Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Iskanje gradiva

Iskanje gradiva preko Interneta. Knjižnično zalogo in digitalizirane razglednice Knjižnice Mirana Jarca lahko pregledujete preko sistema Cobiss. Lokalne baze podatkov knjižnic v sistemu COBISS.SI vsebujejo skupaj več kot 5,2 milijona (januar 2002) bibliografskih zapisov s številnimi podatki, ki se nanašajo na posamezen izvod gradiva. Dostopnost podatkov o razpoložljivem gradivu v posamezni knjižnici je odvisna od tega, koliko časa knjižnica sodeluje v sistemu in koliko knjižničnih enot je doslej uspela računalniško obdelati.

Iskanje gradiva po računalniškem katalogu

Terminal predstavlja računalniški katalog, ki je namenjen predvsem pregledovanju knjižnične zaloge in iskanju gradiva. Program se imenuje COBISS/OPAC in je del sistema COBISS. To je enoten knjižnično informacijski sistem, v katerega je vključenih več kot 200 slovenskih knjižnic.

V računalniškem katalogu je vse gradivo, ki je izšlo od leta 1991 do danes in ga naša knjižnica hrani.

Preko OPAC-a je omogočeno iskanje gradiva tudi po vzajemni bazi - COBIB-u, kjer dobite informacijo, katere knjižnice v Sloveniji določeno gradivo imajo. Možno je tudi iskanje gradiva po posameznih knjižnicah v Sloveniji.

Iskanje gradiva po klasičnem katalogu

Klasični (listkovni) katalog zahteva nekoliko več podatkov, da dobimo želeno knjigo. V njem najdemo večino gradiva, ki je izšlo pred letom 1991 in še ni računalniško obdelano.

Od klasičnih (listkovnih) katalogov sta uporabnikom za iskanje gradiva na voljo dva: