Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Knjižnica – igrišče znanja in zabave

Ali smo knjižnice dostopne vsakemu posamezniku? Ali imamo vpliv na kakovost življenja prebivalcev? So knjižnice lahko ključne institucije vključujoče družbe?

Evropske in svetovne splošne knjižnice si delimo skupno poslanstvo, vizijo in cilje. Smo središča, v katerih se odraža okolje, kjer delujemo, in smo prostor, ki krepi delovanje skupnosti kot celote. Po IFLI-nem Manifestu za evropske knjižnice vsakemu posamezniku zagotavljamo vseživljenjsko učenje, branje ter intelektualno in duhovno rast ne glede na ovire in omejitve.

Tema letošnjega mednarodnega strokovnega srečanja je Knjižnica – odsev inkluzivne družbe.

Več informacij in prijave na: Knjižnica – odsev inkluzivne družbe

Udeležba na dogodku je brezplačna.
Prijave
sprejemamo do torka, 26. oktobra 2021, preko spletnega obrazca.

Dan pred posvetom bomo vsem prijavljenim posredovali povezavo, preko katere boste lahko spremljali posvet.

Srečanje bo potekalo ob finančni podpori Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške.

Godina čitanja in Ministarstvo kulture Hrvatske

Kontakti:
Vedrana Kovač Vrana, Gradska knjižnica »Ivan Goran Kovačić« Karlovec, tel. +385 47/412-377 (116), e-mail: vedrana@gkka.hr
Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: petra.kovic@kmj.si
Maja Ivanež, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, tel. 07 393 4 670, e-mail: maja.ivanez@kmj.si