Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Karma in reinkarnacija

6.2.2019 18:00:00

Lokacija: Trdinova čitalnica

 

V zahodni kulturi velja, da se človek rodi kot nepopisan list. Kot takšen odloča o svojem življenju ter ga usmerja. Morebitne težave pri uresničevanju zastavljenih ciljev pripisuje spletu okoliščin ali naključjem. Ti razlogi so zanj poglavitna ovira, ki preprečuje, da bi se cilji uresničili skladno z njegovimi zamislimi.

Nasprotno pa v vzhodnjaških tradicijah koncept karme (ki je med drugim omenjen že v Upanišadah) postavlja človeka pred njegovo osrednjo življenjsko nalogo.

Sanskrtska beseda karma pomeni delati, dejanje, učinek, kar se na zahodu razume tudi v kontekstu zakona vzroka in posledice. Karma lahko pomeni, da za svoja dejanja nosimo posledice bodisi takoj ali nekoč v prihodnosti. In ne samo to, človek že ob rojstvu prejme (telesno ali psihično) dediščino svojih prednikov, ki zanj predstavljajo določeno nalogo pri razvoju. Karma tako v svojem jedru vključuje tudi koncept ponovnih rojstev oz. reinkarnacije ter zaobjema vse tri časovne dimenzije bivanja. Odraža se ne samo na osebni, temveč tudi na kolektivni ravni.

Sodobni človek se zaveda svoje določenosti in omejitev, s katerimi se rodi. Čeprav teh omejitev ne poimenuje z besedo karma, si velikokrat želi, da bi se jih rešil. Pogosto se sprašuje, kako naj se osvobodi bremena slabe karme.

Dejavnosti in metode, s katerimi želi ublažiti učinke karme, so zelo različne. Vsa naprezanja v smislu razreševanja karme pa imajo eno skupno izhodišče. Einstein nas v iskanju odgovora postavi pred dejstvo: nobenega problema ni mogoče rešiti z enako zavestjo, ki je ta problem ustvarila.

Na predavanju bomo govorili o karmi in možnostih, s katerimi se je lahko osvobajamo.

 

Organizator večera: http://www.lectorium.si/

FB: Mednarodna šola Zlatega rožnega križa – Vodnarjeva doba