Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Bibiliopedagoške dejavnosti za najstnike / mladostnike

Oddelek za odrasle skupaj s srednjimi šolami in osnovnimi šolami višje stopnje pomaga dijakom pri njihovem formalnem izobraževanju z bibliopedagoškimi dejavnostmi, ki jih izvaja v prostorih Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Takšna podpora izobraževanju je priložnost za vzajemno sodelovanje in povezovanje z učitelji in drugimi, ki so vključeni v izobraževalni proces. Poleg tega bi mlade bralce spodbujali k bralni kulturi in spoznavanju kulturne dediščine v lokalnem okolju ter spodbujali obisk oddelka.