Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Predstavitev knjižnice

Knjižnica Mirana Jarca je bila ustanovljena 1. 3. 1946 z nalogo, da zbira, obdeluje, hrani in posreduje različno leposlovno in strokovno literaturo ter informacije.

Današnja sodobna knjižnica sledi napredku časa, temelji na računalniški obdelavi in izposoji gradiva, postaja informacijski center, delavci pa se permanentno dodatno izobražujemo.

Knjižnična zgradba je bila umeščena v dve častitljivi stavbi v srednjeveškem delu mesta, na Ljubljanskih vratih. Arhitekt Marko Mušič je z izrednim občutkom za izročilo tega prostora prizidal nov stavbni del, ki se z osnovnega srednjeveškega platoja spušča k reki Krki. Z novo podobo klasične knjižnice s svetlimi in prijetnimi prostori, kamor ljudje prihajajo z veseljem, je začela rasti tudi virtualna knjižnica. Danes Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto zagotavlja prost dostop do informacij, znanja in kulture v najširšem smislu. Posebno skrb namenjamo varovanju naše kulturne dediščine in se ponašamo z naslovom ene najlepših knjižnic v Evropi.

Poleg predstavitve organizacijske strukture naše ustanove si na tem mestu lahko preberete še:

Zgodovina knjižnice

Arhitekturni kompleks stavbe

Miran Jarc

Novomeška pomlad

Osebnosti

Varovanje objekta

Prostori zgradbe Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto so varovani z videonadzorom. Nadzor izvaja podjetje GVS d.d., globalno varnostni servis. Posnetki se hranijo in so dostopni v Tajništvu Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto.

Sklep o uvedbi videonadzora (.pdf)