Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Teden splošnih knjižnic, od 16. do 20. 11. 2020.

V TEDNU SPLOŠNIH KNJIŽNIC Z NOVIMI PRISTOPI DO UPORABNIKOV IN DIGITALNIMI STORITVAMI

 

Knjižnice po vsej Sloveniji vabimo uporabnike k svojim storitvam. V petek, 20. 11, podarjamo brezplačni prvi vpis.


Dneve od 16. do 20. novembra zaznamuje teden splošnih knjižnic, v katerem knjižnice po vsej Sloveniji seznanjamo državljane, kako smo se prilagodile novim razmeram in katere knjižnične storitve so kljub oviram, ki jih ustvarja epidemija, še vedno dostopne. Teden splošnih knjižnic se bo zaključil v petek, 20. novembra 2020, z dnevom slovenskih splošnih knjižnic, ko bodo objavljene in podeljene nagrade Združenja splošnih knjižnic za najbolj inovativne projekte.

 

Slovenske splošne knjižnice tudi v tem času ponujamo svojim uporabnikom spletne storitve preko različnih digitalnih platform, kot so video vsebine, izobraževanja in predavanja po spletu, povezovanj z drugimi organizacijami v lokalnih skupnostih z namenom obogatitve digitalnih vsebin za uporabnike, izposojo e-knjig in mnogo drugih digitalnih aktivnosti, ki so jih knjižnice ustvarile in izvedle v času epidemije. Seveda pa knjižnice še vedno izposojamo tudi fizične knjige, ki so kljub bogati digitalni ponudbi visoko na lestvici zaželenih knjižničnih storitev. Ravno zato se knjižničarji tudi v času epidemije trudimo za čim večjo dostopnost tega gradiva, ob varni izposoji v knjižnici tudi s pošiljanjem po pošti ali pa ga uporabnikom dostavljamo na kak drug način.

 

Praznovanju tedna knjižnic se pridružujemo tudi v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto. V petek, 20. novembra, podarjamo brezplačni prvi vpis v vse svoje enote, kar poleg ostalih storitev omogoča tudi izposojo e-knjig, prebiranje spletnih časopisov z vsega sveta ter uporabo različnih e-virov, ki jih naša knjižnica ponuja. Ob tem priporočamo predvsem vpis v knjižnico preko spleta, hkrati pa vabimo tudi k ogledu naših virtualnih dogodkov ter uporabi drugih spletnih storitev.

 

 

Osnovni podatki o splošnih knjižnicah

Knjižnično dejavnost opravlja 58 splošnih knjižnic, ki jo izvajajo v več kot tisoč manjših in večjih krajih po Sloveniji. Vse splošne knjižnice razpolagajo z 12 milijoni enot gradiva, letno jih obišče več kot 10 milijonov obiskovalcev. Četrtina vsega prebivalstva Slovenije je članov splošnih knjižnic, na različne načine pa knjižnične storitve uporablja več kot polovica prebivalcev RS. Vsak član knjižnice si v povprečju izposodi 50 enot gradiva na leto ter lahko izbira med 480 prireditvami, ki jih letno organizira vsaka od 58 osrednjih knjižnic. Knjižnice so kot fizični in virtualni prostori učenja, prireditev, srečevanja in navdiha v lokalni skupnosti, informacijski centri ali tretji postori druženja, socialnega mreženja in demokratičnega sodelovanja.V Sloveniji je razvoj knjižnic usmerjen v posodobitev poslovnega modela in krepitev delovanja mreže knjižnic, v razvoj novih storitev, v  pridobivanje znanj, potrebnih kot odgovor na neprestane spremembe v družbi ter v utrjevanje vloge knjižnice kot aktivnega partnerja v družbi.


Teden knjižnic