Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Bi knjigo na biciklu?

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Novomeška kolesarska mreža izvajata storitev za uporabnike. Kolesarji iz omenjenega neformalnega društva dvakrat mesečno, vsako 1. in 3. sredo v mesecu od 16.30 dalje, na območju Mestne občine Novo mesto s kolesi dostavljajo knjige uporabnikom knjižnice, ki težko pridejo sami do knjižnice (starostniki, gibalno ovirane osebe).

V območje dostave knjig sodijo tudi naselja oz. vasi: Škrjančevo, Boričevo, Smolenja vas, Mali Slatnik, območje do Mačkovca oz. avtoceste, Gotna vas, Ždinja vas in Kamence.

 

Želene knjige lahko zainteresirani naročijo tri dni pred dostavo oz. od ponedeljka do srede v knjižnici na telefonski številki 07/393 46 00.

 

V primeru, da oseba še ni vpisana v knjižnico, ji kolesar ob prvem obisku dostavi vpisnico, naslednjič pa ji že lahko dostavi izbrano knjigo ali največ dve hkrati na dom.
Z izvajanjem storitve bomo pričeli v mesecu aprilu in nadaljevali vse mesece v letu ne glede na vremenske razmere.

Bi knjigo na biciklu?

 

0J-o_ldnBRA

 

Always bicikl