Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Združenje slovenskih splošnih knjižnic

Združenje slovenskih splošnih knjižnic je organizacija, ki povezuje slovenske splošne knjižnice in zastopa njihove interese na področju politik, strategij in upravljanja. V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, 10 od njih izvaja tudi dodatne naloge kot osrednje območne knjižnice. Članice Združenja so vse slovenske splošne knjižnice. Združenje splošnih knjižnic je naslednik Zveze splošnih knjižnic, ki se je leta 2009 preoblikovala v Združenje.