Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Podpora razvoja knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih za leto 2017

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto se je za leto 2017 prijavila na neposrednim pozivom za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih v letu 2017 (NP-OBMEJ-2017), ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo.

Ministrstvo za kulturo

 

Opredelitev programov dejavnosti Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih za leto 2017

 

1. Zagotavljanje dostopnosti knjižničnega gradiva in storitev za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:
- reden nakup in dostava gradiva,
- uvedba novih postajališč potujoče knjižnice na Hrvaškem,
- dostop do brezplačnih elektronskih virov.

 

Nakup, obdelava in oprema knjižničnega gradiva za Slovence v zamejstvu Sredstva za nakup knjig Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pridobi preko Neposrednega poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva na Ministrstvu za kulturo RS. Letno se nabavi okoli 600-650 enot knjižničnega gradiva, s poudarkom  na nabavi literature za učenje slovenskega jezika.  Gradivo dostavimo v Gradsko knjižnico »Ivan Goran Kovačić« v Karlovec, ki nato z njimi oskrbuje slovenska društva v Zagrebu, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku in Reki. Knjižnična zbirka se dopolnjuje s področji, za katera menimo, da bi bila zanimiva tudi za ostale uporabnike Oddelka slovenske knjige, še posebej pa za  pripadnike slovenske nacionalne manjšine, ki na ta način vzdržujejo stike s svojo matično državo. Uporabniki imajo tudi dostop do aktualnega dnevnega in tedenskega časopisja v slovenskem jeziku. Novosti so objavljene v biltenu novosti in na internetni strani knjižnice.

 

Uvedba dodatnega obiska potujoče knjižnice  Mirana Jarca Novo mesto na Hrvaškem

Glede na pobudo zaposlenih na potujoči knjižnici »Ivan Goran Kovačić« iz Karlovca, ki ima tukaj sicer redna postajališča, ampak nudi predvsem knjige v hrvaškem jeziku in v dogovoru z ravnateljico  OŠ Žakanje in podružnične šole v Kamanju, smo se odločili, da uvedemo redne mesečne obiske potujoče knjižnice Novo mesto z enournim postankom in tako omogočimo prebivalcem na tem območju dostop do slovenske knjige. Tu je veliko mešanih zakonov in otrok, ki govorijo slovensko, obiskujejo tudi slovenske šole in si želijo prebirati knjige na slovenskem jeziku.  Z rednimi  obiski bi pričeli z januarjem 2017. Ob prvem obisku bi pripravili predstavitveni program, predstavili možnosti izposoje in vpisa v PTK Novo mesto, razdelili vpisnice in promocijski material.

 

Biblos – nabava e-knjig za BZ za odrasle

Članom, ki se bodo odločili, da sodelujejo v BZ za odrasle bomo ponudili tudi možnost izposoje e-knjige. Tako bomo za slovenske »značkarje« v Knjižnici Karlovac preko Biblosa nabavili  10 naslove e- knjig. Nabavili bomo tudi 3 e-bralnike za izposojo na dom. Vsak bralec bo v knjižnici Karlovac dobil člansko številko knjižnice in geslo, ki ga bo uporabljal za dostop do storitve Moja knjižnica. S številko in geslom se bo prijavil na spletnem portalu Biblos, kjer bo izbral svojo knjižnico in nato želeno e-knjigo.

 

2. Bralna kultura, knjižnična vzgoja in informacijsko opismenjevanje za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:
- neformalno pridobivanje besednega zaklada,
- poudariti pomembnost družinskega branja,
- na inovativen način vzbujanje ljubezni do pisane in govorjene besede,
- utrjevanje samozavesti ob spontanem pogovoru,
- samostojno iskanje po portalih za iskanje in izposojo dobrih knjig,
- promocija in dvig bralne kulture med otroki in odraslimi.

 

Slovenska bralna značka za odrasle

V letu 2017 bomo uvedli bralno značko za odrasle v Knjižnici »Ivan Goran Kovačić« v Karlovcu, ter izvedbo skupne zaključne prireditve v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Pripravili bomo tudi dve delavnici za uporabo Bibliosa in e-bralnikov.

Bralna značka je projekt spodbujanja bralne kulture za odrasle. Z Bralno značko za odrasle smo se priključili Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, ki je pričela s projektom. Z bralno značko začnemo v mesecu marcu in končamo meseca novembra. Udeleženci bralno zgibanko z navodili dobijo na kateremkoli oddelku ali enoti naše knjižnice in na Oddelku slovenske knjige v Knjižnici Karlovac, kjer jo lahko tudi oddajo. Bralci lahko izbirajo s seznama kakovostnih, dokumentarnih in potopisnih del ter pesniških zbirk slovenskih in tujih avtorjev. Svoje misli o prebranem in oceno knjige pa zapišejo na bralno znamenje. Vsi, ki bodo opravili bralno značko bodo skupaj s svojimi družinami povabljeni na zaključno prireditev, druženje, spoznavanje in navezovanje novih poznanstev v Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto.  Vsak tudi dobi priznanje in knjigo, ki jo vsako leto pridobimo z donacijo ene od slovenskih založb.

 

»Vrata v interaktivni pravljični svet« z uporabo Lego setov za Pripovedovanje zgodb – Story Starte 

Skupaj z otroki bomo vstopili skozi vrata domišljije v interaktivni svet pravljic in zgodb. Seti za pripovedovanje LegoZgodb, so enostavni za uporabo, poleg tega pa spodbujajo kreativnost in domišljijsko pripovedovanje ter obnavljanje zgodbic.  Različne možnosti »scenske postavitve« zgodb nam dajejo nove možnosti za širjenje besednega zaklada, nas popeljejo v daljne dežele in ko zgodbo končaš si vesel, saj si prepotoval kilometre sveta in živel različna življenja. Z uporabo programa Story Visualizer, ki je optimiziran na zaslone na dotik oziroma za tablične računalnike bodo učenci posneli slikovno gradivo, le-to uvozili v program in oblikovali zgodbo. Načrtujemo izvedbo dveh pravljičnih ustvarjalnic : eno v oddelku Knjižnici in čitalnici za mlade in eno v centralni knjižnici Karlovac. Za nadaljnje samostojno organiziranje načrtujemo za Knjižnico »Ivan Goran Kovačić« nakup 1 kompleta LegoZgodbe.

 

»Knjige na obisku«

V potovalnih kovčkih se bodo skrivale knjige v slovenskem jeziku, zgodbe, pravljice,  bajke, basni in pesmi, poučne knjige, pa tudi takšne, ki so jih včasih brali naši starši, babice in dedki. »Knjige na obisku« bodo namenjene celotni družini, saj je družinsko branje izredno pomembno za krepitev otrokovega besednega zaklada, pogovora o zgodbah, razlagi neznanih besed, opisovanju ilustracij oziroma spodbujanje spontanega otrokovega pripovedovanja. Pripravili bomo predstavitveno in zaključno srečanje v Karlovški knjižnici. Pri  izvedbi programa bo pomagala tudi Slovenka, ki živi in ustvarja v Karlovcu. Izbor knjig (od 5 – 10 knjig) za potovalne kovčke, ki bodo primerne za določeno starost, od leposlovja do strokovnih knjig, ki jih bomo pripravili v KMJ Novo mesto in jih dvakrat na leto zamenjali. Družinsko branje predstavlja kvalitetno preživljanje prostega  časa otrok s starši, ki ga ne more nadomestiti nobena televizija ali računalnik.

 

3. Kulturno in strokovno sodelovanje s knjižnicami v zamejstvu

 

Cilj programa je:
-    promovirati slovenskega ustvarjalca in razvijali zavest o pomembnosti ohranjanja slovenske besede ter poznavanja sodobne slovenske književnosti,
-    predstaviti slovenskega ustvarjalca slovenski skupnosti na Hrvaškem,
-    spodbuditi in nagovoriti predvsem mlade, ki izgubljajo svojo slovensko identiteto zaradi močne vključenosti v hrvaško okolje,
-    prispevati k obogatitvi kultur obeh narodov in pomenu slovenske skupnosti na Hrvaškem,
-    predstaviti narodne manjšine in njihov pozitiven in pomemben doprinos v okolju v katerem živijo.

 

Knjižne POPslastice
V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto se že vrsto let trudimo za dvig bralne kulture med mladimi, ker so raziskave pokazale, da je najbolj kritična prav populacija mladostnikov. Interes med mladimi za branje upada. Zato v knjižnici mlade nagovorimo in spodbudimo k branju na način, ki je zanimiv, atraktiven in hkrati uspešen. Že nekaj let tako izvajamo projekt spodbujanja bralne kulture mladih, Knjižne POPslastice. S projektom mladim približamo kvalitetne in izvirne knjižne vsebine s pomočjo gostov in vrhunskih strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, glasbe, sodobne tehnologije ali fotografije ter jim ponuditi  srečanje in druženja z vrstniki podobnih interesov, z njihovimi vzorniki in znanimi osebami. Namen projekta je na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in širiti bralno kulturo, spodbujati in oblikovati vseživljenjske bralne navade ter zagotoviti višjo bralno sposobnost mladih.  V letu 2017 bomo za udeležence v Knjižnici  za mlade v Karlovcu, pripravili srečanje na katerih bodo skozi različne ustvarjalne in kulturne pristope spoznali pomen branja in knjige.

 

Slovenski dnevi v Karlovcu
V času nacionalne manifestacije Mesec hrvaške knjige, ki poteka vsako leto od 15. oktobra do 15. novembra je organizirano tradicionalno srečanje knjižnic in mest Karlovca in Novega mesta pod naslovom »Slovenski dnevi« v Karlovcu. Pri organizaciji sodelujeta  Kulturno društvo Slovenski dom Karlovac in društvo ULAK Karlovac (Udruga likovnih autora Karlovac).  Prireditev traja dva do tri dni, v programu pa so literarni večeri slovenskih pisateljev in pesnikov, ki delujejo in živijo na Hrvaškem, razstave likovnih umetnikov na temo, ki povezuje Hrvaško in Slovenijo, glasbeni večeri, posvečeni slovenskim glasbenikom, ki živijo na Hrvaškem ter gostovanja pomembnih slovenskih književnikov in literarnih kritikov. Predvideno sodelovanje Ferija Lainščka z gosti.  Knjižnica Karlovac pa sodeluje v okviru slovenskega in mednarodnega dneva knjige v Novem mestu.

 

»Celinke« - pravljični večeri za odrasle in mladino
Pripovedovanje Slovenskih pravljic iz cikla Celinke, ki jih prirejamo v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. Pripovedovalski večeri za mladino in odrasle in so idealni za vse, ki se želijo sprostiti ali do solz nasmejati. Pravljice lahko na Celinkah pripoveduje kdorkoli in ravno zato je vsaka pravljica je nekaj posebnega. Pravljice so primerne prav za vsakogar izmed nas. V letošnjem letu smo izvedli nadvse prijetno prvo srečanje in sklenili, da postanejo ti pravljični večeri tradicionalni.

 

Usposabljanje »Delo v večkulturnem okolju«
Knjižničarjem primanjkuje  znanja in medkulturnih kompetenc, zato so velikokrat nepripravljeni za upravljanje s kulturnimi razlikami, s katerimi se v svojem okolju srečujejo.  Organizirali bomo prvo mednarodno usposabljanje za knjižničarje v, ki izvajajo Program dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih – Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja Koper, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Koroška knjižnica dr. Franca Sušnika ravne na Koroškem ter njihove »partnerske« knjižnice s katerimi izvajajo te programe. Povabili bomo  člane slovenskih društvih in posameznikov, ki pomagajo pri izvajanju različnih programov za Slovence v zamejstvu. Usposabljanje bo organizirano v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu za vse, ki že delajo ali pa si želijo delati z uporabniki v večkulturnem okolju. Vabljena predavateljica je Dr. Marjanca Ajša Vižintin, ki bo predstavila svoje predavanje z naslovom »Vloga knjižnice v večjezičnem in večkulturnem okolju«. Ker breme o razvoju bralne kulture ne more biti samo na knjižničarjih, ampak v veliki vlogi tudi šol smo pri predstavitvah dobrih praks, povabili  šolske knjižničarje iz OŠ Milke Šober Nataše s prilagojenim programom iz Črnomlja – njihov partner v projektu Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac, OŠ Metlika – partner OŠ Vrbovsko Gornji Kotar, ki nam bodo predstavili mednarodni projekt »Branje ne pozna meja«. Namen tega projekta je spodbujanje branja med učenci v obdobju od 3. do 8. razreda osnovne šole. K predstavitvi primerov dobre prakse bomo povabili tudi Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, ki bo predstavila kako pri njih potekajo programi  učenja slovenskega jezika za tuje priseljence v Sloveniji.

 

 

4. Druge dejavnosti za Slovence v zamejstvu

 

Cilj programa je:

- promoviranje slovenske literature skozi besedno,  umetnost, ples, glasbo,
- predstaviti narodne manjšine in njihov pozitiven in pomemben doprinos v okolju v katerem živijo,
- promocija dejavnosti, ki jih izvaja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v sodelovanju z Gradsko knjižnico »Ivan Goran Kovačić« na področju ohranjanja slovenskega jezika za Slovence, ki živijo na Hrvaškem,
- sodelovanje in povezanost med partnerskimi knjižnicami na obmejnem območja,
- bogatenje življenja posameznikov vseh generacij,
- vseživljenjsko učenje.

 

Modra polica
Prva SLOVENSKA MODRA POLICA -
v sodelovanju s Knjižnico Metlika bomo v Karlovcu postavili prvo slovensko modro polico. Na njej si bodo mimoidoči lahko izbrali knjigo v slovenskem jeziku in jo preprosto odnesli s seboj. Hkrati lahko iz domače knjižne police prinesejo knjigo, seveda v slovenskem jeziku, ki jih ne nameravajo več brati. Morda pa jo želi prebrati kdo drug in modra polica bo tam prav zato. Mnoge knjige so že zamenjale lastnika. Vljudno bomo povabili prebivalce Karlovca in okolice, da obiščejo slovensko modro polico, pregledajo knjige in si katero izmed njih izberejo ali zamenjajo. Na otvoritveni prireditvi bo naš gost Toni Gašperič - "oče" modre police, saj jih je skupaj z Ljudsko knjižnico Metlika odprl že 17. Gospod Toni Gašperič je upokojeni ravnatelj, učitelj slovenščine, humorist in Ježkov nagrajenec. V Knjižnici Mirana Jarca bomo iz naše bukvarne oblikovali prvo zbirko 50 izvodov knjig v slovenskem jeziku - od leposlovja do strokovnih knjig in za različne starostne skupine. 

 

»Mednarodni dan kulturne različnosti«
21.5. je razglašen za Svetovni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Organizirali bomo 1. celodnevno srečanje manjšin, ki živijo v Karlovški županiji, kot praznik raznolikosti in pestrosti kulture in jezika. Dan manjšin se bo dogajal na prostem, saj menimo, da se tako manjšine lahko predstavijo in približajo večjemu številu obiskovalcev. K sodelovanju in predstavitvi na promocijskih stojnicah in razstavnih prostorih bomo povabili tudi ostale narodne manjšine, ki živijo v Karlovcu in že dlje časa delujejo v društvih. Cilj mednarodnega dneva različnosti bo predstaviti narodne manjšine in njihov pozitiven in pomemben doprinos v okolju v katerem živijo od jezika, knjižnega gradiva, kulture, glasbe, plesa, kulinarike in še kaj ter promocija dejavnosti, ki jih izvaja Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto v sodelovanju z Gradsko knjižnico »Ivan Goran Kovačić« na področju ohranjanja slovenskega jezika za Slovence, ki živijo na Hrvaškem. Zavedati se moramo, da priseljenci niso le skupina, za katero je potrebno skrbeti, temveč da priseljenci predstavljajo kulturni, socialni, človeški in ekonomski potencial, ki družbo bogati. Ob prvem mednarodnem dnevu kulturne različnosti se nam bodo v kulturnem programu predstavili člani Slovenskega narodnega doma v Karlovcu in Udruga likovnih autora Karlovac (ULAK). Povabili bomo tudi predstavnike Sektorja za Slovence v sosednjih državah pri Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije in upamo, da se bodo odzvali povabilu.