Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Zdravko Kalan: Zgodba mojega življenja

11.10.2022 18:00:00

Lokacija: Prireditveni atrij

 

V knjigi Zgodba mojega življenja so zbrani spomini dr. Zdravka Kalana (Motnik, 1906 – New York, 1992), ki jih je uredil časnikar, publicist in javni delavec iz Trsta Ivo Jevnikar. Spomini dr. Zdravka Kalana so dragoceno pričevanje, saj realno in kritično slika svoje odvetniško delo v 30. letih prejšnjega stoletja, takratno stanje duha, razpad Jugoslavije aprila 1941 in razkol med Slovenci, nato grozljiva doživetja v taborišču Dachau, delo proti režimu tik po vojni in prvo obdobje novega življenja v ZDA.

 

Za Novo mesto je pomemben, ker je napisal spomine, ki zajemajo tudi obdobje med II. svetovno vojno, ko ga je po umiku partizanov jeseni 1943 takratna okupatorska oblast postavila za župana Novega mesta. Leta 1944 ga je ista oblast poslala v Dachau, kjer je čudežno preživel. Ni se vrnil v Jugoslavijo, ampak je po nekaj mesečnem sodelovanju z ameriško obveščevalno službo odšel v ZDA, kjer je začel novo življenje in bil na koncu eden stebrov slovenske skupnosti v New Yorku. Spomini Zdravka Kalana imajo večplastne dimenzije. Spremljamo življenje mladega intelektualca, ki je po uspešnem študiju prava postal ugleden in uspešen celjski advokat. Kot rezervni oficir jugoslovanske vojske je vzpostavil tesne stike s tamkajšnjim komandantom kasarne Dražo Mihailovičem in zapustil o njem dragoceno pričevanje. Po kapitulaciji Jugoslavije se je izognil vojnemu ujetništvu in se pred Nemci, ki so ga iskali, zatekel v Novo mesto, od koder je bila doma njegova žena Marijana iz znamenite trgovske hiše Kastelic.

 

Le nekateri deli teh spominov so bili objavljeni, o štirih desetletjih življenja v New Yorku pa zvemo zelo malo. Zato spomine dopolnjujejo zapis, ki ga je za to knjigo napisal njegov sin mag. Tomo Kalan, in fotografije iz družinskega arhiva. Publicistka in raziskovalka Alenka Puhar pa je v esej Podvojeni Dachau strnila svoja spoznanja o tem, zakaj so nemški lagerji postali za preživele in za jugoslovanski režim tako zelo občutljiva tema.

 

Na pogovornem večeru, ki ga bo povezoval urednik knjige Ivo Jevnikar, bodo sodelovali:

-          mag. Tomo Kalan, sin Zdravka Kalana

-          Alenka Puhar, publicistka in avtorica spremnega besedila

-          dr. Stane Granda, zgodovinar

 

Predstavitev knjige v Novem mestu je srečanje z manj ali neznano preteklostjo našega mesta in širšega slovenskega prostora ter bogatim kulturnim delovanjem tržaških Slovencev. Prisotni bodo tudi Kalanovi ameriški potomci. Vljudno vabljeni.