Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

"Z rednim branjem si bogatite duha in vracate voljo do življenja."

Lewis Timberlake, Marietta Reed

Posebne zbirke Boga Komelja

Posebne zbirke Boga Komelja

V posebnih zbirkah danes hranimo več kot 100.000 kosov raznovrstnega "posebnega" gradiva.

To je redko, dragoceno in starejše gradivo: rokopisi in tipkopisi mnogih znamenitih Slovencev, prve in posebne, bibliofilske knjižne izdaje, faksimili, knjižne ilustracije, umetniške slike, grafični listi, razni dokumenti, predmeti, fotografije, razglednice, ekslibrisi, podobice, tisk med NOB, nadalje muzikalije, zemljevidi ter domoznanski drobni tisk (lepaki, letaki, koledarji, turistični in gospodarski prospekti, katalogi, drobni tisk v ožjem pomenu).

Neknjižno gradivo je izredno raznoliko, vsak tip zahteva svojo postavitev, zbirko in temu primerno obdelavo. Prizadevamo si, da bi gradivo čim bolj zavarovali pred poškodbami in propadom, ker ga želimo ohraniti našim zanamcem, hkrati pa omogočiti čim širšemu krogu uporabnikov, da bi bilo gradivo čim bolj dostopno.

Zbirke se danes z namenom zbiranja in hranjenja gradiva o Dolenjski in njenih ljudeh, pa tudi ohranjanja celotne slovenske in evropske kulturne dediščine načrtno dopolnjujejo.

Gradivo hranimo v mikroklimatskem arhivskem depoju, ki gradivu zagotavlja optimalne pogoje (konstantna temperatura, relativna vlažnost, požarna varnost, itd.).

S predhodnim dogovorom uporabnikom poiščemo informacije iz gradiva in o njem, prav tako s predhodno najavo, v okviru uradnih ur, je uporabnikom gradivo dostopno v knjižnici, s pogodbo o izposoji gradiva iz posebnih zbirk Boga Komelja pa si ga je za poseben namen (razstava, strokovna študija itd.) možno tudi izposoditi. Starejše in redko gradivo iz posebnih zbirk se predstavlja navzven v obliki razstav, predavanj ob diapozitivih za šolske in ostale skupine, z objavami člankov in katalogov gradiva, s sodobno obdelavo oz. prenosom na elektronske medije pa postaja hitro in enostavno dostopno vsem uporabnikom knjižnice.

Naša osnovna naloga pa je pridobivanje, hranjenje in analitična obdelava domoznanskega in ostalega posebnega neknjižnega gradiva in s tem dokumentiranje našega časa in prostora.

Oddelek se imenuje po prvem upravniku knjižnice, Bogu Komelju, ki je načrtno zbiral in urejal tudi t.i. neknjižno gradivo ter osnoval in vodil ta oddelek.

Uradne ure:

Pred obiskom je zaželjena predhodna najava.

Kontaktni podatki: