Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnična mreža

Potujoča knjižnica z bibliobusom obiskuje dolenjske in belokranjske podeželske kraje kakor tudi urbane predele ter posebna okolja, kot so domovi za ostarele, osnovne šole in delovne organizacije.

Knjižnična mreža obsega 60 postajališč v 11-ih občinah.

Dolenjske Toplice

Postajališča:

 • Podturn
 • Meniška vas
 • Soteska

 

Metlika

Postajališča:

 • Drašiči
 • Gradac
 • Krasinec
 • Radovica
 • Suhor

 

Mirna Peč

Postajališča:

 • Dol. Globodol
 • Gor. Globodol
 • Postaja
 • Jablan
 • Mirna Peč

 

Mokronog-Trebelno

Postajališče:

 • Češnjice pri Trebelnem

Novo mesto

Postajališča:

 • Podgrad
 • Koroška vas
 • Jurna vas
 • Lakovnice
 • Stranska vas
 • Lutrško selo
 • Prečna
 • Zalog
 • Laze
 • Uršna sela
 • Veliki Podljuben
 • Birčna vas
 • Košenice
 • Dolž
 • Zajčji Vrh
 • Stopiče
 • Kamence
 • Mali Slatnik
 • Ratež
 • Gabrje
 • Veliki Slatnik
 • Brusnice
 • Karteljevo
 • Otočec

Straža

Postajališči:

 • Gor. Straža
 • Dol. Straža

 

Škocjan

Postajališče:

 • Bučka

 

Šentjernej

Postajališči:

 • Orehovica
 • Zameško

 

Šmarješke Toplice

Postajališča:

 • Bela Cerkev
 • Šmarjeta
 • Šmarješke Toplice

 

Žužemberk

Postajališča:

 • Ajdovec
 • Dvor
 • Prevole
 • Šmihel
 • Žužemberk (trg)
 • Žužemberk (šola)

 

Trebnje

Postajališče:

 • Dobrnič

 

Potujoča knjižnica omogoča svojim članom tudi naročanje in rezervacijo knjižnega gradiva (del gradiva se namreč nahaja v skladišču):

Gradivo lahko naročite ali rezervirate:
preko telefona: 07 / 393 4 619 in 040 421 807.