Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Novo mesto med obema vojnama na razglednicah

Lokacija: Glavni trg

 

V izložbi nekdanje čokoladnice na Glavnem trgu smo pripravili novo razstavo Novo mesto med obema vojnama na razglednicah. Novo mesto je v dvajsetih letih dvajsetega stoletja že preraslo svoje srednjeveške okvire in si pripojilo tudi nekaj okoliških naselij. Za ta čas značilne črno-bele foto razglednice prikazujejo različne mestne vedute, posnete z okoliških hribov, Glavni trg in druge mestne trge ter ulice.