Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto Skozi stara mestna vrata, v svet prihodnosti, znanja in igranja

Razstavna dejavnost

Prirejamo aktualne tematske razstave, razstave, s katerimi populariziramo redko in dragoceno gradivo iz Posebnih zbirk Boga Komelja, razstave ob najrazličnejših okroglih obletnicah pomembnejših slovenskih pisateljev in znanih Novomeščanov, manjše likovne in fotografske razstave, v sodelovanju z drugimi inštitucijami iz lokalnega in širšega slovenskega prostora pa tudi razstave različnih izobraževalnih vsebin.

 

Priložnostne razstave

Kamra je spletni portal digitalizirane kulturne dediščine, kjer svoje gradivo predstavljajo različne kulturne institucije. Vzpostavile smo ga osrednje območne knjižnice in pomeni možnost predstavljanja gradiva, ki je sicer obiskovalcem skrito v depojih in skladiščih različnih kulturnih institucij. S takim načinom predstavljanja, gradivo približamo uporabnikom, saj si ga lahko ogledujejo od doma, hkrati pa ga zavarujemo pred poškodbami, ki bi lahko nastale s prepogostim rokovanjem z gradivom. S koordiniranim sodelovanjem partnerskih institucij na območju regij so informacije dostopne na enem mestu, kreirane pa v tistih institucijah, ki so za določena področja najbolj usposobljene. Vsebina na Kamri je predstavljena v obliki digitalnih zbirk s poglavji in spremnimi besedili. Kamra se iz leta v leto izboljšuje, zadnja novost na Kamri je vmesnik za uporabnike, poimenovan Album Slovenije, preko katerega lahko tudi uporabniki prispevajo vsebine za spletni portal Kamra.

 

Na Študijskem oddelku je v novembru na ogled potujoča razstava o Kamri, ki jo je pripravila Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper. Razstava potuje po slovenskih knjižnicah in skuša obiskovalcem predstaviti in približati Kamro, da bi jo lažje uporabljali v vsakodnevnem življenju.

 


Kamra