (1962-) 363
 • Enticknap, Philip (fotograf) 480
 • Ephraem Syrus (svetnik) 88
 • Erič, Milan (ilustrator) 271
 • Erjavec, Jure (urednik) 3
 • European Commission. Environment Directorate-General 415
 • European Network for Business and Industrial Statistics. Annual Conference (12 ; 2012 ; Ljubljana) 93
 • Evropska unija. Evropska komisija. Generalni direktorat za raziskave in inovacije 176
 • Ezquerra, Carlos (bibliografski predhodnik) 276
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (Maribor) 138
 • Fakulteta za matematiko in fiziko. Oddelek za matematiko (Ljubljana) 139
 • Farič, Boris (fotograf) 123, 181
 • Feinig, Tonč (izvajalec) 268
 • Felicijan, Lea (urednik) 142
 • Ferfila, Bogomil 472
 • Ferfila, Bogomil (pisec recenzij) 119
 • Ferianis, Iva (avtor dodatnega besedila) 334
 • Ficko, Majda Ana (avtor) 87
 • Filač, Andraž (ilustrator) 145
 • Filipič, Karmen (prevajalec) 205
 • Filli, Marta (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 334
 • Fisher, Kerry (avtor) 480
 • Flaker, Vito 124
 • Flašker, Jože 179
 • Flisar, Nino (prireditelj) 28
 • Flisar, Nino (urednik) 33, 49
 • Foley, Gaelen 364
 • Forsyth, Frederick (1938-) 393
 • Fortunat-Černilogar, Damjana (avtor dodatnega besedila) 398
 • Frančič, Franjo (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 346
 • Franko, Andrej (fotograf) 140, 428
 • Frece, Matej (prevajalec) 229
 • Frech-Emmelmann, Reinhild 186
 • Freud, Sigmund 70
 • Friedkin, William (režiser) 278
 • Frith, Simon (urednik) 261
 • Furjan, Barbara 485
 • Furman, Luka (avtor, ilustrator) 416
 • Furman, Nik 416
 • Fürst, Samo (urednik) 177
 • Gaber, Lana (prevajalec) 54
 • Gabin, Jean (izvajalec) 301
 • Galan, Manny (avtor) 18, 19
 • Garland, Alex (1970-, scenarist) 276
 • Garwood, Julie 365
 • Geršič, Matjaž (korektor) 479
 • Glattauer, Daniel (1960-) 366
 • Glawogger, Michael (1959-, režiser, scenarist) 304
 • Gliha Komac, Nataša (avtor) 324
 • Globačnik, Bojana 137
 • Glodež, Srečko (pisec recenzij) 179
 • Gložančev, Alenka (avtor) 324
 • Godec Schmidt, Jelka 11
 • Gogala, Brina (prevajalec) 131, 141
 • Gojčič, Slavka 111
 • Golnar, Tone (urednik) 311
 • Golner, Matija (fotograf) 219
 • Golob, Berta 457
 • Gomerčić, A. 226
 • Gomol, Zala (prevajalec) 39
 • Gordon-Levitt, Joseph (1981-, izvajalec) 281
 • Gorenc Jazbec, Špela 161
 • Gorenc, Boštjan (1977-, prevajalec) 460
 • Gorenc, Katra (prevajalec) 312
 • Gorenjski muzej (Kranj) 215
 • Goreta, Robert (avtor dodatnega besedila) 7
 • Gorjanc, Vojko (urednik) 344
 • Gorjup, Vojka (avtor) 172
 • Goršek Mencin, Nataša (avtor dodatnega besedila) 11
 • Gosar, Anton (1945-, pisec recenzij) 478
 • Gospodarič, Marko (prevajalec) 224
 • Gostinčar, Karmen 211
 • Gošnik-Godec, Ančka (ilustrator) 145
 • Grace, Maggie (izvajalec) 302
 • Gracia, Sancho (izvajalec) 277
 • Granda, Stane (avtor dodatnega besedila) 184, 185
 • Grdina, Igor (1965-, avtor) 497
 • Grdina, Igor (1965-, pisec recenzij) 262
 • Grebenšek, Jaka (avtor) 454
 • Gregorič Gorenc, Barbara 332
 • Gregorič, Andreja (ilustrator) 332
 • Gregorič, Nataša (slikarka, ilustrator) 431
 • Grginič, Marija 319
 • Gries, Jon (1957-, izvajalec) 302
 • Grimm, Jacob (avtor) 456
 • Grimm, Wilhelm (avtor) 456
 • Grizold, Anton (pisec recenzij) 472
 • Grom, Bogdan 31
 • Grom, Nataša (1975-, prevajalec) 367, 387, 390
 • Grošelj, Nada (prevajalec) 463
 • Grubar, Brane (avtor dodatnega besedila) 464
 • Gruden, Igo (avtor) 456
 • Gruenfelder, Anna-Maria (1948-, prevajalec) 106
 • Guérin, Léa (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Gulič, Bojan 417
 • Gunčar, Boštjan (fotograf) 161
 • Guštin, Mitja (1947-, pisec recenzij) 470
 • Habjan, Jernej (pisec recenzij) 329
 • Habjanič, Oskar 12
 • Hacek, Dario (fotograf) 279
 • Haček, Miro (avtor dodatnega besedila, pisec recenzij) 119
 • Haček, Miro (avtor) 105
 • Haliti, Bajram (avtor) 316
 • Hamilton, David R. 65
 • Hančič, Damjan (urednik) 496
 • Hanuš, Barbara 32
 • Haramija, Dragica (prireditelj) 28
 • Haramija, Dragica (urednik) 33, 49
 • Harcet, Marjana (avtor) 73
 • Hardy, Tom (izvajalec) 280
 • Harkins, Tim (avtor) 18, 19
 • Harman, Doug 229
 • Harrison, John (1955-) 191
 • Hartman, Manica (urednik) 13
 • Hay, Louise L. 66, 418
 • Hayward, Kara (1998-, igralec) 287
 • Headey, Lena (izvajalec) 276
 • Hedl, Dušan (urednik) 270
 • Herman, Bogdana (izvajalec) 268
 • Hermann (1938-) 15
 • Herold, Raja (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103
 • Herold, Raja (prevajalec, urednik) 104
 • Heseltine, John (fotograf) 480
 • Heyden, Bertold (avtor) 186
 • Higgins, Gillian 194
 • Hill, Geoffrey 333
 • Hill, Kris (skladatelj) 303
 • Hill, Melissa (1974-) 367
 • Hill, Samantha (scenarist) 288, 291
 • Hillcoat, John (1961-, režiser) 280
 • Hirsch, Emile (1985-, izvajalec) 278
 • Hiršl, Anže (avtor) 6
 • Hišni bend Moja Slovenija 267
 • Hladnik-Milharčič, Ervin (avtor dodatnega besedila) 493
 • Hmeljak Sangawa, Kristina (prevajalec) 143
 • Hobson, Neville (1951-, avtor) 4
 • Hoffman, Mary (1945-) 67
 • Holing, Dwight 155
 • Holtz, Shel 4
 • Honora, Márcia 419, 420, 421
 • Horvat, Joža (1915-2012) 464
 • Horvat, Livija (prevajalec) 317
 • Houellebecq, Michel 368
 • Hovnik Plešej, Ajda 422
 • Hozjan, Andrej (pisec recenzij) 471
 • Hribar Sorčan, Valentina (avtor dodatnega besedila) 55
 • Hribar Sorčan, Valentina (prevajalec, urednik) 55
 • Hribar, Jože (1941-, urednik) 142
 • Hribar, Zvone (izvajalec) 288, 289, 290, 291, 292
 • Hrvatin, Andreja (dirigent, zborovodja) 264
 • Hrvatin, Andreja (dirigent, zborovodja, izvajalec) 265
 • Hrvatin, Mauro (avtor) 479
 • Hudales, Oskar 33
 • Humski, Boštjan (avtor) 112
 • Hvala, Irena (komparativistka, lektor) 150
 • Hvala, Renata (1961-) 474
 • Hyams, John (režiser) 303
 • Hyams, Peter (fotograf) 303
 • Hyvernaud, Georges 369
 • Iggulden, Conn 389
 • Ilc Klun, Mojca (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Ilc, Andrej (urednik) 456
 • Inaraja, Javier (ilustrator) 40
 • International Conference Nuclear Energy for New Europe (21 ; 2012 ; Ljubljana) 177
 • Isoardi, Giancarlo 75
 • Ivanec, Dezider (avtor) 149
 • Ivanek, Branko (ilustrator) 311
 • Ivanič, Nina (izvajalec) 305
 • Ivankovič, Gordana 207
 • Ivanuša-Bezjak, Mirjana 112
 • Jackson, Vina 370
 • Jakšić, Miodrag (avtor) 346
 • James, Samantha 371
 • Jammes, Laurence (bibliografski predhodnik) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Janežič, Milena (izvajalec) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Janežič, Polona (1980-) 372
 • Jankovič, Tončka (pisec besedila na spremnem gradivu) 263
 • Janssen, Famke (1964-, izvajalec) 302
 • Janža, Aljaž (ilustrator) 375
 • Jarc, Doris 423
 • Jarc, Tea (avtor) 147
 • Jaubert, Maurice (skladatelj) 301
 • Jazbec, Domen (fotograf) 161
 • Jazbinšek, Ernest 373
 • Jelen, Vesna (prevajalec) 86
 • Jeler, Ernest (prevajalec) 160
 • Jelinčič, Dušan 374
 • Jenčič, Katja (prevajalec) 198
 • Jenko, Simon 271
 • Jepson, Tim (avtor) 480
 • Jeraj Valentinčič, Katja (prevajalec) 355, 358
 • Jereb, Antonija 424
 • Jerman, Mateja (avtor) 207
 • Jeseničnik, Tomo (fotograf) 143, 222, 494
 • Jesenovec Petrović, Slavica (prevajalec) 187
 • Jesenšek, Marko 320
 • Johnson, Jinny 156
 • Johnson, Nathan (skladatelj) 281
 • Johnson, Rian (scenarist, režiser) 281
 • Juh, Polona (izvajalec) 288, 289, 290, 291, 292
 • Junkar, Mihael (avtor) 180
 • Jurak, Gregor (avtor, fotograf) 220
 • Jurič, Petra (avtor) 316
 • Jurjevčič, Bojan (tonski mojster) 271
 • Just, Franci 328
 • Jušič Piber, Uršula (izvajalec) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Jušič, Emir (režiser) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Juvan, Marko (1960-) 329
 • Juvančič, Katarina (1977-) 268
 • Kadiš, Franc (urednik) 311
 • Kadivec, Saša (pisec recenzij) 174
 • Kajfež-Bogataj, Lučka 146
 • Kaltnekar, Zdravko 425, 426
 • Kamen, Robert Mark (scenarist) 302
 • Kapellari, Egon 84
 • Kapš, Petra (1975-, avtor dodatnega besedila) 213
 • Karim Rodošek, Ljubica (prevajalec) 326, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 439
 • Kary, Simone (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Kastelic, Bojan (snemalec, fotograf) 489
 • Kastelic, Branko Brane 427
 • Kaučič, Boris Miha (pisec recenzij) 174
 • Kavčič, Irena (1981-, fotograf) 145
 • Kay, Jim (ilustrator) 401
 • Kegel, Mateja A. 375
 • Keighery, Chrissie 376, 377
 • Kelder, Peter 162
 • Kerec, Ondina (izvajalec) 305
 • Kern, Boris (avtor) 324
 • Kern, Damjana (avtor) 321
 • Kette, Dragotin 271
 • Kierkegaard, Søren 325
 • Kinsella, Sophie 378
 • Kirinčič, Tadej (scenarist) 113
 • Kiyosaki, Robert T. (avtor dodatnega besedila) 209
 • Kladnik, Drago (1955-, avtor) 479
 • Kladnik, Drago (1955-, urednik) 479
 • Klančar, Ljubica (prevajalec) 60, 61
 • Klapa Kampanel (izvajalec) 272
 • Klasinc, Peter Pavel (1946-, urednik) 115
 • Klemen, Matej (avtor) 321
 • Klemenčič, Simona 2
 • Klemenčič, Simona (avtor) 324
 • Klemenčič, Vladimir (1926-, pisec recenzij) 478
 • Klonari, Aikaterini (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Klopčič, Alenka 34, 35, 36
 • Klopčič, Vera (prevajalec) 106
 • Klopčič, Vera (urednik) 136
 • Kneipp, Sebastian (1821-1897) 164
 • Knez, Andrej (1976-, fotograf) 494
 • Knez, Kristjan (urednik, prevajalec) 490
 • Knez, Mihaela (1972-, avtor) 321
 • Knight, Lorna 197
 • Kobal, Damjan (član uredniškega odbora) 139
 • Kobler, Edith (fotograf) 83
 • Kocbek, Matjaž (avtor dodatnega besedila) 341
 • Koch, Kurt (avtor dodatnega besedila) 84
 • Kocijančič, Gorazd (prevajalec) 330
 • Kocjan, Jana (1985-, ilustrator) 443
 • Kočevar, Minka (urednik) 347
 • Kokalj, Tatjana (1956-) 37, 428
 • Kokelj, Borut (avtor, fotograf) 230
 • Kokelj, Jernej 230
 • Kokelj, Vida (avtor) 126
 • Kokol-Bukovšek, Damjana (prevajalec) 148
 • Kokole, Stanko (pisec recenzij) 469
 • Kokotec-Novak, Majda (avtor) 208
 • Kolar, Edvard (1970-, avtor) 220
 • Kolenc, Matevž (skladatelj, pisec besedila za pesmi (uglasbene), aranžer, producent) 372
 • Kolláth, Anna 317
 • Komarova, Tatjana (lektor) 314
 • Komelj, Miklavž (avtor dodatnega besedila) 224
 • Komelj, Milček (avtor dodatnega besedila) 456
 • Kompare, Alenka (avtor, fotograf) 68
 • Končar, Roman (režiser, scenarist, izvajalec) 305
 • Konečnik Kotnik, Eva (član uredniškega odbora) 494
 • Kongres delovnih terapevtov Slovenije (6 ; 2012 ; Bled) 167
 • Kopač, Janez (1949-, pisec recenzij) 180
 • Koprivec, Tjaša (prevajalec) 31
 • Koraca, Peter (fotograf) 222
 • Koranter, Sonja 429, 430
 • Korečič, Jana (ilustrator) 423
 • Koren, Mirjana (avtor dodatnega besedila) 12, 181
 • Korez Korenčan, Darja 431
 • Koršič, Petra (avtor dodatnega besedila) 456
 • Kos, Peter (1950-, pisec recenzij) 469
 • Kosar, Franc (1823-1894) 486
 • Kostanjevec, Polona (avtor) 324
 • Košak Babuder, Milena (pisec recenzij) 137
 • Košir, Anton (1939-, urednik) 83
 • Košir, Petra (avtor, fotograf) 183
 • Košir, Tina (1982-, prevajalec) 168
 • Košir, Tomaž (1962-, urednik, fotograf) 139
 • Košorok Humar, Alenka 158
 • Košuta, Miran (avtor dodatnega besedila) 327
 • Kotnik, Jože (1940-, avtor dodatnega besedila) 360
 • Kotnik, Vlado (1975-) 262
 • Koukourouvli, Nikoletta (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Kovač, Hana (prevajalec) 106
 • Kovač, Marjeta (1956-, avtor, fotograf) 220
 • Kovač, Polonca (1937-, avtor, prevajalec) 456
 • Kovač, Polonca (1937-, prevajalec) 459
 • Kovačevič Beltram, Marjan 432
 • Kovačević, Vera (ilustrator) 28, 33, 49, 50
 • Kovič, Nina (prevajalec) 40
 • Kozin, Tina (avtor dodatnega besedila) 361
 • Koželj, Mirta (avtor, urednik) 172
 • Koželj, Simona (prevajalec) 154
 • Kožuh, Borut (avtor) 126
 • Krajc, Klemen (izvajalec) 268
 • Kralj, Darko (1971-, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, izvajalec) 279
 • Kralj, Katja (1979-, avtor) 321
 • Kralj, Metka (1956-, prevajalec) 153, 157
 • Kralj, Neža (1979-, prevajalec) 365, 400
 • Kraljič, Helena 38, 433
 • Kraljič, Helena (prevajalec) 29, 46, 419, 420, 421, 453
 • Kramar, Davorin (avtor) 180
 • Kramberger, Miša (avtor) 126
 • Kranjac, Marino (aranžer, pisec besedila na spremnem gradivu, izvajalec) 264
 • Krassner, Michael (skladatelj) 303
 • Kravanja, Zdravko (urednik) 138
 • Krebelj, Marija 434
 • Krečič, Matija (izvajalec) 268
 • Krek, Simon (avtor) 479
 • Kresal-Sterniša, Barbara (urednik) 127, 128
 • Kresnice (Ljudske pevke) (izvajalec) 263
 • Kresnice predice (Ljudske pevke) (izvajalec) 263
 • Krivec Dragan, Judita (avtor dodatnega besedila) 456
 • Krmelj, Vesna 216
 • Krofel, Miha (fotograf) 145
 • Krpač, Franc (urednik) 311
 • Krpič, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec) 224
 • Krvina, Domen (avtor) 324
 • Kukman, Jože (1934-, avtor) 87
 • Kukovič, Simona (avtor) 119
 • Kulturno društvo Božo Račič Adlešiči (izvajalec) 263
 • Kulturno udruženje "Sandžak" (Medvode) 91
 • Kumer, Zmaga (prevajalec) 84
 • Kunšič, Maja (izvajalec) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Kušar, Barbara (avtor) 149
 • Kušar, Jože (1940-, fotograf) 83
 • Kuščer, Samo (prevajalec) 393, 447
 • Kutin, Jani (1982-, skladatelj, pisec besedila za pesmi (uglasbene), izvajalec) 266
 • Kutnar, Lado (avtor, fotograf) 183
 • Kuzmič, Franc (avtor dodatnega besedila) 328
 • Kvaternik, Ines (urednik, avtor dodatnega besedila) 118
 • LaBeouf, Shia (1986-, izvajalec) 280
 • Läckberg, Camilla (1974-) 394
 • Lacourbas, Romain (fotograf) 302
 • Lad, Usha 168
 • Lad, Vasant (1943-, avtor) 168
 • Lah, Avguštin (1949-, pisec recenzij) 73
 • Lapajne, Barbara (prevajalka?, prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Lapanja, Dejan (1981-, aranžer, izvajalec, tonski mojster, producent) 268
 • Lapanja, Renata (1983-, skladatelj, pisec besedila za pesmi (uglasbene), izvajalec) 266
 • Lasbaher, Franček (član uredniškega odbora) 494
 • Lauber, Lynn (avtor) 418
 • Laughton, Rebecca 187
 • Lauko, Tomaž (fotograf) 215, 219
 • Laustsen, Dan (fotograf) 300
 • Lazar, Irena (1962-, urednik) 469
 • Lea, Mary Rosalind (1950-, avtor) 1
 • Ledinek, Nina (1980-, avtor) 324
 • Ledwidge, Michael (avtor) 395
 • Leftah, Mohamed 379
 • Lehmann, Christof 39
 • Leitch, Christopher (bibliografski predhodnik) 303
 • Lejko-Zupanc, Tatjana (avtor) 172
 • Lekše, Jože (1939-) 435
 • Lenardič, Denis 178
 • Leonard-Morgan, Paul (skladatelj) 276
 • Leopardi, Giacomo 334
 • Lesjak, Jože (1954-, fotograf) 312
 • Lesničar-Pučko, Tanja (prevajalec) 369
 • Letts, Tracy 278
 • Letts, Tracy (scenarist) 278
 • Levene, Lesley 54
 • Likar, Damjan 90
 • Likar, Lara (1990-, ilustrator) 422
 • Likon, Rado (fotograf) 489
 • Lipton, Bruce H. 154
 • Lovenjak, Milan (prevajalec) 123
 • Lovka, Milan (prevajalec) 190, 191, 193
 • Lož, Gregor (ilustrator) 172
 • Lukač-Bajalo, Jana (pisec recenzij) 150
 • Lukšič, Igor (pisec recenzij) 105
 • Lunaček, Izar T. (ilustrator) 146
 • Lunder, Tomaž (1955-, fotograf) 139, 224
 • Lundgren, Dolph (1957-, izvajalec) 303
 • Lunin med (Glasbena skupina) 269
 • Lurz, Kristina (urednik) 93
 • Lutman, Andrej 436
 • Mac Orlan, Pierre 301
 • Macedoni-Lukšič, Marta (pisec recenzij) 137
 • MacKinnon, Alasdair (prevajalec) 221
 • Macuh, Katarina (prevajalec) 354
 • Magajne, Sabina (izvajalec) 268
 • Mahnič, Mateja (prevajalec) 1
 • Majcen Dvoršak, Suzana (urednik) 174
 • Majerhold, Katarina (1971-, prevajalec) 214
 • Makuc, Sonja (1980-, ilustrator) 321
 • Maležič, Jedrt (prevajalec) 397
 • Maltarić, Bojana (lektor) 314
 • Manček, Marjan (ilustrator) 259
 • Manfreda, Milena (prevajalec) 315
 • Mantle, Anthony Dod (fotograf) 276
 • Marasco, Ron (1961-, bibliografski predhodnik) 418
 • Marc, Janja (pisec recenzij) 150
 • Marcousin, Théo de (prireditelj, scenarist) 282, 283, 284, 285, 286
 • Marčetić, Ljiljana 199
 • Marinšek, Darja (1981-, prevajalec) 403
 • Markič, Olga (avtor dodatnega besedila) 71
 • Markič, Olga (urednik) 71
 • Markovič, Andreja (avtor) 321
 • Markovič, Sašo (prevajalec, prevajalec) 287
 • Markuš, Jasna 437, 438
 • Marshall, Lee (urednik) 261
 • Maršič, Stanislav M. (urednik, fotograf) 83
 • Martin, Stephanie (avtor) 194
 • Matko Lukan, Irena (urednik) 456
 • Matović, Irena (urednik) 135
 • Maurer, Neža (avtor) 456
 • Maury, Delphine (prireditelj, scenarist) 282, 283, 284, 285, 286
 • Mavec, Marko (1970-, fotograf) 161
 • Mavsar, Silvo 335
 • Mavsar, Silvo (avtor dodatnega besedila) 312
 • McCamley, David (režiser) 288, 289, 290, 291, 292
 • McCarthy, Claire (avtor dodatnega besedila) 309
 • McConaughey, Matthew (1969-, izvajalec) 278
 • McDormand, Frances (igralec) 287
 • McGuire, Jamie 380
 • McKay, Tracey (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • McLeod, Myles (scenarist) 292
 • Méchaly, Nathaniel (skladatelj) 302
 • Mednarodna strokovna konferenca vzgojiteljev v vrtcih (6 ; 2013 ; Ljubljana) 133
 • Medvedšek, Mojca (prevajalec) 368
 • Medvešek, Mojca (1969-, urednik) 136
 • Megaton, Olivier (1965-, režiser) 302
 • Meglič, Nina (ilustrator) 434
 • Meira, Américo (urednik) 344
 • Melavc, Dane 208
 • Melling, David 439
 • Mellor, Jonathan (izvajalec) 274
 • Mentz, Olivier (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Merkač Skok, Marjana (avtor dodatnega besedila) 112
 • Merše, Majda (pisec recenzij) 324
 • Mežan, Adolf (urednik) 83
 • Michelizza, Mija (avtor) 324
 • Mihelič, Mojca (1944-, prevajalec) 201, 202
 • Milčinski, Fran (1867-1932) 41
 • Milčinski, Frane (1914-1988) 336, 337
 • Milčinski, Nana (režiser) 288, 289, 290, 291, 292
 • Milivojević, Zoran 69, 72
 • Milivojević, Zoran (avtor) 126
 • Mills-Hicks, James (kartograf) 480
 • Milović, Marko (ilustrator, ilustrator) 69
 • Minatti, Ivan (prevajalec) 459
 • Mirtič, Tanja (1983-, avtor) 324
 • Mižigoj, Aleš (avtor dodatnega besedila) 312
 • Mlakar Adamič, Jana (avtor dodatnega besedila) 495
 • Modéré, Armelle (1971-) 42
 • Möderndorfer, Vinko (1958-) 349
 • Modic, Jerneja (avtor) 147
 • Modic, Maša (urednik) 448
 • Modrijan, Irena (1974-, prevajalec) 395
 • Mohar, Ivan (1951-, urednik) 87
 • Morgan, Jeffrey Dean (1966-, izvajalec) 300
 • Morgan, Michèle (1920-, izvajalec) 301
 • Morgenstern, Erin 400
 • Morosin, Livio (skladatelj) 279
 • Movrin, David (prevajalec) 414
 • Mozetič, Brane (prevajalec) 379
 • Možina, Hugon (avtor) 172
 • Mrđenović, Anica 200
 • Mrvar, Polona (avtor dodatnega besedila) 493
 • Muhić, Tomislav (avtor) 491
 • Muhovič, Jožef (ilustrator) 330
 • Mujezinović, Ivian Kan (fotograf) 372
 • Mulej, Sabina (prevajalec) 179
 • Müller, Nataša (1967-, prevajalec) 309
 • Mumel, Damijan 5
 • Murn, Josip 271
 • Murovec, Barbara (avtor dodatnega besedila) 216
 • Murray, Bill (1950-, igralec) 287
 • Nadal, Rafael (1986-) 308
 • Nadrah, Anton (avtor) 87
 • Naji, Franjo (urednik, pisec recenzij) 173
 • Nancy, Jean-Luc 55
 • Narat, Boštjan (avtor dodatnega besedila, skladatelj, pisec besedila za pesmi (uglasbene)) 372
 • Natečaj za otroška likovna in literarna dela ter fotografijo (2012 ; Slovenj Gradec) 222
 • Nedeljkovič Andlovic, Anita (urednik) 132
 • Neeson, Liam (izvajalec) 302
 • Nemec, Nina (1979-) 43, 44
 • Nesbø, Jo (1960-) 381
 • Nesme, Alexis (ilustrator) 22
 • Ness, Patrick 401
 • Neubauer, Niki (prevajalec) 72
 • Niklasson, Laila (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Nikolovski, Gjoko (avtor, avtor dodatnega besedila) 316
 • Norton, Edward (igralec) 287
 • Novak Sever, Jernej (avtor) 203
 • Novak Sever, Maya 203
 • Novak, Aleš (1973-, avtor) 208
 • Novak, Božidar (1965-) 440
 • Novak, Luka (1963-, prevajalec) 162
 • Novak, Matevž (z enoto povezano ime) 152
 • Novak-Pintarič, Zorka (urednik) 138
 • Oblak Milčinski, Tatjana (urednik) 336, 337
 • Oblak, Simona (urednik) 163
 • Ocvirk, Alenka (1970-, urednik) 454
 • Ocvirk, Drago (pisec recenzij) 73
 • Ogorelec, Aleš (fotograf) 470
 • Ograjenšek, Irena (urednik) 93
 • Okrogla miza o slovenskem zgodovinopisju (2011 ; Ljubljana) 496
 • Okrogla miza Pravo in prav (2011 ; Ljubljana) 496
 • Oktet Prelo (izvajalec) 263
 • Oldman, Gary (izvajalec) 280
 • Olivares, Gerardo (1964-, režiser, scenarist) 277
 • Oman, Žiga 471
 • Onič, Samo (ilustrator, fotograf) 68
 • Opalić, Milan (pisec recenzij) 179
 • Opara, Mojca (urednik) 109
 • Oprešnik, Mateja (avtor, urednik) 109
 • Orbanić, Alen (član uredniškega odbora, fotograf) 139
 • Orbanić, Henri (avtor) 180
 • Orel Kos, Silvana (prevajalec) 456
 • Orožen Adamič, Milan (pisec recenzij, avtor dodatnega besedila) 479
 • Orser, Leland (izvajalec) 302
 • Osnovna šola Košana (Dolnja Košana) 132
 • Osojnik, Mojca (1970-, ilustrator) 449
 • Osredkar, Mari Jože 73
 • Osredkar, Metka (prevajalec) 352
 • Ostanek, Barbara (1972-, avtor) 150
 • Ostrman Renault, Tanja (prevajalec) 123
 • Ostrovsky, Victor (1949-, scenarist) 303
 • Oven, Janko (fotograf) 306
 • Ozmec, Aljoša (fotograf) 219
 • Ožbot, Martina 322
 • Ožek, Minka (prevajalec) 155
 • Pačnik, Erna (prevajalec) 353
 • Padar, Jasmina (fotograf) 382
 • Paljk, Jurij (avtor dodatnega besedila) 473
 • Pallay, Jozef (urednik) 314
 • Panteli, Constantina (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Pappik, Richard (1955-, skladatelj) 304
 • Parker, Brad (režiser) 275
 • Parker, Steve (1952-) 153, 157
 • Pask, Simon (fotograf) 131, 141
 • Passoni, Tanja (prevajalec) 213
 • Patterson, Michael 395
 • Paver, Michelle 390
 • Pavešić, Petar (član uredniškega odbora) 139
 • Pavlenč, Anja 441
 • Pavlič, Tadej (1983-, avtor) 109
 • Pavliha, Marko 458
 • Pavlovič, Cecilija (urednik) 132
 • Pavunc, Gregor 310
 • Pečnik, Gordana (prevajalec) 57
 • Pečnik, Suzana (1978-, prevajalec) 351, 385
 • Pečnikar, Karin (prevajalec) 209
 • Pehani, Peter (1968-, tehnični urednik) 311
 • Pehani, Peter (1968-, urednik) 311
 • Peli, Oren (bibliografski predhodnik, scenarist) 275
 • Peloza, Jan (avtor) 147
 • Perat, Mariza 473
 • Perdih, Andrej (30.10.1980-, avtor) 324
 • Perger, Alenka (prevajalec) 378
 • Perharič, Črtomir (izvajalec) 305
 • Perkavac, Ines (prevajalec) 490
 • Perko, Drago (1961-, avtor) 479
 • Perko, Drago (1961-, urednik) 479
 • Perko, Franc (1942-, urednik, avtor dodatnega besedila) 185
 • Perko, Gregor (avtor dodatnega besedila, pisec recenzij) 322
 • Perko, Tina (1971-, ilustrator) 45
 • Peroci, Ela (avtor) 456
 • Peroša, Mateja (oblikovalka, urednik) 344
 • Peršl, Gašper (izvajalec) 268
 • Peršolja, Borut (urednik) 311
 • Petauer, Branko (fotograf) 87
 • Peterlin, Špela (avtor) 109
 • Petkovšek, Marko (1955-, član uredniškega odbora) 139
 • Petrašević, Goran (fotograf, fotograf) 144
 • Petric, Špela (avtor) 324
 • Petrović Jesenovec, Borut (prevajalec) 187
 • Petruša, Liljana (fotograf) 118
 • Philippou, Stavroula (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Philips, David A. 56
 • Piber, Petra (prevajalec) 129
 • Pieper, Josef (urednik, avtor dodatnega besedila) 52
 • Pies, Josef 166
 • Pinder, Andrew (ilustrator) 54
 • Pintarič, Vesna (1983-, prevajalec) 469
 • Pion, Patrick (ilustrator) 14
 • Piróg, Danuta (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Pisek, Staša (avtor) 321
 • Pitamic, Maja 129, 309
 • Pivka, Jurij 475
 • Plaza, Francisco (režiser, scenarist) 274
 • Plenderleith, Allan (scenarist) 290
 • Plesničar-Gec, Ljudmila (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena) 469
 • Plestenjak, Bor (član uredniškega odbora) 139
 • Plevnik, Tatjana (prevajalec) 128
 • Plevnik, Tatjana (urednik) 127
 • Pobežin, Gregor (prevajalec) 52
 • Pobežin, Gregor (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 53
 • Podjavoršek, Primož (fotograf) 494
 • Podlesnik Repovž, Majda (urednik) 345
 • Podnar, Tomaž (avtor) 172
 • Podržaj, Primož 212
 • Podstenšek, Tomo 382
 • Pogačnik, Lija (prevajalec) 24, 25, 26, 27
 • Pokrajinski muzej (Maribor) 181
 • Polley, Robbie (ilustrator) 480
 • Poniž, Denis (avtor dodatnega besedila) 346
 • Popovič, Aleš (urednik) 3
 • Popović, Edo (1957-) 383
 • Porhel, Vincent (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Posvet o stanju gozdarstva na Slovenskem (1 ; 1941 ; Ljubljana) 185
 • Poštuvan, Vita (avtor) 170
 • Potočnik, Dragan 338
 • Potočnik, Vera (urednik) 454
 • Potokar, Tone (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 464
 • Poznanski, Ursula 402
 • Praček, Erika (izvajalec) 265
 • Prah, Gorazd (avtor) 110
 • Praprotnik-Zupančič, Lilijana 196
 • Prebilič, Vladimir 130
 • Pregl, Sanja 442
 • Pregl, Slavko 443
 • Prelesnik Drozg, Marjeta (prevajalec) 386
 • Prešeren, France 271, 339
 • Prešern, Anja (avtor dodatnega besedila) 310
 • Pretnar, Matija (1982-, avtor dodatnega besedila) 7
 • Prévert, Jacques (1900-1977, scenarist) 301
 • Prežihov Voranc 444
 • Price, Gillian (1953-) 481
 • Priestly, Tom (1937-, prevajalec) 136
 • Prleško društvo za ohranjanje tehnične kulture in dediščine "Johann - Janez Puch" (Ljutomer) 13
 • Prodan, Silvan 465
 • Prodnik, Polona (prevajalec) 392
 • Prokšelj, Katja (avtor) 172
 • Prostovoljno gasilsko društvo (Kamnik) 163
 • Prunk, Janko (pisec recenzij) 472
 • Pucelj, Boštjan (1979-, fotograf) 9
 • Puklek Levpušček, Melita (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Puman, Lena (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Pungartnik, Marjan (avtor dodatnega besedila) 340
 • Purg, Franc 213
 • Pyrah, Carol (avtor) 480
 • Quignard, Pascal 384
 • Rabe, Cordula 482
 • Rader, Helga (fotograf) 83
 • Radešček, Kristina (prevajalec) 480
 • Raiher, Andrew (skladatelj) 277
 • Rainer, Magdalena (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Rainer, Saša (fotograf) 143
 • Rajkovič, Vladislav (pisec recenzij) 116
 • Ramšak, Janja 495
 • Ranke-Heinemann, Uta (1927-) 76
 • Raon, Eduardo (fotograf) 273
 • Ravnikar, Ivan (avtor dodatnega besedila) 178
 • Razboršek, Alenka (prevajalec) 356, 389
 • Razpotnik, Ana (1978-, ilustrator) 41
 • Razstava Delavke knapovke (2012 ; Griže) 142
 • Reba, Matea 45
 • Reeve, Graham (avtor dodatnega besedila) 312
 • Regener, Sven (skladatelj) 304
 • Rehar, Lelja 487
 • Reid, Camilla 46
 • Reitalu, Liisi (avtor) 125
 • Rekar, Aleksandra (prevajalec) 64
 • Ren, Zoran (avtor) 179
 • Repar, Primož (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 325
 • Repolusk, Peter (avtor) 479
 • Resnik Planinc, Tatjana (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Reščič, Lucijan (ilustrator) 457
 • Ribič, Alina 445
 • Ribič, Igor (1962-, ilustrator) 339
 • Rihtar, Kevin (avtor) 100
 • Rijavec, Tatjana (1949-, avtor dodatnega besedila) 112
 • Rizman, Rudi (pisec recenzij) 101
 • Roberts, Nora 385
 • Rodés, Roger (skladatelj) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Rodica, Jerneja (ilustrator) 129
 • Rogel, Anika 204
 • Rogel, Marjan (avtor) 204
 • Roi, Inja (ilustrator) 448, 454, 461
 • Ropret, Alenka (prevajalec) 92
 • Ross, Tony (1938-, ilustrator) 453
 • Rosso, Pablo (fotograf) 274
 • Roš, Fran 271
 • Roth, Veronica 403
 • Rothstein, Richard (1943-, bibliografski predhodnik) 303
 • Rotovnik, Bojan (urednik) 311
 • Rozina, Roman (1960-) 476, 477
 • Rozman, Ksenija (1935-) 221
 • Rozman, Mateja (prevajalka, prevajalec) 344
 • Rožanc, Alenka (pisec besedila na spremnem gradivu) 264
 • Rožanc, Alenka (pisec besedila na spremnem gradivu, izvajalec) 265
 • Rožanec, Tomaž (izvajalec) 268
 • Rožič, Urša (ilustrator) 483
 • Rožman, Helena 218
 • Rupar, Milena (fotograf) 158
 • Saint-Exupéry, Antoine de 459
 • Samobor, Katarina 446
 • Sánchez Rugeles, Eduardo 386
 • Sanda, Simon (ilustrator) 437, 438
 • Sande, Matej (pisec recenzij) 118
 • Sanko, Anton (skladatelj) 300
 • Sayer, Kim (fotograf, fotograf) 480
 • Schmidt, Georg Wilhelm (avtor) 189
 • Schmidt, Matjaž (1948-2010, avtor, ilustrator) 11
 • Schneider, Jutta (fotograf) 206
 • Schüfftan, Eugen (1893-1977, fotograf) 301
 • Schwittay, Rudi (prevajalec) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Sedgwick, Kyra (izvajalec) 300
 • Segarra, Georgina 107
 • Senn, Stephen 94
 • Sever, Taja (fotograf) 203
 • Sharma, Robin Shilp (1964-) 447
 • Shigemori Bučar, Chikako (prevajalec) 143
 • Shuff, Brian (bibliografski predhodnik) 418
 • Siegel, Bernie S. (avtor dodatnega besedila) 162
 • Simić, Pero 488
 • Simon, Michel (1895-1975, izvajalec) 301
 • Simonič, Samo (urednik) 138
 • Simonović, Ifigenija (avtor dodatnega besedila) 158
 • Sims, Steve (ilustrator) 326, 408, 410, 411, 412
 • Sivec, Ivan (1949-) 305, 398, 399
 • Skrbinek, Andrej (oblikovalec ščitnega ovitka) 179
 • Skrušny Babin, Nastja (prevajalec) 55
 • Skubic, Andrej E. (prevajalec) 452
 • Slatinek, Stanislav (urednik, avtor dodatnega besedila) 85
 • Slemnik, Mojca (urednik) 138
 • Slomšek, Anton Martin 85
 • Slovenija 117
 • Smajić, Senada 340
 • Smerke, Marjan (1932-, fotograf) 83
 • Smith, Joel (prevajalec) 312
 • Smolej, Mojca (1973-, pisec recenzij) 313
 • Smolej, Tone (avtor dodatnega besedila, pisec recenzij) 322
 • Snoj, Marko (1959-, avtor, urednik) 324
 • Snoj, Marko (1959-, pisec recenzij) 2
 • Snoj, Vid (prevajalec) 330
 • Snowden, Juliet (1966-, scenarist) 300
 • Søborg, Morten (fotograf) 275
 • Soklič, Boštjan (skladatelj) 271
 • Solina, Simona (avtor dodatnega besedila) 458
 • Sparks, Nicholas 387
 • Spasojević, Miloš (1946-) 466
 • Squire, David (1938-) 193
 • Stabej, Jože (1932-, avtor dodatnega besedila) 404
 • Stabej, Jože (1932-, prevajalec) 486
 • Stanek, Tina (prevajalec) 156
 • Stankovska, Petra (urednik) 314
 • Stanovnik, Majda (avtor dodatnega besedila) 322
 • Staton, Joe 18, 19
 • Steiner, Tjaša (avtor) 126
 • Stepančič, Damijan (ilustrator) 273
 • Sternad, Ida (prevajalec) 362, 380
 • Stibal, Vianna 57
 • Stocco, Diego (1976-, skladatelj) 275
 • Stopar, Ivan (1929-) 219
 • Stražar, Danni (prevajalec) 357, 394
 • Stražišar, Mihaela (avtor) 68
 • Strban, Grega 108
 • Strel, Janko (pisec recenzij) 220
 • Stritar, Mojca (avtor) 321
 • Strojan, Marjan (prevajalec, avtor dodatnega besedila) 331
 • Strokovno srečanje Traheostoma v vseh življenjskih obdobjih (2013 ; Ljubljana) 174
 • Stropnik Šonc, Urška (ilustrator) 319
 • Strsoglavec, Đurđa (pisec recenzij) 316
 • Stupica, Marlenka (avtor) 456
 • Stupica, Marlenka (ilustrator) 456
 • Subiotto, Namita (pisec recenzij) 313
 • Suhač, Slava (avtor dodatnega besedila) 7
 • Suhodolčan, Leopold (avtor) 456
 • Suhoveršnik, Marko (fotograf) 75
 • Sulič, Nives (prevajalec) 218
 • Sunčič, Maja (avtor, prevajalec) 348
 • Sutton, Garrett 209
 • Svenšek, Nataša (arheologinja, ilustrator) 470
 • Svetičič, Mojca (novinarka, prevajalec) 371
 • Svetina, Peter (1970-) 449
 • Swinton, Tilda (igralec) 287
 • Symeou, Loizos (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Szűcs, Judit (prevajalec) 317
 • Šadl, Marika 95
 • Šalamon, Magda 341, 342
 • Šaponjić, Katja (prevajalec) 363
 • Šauperl, Andrej (fotograf) 82
 • Šavor, Miša (prevajalec) 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Šelih, Alenka (avtor dodatnega besedila) 137
 • Šerbedžija, Rade (izvajalec) 302
 • Šifrer, Boštjan (1978-) 159
 • Šimac, Ana Marija (prevajalec) 488
 • Širca, Alen Albin (avtor dodatnega besedila) 88
 • Širca, Alen Albin (avtor dodatnega besedila, prevajalec) 330
 • Širca, Alen Albin (prevajalec) 88
 • Šircelj-Žnidaršič, Ivanka (avtor) 324
 • Širok, Albert (prevajalec) 456
 • Šivavec, Nevenka (avtor) 213
 • Škarja, Petra 7
 • Škarja, Tone (avtor dodatnega besedila) 342
 • Škerl, Peter (ilustrator) 32
 • Škibin, Kristina (prevajalec) 75
 • Škofijska karitas. Občni zbor (Novo mesto) (2009 ; Novo mesto) 77
 • Škofijska karitas. Občni zbor (Novo mesto) (2010 ; Novo mesto) 78
 • Škofijska karitas. Občni zbor (Novo mesto) (2011 ; Novo mesto) 79
 • Škofijska karitas. Občni zbor (Novo mesto) (2012 ; Novo mesto) 80
 • Škofijska karitas. Občni zbor (Novo mesto) (2013 ; Novo mesto) 81
 • Škrabar, Meta (fotograf) 68
 • Šmarješke Toplice. Občinski svet. Redna seja (Slovenija) (Občina) (21. ; 2013 ; Šmarješke Toplice) 122
 • Špat, Ana 100
 • Špilak, Bojan (fotograf) 113
 • Šprohar, Luj 467
 • Štajer, Dušan (avtor, urednik) 172
 • Štampe Žmavc, Bina (avtor) 456
 • Štampfl, Janko (avtor dodatnega besedila) 224
 • Štefančič, Anemarija (izvajalec) 260
 • Štefánik, Jozef (pisec recenzij) 314
 • Štemberger Kolnik, Tamara (urednik) 174
 • Štok-Vojska, Nelda 450
 • Štrukelj, Anton (prevajalec) 84
 • Štuhec, Marko (pisec recenzij) 262
 • Šubic, Ive 224
 • Šubic, Maja (1965-, urednik) 224
 • Šukarov, Sanda (prevajalec) 206
 • Šumrada, Simona (prevajalec) 214
 • Šupe, Anita 188
 • Švajncer, Janez J. (1948-) 492
 • Švigelj, Polona (prevajalec) 107
 • Tamburaši (Adlešiči) (izvajalec) 263
 • Tamburaški orkester Sodražica 272
 • Tančič Grum, Alenka 170
 • Tantadruj (Glasbena skupina) 271
 • Tašner, Frančišek (avtor) 179
 • Taylor Dudley, Olivia (izvajalec) 275
 • Taylor, Barbara (1954-) 47, 48
 • Temčinas, Sergejus (pisec recenzij) 314
 • Temple, Juno (1989-, izvajalec) 278
 • Terkenli, Theano (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Thaler, Wolfgang (fotograf) 304
 • Thirlby, Olivia (1986-, izvajalec) 276
 • Thomas Aquinas (svetnik) 52
 • Thun, Maria (avtor) 189
 • Titan, Robert (1972-, avtor dodatnega besedila) 382
 • Tivadar, Hotimir (avtor dodatnega besedila) 313
 • Tivadar, Hotimir (urednik) 313
 • Toifl, Ilse (fotograf) 181
 • Toifl, Leopold (avtor) 181
 • Toman, Ana Marija (prevajalec) 21, 23, 42
 • Tomaž, Alenka 470
 • Tomažič, Barbara (avtor) 312
 • Tomažič, Franci (1953-) 312
 • Tomažič, Gregor (avtor) 312
 • Tomažič, Jože (1906-1970) 49, 50
 • Tomažin, Irena (izvajalec) 268
 • Tomšič, Antonija (urednik) 132
 • Toplak, Cirila 105
 • Torres, Laura 131, 141
 • Tratnik-Šumi, Janja (ilustrator) 470
 • Travis, Pete (režiser) 276
 • Tretjak, Martin (avtor) 172
 • Trilar, Tomi (pisec recenzij) 196
 • Trkman, Peter (urednik) 3
 • Trobec, Špela (fotograf, ilustrator) 215
 • Troha, Vera (prevajalec) 462
 • Tscherne, Maridi 323
 • Tušar, Urška (urednik) 132
 • Tušek, Ivan (1941-) 123
 • Tušek, Janez (1952-, pisec recenzij) 180
 • Učakar, Aleš (prevajalec) 76
 • Učakar, Pavle (urednik) 456
 • Ugrinović, Ana (prevajalec) 401
 • Uran Maravić, Maja (1971-, pisec recenzij) 207
 • Urban, Karl (1972-, izvajalec) 276
 • Urbanija, France (1942-, avtor dodatnega besedila) 399
 • Valenčič, Alenka (urednik) 132
 • Valentinčič, Joško (avtor) 180
 • Valentine, Dean (skladatelj) 288, 289, 290, 291, 292
 • Valjavec, Matija (avtor) 456
 • Van Dyke, Carey (scenarist) 275
 • Van Dyke, Shane (1979-, scenarist) 275
 • Van Rijsselberge, Jan (prireditelj, scenarist) 282, 283, 284, 285, 286
 • Vanjkevič, V . (urednik) 165
 • Vaupel, Angela (avtor) 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Vavpotič, Martin 451
 • Vec, Tomaž (avtor, fotograf) 68
 • Veler, Alenka (urednik) 145, 259, 273
 • Velikonja, Lucijan (fotograf) 43, 44
 • Vertelj, Nataša (ilustrator) 430
 • Vezjak, Grega (1981-, fotograf) 217
 • Vidakovič, Jasna (pisec besedila na spremnem gradivu) 263
 • Vidic, Gregor (urednik) 79, 80, 81
 • Vidmar, Ičo (1961-, avtor dodatnega besedila) 261
 • Vidmar, Ičo (1961-, prevajalec) 261
 • Vidmar, Janja-Lucija 396
 • Vidmar, Ksenija H. 101
 • Vidmar, Luka (1977-, avtor) 87
 • Vilar, Mojca (ilustrator) 30
 • Vintar Mally, Katja (pisec recenzij) 479
 • Viot, Nicolas (1958-, ilustrator) 415
 • Virk, Tomo (avtor, urednik) 468
 • Virk, Tomo (pisec recenzij) 329
 • Virk, Tomo (prevajalec) 76
 • Virtue, Doreen (1958-) 58
 • Višnar, Nives (prevajalec) 194
 • Vlašič, Rudi (fotograf) 347
 • Vodišek, Nada (urednik) 345
 • Vodnik, Anton 271
 • Vodopivec, Vinko (1941-) 498
 • Vogrin, Ivan 210
 • Vogrinc, Jože (1953-, avtor dodatnega besedila) 261
 • Vokač, Damijan (urednik, pisec recenzij) 173
 • Volarič, Tina (ilustrator) 268
 • Volavšek, Vojko (prevajalec) 15
 • Volk, Manca (avtor, kartograf) 479
 • Volk, Vojko (1958-) 493
 • Vorina, Anton 8
 • Vörös, Sebastjan (prevajalec) 71
 • Vörös, Sebastjan (urednik) 71
 • Vozlič-Ostreuch, Marija 343
 • Vrčkovnik, Vinko (urednik) 494
 • Vrhovec, Iztok (pisatelj) 388
 • Vrhovnik Straka, Tone (prevajalec) 391
 • Vrhunc, Meta (1942-, prevajalec) 186, 189
 • Vršnik Perše, Tina (pisec recenzij) 137
 • Vrtec Velenje. Tinkara 454
 • Vruja (Etno glasbena skupina) (izvajalec) 264
 • Vukadinović Beslič, Nada 318
 • Wagner, John (bibliografski predhodnik) 276
 • Waite, Urban 397
 • Welsh, Irvine 452
 • White, Stiles (scenarist) 300
 • Wiatr, Jerzy Jozef (avtor dodatnega besedila) 105
 • Willewaldt, Urška (prevajalec) 402
 • Willis, Bruce (1955-, igralec) 287
 • Willis, Bruce (1955-, izvajalec) 281
 • Willis, Jeanne 453
 • Wistinghausen, Brigitte von 189
 • Wistinghausen, Brigitte von (avtor) 186
 • Wtorkowska, Maria (urednik) 314
 • Xenophon Atheniensis 53
 • Yedlin, Steve (fotograf) 281
 • Yeoman, Robert D. (1951-, fotograf) 287
 • Zabel, Igor (avtor dodatnega besedila) 213
 • Zafra, Óscar (1969-, izvajalec) 274
 • Zagorc, Tanja (urednik) 126
 • Zajc, Dane (avtor) 456
 • Zakrajšek, Katja (1980-, prevajalec, avtor dodatnega besedila) 405
 • Zaletel, Aleš (1977-) 110
 • Zalokar, Janez (1792-1872) 184
 • Zanier, Katharina (prevajalec) 469
 • Zanoncelli, Anastasia 205
 • Zavec, Martina (ilustratorka, ilustrator) 149
 • Zavodnik, Saška (ilustrator) 424
 • Zavodnik, Uroš 489
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji 174
 • Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji 174
 • Zgonc, Bogdan 182
 • Zgonik, Nadja (avtor dodatnega besedila) 224
 • Zlatnar Moe, Marija (prevajalec) 381
 • Znanstveno srečanje Vsako leto eno ime (2013 ; Maribor) 106
 • Zoran, Jernej (prevajalec) 166
 • Zore, Magda (avtor) 215
 • Zore, Stane (prevajalec) 10
 • Zornik, Vesna (izvajalec) 268
 • Zuljan, Nika (1982-, urednik) 217
 • Zupan, Danica (urednik) 457
 • Zupančič, Mitja (1931-, pisec recenzij) 183
 • Zupanec Bajželj, Andreja 144
 • Zupet, Janez (prevajalec) 52
 • Žagar, Tomaž (1972-, urednik) 177
 • Žakelj, Špela (prevajalec) 14
 • Žalig, Martina (prevajalec) 359
 • Žargi, Miha (glasbenik, pisec besedila za pesmi (uglasbene)) 372
 • Žekš, Zvonko (fotograf) 113
 • Žele, Andreja (1963-, avtor) 324
 • Željeznov Seničar, Maruška (urednik) 133
 • Željko, Matjaž (član uredniškega odbora, lektor) 139
 • Žen, Tina (ilustrator) 152
 • Ženski pevski zbor Kombinat (izvajalec) 268
 • Žerak, Uroš (prevajalec) 181
 • Žerič, Damir 499, 500
 • Žibrat Gašparič, Andreja (pisec recenzij) 470
 • Žmavec, Nastja (prevajalec) 475
 • Žnidarko, Mito (avtor dodatnega besedila) 11
 • Žunec, Katja (1981-, prevajalec) 199
 • Župančič, Oton (1878-1949, avtor) 456
 • Županek, Bernarda (urednik) 469
 • Županič, Jernej (prevajalec) 452
 • na vrh

  PREDMETNO KAZALO

 • 17.st. 330
 • 1859-1941 491
 • 19.st. 334
 • 20. st. 224
 • 20.st. 333, 462, 468
 • Aforizmi 458
 • agresivnost 421
 • Ajurveda - Prehrana 168
 • akcijski film 276
 • albumi 155, 156, 194
 • Aljaž, Jakob - Biografije 399
 • Aloe vera 165
 • Aloja - Zdravilnost - Priročniki 165
 • alpinizem 311
 • alternativni energetski viri 178
 • Ameriški filmi - Filmska komedija - Igrani filmi - Video DVD-ji 287
 • Ameriški igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 281, 303
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 278, 280
  • - Srhljivka - Video DVD-ji 275, 300
  • - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • analitske metode 150
 • analiza 212
 • analizna kemija 150
 • Angel Silezij glej Angelus Silesius
 • Angeli - Sporočila - Priročniki 58
 • Angelus Silesius - "Cherubinischer Wandersmann" - Študije 330
 • Angleški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • angleški pesniki 333
 • Animirani film - Knjige za otroke 259
 • animirani filmi 282, 283, 284, 285, 286
 • Animirani filmi - Video DVD-ji 288, 289, 290, 291, 292
 • animirani filmi za otroke 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292
 • Antarctica 472
 • Antarktika 472
 • antična filozofija 53
 • antična Grčija 348
 • antika 327
 • antropocentrizem 146
 • Apokalipsa - V leposlovju 372
 • Arctic regions 472
 • arheološke raziskave 470
 • arhivsko gradivo 115
 • Aristofan glej Aristophanes
 • Aristophanes - Literarne študije 348
 • Arktika 472
 • Assis, Machado de - Literarne študije 405
 • Atrijska fibrilacija
  • - Diagnostika - Posvetovanja 173
  • - Zdravljenje - Posvetovanja 173
 • Avguštinčič, Albert - Spomini 461
 • Avtorska pravica 261
 • avtorska zakonodaja 261
 • avtorske pravice 261
 • avtorsko pravo 261
 • Balade - Slovenija - CD-plošče 268
 • Bartol, Vladimir - Literarni komentarji 468
 • Benetke - Turistični vodniki 481
 • bibliografije 456
 • Biodinamično kmetijstvo 186, 189
 • biografije 487, 489
 • biografski filmi 279
 • biološka raznovrstnost 146
 • biološki sistemi 148
 • biološko dinamično kmetijstvo glej Biodinamično kmetijstvo
 • Biomedicinska analitika - Učbeniki za visoke šole 150
 • bit 55
 • Bloška planota - V leposlovju 360
 • bogoslužni predmeti 84
 • Bohinj - Cerkev Sv.Janeza - Umetnostni vodniki 221
 • bolezen 420
 • bolezni 166
 • Bolezni srca - Ultrasonografija 172
 • Bolniki - Doživljanje bolezni - Spomini 171
 • bonton 112
 • Bosco, Giovanni - Spomini - Knjige za mladino 484
 • Branje 319
 • Brestanica - Razglednice 255, 256
 • Brežice - Razglednice 225
 • Brod na Kupi - Razglednice 242
 • Caillet, Maurice - Spomini 10
 • Camus, Albert - 1935-1942 - Dnevniki 462
 • CD-ROM 177
 • Celiakija - V otroškem leposlovju 416
 • Celje
 • cerkveni očetje 88
 • Chaucer, Geoffrey - Literarne študije 331
 • Cigani glej Romi
 • Cirkus - V leposlovju 400
 • Cistercijani - Kulturna zgodovina - Slovenija 87
 • Ciuha, Jože - Biografski filmi - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 489
 • civilizacija 493
 • Congresses 167
 • Copyright 261
 • Čampa, Jože 360
 • Čarovniki - V leposlovju 400
 • Čater, Dušan - Literarne študije 361
 • Čateške Toplice - Razglednice 225
 • čiščenje produkta 151
 • Človekove pravice 493
 • Črnomelj - Razglednice 228, 243
 • Čustva - Knjige za otroke 67
 • čustveni vzorci 66
 • danska književnost 325
 • De Quincey, Thomas - Spomini 463
 • Debelost - V otroškem leposlovju 431
 • dejavnosti na prostem 311
 • delavke 142
 • delo v laboratoriju 151
 • delovna razmerja 108
 • delovna terapija 167
 • delovno pravo 108
 • Democratization 105
 • Demokratizacija 105
 • Dennett, Daniel Clement 71
 • Devica Marija glej Marija Devica
 • didaktične igrače 307
 • didaktične igre 319
 • Digitalna fotografija - Priročniki 229
 • Dihalne vaje 169
 • Dijaški dom Ivana Cankarja 306
 • dinozavri 153
 • Diplomacija - Slovenija 493
 • diplomska naloga (metodologija) 2
 • Dobrodelne skupine 77, 78, 79, 80, 81
 • dohodki 187, 188
 • Dojenčki - Nega
   • - Pripomočki - Priročniki 161
   • - Ravnanje - Priročniki 161
 • Dolenija vas pri Ribnici glej Dolenja vas pri Ribnici
 • Dolenja vas pri Ribnici - Razglednice 244
 • Dolenjske Toplice - Razglednice 225
 • Dolenjske Toplice. Občinski svet. Redna seja - 2013 - Gradivo lokalnih skupnosti 120, 121
 • domača vzgoja 126
 • Domoznanstvo 472
 • Don Bosco glej Bosco, Giovanni
 • Downloading 4
 • Downov sindrom - V otroškem leposlovju 433
 • drama 277, 278, 280, 301, 302
 • Droge
  • - Javna politika - Slovenija - Priročniki 118
  • - Zloraba - Posledice - Priročniki 118
 • druga svetovna vojna 465, 492
 • druga svetovna vojna glej Svetovna vojna 1939-1945
 • društva 495
 • družabne igre 309
 • Družbena odgovornost - V leposlovju 382
 • družbeno okolje 69
 • družinska vzgoja 126
 • družinski film 305
 • Državljanstvo 101
 • državna odlikovanja 491, 492
 • Duchamp, Marcel - Študije 214
 • Duhovnost 89
  • - Krščanstvo 86
 • duševna higiena 159
 • Duševno zdravje 57
 • DVD 279, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 305
 • dvojezičnost 317
 • Dvojezičnost - Zborniki 314
 • Ecclesia catholica - Spolnost - Zgodovina 76
 • Echocardiography - Utilization 172
 • Ehokardiografija - Zborniki 172
 • Ekološke kmetije - Upravljanje - Priročniki 187, 188
 • Ekološko kmetijstvo - Priročniki 187, 188
 • Ekoturizem - Učbeniki za visoke šole 111
 • eksistencializem 325
 • eksonimi glej Tuja geografska imena
 • elektroerozijski obdelovalni postopki 180
 • elektronska infrastruktura 117
 • elektronske komunikacije 117
 • elektronske storitve 117
 • Elektronsko poslovanje - Internet (računalniško omrežje) - Priročniki - Video DVD-ji 113
 • Emona - Zborniki 469
 • endokrini sistem 158
 • eneolitik 470
 • energetika 146
 • energetska učinkovitost 187, 188
 • Energetski viri 175, 176
 • energijsko zdravljenje 57
 • Energy resources 176
 • Epigenetika 154
 • EPK 440
 • Erotika - V leposlovju 370
 • estetika 55, 214
 • etika 52, 76, 112
 • etnogeneza 497
 • EU 11
 • European Commission 176
 • European Union 176
 • Evropa 177, 498
 • Evropska komisija 176
 • Evropska kultura 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104
 • Evropska prestolnica kulture 440
 • Evropska unija 176
 • Evropska Unija 11
 • evropski igrani filmi 274
 • Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo 138
 • Fakulteta za matematiko in fiziko. Oddelek za matematiko - Študijski programi 139
 • Fantastična bitja - V otroškem leposlovju 326, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413
 • Filmski listi 145, 259, 273
 • Filozofija 51
  • - Zgodovina 54
 • filozofija umetnosti 214
 • finančni načrt 209
 • Firence - Turistični vodniki 480
 • fitoterapija 164
 • fosili 152
 • fotografije 495
 • fotonapetostne naprave 178
 • fotonapetostni sistemi 178
 • fotovoltaika 178
 • Franciscus Assisiensis - Biografije 86
 • Francoska filozofija 55
 • Francoski igrani filmi
  • - Akcijski film - Video DVD-ji 302
  • - Kriminalni film - Video DVD-ji 301
 • francoski pisatelji 462
 • Frančišek Asiški glej Franciscus Assisiensis
 • frančiškani 86
 • Frančiškani - V leposlovju 404
 • Freud, Sigmund 70
 • Furjan, Blaž - Biografije 485
 • Furjan, Blaž - Smrt 485
 • gasilska društva 163
 • Gasilstvo - Slovenija 163
 • genetika 498
 • geografija 479
 • Geografska imena - Standardizacija 479
 • geoinženiring 146
 • geologija 152
 • Geologija - Knjige za otroke 152
 • Geotermalna energija - V otroškem leposlovju 35
 • gibalna vzgoja 309
 • gibalni razvoj 161
 • Glasba 261
 • glasbena industrija 261
 • Golob, Berta - Citati 457
 • gonila 179
 • Gorenjska - Kulturna dediščina - Vodniki 215
 • Gorenjski muzej - Muzejske zbirke - Vodniki 215
 • Gorica
 • gorski brest 183
 • gorski javor 183
 • Gorsko vodništvo - Učbeniki za visoke šole 311
 • gospodarjenje z gozdovi 185
 • gospodarstvo 495
 • gospodinjstvo 166
 • Govedo 195
 • Gozdarstvo - Slovenija - Posvetovanja 185
 • gozdne združbe 183
 • gozdovi 185
 • Gozdovi - Slovenija 183
 • Gradac (Bela krajina) - Razglednice 227
 • gradnja 178
 • Gravisi (rodbina) - Posvetovanja 490
 • Gravisi, Girolamo - Posvetovanja 490
 • Gregorčič, Simon - Biografski romani 398
 • Greh - V mladinskem leposlovju 434
 • Grozde, Lojze - Biografije - Knjige za otroke 483
 • grozljivka 275, 300
 • grozljivke 274
 • Grška komedija - Antika 348
 • Gurkfeld glej Krško
 • habitati 156
 • Harvard 440
 • Heart diseases - Ultrasonography 172
 • higiena 159, 166
 • Hill, Geoffrey - Literarne študije 333
 • himne 88
 • holokavst 106
 • Homoseksualci - Družbeni položaj - V leposlovju - Egipt 379
 • Homoseksualnost - V leposlovju 379
 • hormoni 158
 • hormonska joga 158
 • Hormonsko ravnovesje - Ženske - Priročniki 158
 • hospitalizacija 420
 • Hrvaška - Državne meje - Zgodovina - Slovenija - Dokumenti 115
 • hrvaški paraolimpijci 279
 • Hujšanje 159
 • hvalnice 88
 • identiteta 101
 • igrani filmi 274
 • Igrani filmi - Drame - Video DVD-ji 287
 • ilustratorji 456
 • incidenca 118
 • Indijski igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • indikacija 172
 • indoevropski miti 74
 • Informacijska družba - Kazniva dejanja - Učbeniki za visoke šole 116
 • informatika 3, 116
 • Intelektualna lastnina 261
 • Intellectual property 261
 • intervju 110
 • Invalidi - Zaposlovanje - Posvetovanja 135
 • Iran - Družbene razmere - V leposlovju - 20.st. 350
 • iskanje zaposlitve 110
 • Islam
  • - Fundamentalizem - V leposlovju 393
  • - V leposlovju 350
 • italijanski pesniki 334
 • izobraževalna politika 127, 128
 • Japonska 143
 • Javna uprava 105
 • Javno nastopanje - Trema - V otroškem leposlovju 438
 • Jedrska energija - Mednarodna posvetovanja 177
 • jedrska fizika 177
 • jedrska tehnika 177
 • jezikoslovje 498
 • jezikovna politika 314
 • jezikovne ideologije 314
 • jezikovne manjšine 314
 • Joga - Ženske - Priročniki 158
 • Judje - Preganjanje - Posvetovanja 106
 • Jugoslavija
  • - Politična zgodovina - 1980- 493
  • - Zgodovina - 20.st. 488
 • Južnoafriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji 276
 • kamnine 152
 • Kanadski igrani filmi - Srhljivka - Video DVD-ji 300
 • Kapellari, Egon - Bibliografije 84
 • Karavanke - Krajinska fotografija - Albumi 230
 • kardiologija 172
 • karnevali 144
 • Katoliška cerkev glej Ecclesia catholica
 • kemične reakcije 151
 • kemija 138
 • kemijska tehnologija 138, 318
 • Kierkegaard, Søren 325
 • Kitajski igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji 281
 • Klimatske spremembe - Knjige za mladino 146
 • kmetijska mehanizacija 187, 188
 • kmetijstvo 187, 188
 • Kmetijstvo - Priročniki - Faksimili 184
 • knjigovodstvo 207
 • knjižne ilustracije 456
 • Kolumne 455
 • komedija 305
 • kompost 191
 • Koncentracija - Priročniki 63
 • kongresi 167
 • Konji - Anatomija - Priročniki 194
 • Koper - Zgodovina - 18.st. - Posvetovanja 490
 • koprodukcija 276, 277, 281, 300
 • Korupcija - V leposlovju - Slovenija 382
 • Kosovo - Družbene razmere - 2006-2008 493
 • Kostanjevica na Krki
 • Kozmetični izdelki - Priprava 206
 • kozmetični recepti 206
 • Kozmetika - Priročniki 206
 • kozmopolitizem glej Svetovljanstvo
 • Kralj, Darko - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 279
 • Kraljevina Jugoslavija 491
 • Kraljevina SHS 491
 • kretnice 182
 • kriminaliteta 116
 • kriminalka 276, 278, 280, 281, 301, 302, 305
 • Križev pot - Molitve 82
 • Krmilni sistemi - Učbeniki za visoke šole 212
 • Krmilniki - Učbeniki za visoke šole 212
 • krmljenje 195
 • krščanska filozofija 52
 • krščanska morala 76
 • krščanska poezija 88
 • krščanske ločine 89
 • Krščanski prazniki - Govori 85
 • krščanski simboli 84
 • krščanstvo 76, 88
 • Krščanstvo - Simboli 84
 • Krško - Razglednice 225, 237, 238, 239
 • Ksenofont glej Xenophon Atheniensis
 • Kuhar, Lovro glej Prežihov Voranc
 • kuharski recepti 158
 • Kuharski recepti 168, 198, 201, 202, 204
 • Kukavičevke
  • - Gojitev - Priročniki 193
  • - Sorte - Priročniki 193
 • kulturna dediščina 216, 221
 • kulturna zgodovina 219, 490
 • kulturni nacionalizen 329
 • Kulturnica LGL 306
 • Kulturno udruženje "Sandžak" - Informativni bilteni 91
 • Kulturno življenje - Novo mesto - 2012 - Katalogi 9
 • Kurdi - V leposlovju - Turčija 353
 • kurikulum 127, 128
 • kvaliteta upravljanja 8
 • kvaliteta življenja 159
 • laboratorij 151
 • laboratorijska oprema 151
 • Landstrass glej Kostanjevica na Krki
 • lasersko rezanje 180
 • Laž - V otroškem leposlovju 38
 • Leopardi, Giacomo - Literarne študije 334
 • Leopardi, Giacomo - Pisma 334
 • Liboje 142
 • lingvistika 497
 • lipa 183
 • lipovec 183
 • listavci 183
 • literarna veda 329
 • literarne študije 325, 327
 • Literarni liki - Knjige za mladino 432
 • literarni motivi 348
 • Literarni sistem 329
 • Literarno prevajanje - Zgodovina - Študije 322
 • literarno ustvarjanje 462
 • literarno ustvarjanje otrok 448
 • Liturgija - Simbolika 84
 • Ljubezen
  • - Pozitivno mišljenje 62
  • - Psihološki nasveti - Kolumne 72
 • Ljubljana
  • - Arheološke najdbe - Antika - Zborniki 469
  • - Rožnik - Umetnostni vodniki 216
 • ljudske pesmi 269
 • Ljudske pesmi - Priredbe - Slovenija
    • - Istra - CD-plošče 265
    • - Severno Primorsko - CD-plošče 260
  • - Slovenija
   • - Bela Krajina - Adlešiči - CD-plošče 263
   • - Hrvaška - CD-plošče 272
   • - Istra - CD-plošče 264
 • Ljudski plesi - Slovenija - Istra - CD-plošče 264
 • ljudstva 498
 • Local history and geography 472
 • Lokalna samouprava - Slovenija 119
 • lokalne skupnosti 119
 • Lutkovno gledališče Ljubljana 306
 • Mačke - Knjige za otroke 196
 • Madžari 317
 • Madžarščina - Zgodovina - Prekmurje 317
 • magistrska naloga (metodologija) 2
 • management 8, 209
 • Management sprememb 6
 • manipulacija 69
 • Maribor
  • - V leposlovju 417
  • - V mladinskem leposlovju 49, 50
  • - Zgodovina
   • - 13.st.-1809 181
   • - 1589-1607 - Arhivsko gradivo 471
 • Mariborski otok - V mladinskem leposlovju 33
 • Marija Devica - Češčenje 83
 • Marija Devica - Prikazovanja 83
 • maske 144
 • Matematika 148
  • - Pouk - Evropa 127
  • - Vaje za srednje šole 149
 • Matere in sinovi - V mladinskem leposlovju 401
 • Materiali
  • - Obdelava - Učbeniki za visoke šole 180
  • - Rezanje - Učbeniki za visoke šole 180
 • Medalje - Slovenija - Katalogi 492
 • medicina 94
 • Mednarodni odnosi 493
 • mednarodno ekonomsko poslovanje 114
 • mednarodno poslovanje 113
 • Mednarodno poslovanje 114
 • mednarodno sodelovanje 143
 • medosebne komunikacije 126
 • medosebni odnosi 64, 126
 • mesta 143
 • Mešani zbori
 • metafizika 55
 • Metlika - Razglednice 246, 247
 • metode izolacije 151
 • metode karakterizacije 151
 • Mihailović, Dragoljub - Biografije 488
 • Mihailović, Draža glej Mihailović, Dragoljub
 • Mila 211
 • Mimesis - Teorija umetnosti 214
 • minerali 152
 • mir 348
 • Mirna Peč - Razglednice 248
 • Mirovna vzgoja - Likovni motivi - Literarna dela - Razstavni katalogi 222
 • mistična poezija 330
 • Mitologija 74
 • mladi gledališki ustvarjalci 306
 • mladina 135, 484
 • Mladina
  • - Politična angažiranost - Priročniki 125
  • - Zdravje 147
 • Mladinske organizacije - Trajnostni razvoj 147
 • Mladinski filmi - Igrani filmi - Video DVD-ji 305
 • Mladostniki s posebnimi potrebami
  • - Poklicno usposabljanje - Posvetovanja 135
  • - Zaposlovanje - Posvetovanja 135
 • modeliranje 212
 • Möderndorfer, Vinko - Dramatika - Literarne študije 349
 • Mokronog - Razglednice 249
 • Molekularna biologija 154
 • Mongoli - Zgodovina - V leposlovju 389
 • mongolizem glej Downov sindrom
 • mongoloidnost glej Downov sindrom
 • Moški 92
 • Moški in ženske - Odnosi - V leposlovju 356
 • Moškost 92
 • Moteti - CD-plošče 260
 • motociklizem 312
 • Mozoljavost - V otroškem leposlovju 437
 • mučenci 483
 • Music 261
 • Muslimani - Kulturna društva - Slovenija - Informativni bilteni 91
 • muzeji 215
 • Myoko - Odnosi - Slovenj Gradec - Zborniki 143
 • Nacionalizem 101
 • nacionalne politike 118
 • načrtovanje 178
 • Nadal, Rafael - Biografije 308
 • Nakup - Priročniki - Video DVD-ji 113
 • naloge in vprašanja 151
 • Nancy, Jean-Luc 55
 • napadalnost 421
 • napisi 498
 • narava 311
 • Narava - Matematični modeli 148
 • naravna dediščina 221
 • naravna kozmetika 206
 • naravne znamenitosti 216
 • naravno zdravljenje 57, 164, 165, 166
 • Naravno zdravljenje 169
 • Naravoslovje - Izobraževanje - Evropa 128
 • narkomani 69
 • narkomanija 69
 • Narkomanija
  • - Transakcijska analiza 69
  • - Zmanjševanje škode - Priročniki 118
 • narodi 498
 • Narodnozabavna glasba - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 272
 • Nasilje - V leposlovju 353
 • nasveti 159, 160
 • nega 206
 • nega telesa 166
 • Nemški igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 277
 • nepremična kultura 218
 • nevladne organizacije 100
 • nežnost 421
 • NOB 492
 • novinarske konference 5
 • Novo mesto - Razglednice 225, 240, 241
 • Numerologija - Priročniki 56
 • občine 119
 • Občine
 • obdelava podatkov 117
 • Obdelovalni stroji - Učbeniki za visoke šole 180
 • Occupational therapy 167
 • Očetje in sinovi - V leposlovju 368
 • Odlikovanja - Slovenija - Katalogi 492
 • odnosi med spoloma 62
 • Odnosi med spoloma - V leposlovju 363
 • odnosi z javnostmi 440
 • odraščanje 64, 461
 • Odraščanje - V otroškem leposlovju 414
 • odvisnosti 69, 118
 • Odvisnosti - V leposlovju 463
 • ogljični odtis 146
 • okolje 311
 • okrasne rastline 193
 • Okrasni predmeti - Izdelava
   • - Knjige za mladino 131
   • - Knjige za otroke 141
 • omrežja 117
 • Opekarne - Kulturna dediščina - Bilje - Zborniki 217
 • open air activities 311
 • Operno občinstvo - Ljubljana - 1660-2010 262
 • opismenjevanje 319
 • organska kemija 151
 • Organska kemija - Vaje za visoke šole 151
 • organska sinteza 151
 • organske spojine 151
 • orhideje glej Kukavičevke
 • Origami - Priročniki 223
 • Orožje - Muzejske zbirke - Slovenija 181
 • osebne razstave 213
 • osebnostna psihologija 112
 • Osebnostni razvoj 65
 • oskolistni javor 183
 • Osnovna šola Košana - Zgodovina - Zborniki 132
 • osnovne šole 132
 • Otočec - Razglednice 225
 • otroci 161
 • Otroci
  • - Likovni natečaji - Razstavni katalogi 222
  • - Osebnostni razvoj - Priročniki 64
  • - Razvajenost - V otroškem leposlovju 453
  • - Vzgoja - Priročniki 126
 • Otroci s posebnimi potrebami
 • otroci z motnjami v razvoju 134, 137
 • Otroške igre - Priročniki 309
 • Otroške risbe - Natečaji - Slovenija - Razstavni katalogi 222
 • otroški vodniki 215
 • oživljanje 218
 • Pajki - Knjige za otroke 157
 • Pamphlets in environmental education - European Union countries 415
 • panorame 230
 • Papir - Oblikovanje - Priročniki 223
 • partizani 492
 • Patriotizem 101
 • pedagoška psihologija 133
 • Pekrska gorca - V mladinskem leposlovju 28
 • permakultura 187, 188
 • PGD glej Prostovoljno gasilsko društvo
 • Piran 465
 • pisanje 1
 • Pisanje 319
 • plamensko rezanje 180
 • planinstvo 311
 • plazemsko rezanje 180
 • Plemeniti listavci - Slovenija 183
 • Podcasti - Izdelava - Programska oprema - Priročniki 4
 • Podcasting 4
 • Podcasts 4
 • Podeželje - Vsakdanje življenje - V leposlovju - 20.st. 360
 • Podjetja
  • - Bankrot - Spomini 210
  • - Finančno poslovanje - Učbeniki za visoke šole 208
 • podjetniško planiranje 209
 • podjetništvo 209
 • Podjetništvo 7
 • podnebje 146
 • Podstenšek, Tomo - Literarne študije 382
 • Pohorje - V mladinskem leposlovju 28, 50
 • Poklici - Knjige za otroke 107
 • poklicno izobraževanje 135
 • poklicno usmerjanje 135
 • Pokrajinski muzej - Muzejske zbirke 12
 • Political history 105
 • Political participation 105
 • Political systems 105
 • Politična participacija 105
 • Politična vzgoja - Didaktika - Priročniki 125
 • Politična zgodovina 105
 • Politični sistemi 105
 • politika 146, 348
 • Politika - Pouk - Priročniki 125
 • polžasta gonila 179
 • polžna gonila 179
 • Polžna gonila 179
 • Popularna glasba
  • - Etno glasba - Slovenija - zgoščenke 266
  • - Priredbe - Slovenija - CD-plošče 267
  • - Rock - Slovenija - CD-plošče 270
  • - Slovenija - 2011-2020 - CD-plošče 271
 • portreti 489
 • poslivna strategija 209
 • poslovanje 112
 • Poslovna informatika - Vaje za visoke šole 3
 • Poslovni načrt - Izdelava - Priročniki 209
 • Poslovno komuniciranje - Priročniki 5
 • posvetila 435
 • Pošasti - V mladinskem leposlovju 401
 • Potopisi 472
 • Potovanja 472
 • Potovanja po morju - Potopisi 464
 • potresi 152
 • pouk 127, 128
 • Pozitivno mišljenje 65, 66
  • - Psihološki nasveti 61
   • - Priročniki 60
  • - V leposlovju 418
 • poztivno mišljenje 63
 • pravna ureditev 119
 • Pravo - Družbeni vidik - Posvetovanja 496
 • Prazgodovina - V mladinskem leposlovju 390
 • praznični govori 85
 • predšolska vzgoja 133
 • Predšolska vzgoja - Priročniki 129, 309
 • predšolski otroci 137
 • Predšolski otroci
  • - Osebnostni razvoj - Posvetovanja 133
  • - Psihosocialni razvoj - Posvetovanja 133
  • - Razvoj - Priročniki 129, 309
  • - Vzgoja - Posvetovanja 133
 • prehrana 195, 311
 • Prehrana - Zdravje 159
 • Prekmurje - Prazgodovina 470
 • premagovanje stresa 60
 • Premogovniki - Zgodovina - Spodnja Savinjska dolina - Razstavni katalogi 142
 • prenova 218
 • prepovedane droge 118
 • presaditev glej Transplantacija
 • Prešeren, France 329
 • prevajalci 322
 • Prevajanje v italijanščino - Študije 322
 • Prevajanje v slovenščino - Študije 322
 • preverjanje znanja 127, 128
 • Prežihov Voranc - Literarne študije 444
 • pričakovanje dojenčka 419
 • pričevanja 83, 304
 • prijateljstvo 442
 • prijazno bralcem z disleksijo 442
 • primeri dobrih praks 118
 • primerjalna književnost 329
 • primerjalno jezikoslovje 2
 • priročniki 54, 131, 141
 • prisilna poravnava 210
 • Prostitucija - Dokumentarni filmi - Video DVD-ji 304
 • prostitutke 304
 • Prostovoljno delo - Medgeneracijsko sodelovanje - Celje 100
 • Prostovoljno gasilsko društvo - Zgodovina - 1882-2012 163
 • Prostozidarstvo - Francija 10
 • protireformacija 471
 • Prsti - V otroškem leposlovju 424
 • Psalmi - CD-plošče 260
 • Psihologija - Učbeniki za srednje šole 68
 • psihologija spolov 92
 • psihološki nasveti 64, 66, 126
 • Public administration 105
 • Purg, Franc - Razstavni katalogi 213
 • Pustni običaji - Slovenija - Razstavni katalogi 144
 • pustolovski film 303
 • pustovanje 144
 • računalniška omrežja 116
 • računovodstvo 207
 • Računovodstvo - Učbeniki za visoke vsole 208
 • Rajhenburg glej Brestanica
 • rastlinski škodljivci 191
 • Rebula, Alojz 327
 • reformacija 471
 • rejenci 461
 • Rejništvo - V leposlovju 461
 • Religije - Odrešenje 73
 • reprodukcije 224
 • riani filmi za otroke 282, 283, 284, 285, 286
 • Rimljani - Slovenija - Zborniki 469
 • risani film 259
 • risani filmi 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Risani filmi - video DVD-ji 282, 283, 284, 285, 286
 • risani filmi za otroke 288, 289, 290, 291, 292
 • Risanje - Knjige za otroke 43, 44
 • risanke 282, 283, 284, 285, 286
 • Rock glasba - Slovenija - CD-plošče 270
 • Ročne spretnosti
 • rojstvo sorojenca 419
 • romanja 83
 • romanske književnosti 322
 • romantična drama 287
 • Romi
  • - Izobraževanje - Zborniki 136
  • - Preganjanje - Posvetovanja 106
 • Rudarstvo - Ženske - Spodnja Savinjska dolinja - Razstavni katalogi 142
 • rudniki 142
 • sadne rastline 190, 191
 • salezijanci 484
 • samorealizacija 63, 66
 • Samorealizacija 59
 • samospoznavanje 64
 • samostojnost 133
 • samozdravljenje 57
 • Santiago de Compostela - Božja pot - Vodniki 482
 • Scheffler, Johannes glej Angelus Silesius
 • semena 191
 • Semena - Pridelovanje 186, 189
 • semenarstvo 186, 189
 • seminarska naloga (metodologija) 2
 • sestanki 5
 • Severna Španija - Turistični vodniki 482
 • sholastika 52
 • signali 182
 • sinovi in matere glej Matere in sinovi
 • sinovi in očetje glej Očetje in sinovi
 • sinteza 212
 • skupinske razstave 222
 • Slepi - Spomini 467
 • Slepota - V leposlovju 418
 • slikanice 415
 • slikarji 489
 • Slikovni slovarji - Angleščina - Slovenščina - Knjige za otroke 315
 • Slomšek, Anton Martin - Biografije 486
 • slovanska mitologija 74
 • Slovanski jeziki - Fonetika - Zborniki 313
 • Slovarji
  • - Nemščina - Slovenščina - Kočevsko 323
  • - Slovenščina - Romščina 316
 • Slovenci 74
  • - Etnogeneza 498
  • - Zgodovina 498
   • - Srednji vek - Zborniki 497
 • Slovenia 105
 • Slovenija 105, 143, 215, 269, 317
  • - Arheološka najdišča 470
  • - Domoznanstvo
   • - Albumi 475
   • - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki 130
   • - Vaje za osnovne šole 130
  • - Družbene razmere - V leposlovju - 21.st. 382
  • - Državne meje - Zgodovina - Hrvaška - Dokumenti 115
  • - Izleti 310
  • - Obmejna območja - Zgodovina - 1941-1945 - Dokumenti 115
  • - Osamosvojitev 493
  • - Planinski vodniki 310
  • - Politično nasilje - 20.st. - Posvetovanja 496
  • - Turistični vodniki 310
  • - Zgodovina - 20.st. - Posvetovanja 496
 • Slovenj Gradec - Odnosi - Myoko - Zborniki 143
 • slovenska diplomacija 493
 • slovenska književnost 327, 329
 • Slovenska književnost - Kratka proza 440
 • Slovenska mitologija 74
 • slovenska poezija 271
 • slovenska umetnost 213, 216
 • slovenska vojska 485
 • Slovenske ljudske pesmi - CD-plošče 263, 268
 • slovenske ljudske pravljice 456
 • Slovenski filmi - Kriminalni film - Igrani filmi - Video DVD-ji 305
 • Slovenski ljudski plesi - CD-plošče 263
 • Slovenski mladinski igrani filmi - Kriminalni film - Video DVD-ji 305
 • slovenski pisatelji 468
 • slovenski škofje 486
 • Slovensko gledališče - 21.st. 306
 • slovensko ljudsko izročilo 74
 • Slovensko primorje 465
 • slovensko slikarstvo 224
 • Slovenščina - Knjižni jezik
   • - 1991- - Slovarji 324
   • - Zgodovina - Prekmurje 320
  • - Narečja - Zgodovina - Prekmurje 320
  • - Učni pripomočki 321
  • - Vaje za osnovne šole 319
  • - Zgodovina - Zborniki 497
 • slučajnost 94
 • Smrt - Doživljanje - V otroškem leposlovju 39
 • socialna varnost 108
 • socialno delo 100
 • Socialno delo - Družbeni vidik 124
 • sociologija 92
 • Sokrat glej Sokrates
 • Sokrates 53
 • Solar energy 176
 • solidarnost 101
 • Sončna energija 176
 • sončne celice 178
 • Sončne elektrarne - Priročniki 178
 • Soteriologija 73
 • specialna pedagogika 137
 • Speedway - Zgodovina - Slovenija - 1992-2012 312
 • spidvej glej Speedway
 • Spiritualizem 57
 • spletni nakup 113
 • spolna identiteta 92
 • spolni hormoni 158
 • Spolno življenje - Priročniki 160
 • spolnost 160
 • Spolnost - Krščanski vidik 76
 • spomini 132, 465, 495
 • sporočila 83
 • Spoznavanje družbe
  • - Metodika pouka - Osnovne šole - Priročniki 130
  • - Vaje za osnovne šole 130
 • spreobrnitev 10
 • Srbija 491
 • Srbska poezija - Antologije 346
 • Srce - Bolezni - Diagnostika - Zborniki 172
 • srčne bolezni 172
 • srednjeveška filozofija 52
 • stalne razstave 215
 • stara angleška književnost 331
 • stara grška književnost 348
 • stara mestna jedra 218
 • Staranje
  • - Preprečevanje 162
  • - V leposlovju 368
 • Starševstvo - Priročniki 126
 • starši 126
 • Starši - Vloga 134
 • Statistika 94
  • - CD ROM 93
  • - Učbeniki za visoke šole 95
 • stavbna dediščina 218
 • stečaj 210
 • Stična
  • - Cistercijanski samostan 87
  • - Samostani - Cistercijani - Razglednice 257
 • Stres - Preprečevanje 170
 • strojni elementi 179
 • Strojni elementi 179
 • Strokovni sestavki - Metodologija - Priročniki 1
 • Stupica, Marlenka - Študije 456
 • svetniki 86
 • Svetovljanstvo 101
 • Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija 488
 • Šentjanž na Dolenjskem - Razglednice 250, 251
 • Šivanje - Priročniki 197
 • Škofijska Karitas. Občni zbor - Zborniki 77, 78, 79, 80, 81
 • Šmarješke Toplice - Razglednice 225
 • Šmarješke Toplice. Občinski svet. Redna seja - 2013 - Gradivo lokalnih skupnosti 122
 • Šmartno pri Slovenj Gradcu - Zgodovina - Zborniki 494
 • Šole - V mladinskem leposlovju 401
 • španski animirani filmi 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • Španski filmi - Animirani filmi - Video DVD-ji 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299
 • španski igrani filmi 274
 • Španski igrani filmi - Filmska drama - Video DVD-ji 277
 • športni filmi 279
 • Športni objekti - Management - Učbeniki za visoke šole 220
 • Šprohar, Luj - Spomini 467
 • Št. Janž glej Šentjanž na Dolenjskem
 • Štajerska
  • - Vojna zgodovina 181
  • - Zgodovina - 13.st.-1809 181
 • Šubic, Ive - Likovne monografije 224
 • Taksiji - Knjige za otroke 22
 • Tamburaški orkestri - CD-plošče 272
 • tehnični spisi 70
 • Tehniška varnost - Terminologija - Angleščina - Učbeniki za visoke šole 318
 • Telesna aktivnost 159
 • tenis 308
 • teniški igralci 308
 • teologija 52
 • Teoretska psihoanaliza 70
 • teorija prevajanja 322
 • Terorizem - V leposlovju 393
 • Thomas Aquinas 52
 • thriller 278, 302
 • Tibetanske vaje pomlajevanja 162
 • Tiranozaver - Knjige za otroke 153
 • Tolmin 266
 • Tomaž Akvinski glej Thomas Aquinas
 • toplogredni plini 146
 • toponimija 479
 • Toskana - Turistični vodniki 480
 • Totalitarizem - 20.st. - Posvetovanja 496
 • Traheostoma - Zdravstvena nega - Posvetovanja 174
 • trajnost 187, 188
 • transakcijska analiza 69
 • Transplantacija - Zborniki 171
 • Travel writings 472
 • Trebnje - Razglednice 258
 • Treffen glej Trebnje
 • trg dela 135
 • trgovina 113
 • triler 278
 • trilerji 274
 • trženje 209
 • Tuja geografska imena - Slovenščina 479
 • tuja zemljepisna imena glej Tuja geografska imena
 • Turčija - Etnični odnosi - V leposlovju 353
 • turizem 207
 • Turizem
  • - Kakovost - Učbeniki za visoke šole 8
  • - Poklicna etika 112
 • Turnišče - Arheološke najdbe 470
 • tveganje 94
 • učbeniki za visoke šole 151
 • učenje 127, 128
 • Učitelji - V leposlovju 461
 • učni pripomočki 319
 • uglasbena poezija 271
 • uglasbena slovenska poezija 271
 • uglasbene pesmi 271
 • ultrazvočna diagnostika 172
 • Ultrazvok srca - Uporaba 172
 • umetniki 489
 • Umetniki - V leposlovju 368
 • umetniške instalacije 213
 • umetniško oblikovanje 131, 141
 • Univerzalno življenje 89
 • upravljanje 8, 220
 • uprizoritve 306
 • uspešnost 61
 • ustanovitev podjetja 209
 • ustavna ureditev 119
 • v otroškem leposlovju 419, 420, 421, 442
 • Valčki - CD-plošče 272
 • varno delo 151
 • varnost 151, 311
 • Varovalna prehrana - Priročniki 158
 • Varstvo pri delu - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole 108
 • varstvo zasebnosti 117
 • vedenje 126
 • Velika Britanija 187, 188
 • velike jesen 183
 • velike tiskane črke 419, 420, 421
 • verjetnost 94
 • verstva glej Religije
 • verzifikacija 322
 • Vest - V mladinskem leposlovju 434
 • video umetnost 213
 • Vinica - Razglednice 226, 252, 253, 254
 • visoke šole 138
 • Vodikov peroksid - Zdravilnost - Priročniki 166
 • Vodna energija - V otroškem leposlovju 34
 • vodni viri 146
 • vodniki 311
 • Vogrin, Ivan - Spomini 210
 • vojaki 485
 • vojaška odlikovanja 491, 492
 • vojna 348
 • Vojni veterani - V leposlovju - Egipt 379
 • Vojsko
 • Volkovi - Knjige za otroke 145
 • Voščilnice - Izdelava - Knjige za otroke 140
 • Voyages and travels 472
 • vreme 146
 • vrtnarstvo 186, 189
 • Vrtnarstvo - Priročniki 190, 191, 192
 • Vrtnine - Gojenje v posodah - Priročniki 191
 • Vrtovi - Urejanje - Priročniki 192
 • vsakdanje življenje 187, 188
 • vulkani 152
 • vzdrževanje 178, 182
 • vzgoja 484
 • vzorci v naravi 148
 • Webcasting 4
 • Webservices 4
 • Xenophon Atheniensis - Spomini 53
 • Zabukovica 142
 • začetni pouk 130, 319
 • Zagreb - V leposlovju 383
 • Zakladi - V mladinskem leposlovju 49
 • zakonodaja 108
 • Zakonska zveza - Nezvestoba - V leposlovju 363
 • Zalokar, Janez - Biografije 184
 • zanimivosti 196
 • zapiski 462
 • zaposlitev 110
 • zaposlitveni razgovor 110
 • Zaposlovanje - Priročniki 109, 110
 • Zasavje
 • zavest 71
 • Zavest 71
 • zborniki 106, 118, 133, 135, 174, 177, 185, 490, 496
 • Zborovska glasba - CD-plošče 260
 • Zdraviliški turizem - Učbeniki za visoke šole 111
 • zdravilne rastline 165, 206
 • Zdravilne rastline - Uporaba 164
 • zdravje 94
 • zdravo življenje 159, 162
 • Zdravstvena statistika 94
 • zelenjava 186, 189, 190, 191
 • zelišča 190, 191
 • Zelišča - Uporaba 206
 • zemeljski plin 175
 • zemljepisna imena glej Geografska imena
 • zgodnji srednji vek 497
 • zgodovina 491
 • zgodovinopisje 497
 • Zgodovinopisje - Slovenija - Posvetovanja 496
 • zgodovinski pregledi 132, 142, 163
 • Zgradbe - Kulturna dediščina - Varovanje 218
 • znamenite osebnosti 490
 • znanstveni sestavki 1
 • Znanstveni sestavki - Metodologija 2
 • znanstvenofantastični film 281, 303
 • zoogeografija 156
 • zunanja politika 493
 • Železnice - Učbeniki za visoke šole 182
 • Železniške proge - Učbeniki za visoke šole 182
 • Železniški promet - Učbeniki za visoke šole 182
 • železniški tiri 182
 • Ženske - Primorska - 19.-20.st. 487
 • ženske in moški glej Moški in ženske
 • živali 156
 • Živali
  • - Knjige za otroke 32
  • - Migracije - Knjige za otroke 155
 • živalska ekologija 155
 • Živalstvo - Knjige za otroke 156
 • živila 158
 • življenjepis 110
 • Žužemberk - Razglednice 225
 • na vrh