Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Studio za snemanje zvočnih knjig

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto, na Oddelku za odrasle, imamo studio za snemanje zvočnih knjig za potrebe slepih in slabovidnih uporabnikov. S projektom zvočnih knjig za slepe in slabovidne želimo v knjižnici izboljšati dostopnost in uporabo raznovrstnega gradiva za slepe in slabovidne ljudi, zmanjšati nerazumevanje in sprejemanje drugačnosti, odpreti zaprtost skupin slepih in slabovidnih do ostalih in obratno ter razviti strategijo prostovoljstva med mladimi za delo z uporabniki s posebnimi potrebami.

Kot prva izmed knjig, ki bodo nastale v snemalnem studiu, je v pripravi zadnja pesniška zbirka Toneta Pavčka z naslovom Angeli, ki ji je glas posodil Tomaž Koncilija.

Ureditev snemalnega studia v knjižnici je finančno v celoti omogočil Lions klub Novo mesto z organizacijo dobrodelne prireditve Od tišine do glasbe, za kar se jim iskreno zahvaljujemo.

Lions klub

Od tišine do glasbe Trak sta prerezala predsednik Lions Kluba Novo mesto Boris Dular in direktorica knjižnice Mirana Jarca Claudia Jerina Mestnik. (Foto: I. Vidmar) Predsednik novomeškega Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Janez Kermc v pogovoru s vodjo Mreže krajevnih knjižnic Ireno Muc in direktorico knjižnice Mirana Jarca Claudio Jerina Mestnik. (Foto: I. Vidmar) Snemalni studio za slepe in slabovidne(Foto: I. Vidmar) (Foto: I. Vidmar) Snemalni studio za slepe in slabovidne(Foto: I. Vidmar)

Foto: Igor Vidmar