Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Cenik storitev

Letna članarina

Članarine so oproščeni:

 

* Opomba:

* Spletni vpis je namenjen le polnoletnim fizičnim osebam in ne omogoča uveljavljanja znižane članarine. Za uveljavljanje ugodnosti je postopek vpisa potrebno opraviti osebno v knjižnici. Prav tako spletnega vpisa ne morejo koristiti pravne osebe.

** Za upravičenost invalidnih oseb do brezplačne članarine v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto se smatra vse invalidne osebe, ki izkažejo svojo invalidnost z ustreznim dokumentov, tj. razvrstitveno potrdilo oz. odločba o telesni okvari, izdano s strani zdravnika specialista oz. komisije ZPIZ. Upošteva se stopnja invalidnosti telesne okvare od 70 % do 100 %. Sem spadajo tudi osebe z okvaro sluha in vida (gluhi in težje naglušni ter slepi in slabovidni).

 

Članska izkaznica

Darilni bon

Neprevzeto rezervirano gradivo  

Zamudnina

 

 

Opomini in izterjava

 

Izgubljeno, poškodovano ali uničeno gradivo

 

Medknjižnična izposoja

 

Knjižno gradivo, revije, AV gradivo:

Fotokopije:

Skeniranje:

Za nepravočasno vrnjeno gradivo zaračunavamo dnevno zamudnino in opomine po ceniku.
* PPN – poštnino plača naslovnik

 

Fotokopiranje, skeniranje, tiskanje in digitalizacija

 

fotokopiranje  in skeniranje:

barvno fotokopiranje:

 

tiskanje ČB:

tiskanje barvno:

digitalizacija s tiskanjem (samostojno):

digitalizacija gradiva za pošiljanje po e-pošti:

digitalizacija gradiva iz posebnih zbirk z zapisom na CD:

spiralna vezava:

 

 

 

toplotna vezava (smola):

 

 

plastificiranje:

 

 

Obdelava knjižničnega gradiva za druge knjižnice

 

Izdelava bibliografij raziskovalcev

 

Nadstandardne poizvedbe, iskanje in priprava informacij za nečlane

 

Drugo

 

Cenik publikacij založništva Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

1.   Miloš Jakopec: Bibliografija periodike na Dolenjskem 1848 – 1993                    23,00 EUR
2.   Zbornik MIRAN JARC (1900 – 1942): Ob stoletnici umetnikovega rojstva           11,00 EUR
3.   Slavko Grum: Dogodek v mestu Gogi, faksimile rokopisa                                      29,00 EUR
4.   Karel Bačer: Gradivo za dolenjski biografski leksikon                                             29,00 EUR
5.   Zbornik BOGO KOMELJ : (1915-1981) : ob devetdesetletnici rojstva                    13,00 EUR   
6.   Katalog »Novomeški slikar Franc Ksaver Skola«                                                        7,00 EUR
7.   Publikacija o KMJ v slovenskem jeziku                                                                           3,00 EUR
8.   Publikacija o KMJ v angleškem jeziku                                                                            4,00 EUR
9.   Publikacija "Pisatelj Milan Pugelj: ob 130. letnici rojstva novomeškega rojaka«   7,00 EUR
10. Razglednica                                                                                                            0,50 EUR
11. Zakladi duha skozi stoletja v Posebnih zbirkah Boga Komelja (komplet promocijskih razglednic)  4,00 EUR
12. Spominska ovojnica z znamko in žigom                                                                         2,00 EUR
13. Promocijska vrečka KMJ                                                                                            2,00 EUR
14. Publikacija »Janez Krajec – novomeški mojster črne umetnosti«                                   15,00 EUR

15. Zbornik ob 70-letnici Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto                   20,00 EUR
16. Publikacija Karel Bačer: Iz dolenjske preteklosti (razširjena in dopolnjena izdaja) 15,00 EUR
17. Koledar KMJ     2,00 EUR

18. Publikacija Marjan Ivan Moškon: KRONIKA SKORAJ VSEGA 15,00 EUR

 

Cenik publikacij, vezanih na dejavnost Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto

 

1. Zgodovinski arhiv Ljubljana: »Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920)«

5,00 EUR

 

Najem prostorov in opreme (po predhodnem dogovoru)

 

  Redna cena

Cena za neprofitne 

organizacije *

Prireditveni atrij (110 oseb)
100,00 EUR / do 2 uri 
120,00 EUR / do 4 ure
150,00 EUR / do 8 ur
180,00 EUR / do 12 ur / dan
 • 100,00 EUR / do 2 uri
 • 120,00 EUR / do 4 ure
 • 150,00 EUR / do 8 ur
 • 180,00 EUR / do 12 ur / dan 
 • 80,00 EUR / do 2 uri
 • 96 EUR / do 4 ure
 • 120 EUR / do 8 ur
 • 144 EUR / do 12 ur / dan
Trdinova čitalnica (60 oseb)
 • 50,00 EUR / do 2 uri 
 • 70,00 EUR / do 4 ure
 • 100,00 EUR / do 8 ur 
 • 130,00 EUR / do 12 ur / dan  
 • 40 EUR / do 2 uri
 • 56 EUR / do 4 ure 
 • 80 EUR / do 8 ur
 • 104 EUR / do 12 ur / dan 
 •  
Učilnica (30 oseb)
 • 50,00 EUR / do 4 ure
 • 70,00 EUR / do 8 ur 
 • 100,00 EUR / do 12 ur / dan  
 • 40 EUR / do 4 ur / dan
 • 56 EUR / do 8 ure 
 • 80 EUR / do 12 ur  
Multimedijska soba (14 oseb)
 • 40,00 EUR / do 4 ure
 • 60,00 EUR / do 8 ur 
 • 80,00 EUR / do 12 ur / dan  
 • 32 EUR / do 4 ure
 • 48 EUR / do 8 ur
 • 64 EUR / do 12 ur / dan 
Parkirno mesto v garaži 10,00 EUR / do 24 ur / dan 8,00 EUR / do 24 ur / dan
Dodatna računalniška oprema in platno (v okviru najema prostora)
 • 8,00 EUR / ura 
brezplačno
LCD projektor 
 • 20,00 EUR / dan 
brezplačno
Ozvočenje (v okviru najema prostora)
 • 10,00 EUR / ura
 • 20,00 EUR / dan  
brezplačno
Prenosno ozvočenje 
 • 50,00 EUR/dan
brezplačno

* Cena za neprofitne organizacije vključuje materialne stroške brez amortizacije in stroškov dela.

 

Dežurstvo na prireditvi

 • 15 EUR/ ura

Opombe:

Cene v tem ceniku ne vsebujejo DDV, ker se DDV ne obračunava v skladu s 94. členom ZDDV.

V skladu z 8. členom Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto nudi knjižnica naslednje brezplačne storitve:

 

 

Cenik je bil sprejet na Svetu KMJ NM dne  13. 4. 2020 in stopi v veljavo s 14. 4. 2020          

Predsednica sveta:
  Zorka Hrovat, l. r.