Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Novomeška knjižnica – kolesarjem prijazna

Mestna občina Novo mesto krepi zavest o zdravem okolju tudi s pomočjo promoviranja uporabe kolesa za pot v službo, šolo, obisk javnih ustanov, trgovskih objektov in druga opravila. Skupaj s partnerji se je lotila projekta »Kolesarju prijazni«. V okviru projekta podeljuje tudi certifikat kolesarju prijazno podjetje, ki ga lahko pridobijo organizacije Mestne občine Novo mesto, ki izpolnjujejo razpisane pogoje.

Med prejemniki certifikata je tudi novomeška Knjižnica Mirana Jarca, ki zaposlenim za krajše službene poti omogoča uporabo službenega kolesa. Pred glavnim vhodom v knjižnico so kolesarjem na voljo kolesarska stojala za privez koles, zaposlenim in uporabnikom pa je na voljo tudi orodje za hitri servis popravila koles.

Skupaj z Novomeško kolesarsko mrežo novomeška knjižnica izvaja storitev dostave knjig s kolesi za starejše in gibalno ovirane dvakrat mesečno, ki smo jo poimenovali Bi knjigo na biciklu? Hkrati se knjižnica v okviru svoje redne prireditvene dejavnosti trudi osveščati obiskovalce o problematiki varovanja okolja. V ta namen med drugim prireja delavnice ustvarjanja iz recikliranih materialov za otroke, strokovna in potopisna predavanja ter ločuje odpadke.

Nakup službenega kolesa je sofinancirala trgovina in servis koles Smole, ki članom knjižnice nudi 10 % popust pri servisnih storitvah kolesa.

 

 

SERVIS & TRGOVINA
KOLES SMOLE