Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

ZDRAVstveni KOTiček

Na Študijskem oddelku knjižnice Mirana Jarca Novo mesto smo se odločili, da bomo posebno pozornost namenili ozaveščanju, izobraževanju in usposabljanju prebivalcev oziroma uporabnikov knjižnice o pomenu zdravja.  V ta namen smo ustvarili ZDRAVstveni KOTiček in mu dodali svoj logotip.

 

 

 

V kotičku redno obeležujemo svetovne dneve vezane na zdravje, zdravstvene storitve, zdrav življenjski slog in podobno. Pripravljamo razstave s priloženo literaturo, organiziramo delavnice in predavanja. Sodelujemo z Zdravstvenim domom Novo mesto, območno enoto NIJZ Novo mesto ter ostalimi društvi in ustanovami na območju Novega mesta, ki nudijo pomoč posameznikom in skupinam. Želimo doseči ljudi, ki jih zdravstvo težje doseže. Želimo doseči tiste ljudi, ki jih zdravstvene informacije in pravice sicer ne bi dosegle. Knjižnice smo varen prostor in varujemo zasebnost obiskovalcev.